Checked sites from Icelandic websites

Published August 2015
Number of checked sites: 205
Average score:  84

Please note that the scores are only based on tests carried out automatically. About 20% of the conceivable tests can be automated, and the EIII tool covers a part of these tests. Therefore, the evaluated pages may contain barriers not found by the EIII checkers. For reference see the list of currently implemented tests, and the list of specified tests.


Rank Site Score End
1 Ríkislögmaður  100 2015-08-28
2 Kvikmyndamiðstöð Íslands  100 2015-08-26
3 Skipulagsstofnun  100 2015-08-26
4 Fjölmenningarsetur  100 2015-08-26
5 Norðurþing  100 2015-08-26
6 Úrvinnslusjóður  99 2015-08-26
7 Vinnumálastofnun  99 2015-08-28
8 Landhelgisgæsla Íslands  99 2015-08-27
9 Ríkissaksóknari  99 2015-08-26
10 Sérstakur saksóknari skv. lögum nr. 135/2009  99 2015-08-26
11 Framhaldsskólinn á Laugum  99 2015-08-26
12 Rannsóknarmiðstöð Íslands  99 2015-08-26
13 Einkaleyfastofan  99 2015-08-26
14 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti  99 2015-08-26
15 Fjársýsla ríkisins  99 2015-08-26
16 Veðurstofa Íslands  99 2015-08-26
17 Starfatorg  99 2015-08-26
18 Ísland.is  98 2015-08-26
19 Vatnajökulsþjóðgarður  98 2015-08-26
20 Náttúruminjasafn Íslands  98 2015-08-26
21 Ríkiskassinn  98 2015-08-26
22 Kosningavefur innanríkisráðuneytisins  98 2015-08-26
23 Samkeppniseftirlitið  98 2015-08-26
24 Tilraunastöð Háskólans að Keldum  98 2015-08-28
25 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ  98 2015-08-26
26 Tryggingastofnun ríkisins  98 2015-08-26
27 Fjölbrautaskóli Snæfellinga  98 2015-08-26
28 Fljótsdalshreppur  98 2015-08-26
29 Þróunarsamvinnustofnun Íslands  98 2015-08-26
30 Stjórnendavefurinn  97 2015-08-26
31 Miðstöð íslenskra bókmennta  97 2015-08-26
32 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda og s...  97 2015-08-28
33 Vinnueftirlit ríkisins  97 2015-08-26
34 Yfirskattanefnd  97 2015-08-26
35 Samgöngustofa  97 2015-08-26
36 MATÍS ohf  97 2015-08-26
37 Menntaskólinn á Akureyri  96 2015-08-26
38 Listasafn Einars Jónssonar  96 2015-08-28
39 Útlendingastofnun  96 2015-08-26
40 Þjóðkirkjan  96 2015-08-26
41 Þjóðskjalasafn Íslands  96 2015-08-27
42 Forsætisráðuneyti  95 2015-08-26
43 Matvælastofnun  95 2015-08-26
44 Reglugerðarsafn  95 2015-08-27
45 Lyfjastofnun  95 2015-08-26
46 Embætti landlæknis  95 2015-08-26
47 Barnaverndarstofa  94 2015-08-26
48 Fjármála- og efnahagsráðuneyti  94 2015-08-26
49 Skeiða- og Gnúpverjahreppur  94 2015-08-28
50 Borgarholtsskóli  94 2015-08-26
51 Neyðarlínan  94 2015-08-27
52 Fjármálaeftirlitið  94 2015-08-26
53 UT vefur  93 2015-08-26
54 Vegagerðin  93 2015-08-26
55 Kaldrananeshreppur  93 2015-08-26
56 Dalvíkurbyggð  92 2015-08-28
57 Alþingi  92 2015-08-26
58 Framkvæmdasýsla ríkisins  92 2015-08-26
59 Háskóli Íslands  92 2015-08-26
60 Rangárþing ytra  92 2015-08-26
61 Fiskistofa  92 2015-08-26
62 Hólaskóli - Háskólinn á Hólum  91 2015-08-28
63 Sveitarfélagið Hornafjörður  91 2015-08-26
64 Sjúkrahúsið Akureyri  91 2015-08-28
65 Listdansskólinn  91 2015-08-28
66 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins  91 2015-08-28
67 Seltjarnarneskaupstaður  91 2015-08-26
68 Borgarfjarðarhreppur  91 2015-08-28
69 Heilbrigðisstofnun Norðurlands  90 2015-08-28
70 Heilbrigðisstofnunin Suðurnesjum  90 2015-08-26
71 Gljúfrasteinn - hús skáldsins  90 2015-08-28
72 Íbúðalánasjóður  90 2015-08-26
73 Verkmenntaskóli Austurlands  90 2015-08-28
74 Eyjafjarðarsveit  90 2015-08-28
75 Keflavíkurflugvöllur  90 2015-08-28
76 Grímsnes- og Grafningshreppur  90 2015-08-26
77 Bankasýsla ríkisins  90 2015-08-26
78 Þjóðskrá Íslands  90 2015-08-28
79 Menntaskólinn á Tröllaskaga  90 2015-08-26
80 Fjallabyggð  90 2015-08-26
81 Langanesbyggð  89 2015-08-27
82 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti  89 2015-08-26
83 Breiðdalshreppur  89 2015-08-28
84 Rafmagnsveitur ríkisins - RARIK  88 2015-08-26
85 Tollstjóri  88 2015-08-28
86 Heilbrigðisstofnun Austurlands  88 2015-08-28
87 Húnavatnshreppur  88 2015-08-28
88 Svalbarðshreppur  88 2015-08-27
89 Mannvirkjastofnun  87 2015-08-26
90 Kvennaskólinn í Reykjavík  87 2015-08-28
91 Garðabær  87 2015-08-26
92 Ferðamálastofa  87 2015-08-26
93 Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum  87 2015-08-26
94 Sveitarfélagið Árborg  87 2015-08-28
95 Kvikmyndasafn Íslands  87 2015-08-28
96 Verðlagsstofa skiptaverðs  87 2015-08-28
97 Ásahreppur  87 2015-08-26
98 Hljóðbókasafn Íslands  87 2015-08-27
99 Svalbarðsstrandarhreppur  87 2015-08-26
100 Námsgagnastofnun  87 2015-08-26
101 Rangárþing eystra  87 2015-08-28
102 Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum  87 2015-08-28
103 Hörgársveit  87 2015-08-28
104 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra  87 2015-08-26
105 Reykjanesbær  86 2015-08-28
106 Neytendastofa  86 2015-08-26
107 Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins  86 2015-08-26
108 Menntaskólinn á Egilsstöðum  86 2015-08-28
109 Umhverfisstofnun  86 2015-08-26
110 Verkmenntaskólinn á Akureyri  86 2015-08-26
111 Mosfellsbær  86 2015-08-26
112 Íslenski dansflokkurinn  86 2015-08-26
113 Vísindasiðanefnd  86 2015-08-28
114 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn  86 2015-08-28
115 Heilbrigðisstofnun Suðurlands  86 2015-08-26
116 Eyja- og miklaholtshreppur  85 2015-08-28
117 Ríkisskattstjóri  85 2015-08-28
118 Skútustaðahreppur  85 2015-08-26
119 Gegnir - landskerfi bókasafna  85 2015-08-26
120 Sveitarfélagið Skagafjörður  85 2015-08-26
121 Vestmannaeyjabær  85 2015-08-26
122 Framhaldsskólinn á Húsavík  85 2015-08-28
123 Lánasjóður íslenskra námsmanna  85 2015-08-26
124 Dómstólar og héraðsdómstólar  84 2015-08-26
125 Bláskógabyggð  84 2015-08-28
126 Netöryggi  84 2015-08-26
127 Innheimtustofnun sveitarfélaga  84 2015-08-28
128 Sjúkratryggingar Íslands  84 2015-08-27
129 Ríkislögreglustjóri  84 2015-08-26
130 Byggðastofnun  83 2015-08-26
131 Landmælingar Íslands  83 2015-08-26
132 Sandgerðisbær  83 2015-08-26
133 Fjölbrautaskóli Suðurnesja  82 2015-08-26
134 Háskólinn á Akureyri  82 2015-08-28
135 Húnaþing  82 2015-08-26
136 Fjölbrautaskólinn Ármúla  82 2015-08-26
137 Fjölbrautaskóli Vesturlands  82 2015-08-28
138 Menntaskólinn á Laugarvatni  82 2015-08-26
139 Fjölbrautaskóli Suðurlands  82 2015-08-26
140 Þjóðleikhúsið  81 2015-08-28
141 Akraneskaupstaður  81 2015-08-26
142 Póst- og fjarskiptastofnun  81 2015-08-26
143 Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn  81 2015-08-28
144 Lyfjagreiðslunefnd  81 2015-08-28
145 Heyrnar-og talmeinastöð Íslands  80 2015-08-28
146 Vopnafjarðarhreppur  80 2015-08-26
147 Fjarðabyggð  79 2015-08-26
148 Hrunamannahreppur  79 2015-08-28
149 Leitir.is  79 2015-08-28
150 Rannsóknarnefnd samgönguslysa  79 2015-08-28
151 Grindavíkurbær  79 2015-08-26
152 Landgræðsla ríkisins  79 2015-08-28
153 Stofnun Vilhjálms Stefánssonar  79 2015-08-28
154 Fasteignir ríkissjóðs  78 2015-08-26
155 Skaftárhreppur  77 2015-08-28
156 Snæfellsbær  77 2015-08-28
157 Landspítali  76 2015-08-26
158 Hæstiréttur Íslands  76 2015-08-28
159 Námsmatsstofnun  75 2015-08-28
160 Heilbrigðisstofnun Vesturlands  74 2015-08-28
161 Ísafjarðarbær  74 2015-08-28
162 Mýrdalshreppur  74 2015-08-28
163 Bolungarvíkurkaupstaður  74 2015-08-26
164 Vogar  74 2015-08-27
165 Súðavíkurhreppur  74 2015-08-28
166 Listaháskóli Íslands  74 2015-08-28
167 Íslenskar orkurannsóknir  74 2015-08-28
168 ISAVIA  74 2015-08-26
169 Skorradalshreppur  72 2015-08-28
170 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða  72 2015-08-28
171 Tjörneshreppur  72 2015-08-26
172 Dalabyggð  72 2015-08-28
173 Menntaskólinn á Ísafirði  71 2015-08-28
174 Vesturbyggð  71 2015-08-26
175 Íslandsstofa  71 2015-08-28
176 Umboðsmaður Alþingis  70 2015-08-28
177 Þingeyjarsveit  70 2015-08-28
178 Flóahreppur  70 2015-08-28
179 Grýtubakkahreppur  70 2015-08-28
180 Menntaskólinn við Sund  69 2015-08-28
181 Strandabyggð  67 2015-08-28
182 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ  67 2015-08-26
183 Sólvangur, hjúkrunarheimili  67 2015-08-26
184 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum  66 2015-08-26
185 Kjósarhreppur  66 2015-08-27
186 Nýsköpunarmiðstöð Íslands  66 2015-08-26
187 Tálknafjarðarhreppur  65 2015-08-26
188 Veiðimálastofnun  65 2015-08-28
189 Stykkishólmsbær  65 2015-08-28
190 Stjórnartíðindi  64 2015-08-28
191 Seyðisfjarðarkaupstaður  64 2015-08-28
192 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála  64 2015-08-26
193 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum  64 2015-08-28
194 Blönduósbær  63 2015-08-26
195 Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu  63 2015-08-26
196 Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði  63 2015-08-26
197 Djúpavogshreppur  62 2015-08-26
198 Jafnréttisstofa  62 2015-08-26
199 Sveitarfélagið Skagaströnd  62 2015-08-28
200 Grundarfjarðarbær  61 2015-08-28