Checked Pages

List of checked pages for site: http://www.tvedestrand.kommune.no
Check completed at: 2015-10-26, 21:12
Number of checked pages: 590
Site score: 93

Checked Pages for site: http://www.tvedestrand.kommune.no
Rank Page Address Page Score
1 /biblioteket Few tests failed 99
2 /biblioteket/tjenester-fra-biblioteket Few tests failed 99
3 /biblioteket/tjenester-fra-biblioteket/bibliote... Few tests failed 99
4 /biblioteket/tjenester-fra-biblioteket/bibliote... Few tests failed 99
5 /biblioteket/hva-kan-du-finne-pa-biblioteket/ut... Few tests failed 99
6 /biblioteket/hva-kan-du-finne-pa-biblioteket Few tests failed 99
7 /biblioteket/hva-kan-du-finne-pa-biblioteket/kunst Few tests failed 99
8 /biblioteket/hva-kan-du-finne-pa-biblioteket/ly... Few tests failed 99
9 /biblioteket/hva-kan-du-finne-pa-biblioteket/pu... Few tests failed 99
10 /biblioteket/hva-kan-du-finne-pa-biblioteket/fi... Few tests failed 99
11 /biblioteket/hva-kan-du-finne-pa-biblioteket/fj... Few tests failed 99
12 /biblioteket/hva-kan-du-finne-pa-biblioteket/sa... Few tests failed 99
13 /biblioteket/hva-kan-du-finne-pa-biblioteket/av... Few tests failed 99
14 /biblioteket/hva-kan-du-finne-pa-biblioteket/da... Few tests failed 99
15 /biblioteket/kontakt-oss Few tests failed 99
16 /biblioteket/ansatte Few tests failed 99
17 /om-kommunen/lokale-og-nyttige-linker Few tests failed 97
18 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/teknikk-plan-og-... Few tests failed 96
19 /aktuelt/fastsetting-av-planprogram-for-omradep... Few tests failed 96
20 /aktuelt/aktuelt/boroya.27596.aspx Few tests failed 96
21 /tjenester-a-a/helse/folkehelse/fysisk-aktivite... Few tests failed 96
22 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/idrett/i... Few tests failed 96
23 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester Few tests failed 96
24 /tjenester-a-a/barn-og-familie/barnehage/barneh... Few tests failed 96
25 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/fastlege Few tests failed 96
26 /tjenester-a-a/naring/reiselivsnaring/turistkontor Few tests failed 96
27 /aktuelt/aktuelt/horing-kommunedelplan-for-kult... Few tests failed 96
28 /aktuelt/aktuelt/ny-forskrift-om-plantevernmidl... Few tests failed 96
29 /aktuelt/kunngjoring-reguleringsplan-for-e-18-t... Few tests failed 96
30 /aktuelt/lokalhistoriske-bilder.35146.aspx Few tests failed 96
31 /aktuelt/kystkulturuka.aspx Few tests failed 96
32 /organisasjon/overordnede-retn-linjer-og-styrin... Few tests failed 96
33 /politikk/kommunereform Few tests failed 95
34 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Few tests failed 95
35 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/naturforvaltning Few tests failed 95
36 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/fritid/l... Few tests failed 95
37 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Few tests failed 95
38 /tjenester-a-a/natur-og-miljo Few tests failed 95
39 /tjenester-a-a/naring/landbruk/plantevern Few tests failed 95
40 /tjenester-a-a/helse/svangerskap-og-fodsel/ Few tests failed 95
41 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/bygging/boligfi... Few tests failed 95
42 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester Few tests failed 95
43 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/beredskap-og-... Few tests failed 95
44 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Few tests failed 95
45 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/innbyggerrett... Few tests failed 95
46 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Few tests failed 95
47 /dokumenter-planer/planstrategi-og-overordnede-... Few tests failed 95
48 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Few tests failed 95
49 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/naturforvaltning/... Few tests failed 95
50 /aktuelt/reguleringsplan-frivold-boroy-offentli... Few tests failed 95
51 /aktuelt/reguleringsplan-for-asto-oygardsliene-... Few tests failed 95
52 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/forurensning-og-s... Few tests failed 95
53 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/politikk-og-v... Few tests failed 95
54 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/idrett/i... Few tests failed 95
55 /tjenester-a-a/naring/landbruk/vegbygging Few tests failed 95
56 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/naturforvaltning/... Few tests failed 95
57 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Few tests failed 95
58 /aktuelt/aktuelt/horing-forskrift-om-nye-minste... Few tests failed 95
59 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Few tests failed 95
60 /om-kommunen/til-kurs Few tests failed 95
61 /tjenester-a-a/skatter-og-avgifter Few tests failed 95
62 /aktuelt/reguleringsplan-for-lauvasen-egengodkj... Few tests failed 95
63 /aktuelt/offentlig-ettersyn-av-kommunal-vegnorm... Few tests failed 95
64 /om-kommunen/test-test.39837.aspx Few tests failed 95
65 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/eiendom/oppmaling Few tests failed 95
66 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Few tests failed 95
67 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Few tests failed 95
68 /tjenester-a-a/innvandring-og-integrering/integ... Few tests failed 95
69 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/legevakt Few tests failed 95
70 /Personer.asp?PersonId=945 Few tests failed 95
71 /Personer.asp?PersonId=782 Few tests failed 95
72 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/forurensning-og-s... Few tests failed 95
73 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kommunal-planle... Few tests failed 95
74 /organisasjon/tjenesteenheter/tvedestrandsskolen/ Few tests failed 95
75 /organisasjon/tjenesteenheter/tvedestrandsskolen Few tests failed 95
76 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Few tests failed 95
77 /tjenester-a-a/arbeid Some tests failed 95
78 /turistinformasjon/bo-og-spise/spisesteder Some tests failed 95
79 /turistinformasjon/kunst-og-museer/kunst-og-han... Some tests failed 95
80 /organisasjon/overordnede-retn-linjer-og-styrin... Some tests failed 95
81 /organisasjon/overordnede-retn-linjer-og-styrin... Some tests failed 95
82 /organisasjon/overordnede-retn-linjer-og-styrin... Some tests failed 95
83 /PersonOversikt.aspx?MId1=91 Some tests failed 95
84 /turistinformasjon/nyttige-lenker Some tests failed 94
85 /turistinformasjon/oyene-vare-og-gjeving Some tests failed 94
86 /turistinformasjon/oyene-vare-og-gjeving/ Some tests failed 94
87 /aktuelt/kunngjoring-av-vedtatt-reguleringsplan... Some tests failed 94
88 /turistinformasjon/ut-pa-tur/gaturer Some tests failed 94
89 /om-kommunen/skoler Some tests failed 94
90 /aktuelt/kunngjoring-detaljregulering-for-lange... Some tests failed 94
91 /turistinformasjon/havner/gjestehavner-og-batut... Some tests failed 94
92 /aktuelt/aktuelt/horing-reguleringsplan-for-del... Some tests failed 94
93 /organisasjon/kommunale-selskaper-og-samarbeider Some tests failed 94
94 /turistinformasjon/ut-pa-tur/sykkelturer Some tests failed 94
95 /turistinformasjon/severdigheter-bl-a-kirkene-vare Some tests failed 94
96 /aktuelt/reguleringsplan-for-nesheia-iii-offent... Some tests failed 94
97 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/bygging/byggesak Some tests failed 94
98 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/ Some tests failed 94
99 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom Some tests failed 94
100 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning Some tests failed 94
101 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/ Some tests failed 94
102 /tjenester-a-a/naring/naringsutvikling/bedrifts... Some tests failed 94
103 /Personer.asp?MId1=4&PersonId=886 Some tests failed 94
104 /aktuelt/aktuelt/gjeving.27383.aspx Some tests failed 94
105 /organisasjon/tjenesteenheter/teknisk-drift Some tests failed 94
106 /verktoy/nettstedskart Some tests failed 94
107 /verktoy/nettstedskart/ Some tests failed 94
108 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 94
109 /turistinformasjon/bo-og-spise/overnatting/hytt... Some tests failed 94
110 /los.aspx?MId1=5 Some tests failed 94
111 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kommunal-planle... Some tests failed 94
112 /aktuelt/kunngjoring-2-gangs-behandling-reguler... Some tests failed 94
113 /aktuelt/aktuelt/sandoya.27595.aspx Some tests failed 94
114 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/kultur/ Some tests failed 94
115 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/kultur Some tests failed 94
116 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/teknikk-plan-og-... Some tests failed 94
117 /om-kommunen/bolig Some tests failed 94
118 /turistinformasjon/arlige-arrangementer Some tests failed 94
119 /turistinformasjon/arlige-arrangementer/ Some tests failed 94
120 /om-kommunen/arbeid Some tests failed 94
121 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 94
122 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/fritid/ Some tests failed 94
123 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/fritid Some tests failed 94
124 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/friluftsliv Some tests failed 94
125 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/opphavsrett Some tests failed 94
126 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/folkehogskole Some tests failed 94
127 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kommunal-planle... Some tests failed 94
128 /organisasjon/tjenesteenheter/barnehager Some tests failed 94
129 /organisasjon/tjenesteenheter/barnehager/ Some tests failed 94
130 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/avfallshandtering... Some tests failed 94
131 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/idrett Some tests failed 94
132 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/idrett/ Some tests failed 94
133 /aktuelt/aktuelt/furoya.27503.aspx Some tests failed 94
134 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/bat... Some tests failed 94
135 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/kommunestyre Some tests failed 94
136 /tjenester-a-a/barn-og-familie Some tests failed 94
137 /tjenester-a-a/barn-og-familie/ Some tests failed 94
138 /politikk/annet-politisk Some tests failed 94
139 /aktuelt/lyngor-fyr.27334.aspx Some tests failed 94
140 /tjenester-a-a/skatter-og-avgifter/offentlige-a... Some tests failed 93
141 /aktuelt/regatta-og-liv-i-byen-helga-11-13-juli... Some tests failed 93
142 /aktuelt/kunngjoring-av-planprogram-omradeplan-... Some tests failed 93
143 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid Some tests failed 93
144 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/ Some tests failed 93
145 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kjop-og-salg/ei... Some tests failed 93
146 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd... Some tests failed 93
147 /aktuelt/aktuelt/byloft.aspx Some tests failed 93
148 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/formannskap Some tests failed 93
149 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/livslopskomite Some tests failed 93
150 /dokumenter-planer/arealplaner-reguleringsplaner Some tests failed 93
151 /dokumenter-planer Some tests failed 93
152 /politikk/politiske-partier Some tests failed 93
153 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd... Some tests failed 93
154 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kjop-og-salg/ti... Some tests failed 93
155 /organisasjon/tjenesteenheter/familiehuset-ress... Some tests failed 93
156 /organisasjon/tjenesteenheter/familiehuset-ress... Some tests failed 93
157 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/naturforvaltning/... Some tests failed 93
158 /aktuelt/horing-bruksplan-for-solfjellparken-og... Some tests failed 93
159 /aktuelt/omradeplan-for-tvedestrand-havn-offent... Some tests failed 93
160 /aktuelt/kommunens-arealdel-varsel-om-planoppst... Some tests failed 93
161 /om-kommunen/barnehager Some tests failed 93
162 /aktuelt/aktuelt/lyngor.27582.aspx Some tests failed 93
163 /aktuelt/okse-tore.aspx Some tests failed 93
164 /organisasjon/tjenesteenheter/nav Some tests failed 93
165 /politikk/kommunereform/ Some tests failed 93
166 /turistinformasjon/sentrum-i-tre-etasjer Some tests failed 93
167 /turistinformasjon/byvandring Some tests failed 93
168 /turistinformasjon/sentrum-i-tre-etasjer/ Some tests failed 93
169 /turistinformasjon/lyngor Some tests failed 93
170 /turistinformasjon Some tests failed 93
171 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/behandlings... Some tests failed 93
172 /politikk/lokalt-arbeid-med-kommunereformen.360... Some tests failed 93
173 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/eiendom/eiendom... Some tests failed 93
174 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/administrasjonsu... Some tests failed 93
175 /tjenester-a-a/naring/landbruk/landbrukseiendom Some tests failed 93
176 /aktuelt/aktuelt Some tests failed 93
177 /aktuelt/aktuelt/?MId1=4 Some tests failed 93
178 /postliste Some tests failed 93
179 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/ Some tests failed 93
180 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/kultur/m... Some tests failed 93
181 /aktuelt/loggen-brygge-byggetrinn-2-varsel-om-o... Some tests failed 93
182 /aktuelt/gudstjenester-og-arrangementer-i-kirke... Some tests failed 93
183 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/radet-for-funksj... Some tests failed 93
184 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/bygging Some tests failed 93
185 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/bygging/ Some tests failed 93
186 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 93
187 /aktuelt/askeroya.aspx Some tests failed 93
188 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/naturforvaltning/... Some tests failed 93
189 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kommunal-planle... Some tests failed 93
190 /aktuelt/regatta-i-tvedestrand.aspx Some tests failed 93
191 /om-kommunen/turistinformasjon Some tests failed 93
192 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/frilufts... Some tests failed 93
193 /tjenester-a-a/naring/handel-og-service Some tests failed 93
194 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/kultur/m... Some tests failed 93
195 /politikk/kontakt-politikere Some tests failed 93
196 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel Some tests failed 93
197 /mobil/tjenester Some tests failed 93
198 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
199 /kart/ut-pa-tur Some tests failed 93
200 /kart/ut-pa-tur/ Some tests failed 93
201 /mobil/politikk/annet-politisk.30844.aspx Some tests failed 93
202 /tjenester-a-a/helse/psykisk-helse Some tests failed 93
203 /tjenester-a-a/helse/folkehelse Some tests failed 93
204 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kommunal-planle... Some tests failed 93
205 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/naturforvaltning/ Some tests failed 93
206 /organisasjon/tjenesteenheter/omsorg-og-rehabil... Some tests failed 93
207 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
208 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/innbyggerrett... Some tests failed 93
209 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/ Some tests failed 93
210 /organisasjon/tjenesteenheter/plan-miljo-og-eie... Some tests failed 93
211 /organisasjon/tjenesteenheter/plan-miljo-og-eie... Some tests failed 93
212 /tjenester-a-a/helse/svangerskap-og-fodsel Some tests failed 93
213 /organisasjon/organisasjonskart Some tests failed 93
214 /organisasjon Some tests failed 93
215 /Organisasjon Some tests failed 93
216 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/innbyggerrett... Some tests failed 93
217 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/bibliotek Some tests failed 93
218 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/bygging/graveme... Some tests failed 93
219 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/politikk-og-valg Some tests failed 93
220 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 93
221 /aktuelt/badeparken-24-varme-grader.aspx Some tests failed 93
222 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/kontrollutvalg Some tests failed 93
223 /aktuelt/aktuelt/sikkerhet-i-badeparken.aspx Some tests failed 93
224 /aktuelt/full-fart-i-badeparken.aspx Some tests failed 93
225 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
226 /tjenester-a-a/skatter-og-avgifter/skatt-og-lik... Some tests failed 93
227 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/videregaende-... Some tests failed 93
228 /aktuelt/aktuelt/kunngjoring-reguleringsplan-fo... Some tests failed 93
229 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/bygging/ferdiga... Some tests failed 93
230 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenes... Some tests failed 93
231 /tjenester-a-a/rettslige-sporsmal/rettsvesen/me... Some tests failed 93
232 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/ute... Some tests failed 93
233 /tjenester-a-a/naring/naringsutvikling/naringsfond Some tests failed 93
234 /aktuelt/kunngjoring-reguleringsplan-engene-nor... Some tests failed 93
235 /tjenester-a-a/rettslige-sporsmal/rettsvesen/re... Some tests failed 93
236 /artikkel.aspx?MId1=5&AId=216&eid=450 Some tests failed 93
237 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg... Some tests failed 93
238 /aktuelt/kunngjoring-detaljreguleringsplan-for-... Some tests failed 93
239 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/idrett/i... Some tests failed 93
240 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/skolemiljo/in... Some tests failed 93
241 /tjenester-a-a/barn-og-familie/barnevern-og-fam... Some tests failed 93
242 /tjenester-a-a/barn-og-familie/barnevern-og-fam... Some tests failed 93
243 /aktuelt/offentlig-horing-detaljplan-for-lyngor... Some tests failed 93
244 /politikk/styrevervregisteret Some tests failed 93
245 /politikk/oppdatert-informasjon-om-kommunerefor... Some tests failed 93
246 /politikk Some tests failed 93
247 /aktuelt/i-hovedgata-og-i-tredje-etasje-er-det-... Some tests failed 93
248 /aktuelt/flosta-regatta-arendal-kommune.aspx Some tests failed 93
249 /aktuelt/aktuelt/vedtakene-fra-kommunestyremote... Some tests failed 93
250 /aktuelt/aktuelt/innkalling-til-konstituerende-... Some tests failed 93
251 /tjenester-a-a/helse/folkehelse/tobakk Some tests failed 93
252 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/frikort-for... Some tests failed 93
253 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
254 /tvedestrand-in-english Some tests failed 93
255 /aktuelt/aktuelt/film-tvedestrand-sorlandets-sm... Some tests failed 93
256 /tjenester-a-a/naring/naringsutvikling Some tests failed 93
257 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
258 /mobil/politikk/politiske-partier.20055.aspx Some tests failed 93
259 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 93
260 /tjenester-a-a/naring Some tests failed 93
261 /tjenester-a-a/naring/ Some tests failed 93
262 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kjop-og-salg/ei... Some tests failed 93
263 /organisasjon/tjenesteenheter/oppfolgingsenheten/ Some tests failed 93
264 /aktuelt/offentlig-ettersyn-av-omradeplan-for-g... Some tests failed 93
265 /organisasjon/tjenesteenheter/oppfolgingsenheten Some tests failed 93
266 /dokumenter-planer/byloft-2014/ Some tests failed 93
267 /dokumenter-planer/byloft-2014 Some tests failed 93
268 /om-kommunen/kommunens-historie Some tests failed 93
269 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/naturforvaltning/... Some tests failed 93
270 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/naturforvaltning/... Some tests failed 93
271 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/leie-og-utleie/... Some tests failed 93
272 /tjenester-a-a/barn-og-familie/barnevern-og-fam... Some tests failed 93
273 /tjenester-a-a/naring/fiske-fangst-og-akvakultu... Some tests failed 93
274 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/habiliterin... Some tests failed 93
275 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd... Some tests failed 93
276 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenes... Some tests failed 93
277 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/idrett/i... Some tests failed 93
278 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
279 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/voksenopplaring Some tests failed 93
280 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
281 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
282 /tjenester-a-a/helse/pasientrettigheter Some tests failed 93
283 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/forurensning-og-s... Some tests failed 93
284 /aktuelt/aktuelt/tvedestrand-kommunes-kulturpri... Some tests failed 93
285 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
286 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kjop-og-salg Some tests failed 93
287 /tjenester-a-a/naring/landbruk/skogbruk Some tests failed 93
288 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kjop-og-salg/ Some tests failed 93
289 /tjenester-a-a/naring/landbruk/dyrehelse Some tests failed 93
290 /tjenester-a-a/naring/landbruk/dyrehelse/ Some tests failed 93
291 /tjenester-a-a/skatter-og-avgifter/offentlige-a... Some tests failed 93
292 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
293 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/eiendom/bolignu... Some tests failed 93
294 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kommunal-planle... Some tests failed 93
295 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/naturforvaltning/... Some tests failed 93
296 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/innbyggerrett... Some tests failed 93
297 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/naturforvaltning/... Some tests failed 93
298 /tjenester-a-a/helse Some tests failed 93
299 /tjenester-a-a/helse/ Some tests failed 93
300 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/innbyggerrett... Some tests failed 93
301 /politikk/styrer-rad-og-utvalg Some tests failed 93
302 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/ Some tests failed 93
303 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/kultur/m... Some tests failed 93
304 /politikk/ordforer Some tests failed 93
305 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/leie-og-utleie Some tests failed 93
306 /politikk/ordforer/ Some tests failed 93
307 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester Some tests failed 93
308 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenes... Some tests failed 93
309 /tjenester-a-a/naring/fiske-fangst-og-akvakultur Some tests failed 93
310 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/koordineringsforum Some tests failed 93
311 /dokumenter-planer/handlingsprogram-og-okonomip... Some tests failed 93
312 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/kultur/dans Some tests failed 93
313 /tjenester-a-a/naring/reiselivsnaring Some tests failed 93
314 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/fritid/f... Some tests failed 93
315 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/kjo... Some tests failed 93
316 /aktuelt/offentlig-horing-reguleringsplan-del-a... Some tests failed 93
317 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/bat... Some tests failed 93
318 /aktuelt/horing-reguleringsplan-for-rorkil-ii-h... Some tests failed 93
319 /aktuelt/kunngjoring-av-reguleringsplan-svabukt... Some tests failed 93
320 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg... Some tests failed 93
321 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg... Some tests failed 93
322 /aktuelt/pamelding-sfo.aspx Some tests failed 93
323 /aktuelt/skjargarden-med-fjorden-inn-til-byen.aspx Some tests failed 93
324 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn Some tests failed 93
325 /aktuelt/utlysning-av-restmidler-for-2014.aspx Some tests failed 93
326 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/ Some tests failed 93
327 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/avfallshandtering... Some tests failed 93
328 /artikkel.aspx?AId=1&MId1=9&Back=1&Side=2 Some tests failed 93
329 /aktuelt/badepark-i-tjenna.aspx Some tests failed 93
330 /om-kommunen Some tests failed 93
331 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/avfallshandtering Some tests failed 93
332 /aktuelt/badeparken-er-apen.aspx Some tests failed 93
333 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/eiendom Some tests failed 93
334 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/eldrerad Some tests failed 93
335 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/eldrerad/ Some tests failed 93
336 /tjenester-a-a/innvandring-og-integrering/integ... Some tests failed 93
337 /tjenester-a-a/barn-og-familie/barnehage Some tests failed 93
338 /tjenester-a-a/innvandring-og-integrering Some tests failed 93
339 /tvedestrand-in-english/health-care-for-childre... Some tests failed 93
340 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/videregaende-... Some tests failed 93
341 /tvedestrand-in-english/education Some tests failed 93
342 /tvedestrand-in-english/health-care-for-the-eld... Some tests failed 93
343 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
344 /tvedestrand-in-english/child-care Some tests failed 93
345 /politikk/reglementer-og-retningslinjer/ Some tests failed 93
346 /politikk/reglementer-og-retningslinjer Some tests failed 93
347 /tjenester-a-a/skatter-og-avgifter/offentlige-a... Some tests failed 93
348 /politikk/moteinnkalling-protokoll Some tests failed 93
349 /tjenester-a-a/naring/handel-og-service/servering Some tests failed 93
350 /tjenester-a-a/innvandring-og-integrering/integ... Some tests failed 93
351 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 93
352 /mobil/politikk/moteinnkalling-protokoll.aspx Some tests failed 93
353 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/helsestasjon Some tests failed 93
354 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 93
355 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 93
356 /tjenester-a-a/naring/naringsutvikling/etableri... Some tests failed 93
357 /tjenester-a-a/helse/psykisk-helse/psykisk-hels... Some tests failed 93
358 /tjenester-a-a/rettslige-sporsmal/rettsvesen Some tests failed 93
359 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/fysioterapi Some tests failed 93
360 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
361 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
362 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
363 /tjenester-a-a/rettslige-sporsmal Some tests failed 92
364 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
365 /tjenester-a-a/skatter-og-avgifter/skatt-og-lik... Some tests failed 92
366 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
367 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 92
368 /dokumenter-planer/arsberetning-og-regnskap Some tests failed 92
369 /aktuelt/reguleringsplan-for-langesand-gnr-6-bn... Some tests failed 92
370 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
371 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/skolehelset... Some tests failed 92
372 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/ergoterapi Some tests failed 92
373 /tjenester-a-a/barn-og-familie/barnevern-og-fam... Some tests failed 92
374 /tjenester-a-a/barn-og-familie/samliv/samlivsbrudd Some tests failed 92
375 /tjenester-a-a/naring/handel-og-service/alkohol... Some tests failed 92
376 /tjenester-a-a/naring/landbruk Some tests failed 92
377 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/beredskap-og-... Some tests failed 92
378 /organisasjon/beredskap Some tests failed 92
379 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
380 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/fritid/l... Some tests failed 92
381 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/beredskap-og-... Some tests failed 92
382 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenes... Some tests failed 92
383 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg... Some tests failed 92
384 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
385 /tjenester-a-a/naring/landbruk/avlosertilskudd Some tests failed 92
386 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
387 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg... Some tests failed 92
388 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/skolemiljo/mo... Some tests failed 92
389 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/eiendom/seksjon... Some tests failed 92
390 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
391 /aktuelt/aktuelt/nytt-legevaktnummer.39175.aspx Some tests failed 92
392 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/forurensning-og-s... Some tests failed 92
393 /tjenester-a-a/skatter-og-avgifter/offentlige-a... Some tests failed 92
394 /dokumenter-planer/planstrategi-og-overordnede-... Some tests failed 92
395 /tjenester-a-a/naring/naringsutvikling/bedrifts... Some tests failed 92
396 /aktuelt/horing-bredbandsutbygging-i-tvedestran... Some tests failed 92
397 /tjenester-a-a/helse/folkehelse/smittevern/ Some tests failed 92
398 /tjenester-a-a/helse/folkehelse/smittevern Some tests failed 92
399 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/naturforvaltning/... Some tests failed 92
400 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
401 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
402 /tjenester-a-a/naring/landbruk/dyrehelse/dyreve... Some tests failed 92
403 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/naturforvaltning/... Some tests failed 92
404 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
405 /aktuelt/aktuelt/kunngjoring-vedtak-om-reguleri... Some tests failed 92
406 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
407 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenes... Some tests failed 92
408 /tjenester-a-a/naring/landbruk/naturskade Some tests failed 92
409 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
410 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg... Some tests failed 92
411 /tjenester-a-a/barn-og-familie/samliv Some tests failed 92
412 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/bat... Some tests failed 92
413 /aktuelt/kunngjoring-reguleringsplan-for-melkeb... Some tests failed 92
414 /tjenester-a-a/helse/svangerskap-og-fodsel/abort Some tests failed 92
415 /aktuelt/aktuelt/horing-lokalisering-av-ny-barn... Some tests failed 92
416 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/ungdomsrad Some tests failed 92
417 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 92
418 /aktuelt/aktuelt/kunngjoring-reguleringsplan-fo... Some tests failed 92
419 /organisasjon/tjenesteenheter/administrativ-sto... Some tests failed 92
420 /aktuelt/aktuelt/horing-reguleringsplan-for-kob... Some tests failed 92
421 /organisasjon/tjenesteenheter/administrativ-sto... Some tests failed 92
422 /aktuelt/vi-tilbyr-efaktura.19387.aspx Some tests failed 92
423 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/politikk-og-v... Some tests failed 92
424 /tjenester-a-a/naring/handel-og-service/fyrverkeri Some tests failed 92
425 /aktuelt/aktuelt/horing-om-bredbandsutbygging-i... Some tests failed 92
426 /aktuelt/offentlig-horing-reguleringsplan-engen... Some tests failed 92
427 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/skolemiljo Some tests failed 92
428 /aktuelt/aktuelt/kunngjoring-reguleringsplan-fo... Some tests failed 92
429 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/arbeidsmiljoutvalg Some tests failed 92
430 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/kultur/m... Some tests failed 92
431 /aktuelt/kunngjoring-reguleringsplan-bergsmyr-o... Some tests failed 92
432 /tjenester-a-a/helse/folkehelse/fysisk-aktivitet/ Some tests failed 92
433 /tjenester-a-a/helse/folkehelse/fysisk-aktivitet Some tests failed 92
434 /tjenester-a-a/skatter-og-avgifter/offentlige-a... Some tests failed 92
435 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
436 /tjenester-a-a/helse/svangerskap-og-fodsel/svan... Some tests failed 92
437 /aktuelt/aktuelt/detaljregulering-for-del-av-od... Some tests failed 92
438 /tjenester-a-a/barn-og-familie/barnevern-og-fam... Some tests failed 92
439 /aktuelt/horing-reguleringsplan-for-del-av-svab... Some tests failed 92
440 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/eiendom/adresse... Some tests failed 92
441 /aktuelt/kunngjoring-om-igangsetting-av-reguler... Some tests failed 92
442 /tjenester-a-a/naring/naringsutvikling/miljoser... Some tests failed 92
443 /aktuelt/horing-reguleringsplan-for-e18-tvedest... Some tests failed 92
444 /aktuelt/reguleringsplan-for-lauvasen-ny-begren... Some tests failed 92
445 /tjenester-a-a/barn-og-familie/barnevern-og-fam... Some tests failed 92
446 /aktuelt/kunngjoring-reguleringsplan-for-hoyhei... Some tests failed 92
447 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/naturforvaltning/... Some tests failed 92
448 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 92
449 /om-kommunen/til-kurs/ Some tests failed 92
450 /aktuelt/aktuelt/soknad-om-kulturmidler.aspx Some tests failed 92
451 /tjenester-a-a/naring/handel-og-service/film-og... Some tests failed 92
452 /aktuelt/kunngjoring-detaljplan-for-gnr-78-bnr-... Some tests failed 92
453 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 92
454 /tjenester-a-a/skatter-og-avgifter/ Some tests failed 92
455 /aktuelt/horing-planprogram-for-kommunedelplan-... Some tests failed 92
456 /artikkel.aspx?AId=783 Some tests failed 92
457 /aktuelt/aktuelt/horing-tvedestrand-kommunes-ha... Some tests failed 92
458 /aktuelt/aktuelt/kunngjoring-reguleringsplan-fo... Some tests failed 92
459 /aktuelt/fargeveileder.aspx Some tests failed 92
460 /tjenester-a-a/skatter-og-avgifter/skatt-og-lik... Some tests failed 92
461 /aktuelt/omradeplan-for-grenstol-naringsomrade-... Some tests failed 92
462 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 92
463 /dokumenter-planer/fagplaner Some tests failed 92
464 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/dodsfall Some tests failed 92
465 /aktuelt/horing-tvedestrand-kommune-utkast-til-... Some tests failed 92
466 /tjenester-a-a/barn-og-familie/barnevern-og-fam... Some tests failed 92
467 /aktuelt/apningstider-jula-2014.35683.aspx Some tests failed 92
468 /aktuelt/aktuelt/velkommen-til-demenskafe-for-p... Some tests failed 92
469 /aktuelt/kunngjoring-detaljregulering-tangenbuk... Some tests failed 92
470 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/bygging/byggesa... Some tests failed 92
471 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/tannhelsetj... Some tests failed 92
472 /tjenester-a-a/skatter-og-avgifter/skatt-og-lik... Some tests failed 92
473 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
474 /aktuelt/omradeplan-for-del-av-tvedestrand-sent... Some tests failed 92
475 /aktuelt/vi-kan-na-tilby-efaktura-til-vare-kund... Some tests failed 92
476 /aktuelt/horing-kommunal-planstrategi-for-tvede... Some tests failed 92
477 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
478 /aktuelt/horing-handlingsplan-2015-2018.aspx Some tests failed 92
479 /lokal-veileder-kommunereform.36699.aspx Some tests failed 92
480 /aktuelt/aktuelt/ledige-plasser-i-kulturskolen.... Some tests failed 92
481 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/avfallshandtering... Some tests failed 92
482 /aktuelt/nye-regler-for-utdeling-av-kulturpris.... Some tests failed 92
483 /aktuelt/aktuelt/frist-for-innspill-til-handlin... Some tests failed 92
484 /aktuelt/aktuelt/kommunestyremote-13-oktober-20... Some tests failed 92
485 /aktuelt/aktuelt/velkommen-til-informasjonsmote... Some tests failed 92
486 /aktuelt/aktuelt/kunngjoringer-og-horinger.aspx Some tests failed 92
487 /aktuelt/aktuelt/forbedringer-pa-nettsiden.aspx Some tests failed 92
488 /aktuelt/aktuelt/grunderuka-2015.39347.aspx Some tests failed 92
489 /aktuelt/skjargards-music-and-mission-festival.... Some tests failed 92
490 /aktuelt/seniorquiz-torsdag-11-12-kl-1500.35363... Some tests failed 92
491 /aktuelt/aktuelt/protokoller-fra-politiske-mote... Some tests failed 92
492 /aktuelt/aktuelt/seniorquiz.37808.aspx Some tests failed 92
493 /aktuelt/skjar-og-holmer-i-tvedestrand.aspx Some tests failed 92
494 /aktuelt/aktuelt/badeparken-sommeren-2015.38294... Some tests failed 92
495 /kart/kommunekart Some tests failed 92
496 /aktuelt/aktuelt/protokoll-fra-kommunestyremote... Some tests failed 92
497 /aktuelt/fifa-15-turnering.35495.aspx Some tests failed 92
498 /aktuelt/eventyrstunder-varen-2015.29650.aspx Some tests failed 92
499 /kart Some tests failed 92
500 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
501 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
502 /tjenester-a-a/rettslige-sporsmal/erstatningsor... Some tests failed 92
503 /dokumenter-planer/betalingssatser/ Some tests failed 92
504 /dokumenter-planer/betalingssatser Some tests failed 92
505 /tjenester-a-a/skatter-og-avgifter/offentlige-a... Some tests failed 92
506 /artikkel.aspx?MId1=5&AId=300&eid=267 Some tests failed 92
507 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/avfallshandtering... Some tests failed 92
508 /dokumenter-planer/horinger/ Some tests failed 92
509 /dokumenter-planer/horinger Some tests failed 92
510 /mobil/politikk Some tests failed 92
511 /mobil/?MId1=4 Some tests failed 92
512 /mobil Some tests failed 92
513 /aktuelt Some tests failed 92
514 /sok Some tests failed 92
515 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
516 /organisasjon/om-nettstedet Some tests failed 92
517 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
518 /mobil/politikk/klageutvalg-utgatt-fra-teknikko... Some tests failed 92
519 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 92
520 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 92
521 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 92
522 /mobil/politikk/kommunevapen.19899.aspx Some tests failed 92
523 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
524 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/energi Some tests failed 92
525 /aktuelt/reguleringsplan-for-del-av-ostera-gnr-... Some tests failed 92
526 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd... Some tests failed 92
527 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 92
528 /tjenester-a-a/rettslige-sporsmal/rettsvesen/do... Some tests failed 92
529 /tvedestrand-in-english/other-services-from-the... Some tests failed 92
530 /tjenester-a-a/rettslige-sporsmal/rettsvesen/me... Some tests failed 92
531 /tjenester-a-a/helse/folkehelse/ernaring Some tests failed 92
532 /artikkel.aspx?AId=835 Some tests failed 92
533 /aktuelt/detaljregulering-for-del-av-ostre-lokt... Some tests failed 92
534 /dokumenter-planer/klage-pa-vedtak Some tests failed 92
535 /mobil/ledige-stillinger Some tests failed 92
536 /mobil/politikk/reglementer-og-retningslinjer.2... Some tests failed 92
537 /mobil/politikk/styrevervregisteret.aspx Some tests failed 92
538 /mobil/politikk/hvordan-finne-kontaktinformasjo... Some tests failed 92
539 /ledige-stillinger Some tests failed 92
540 /ledige-stillinger/ Some tests failed 92
541 /turistinformasjon/skjargarden-med-fjorden-inn-... Some tests failed 92
542 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
543 /mobil/betalingssatser Some tests failed 92
544 /turistinformasjon/skjargarden-med-fjorden-inn-... Some tests failed 92
545 /mobil/politikk/ordforer-jan-dukene.aspx Some tests failed 92
546 /ledige-stillinger/har-du-lyst-til-a-vare-stott... Some tests failed 92
547 /verktoy Some tests failed 92
548 / Some tests failed 92
549 /artikkel.aspx?MId1=4&AId=505 Some tests failed 92
550 /mobil/politikk/styrer-rad-og-utvalg.20044.aspx Some tests failed 92
551 /mobil/politikk/om-ordforeren-generelt.aspx Some tests failed 92
552 /skjema Some tests failed 92
553 /skjema/ Some tests failed 92
554 /organisasjon/tjenesteenheter Some tests failed 92
555 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/helsestasjo... Some tests failed 92
556 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenes... Some tests failed 92
557 /aktuelt/horing-tvedestrand-kommunes-barnehagep... Some tests failed 92
558 /turistinformasjon/handel Some tests failed 91
559 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 91
560 /turistinformasjon/fiske Some tests failed 91
561 /?MId1=4 Some tests failed 91
562 /tjenester-a-a Some tests failed 91
563 /turistinformasjon/bading/ferskvann Some tests failed 91
564 /turistinformasjon/bading/sandstrender-og-holmer Some tests failed 91
565 /turistinformasjon/havner/hagefjorden Some tests failed 91
566 /aktuelt/bruksplan-for-solfjellparken-invitasjo... Some tests failed 91
567 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 91
568 /tjenester-a-a/helse/svangerskap-og-fodsel/svan... Some tests failed 91
569 /Organisasjon/Organisasjonloggpaa.aspx?redirect... Some tests failed 90
570 /sok/sokeresultat/?periode=1 Some tests failed 90
571 /sok/sokeresultat/?periode=2 Some tests failed 90
572 /turistinformasjon/badepark-i-tjenna Some tests failed 88
573 /turistinformasjon/bading/badeparken-i-tjenna/ Some tests failed 88
574 /turistinformasjon/bading/badeparken-i-tjenna Some tests failed 88
575 /turistinformasjon/havner Some tests failed 88
576 /sok/sokeresultat Some tests failed 88
577 /sok/sokeresultat/?periode=0 Some tests failed 88
578 /sok/sokeresultat/?periode=4 Some tests failed 88
579 /sok/sokeresultat/?periode=3 Some tests failed 88
580 /sok/sokeresultat/ Some tests failed 88
581 /turistinformasjon/ut-pa-tur Some tests failed 87
582 /turistinformasjon/bading Some tests failed 87
583 /turistinformasjon/havner/gjestehavna-i-sentrum Some tests failed 87
584 /turistinformasjon/bo-og-spise Some tests failed 87
585 /turistinformasjon/kunst-og-museer Some tests failed 87
586 /turistinformasjon/parkering Some tests failed 87
587 /om-kommunen/kalender/ Some tests failed 87
588 /om-kommunen/kalender Some tests failed 87
589 /Autentisering.aspx?ReturnUrl=http%3a%2f%2fwww.... Most tests failed 51
590 /Autentisering.aspx?ReturnUrl=http%3a%2f%2fwww.... Most tests failed 51