Checked Pages

List of checked pages for site: http://www.horten.kommune.no
Check completed at: 2015-10-26, 19:26
Number of checked pages: 463
Site score: 95

Checked Pages for site: http://www.horten.kommune.no
Rank Page Address Page Score
1 /sok/?periode=3 Few tests failed 99
2 /sok/?periode=1 Few tests failed 99
3 /sok/?periode=0 Few tests failed 99
4 /sok Few tests failed 99
5 /sok/?periode=2 Few tests failed 99
6 /sok/?periode=4 Few tests failed 99
7 /sok/ Few tests failed 99
8 /selvbetjening/OpprettBruker.aspx?MId1=13752 Few tests failed 97
9 /skjemaer/min-side/rediger-profil Few tests failed 97
10 /selvbetjening/OpprettBruker.aspx?MId1=13752&re... Few tests failed 97
11 /politikk Few tests failed 97
12 /politikk/moteplan Few tests failed 97
13 /politikk/politiske-utvalg Few tests failed 97
14 /Arkiv.asp?AKatId=17767&back=1&MId1=&MId2=&MId3=& Few tests failed 97
15 /Organisasjon/OrganisasjonVis.aspx?Organisasjon... Few tests failed 97
16 /politikk/partioversikt Few tests failed 97
17 /Arkiv.asp?AKatId=17531&back=1&MId1=13704&MId2=... Few tests failed 97
18 /Organisasjon/OrganisasjonVis.aspx?Organisasjon... Few tests failed 97
19 /Organisasjon/OrganisasjonVis.aspx?Organisasjon... Few tests failed 97
20 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Few tests failed 97
21 /kulturskolen/?MId1=13702 Few tests failed 97
22 /kulturskolen Few tests failed 97
23 /kulturskolen/ Few tests failed 97
24 /omrader/oversikt-a-a Few tests failed 97
25 /tjenester/oversikt-a-a Few tests failed 97
26 /tjenester/oversikt-a-a/ Few tests failed 97
27 /omrader/oppvekst/hortenskolen Few tests failed 97
28 /omrader/oppvekst/hortenskolen/ Few tests failed 97
29 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/natur-og-m... Few tests failed 97
30 /omrader/helse-og-velferd/koordinerende-enhet Few tests failed 96
31 /omrader/helse-og-velferd/koordinerende-enhet/ Few tests failed 96
32 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/natur-og-m... Few tests failed 96
33 /omrader/helse-og-velferd/soke-pa-helsetjenester/ Few tests failed 96
34 /omrader/helse-og-velferd/soke-pa-helsetjenester Few tests failed 96
35 /horten-kommunale-voksenopplaring/ Few tests failed 96
36 /horten-kommunale-voksenopplaring/?MId1=13702 Few tests failed 96
37 /horten-kommunale-voksenopplaring Few tests failed 96
38 /omrader/administrasjon/interkommunalt-samarbeid Few tests failed 96
39 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kultur Few tests failed 96
40 /omrader/helse-og-velferd/koordinerende-enhet/k... Few tests failed 96
41 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Few tests failed 96
42 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Few tests failed 96
43 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/pedagogisk-... Few tests failed 96
44 /omrader/teknisk/park-idrett-og-friluftsliv/par... Few tests failed 96
45 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Few tests failed 96
46 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/natur-og-m... Few tests failed 96
47 /tjenester/planer-og-prosjekter/horing-og-kunng... Few tests failed 96
48 /kunngjoringer-og-horinger Few tests failed 96
49 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Few tests failed 96
50 /omrader/teknisk/vann-og-avlop/vann Few tests failed 96
51 /omrader/teknisk/park-idrett-og-friluftsliv Few tests failed 96
52 /omrader/teknisk/park-idrett-og-friluftsliv/ Few tests failed 96
53 /omrader/teknisk/vei/soknad-gravemelding Few tests failed 96
54 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Few tests failed 96
55 /omrader/oppvekst/hortenskolen/ungdomsskoler Few tests failed 96
56 /omrader/teknisk/park-idrett-og-friluftsliv/idr... Few tests failed 96
57 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Few tests failed 96
58 /omrader/helse-og-velferd/soke-pa-helsetjeneste... Few tests failed 96
59 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Few tests failed 96
60 /omrader/administrasjon/skatt/restsskatt Few tests failed 96
61 /omrader/helse-og-velferd/soke-pa-helsetjeneste... Few tests failed 96
62 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Few tests failed 96
63 /omrader/administrasjon/skatt/forskuddstrekk-og... Few tests failed 96
64 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Few tests failed 96
65 /omrader/helse-og-velferd Few tests failed 96
66 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen Few tests failed 96
67 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/ Few tests failed 96
68 /omrader/helse-og-velferd/forebygging-og-folkeh... Few tests failed 96
69 /omrader/helse-og-velferd/forebygging-og-folkeh... Few tests failed 96
70 /omrader/teknisk/renovasjon-og-nedgravde-oljeta... Few tests failed 96
71 /tjenester/planer-og-prosjekter/horing-og-kunng... Few tests failed 96
72 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kommuneutv... Few tests failed 96
73 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Few tests failed 96
74 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Few tests failed 96
75 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kommuneutv... Few tests failed 96
76 /omrader/helse-og-velferd/soke-pa-helsetjeneste... Few tests failed 96
77 /omrader/helse-og-velferd/boligkontor Few tests failed 96
78 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/natur-og-m... Few tests failed 96
79 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Few tests failed 96
80 /omrader/teknisk/renovasjon-og-nedgravde-oljeta... Few tests failed 96
81 /omrader/teknisk/renovasjon-og-nedgravde-oljeta... Few tests failed 96
82 /omrader/helse-og-velferd/soke-pa-helsetjeneste... Few tests failed 96
83 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/betalingssa... Few tests failed 96
84 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Few tests failed 96
85 /omrader/administrasjon/skatt/ettergivelse Few tests failed 96
86 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/natur-og-m... Few tests failed 96
87 /omrader/helse-og-velferd/hjemmetjenester/ Few tests failed 96
88 /omrader/helse-og-velferd/hjemmetjenester Few tests failed 96
89 /omrader/teknisk/parkering/parkering-for-forfly... Few tests failed 96
90 /omrader/teknisk/parkering/parkering-for-forfly... Few tests failed 96
91 /om-horten/bo-og-jobbe-i-horten/arbeidsplasser-... Few tests failed 96
92 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/private-bar... Few tests failed 96
93 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/private-bar... Few tests failed 96
94 /omrader/teknisk/vann-og-avlop/sanitarmelding Few tests failed 96
95 /omrader/helse-og-velferd/legetjenester/miljore... Few tests failed 96
96 /nyheter/arets-tv-aksjon-18-oktober-2015-vi-ska... Few tests failed 96
97 /artikkel.aspx?MId1=13927&AId=19321 Few tests failed 96
98 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Few tests failed 96
99 /omrader/helse-og-velferd/nav-horten/okonomi/gj... Few tests failed 96
100 /omrader/administrasjon/skatt/kid-nummer Few tests failed 96
101 /fokus/hortenlove.25296.aspx Few tests failed 96
102 /om-horten/hortenlove Few tests failed 96
103 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Few tests failed 96
104 /omrader/helse-og-velferd/legetjenester/fastlege Few tests failed 96
105 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/natur-og-m... Few tests failed 96
106 /omrader/helse-og-velferd/legetjenester/vaksina... Few tests failed 96
107 /omrader/administrasjon/skatt/forskuddsskatt Few tests failed 96
108 /omrader/oppvekst/hopp-prosjektet/kosthold Few tests failed 95
109 /omrader/helse-og-velferd/nav-horten/flyktninge... Few tests failed 95
110 /omrader/helse-og-velferd/voksenhabilitering Few tests failed 95
111 /omrader/helse-og-velferd/voksenhabilitering/vo... Few tests failed 95
112 /omrader/oppvekst/barn-og-familie/barnehabilite... Few tests failed 95
113 /omrader/oppvekst/barn-og-familie/familiehuset Few tests failed 95
114 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Few tests failed 95
115 /omrader/helse-og-velferd/soke-pa-helsetjeneste... Few tests failed 95
116 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Few tests failed 95
117 /omrader/oppvekst/hortenskolen/barneskoler Few tests failed 95
118 /omrader/administrasjon Few tests failed 95
119 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/natur-og-m... Few tests failed 95
120 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/natur-og-m... Few tests failed 95
121 /omrader/oppvekst/barn-og-familie/helsestjenest... Few tests failed 95
122 /omrader/helse-og-velferd/demens/parorendeskole Few tests failed 95
123 /omrader/helse-og-velferd/voksenhabilitering/br... Few tests failed 95
124 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kultur/gal... Few tests failed 95
125 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kultur/bak... Few tests failed 95
126 /Artikkel.aspx?AId=17768&back=1&MId1=&MId2=&MId3=& Few tests failed 95
127 /omrader/helse-og-velferd/nav-horten/ Few tests failed 95
128 /omrader/helse-og-velferd/nav-horten Few tests failed 95
129 /om-horten Few tests failed 95
130 /omrader/helse-og-velferd/rus-og-psykisk-helse/... Few tests failed 95
131 /omrader/oppvekst/barn-og-familie/helsestjenest... Few tests failed 95
132 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kultur/den... Few tests failed 95
133 /omrader/teknisk/park-idrett-og-friluftsliv/ute... Few tests failed 95
134 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kultur/kul... Few tests failed 95
135 /nyheter/varsel-om-planoppstart-og-arbeid-med-u... Few tests failed 95
136 /nyheter/aktiv-hostferie-29-09-01-10.25276.aspx Few tests failed 95
137 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kultur/museer Few tests failed 95
138 /kontakt/tilbakemelding-pa-nettsiden/ Few tests failed 95
139 /kontakt/tilbakemelding-pa-nettsiden Few tests failed 95
140 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Few tests failed 95
141 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kommuneutv... Few tests failed 95
142 /nyheter/markedsforing-av-horten-pa-olje-og-tek... Few tests failed 95
143 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Few tests failed 95
144 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Few tests failed 95
145 /nyheter/arets-frivilligpris-ny-frist-12-oktobe... Few tests failed 95
146 /om-horten/bo-og-jobbe-i-horten/livet-i-horten Few tests failed 95
147 /nyheter/vi-lanserer-nye-nettsider.21660.aspx Few tests failed 95
148 /omrader/administrasjon/jobb-og-karriere Few tests failed 95
149 /omrader/helse-og-velferd/legetjenester/legevakt Few tests failed 95
150 /nyheter/varsel-om-planoppstart-for-hallingsgat... Few tests failed 95
151 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Few tests failed 95
152 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Few tests failed 95
153 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Few tests failed 95
154 /omrader/helse-og-velferd/nav-horten/okonomi/ok... Few tests failed 95
155 /omrader/administrasjon/skatt/attest-for-skatt-... Few tests failed 95
156 /nyheter/varsel-om-planoppstart-for-gannestadve... Few tests failed 95
157 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/natur-og-m... Few tests failed 95
158 /omrader/administrasjon/administrasjonssjefen Few tests failed 95
159 /kulturskolen/nyheter/nye-kulturskoletilbud-fra... Few tests failed 95
160 /horten-kommunale-voksenopplaring/spesialunderv... Few tests failed 95
161 /Selvbetjening/LoginValg.aspx?MId1=13751&return... Few tests failed 95
162 /skjemaer/min-side/logg-inn Few tests failed 95
163 /nyheter Few tests failed 95
164 /nyheter/ Few tests failed 95
165 /omrader/teknisk/vann-og-avlop Few tests failed 95
166 /omrader/teknisk/vann-og-avlop/ Few tests failed 95
167 /omrader/oppvekst/barn-og-familie/helsestjenest... Few tests failed 95
168 /omrader/oppvekst/barn-og-familie/helsestjenest... Few tests failed 95
169 /omrader/oppvekst/barn-og-familie/barneverntjen... Few tests failed 95
170 /omrader/oppvekst/barn-og-familie Few tests failed 95
171 /omrader/oppvekst/barn-og-familie/helsestjenest... Few tests failed 95
172 /omrader/teknisk/vann-og-avlop/avlop Some tests failed 95
173 /omrader/teknisk/parkering Some tests failed 95
174 /omrader/teknisk/vei/ Some tests failed 95
175 /omrader/teknisk/vei Some tests failed 95
176 /omrader/teknisk/parkering/ Some tests failed 95
177 /omrader/oppvekst Some tests failed 95
178 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Some tests failed 95
179 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 95
180 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Some tests failed 95
181 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 95
182 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/naring/ Some tests failed 95
183 /omrader/helse-og-velferd/rus-og-psykisk-helse/... Some tests failed 95
184 /omrader/oppvekst/barn-og-familie/helsestjenest... Some tests failed 95
185 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/naring Some tests failed 95
186 /fokus/ Some tests failed 95
187 /fokus Some tests failed 95
188 /omrader/teknisk/sentralkjokken-og-vaskeri/kjokken Some tests failed 95
189 /kontakt Some tests failed 95
190 /politikk/ordforer Some tests failed 95
191 /omrader/teknisk/kommunale-bygg-og-eiendommer Some tests failed 95
192 /omrader/helse-og-velferd/forebygging-og-folkeh... Some tests failed 95
193 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 95
194 /omrader/helse-og-velferd/forebygging-og-folkeh... Some tests failed 95
195 /artikkel.aspx?MId1=13826&AId=17969 Some tests failed 95
196 /omrader/teknisk/vei/drift-og-vedlikehold-av-veier Some tests failed 95
197 /omrader/teknisk/ Some tests failed 95
198 /omrader/oppvekst/barn-og-familie/helsestjenest... Some tests failed 95
199 /omrader/helse-og-velferd/forebygging-og-folkeh... Some tests failed 95
200 /omrader/teknisk Some tests failed 95
201 /omrader/helse-og-velferd/legetjenester/fengsel... Some tests failed 95
202 /artikkel.aspx?MId1=13826&AId=17951 Some tests failed 95
203 /omrader/oppvekst/barn-og-familie/bolig-for-min... Some tests failed 95
204 /omrader/teknisk/parkering/horten-parkering-a-s Some tests failed 95
205 /omrader/helse-og-velferd/demens/ Some tests failed 95
206 /omrader/helse-og-velferd/demens Some tests failed 95
207 /omrader Some tests failed 95
208 /omrader/ Some tests failed 95
209 /omrader/helse-og-velferd/rus-og-psykisk-helse/ Some tests failed 95
210 /omrader/helse-og-velferd/rus-og-psykisk-helse Some tests failed 95
211 /tjenester/planer-og-prosjekter Some tests failed 95
212 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kultur/kul... Some tests failed 95
213 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/ Some tests failed 95
214 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling Some tests failed 95
215 /omrader/teknisk/vei/bruk-av-offentlig-areal/ Some tests failed 95
216 /omrader/teknisk/vei/bruk-av-offentlig-areal Some tests failed 95
217 /omrader/administrasjon/skatt Some tests failed 95
218 /omrader/administrasjon/skatt/ Some tests failed 95
219 /omrader/oppvekst/vi-bryr-oss-i-horten Some tests failed 95
220 /Artikkel.aspx?AId=17990&back=1&MId1=&MId2=&MId3=& Some tests failed 95
221 /omrader/teknisk/parkering/offentlige-parkering... Some tests failed 95
222 /Artikkel.aspx?AId=18256&back=1&MId1=&MId2=&MId3=& Some tests failed 95
223 /fokus/vi-bryr-oss-i-horten.20698.aspx Some tests failed 95
224 /artikkel.aspx?AId=18256&Back=1 Some tests failed 95
225 /omrader/helse-og-velferd/demens/demenskoordinator Some tests failed 95
226 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kommuneutv... Some tests failed 95
227 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kultur/kul... Some tests failed 95
228 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kultur/kul... Some tests failed 95
229 /omrader/helse-og-velferd/legetjenester/dognopp... Some tests failed 95
230 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Some tests failed 95
231 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/naring/nar... Some tests failed 95
232 /omrader/helse-og-velferd/legetjenester Some tests failed 95
233 /om-horten/bo-og-jobbe-i-horten/ Some tests failed 95
234 /om-horten/bo-og-jobbe-i-horten Some tests failed 95
235 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 95
236 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Some tests failed 95
237 /tjenester/kultur-og-fritid Some tests failed 95
238 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Some tests failed 95
239 /artikkel.aspx?AId=18257&Back=1 Some tests failed 95
240 /omrader/helse-og-velferd/forebygging-og-folkeh... Some tests failed 95
241 /Artikkel.aspx?AId=18279&back=1&MId1=&MId2=&MId3=& Some tests failed 95
242 /tjenester/planer-og-prosjekter/granly-skole Some tests failed 95
243 /omrader/oppvekst/hortenskolen/ppt Some tests failed 95
244 /omrader/helse-og-velferd/demens/lunsjgruppe-fo... Some tests failed 95
245 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/ppt Some tests failed 95
246 /Artikkel.aspx?AId=18261&back=1&MId1=&MId2=&MId3=& Some tests failed 95
247 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kommuneutv... Some tests failed 95
248 /omrader/oppvekst/hortenskolen/barneskoler/sfo Some tests failed 95
249 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kommuneutv... Some tests failed 95
250 /Artikkel.aspx?AId=18258&back=1&MId1=&MId2=&MId3=& Some tests failed 95
251 /omrader/helse-og-velferd/forebygging-og-folkeh... Some tests failed 95
252 /Artikkel.aspx?AId=18255&back=1&MId1=&MId2=&MId3=& Some tests failed 95
253 /Artikkel.aspx?AId=18245&back=1&MId1=&MId2=&MId3=& Some tests failed 95
254 /omrader/helse-og-velferd/rus-og-psykisk-helse/... Some tests failed 95
255 /nyheter/valgresultatene-i-horten-kommune.25303... Some tests failed 95
256 /artikkel.aspx?AId=18255&Back=1 Some tests failed 95
257 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/naring/str... Some tests failed 95
258 /omrader/helse-og-velferd/demens/cafetilbud-for... Some tests failed 95
259 /nyheter/toppscore-for-demensomsorgen-i-horten.... Some tests failed 95
260 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 95
261 /nyheter/karing-av-hortens-mest-attraktive-fril... Some tests failed 95
262 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 95
263 /omrader/oppvekst/hopp-prosjektet Some tests failed 95
264 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 95
265 /omrader/oppvekst/hopp-prosjektet/ Some tests failed 95
266 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kultur/kul... Some tests failed 95
267 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 95
268 /omrader/teknisk/parkering/offentlige-parkering... Some tests failed 95
269 /politikk/politisk-organisering Some tests failed 95
270 /nyheter/den-kulturelle-spaserstokken-polfarere... Some tests failed 95
271 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/naring/mal... Some tests failed 95
272 /tjenester/planer-og-prosjekter/bjornestien-bar... Some tests failed 95
273 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 95
274 /Artikkel.aspx?AId=17991&back=1&MId1=&MId2=&MId3=& Some tests failed 95
275 /omrader/teknisk/parkering/parkeringsgebyr-till... Some tests failed 95
276 /fokus/kommuneplan-2015-2027.18642.aspx Some tests failed 95
277 /omrader/teknisk/parkering/fjerning-av-motorvog... Some tests failed 95
278 /omrader/helse-og-velferd/rus-og-psykisk-helse/... Some tests failed 95
279 /omrader/helse-og-velferd/demens/dagaktivitetst... Some tests failed 95
280 /omrader/helse-og-velferd/rus-og-psykisk-helse/... Some tests failed 95
281 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kultur/kul... Some tests failed 95
282 /tjenester/planer-og-prosjekter/kaldhall-nykirke Some tests failed 95
283 /nyheter/obs-varsel-det-er-ventet-store-nedbors... Some tests failed 95
284 /artikkel.aspx?AId=17991&Back=1 Some tests failed 95
285 /fokus/helsefremmende-oppvekst-hopp-prosjektet.... Some tests failed 95
286 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/naring/sta... Some tests failed 95
287 /omrader/oppvekst/hopp-prosjektet/hopplaring Some tests failed 95
288 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Some tests failed 95
289 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 95
290 /tjenester/planer-og-prosjekter/lillas-skole Some tests failed 95
291 /omrader/helse-og-velferd/nav-horten/okonomi/ Some tests failed 95
292 /omrader/helse-og-velferd/nav-horten/okonomi Some tests failed 95
293 /omrader/helse-og-velferd/forebygging-og-folkeh... Some tests failed 95
294 /omrader/helse-og-velferd/forebygging-og-folkeh... Some tests failed 95
295 /omrader/helse-og-velferd/demens/samtalegrupper... Some tests failed 95
296 /omrader/helse-og-velferd/nav-horten/arbeid Some tests failed 95
297 /omrader/helse-og-velferd/nav-horten/arbeid/ Some tests failed 95
298 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 95
299 /tjenester/planer-og-prosjekter/idrettshall-lys... Some tests failed 95
300 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kommuneutv... Some tests failed 95
301 /nyheter/var-forste-kulturplan.23779.aspx Some tests failed 95
302 /omrader/teknisk/parkering/offentlige-parkering... Some tests failed 95
303 /politikk/mandatfordeling-i-kommunestyre Some tests failed 95
304 /omrader/teknisk/vei/trafikksikkerhet Some tests failed 95
305 /omrader/teknisk/parkering/ladestasjoner Some tests failed 95
306 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/private-bar... Some tests failed 95
307 /omrader/teknisk/sentralkjokken-og-vaskeri Some tests failed 95
308 /nyheter/naringsfrokoster-og-torsdagsmagasin-ho... Some tests failed 95
309 /nyheter/ny-ordforer-i-horten-kommune.25557.aspx Some tests failed 95
310 /om-horten/viktige-telefonnummer Some tests failed 95
311 /omrader/helse-og-velferd/tilrettelegging-i-hje... Some tests failed 95
312 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 95
313 /nyheter/enhet-for-rus-og-psykisk-helse-feirer-... Some tests failed 95
314 /tjenester/planer-og-prosjekter/prosjekt-horten... Some tests failed 95
315 /kontakt/viktige-telefonummer Some tests failed 95
316 /omrader/teknisk/feilmelding Some tests failed 95
317 /nyheter/helse-i-huet-apent-mote-om-fremtidens-... Some tests failed 95
318 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 95
319 /omrader/helse-og-velferd/forebygging-og-folkeh... Some tests failed 95
320 /omrader/teknisk/parkering/fjerning-av-motorvogn/ Some tests failed 95
321 /om-horten/bo-og-jobbe-i-horten/naringshistorie Some tests failed 95
322 /nyheter/kontroll-over-vannsituasjonen-i-horten... Some tests failed 95
323 /omrader/teknisk/parkering/fjerning-av-motorvogn Some tests failed 95
324 /omrader/helse-og-velferd/forebygging-og-folkeh... Some tests failed 95
325 /politikk/ordforer/sporretime Some tests failed 95
326 /nyheter/folkevalgtopplaring.25559.aspx Some tests failed 95
327 /nyheter/grovavfall-etter-regnfallet.25266.aspx Some tests failed 95
328 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 95
329 /omrader/teknisk/parkering/parkeringsgebyr-till... Some tests failed 95
330 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Some tests failed 95
331 /omrader/oppvekst/hopp-prosjektet/forskningspro... Some tests failed 95
332 /omrader/teknisk/parkering/parkeringsgebyr-till... Some tests failed 95
333 /politikk/politisk-organisering/sporretime Some tests failed 95
334 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 95
335 /omrader/teknisk/parkering/torg-og-gagate Some tests failed 95
336 /nyheter/obs-varsel-store-nedborsmengder.25267.... Some tests failed 95
337 /omrader/helse-og-velferd/tilrettelegging-i-hje... Some tests failed 95
338 /nyheter/offisiell-apning-av-teknologiklassen.2... Some tests failed 95
339 /omrader/helse-og-velferd/forebygging-og-folkeh... Some tests failed 95
340 /nyheter/lag-og-foreninger-ma-aktivt-registrere... Some tests failed 95
341 /omrader/helse-og-velferd/forebygging-og-folkeh... Some tests failed 95
342 /omrader/helse-og-velferd/nav-horten/arbeid/ung... Some tests failed 95
343 /omrader/helse-og-velferd/forebygging-og-folkeh... Some tests failed 95
344 /omrader/administrasjon/skatt/nar-du-ikke-betaler Some tests failed 95
345 /nyheter/kommunestyremote-07-09.25212.aspx Some tests failed 95
346 /omrader/helse-og-velferd/nav-horten/arbeid/sta... Some tests failed 95
347 /omrader/administrasjon/kommunale-foretak Some tests failed 95
348 /tjenester/planer-og-prosjekter/natursenteret Some tests failed 95
349 /omrader/teknisk/parkering/sporsmal-og-svar Some tests failed 95
350 /omrader/helse-og-velferd/soke-pa-helsetjeneste... Some tests failed 95
351 /tjenester Some tests failed 95
352 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kultur/kul... Some tests failed 95
353 /omrader/teknisk/sentralkjokken-og-vaskeri/vaskeri Some tests failed 95
354 /omrader/helse-og-velferd/nav-horten/okonomi/ok... Some tests failed 95
355 /kulturskolen/kulturskoletilbud/kor-og-sang Some tests failed 95
356 /kulturskolen/kulturskoletilbud/dans/ Some tests failed 95
357 /kulturskolen/kulturskoletilbud/dans Some tests failed 95
358 /kulturskolen/kulturskoletilbud/instrumentoppla... Some tests failed 95
359 /kulturskolen/om-oss/dirigentordningen Some tests failed 95
360 /kulturskolen/kulturskoletilbud/visuelle-kunstfag Some tests failed 95
361 /kulturskolen/kulturskoletilbud/tilrettelagt-mu... Some tests failed 95
362 /kulturskolen/om-oss/ansatte Some tests failed 95
363 /kulturskolen/kulturskoletilbud/teater Some tests failed 95
364 /kulturskolen/nyheter/vil-du-lare-a-synge.24754... Some tests failed 95
365 /kulturskolen/om-oss/den-kulturelle-spaserstokken Some tests failed 95
366 /kulturskolen/om-oss/den-kulturelle-spaserstokken/ Some tests failed 95
367 /kulturskolen/nyheter/midgardkonkurransen-2015.... Some tests failed 95
368 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Some tests failed 95
369 /kulturskolen/nyheter/tilbud-i-visuelle-kunstfa... Some tests failed 95
370 /kulturskolen/nyheter/friplass-pa-kulturskolen.... Some tests failed 95
371 /kulturskolen/nyheter/midler-fra-anders-jahres-... Some tests failed 95
372 /kulturskolen/om-oss/fau-horten-kulturskole Some tests failed 95
373 /kulturskolen/nyheter/komposisjonsverksted-og-l... Some tests failed 95
374 /kulturskolen/nyheter/vil-du-lare-a-spille-floy... Some tests failed 95
375 /kulturskolen/nyheter/kunstkurs-for-barn.24753.... Some tests failed 95
376 /omrader/helse-og-velferd/sykehjem Some tests failed 95
377 /omrader/helse-og-velferd/sykehjem/ Some tests failed 95
378 /kulturskolen/om-oss/midgardkonkurransen Some tests failed 95
379 /kulturskolen/nyheter/kulturkarusellen-tilbud-t... Some tests failed 95
380 /kulturskolen/nyheter/brukerundersokelse-result... Some tests failed 95
381 /kulturskolen/om-oss/tjenestebeskrivelse Some tests failed 95
382 /kulturskolen/kurs/gitarkurs.19804.aspx Some tests failed 95
383 /kulturskolen/kurs/kulmat-kokkekurs-for-barn.21... Some tests failed 95
384 /Selvbetjening/NyBruker.aspx?MId1=13751&returnu... Some tests failed 95
385 /artikkel.aspx?Aid=17767 Some tests failed 95
386 /artikkel.aspx?aid=17852&MId1=14167&Side=2 Some tests failed 95
387 /artikkel.aspx?Aid=18234 Some tests failed 95
388 /kulturskolen/nyheter/ Some tests failed 95
389 /artikkel.aspx?aid=17852&MId1=14167&Side=7 Some tests failed 95
390 /kulturskolen/nyheter Some tests failed 95
391 /artikkel.aspx?Aid=17767&Back=1&MId1=14050 Some tests failed 95
392 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 95
393 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 95
394 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 95
395 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 95
396 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Some tests failed 94
397 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/plan-og-ut... Some tests failed 94
398 /nyheter/offentlig-ettersyn-av-forslag-til-regu... Some tests failed 94
399 /nyheter/kunngjoring-av-planoppstart-for-indre-... Some tests failed 94
400 /nyheter/kunngjoring-offentlig-ettersyn-for-det... Some tests failed 94
401 /kulturskolen/kurs Some tests failed 94
402 /kulturskolen/kurs/ Some tests failed 94
403 /omrader/helse-og-velferd/sykehjem/borre-sykehjem Some tests failed 94
404 /omrader/helse-og-velferd/sykehjem/indrehavn-sy... Some tests failed 94
405 /omrader/helse-og-velferd/sykehjem/asgardstrand... Some tests failed 94
406 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/natur-og-m... Some tests failed 94
407 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/natur-og-m... Some tests failed 94
408 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 94
409 /horten-kommunale-voksenopplaring/norskkurs/ Some tests failed 94
410 /horten-kommunale-voksenopplaring/norskkurs Some tests failed 94
411 /om-horten/apningstider Some tests failed 94
412 /om-horten/apningstider/ Some tests failed 94
413 /horten-kommunale-voksenopplaring/grunnskole Some tests failed 94
414 /horten-kommunale-voksenopplaring/norskkurs/hve... Some tests failed 94
415 /kulturskolen/om-oss Some tests failed 94
416 /kulturskolen/kulturskoletilbud Some tests failed 94
417 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kommuneutv... Some tests failed 94
418 /omrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kommuneutv... Some tests failed 94
419 /omrader/teknisk/parkering/parkeringsgebyr-till... Some tests failed 94
420 /Organisasjon/Organisasjonloggpaa.aspx?redirect... Some tests failed 94
421 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 94
422 /omrader/teknisk/park-idrett-og-friluftsliv/hor... Some tests failed 94
423 /tjenester/kultur-og-fritid/svommehallen Some tests failed 94
424 /omrader/helse-og-velferd/sykehjem/braarudasen-... Some tests failed 94
425 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 94
426 /kulturskolen/media Some tests failed 94
427 /horten-kommunale-voksenopplaring/norskkurs/bet... Some tests failed 93
428 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 93
429 / Some tests failed 93
430 /omrader/oppvekst/barn-og-familie/familierad Some tests failed 93
431 /omrader/helse-og-velferd/dag-og-aktivitetssenter Some tests failed 93
432 /omrader/oppvekst/hortensbarnehagen/kommunale-b... Some tests failed 93
433 /horten-kommunale-voksenopplaring/andre-tjenest... Some tests failed 93
434 /omrader/teknisk/parkering/offentlige-parkering... Some tests failed 93
435 /omrader/teknisk/parkering/offentlige-parkering... Some tests failed 93
436 /horten-kommunale-voksenopplaring/norskkurs/nor... Some tests failed 92
437 /om-horten/lag-og-foreninger/ Some tests failed 92
438 /om-horten/lag-og-foreninger Some tests failed 92
439 /Organisasjon/OrganisasjonVis.aspx?Organisasjon... Some tests failed 92
440 /skjemaer Some tests failed 92
441 /horten-kommunale-voksenopplaring/andre-tjenest... Some tests failed 91
442 /om-horten/webkamera Some tests failed 90
443 /horten-kommunale-voksenopplaring/norskkurs/kve... Some tests failed 89
444 /horten-kommunale-voksenopplaring/om-oss Some tests failed 89
445 /horten-kommunale-voksenopplaring/norskkurs/pri... Some tests failed 89
446 /horten-kommunale-voksenopplaring/andre-tjenest... Some tests failed 89
447 /horten-kommunale-voksenopplaring/nyheter/vi-gi... Some tests failed 89
448 /horten-kommunale-voksenopplaring/nyheter/vi-ti... Some tests failed 89
449 /horten-kommunale-voksenopplaring/nyheter/vi-ha... Some tests failed 89
450 /horten-kommunale-voksenopplaring/nyheter/vi-ti... Some tests failed 89
451 /horten-kommunale-voksenopplaring/andre-tjenester/ Some tests failed 89
452 /horten-kommunale-voksenopplaring/andre-tjenester Some tests failed 89
453 /horten-kommunale-voksenopplaring/andre-tjenest... Some tests failed 89
454 /horten-kommunale-voksenopplaring/norskkurs/mor... Some tests failed 89
455 /horten-kommunale-voksenopplaring/nyheter Some tests failed 88
456 /diskusjon/kommenter.aspx?AId=18260&TradId=2133 Many tests failed 81
457 /sd/skjema/hkom003 Most tests failed 54
458 /sd/skjema/hkom015 Most tests failed 54
459 /sd/skjema/hkom010 Most tests failed 54
460 /Autentisering.aspx?ReturnUrl=https%3a%2f%2fwww... Most tests failed 51
461 /Autentisering.aspx?ReturnUrl=https%3a%2f%2fwww... Most tests failed 51
462 /Autentisering.aspx?ReturnUrl=https%3a%2f%2fwww... Most tests failed 51
463 /Autentisering.aspx?ReturnUrl=https%3a%2f%2fwww... Most tests failed 51