Checked Pages

List of checked pages for site: http://www.risor.kommune.no
Check completed at: 2015-10-26, 18:24
Number of checked pages: 599
Site score: 93

Checked Pages for site: http://www.risor.kommune.no
Rank Page Address Page Score
1 /politikk/presentasjoner/ Few tests failed 97
2 /politikk/presentasjoner Few tests failed 97
3 /politikk/kommunereform/ Few tests failed 97
4 /om-kommunen/risor-pa-facebook Few tests failed 97
5 /dokumenter/virksomhetsplaner-og-budsjett/?peri... Few tests failed 97
6 /dokumenter/virksomhetsplaner-og-budsjett/?peri... Few tests failed 97
7 /tjenester-a-a/helse/folkehelse/tobakk/ Few tests failed 96
8 /ledige-stillinger/ledig-100-fast-stilling-som-... Few tests failed 96
9 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/naturforvaltning/... Few tests failed 96
10 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Few tests failed 96
11 /finnes-i-risor/kalender Few tests failed 96
12 /tjenester-a-a/naring/naringsutvikling/naringsa... Few tests failed 96
13 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Few tests failed 96
14 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Few tests failed 96
15 /politikk/ Few tests failed 96
16 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/hoyere-utdanning Few tests failed 96
17 /artikkel.aspx?AId=270 Few tests failed 96
18 /politikk/kommunereform/ps-88-14-kommunestruktu... Few tests failed 95
19 /politikk/ordforer/index-award-2013.aspx Few tests failed 95
20 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kommunal-planle... Few tests failed 95
21 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenes... Few tests failed 95
22 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Few tests failed 95
23 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kommunal-planle... Few tests failed 95
24 /organisasjon/tjenesteenheter Few tests failed 95
25 /tjenester-a-a/boligtilskudd-til-utbedring-tilp... Few tests failed 95
26 /tjenester-a-a/helse/psykisk-helse/psykisk-hels... Few tests failed 95
27 /tjenester-a-a/bruksendring.12160.aspx Few tests failed 95
28 /hjelpetiltak-fra-barnevernstjenesten.aspx Few tests failed 95
29 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd... Few tests failed 95
30 /tjenester-a-a/naring/landbruk/skogbruk Few tests failed 95
31 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/naturforvaltning Few tests failed 95
32 /tjenester-a-a/opplaring-i-norsk-og-samfunnskun... Few tests failed 95
33 /tjenester-a-a/innvandring-og-integrering Few tests failed 95
34 /politikk/ordforer/nytt-tilbud-til-folk-med-dar... Few tests failed 95
35 /organisasjon Few tests failed 95
36 /tjenester-a-a/fysioterapi.12122.aspx Few tests failed 95
37 /dokumenter/reguleringsplaner/varsel-om-oppstar... Few tests failed 95
38 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/kjo... Few tests failed 95
39 /politikk/kommunereform Few tests failed 95
40 /organisasjon/tjenesteenheter/nav-risor Few tests failed 95
41 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/legevakt Few tests failed 95
42 /Personer.asp?PersonId=161 Few tests failed 95
43 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/ergoterapi/... Few tests failed 95
44 /utviklingsarbeid Few tests failed 95
45 /utviklingsarbeid/ Few tests failed 95
46 /fredete-bygninger-og-anlegg-tilskudd.aspx Few tests failed 95
47 /tjenester-a-a/fredete-bygninger-og-anlegg-till... Few tests failed 95
48 /politikk/ordforer Some tests failed 95
49 /politikk/ordforer/ Some tests failed 95
50 /sok Some tests failed 95
51 /dokumenter/dokumenter-for-ansatte Some tests failed 95
52 /dokumenter/reguleringsplaner/reguleringsplan-f... Some tests failed 94
53 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/barne-og-ungdoms... Some tests failed 94
54 /tjenester-a-a/naring/naringsutvikling/bedrifts... Some tests failed 94
55 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/idrett/i... Some tests failed 94
56 /finnes-i-risor/bolig-tomter/ Some tests failed 94
57 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kjop-og-salg Some tests failed 94
58 /politikk/valg-2015/ Some tests failed 94
59 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/bygging/boligfi... Some tests failed 94
60 /politikk/planstrategi.aspx Some tests failed 94
61 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 94
62 /organisasjon/tjenesteenheter/barneskole-ungdom... Some tests failed 94
63 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 94
64 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 94
65 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 94
66 /dokumenter/reguleringsplaner/ Some tests failed 94
67 /dokumenter/reguleringsplaner Some tests failed 94
68 /politikk/pressebilder-av-ordforer-per-kr-lunde... Some tests failed 94
69 /ledige-stillinger/ Some tests failed 94
70 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/miljo-og-teknisk... Some tests failed 94
71 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/komiteen-for-bar... Some tests failed 94
72 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 94
73 /finnes-i-risor/bibliotek Some tests failed 94
74 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/bibliotek Some tests failed 94
75 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/helse-og-omsorgs... Some tests failed 94
76 /aktuelt/risor-by-as.19314.aspx Some tests failed 94
77 /utviklingsarbeid/risor-by-as.19314.aspx Some tests failed 94
78 /ledige-stillinger/ledig-stilling-som-kulturhus... Some tests failed 94
79 /ledige-stillinger/ledig-vikariat-for-miljotera... Some tests failed 94
80 /dokumenter/arsberetning-og-regnskap Some tests failed 94
81 /politikk/valg-2015/valg-2015-godkjente-valglis... Some tests failed 94
82 /om-kommunen/klima-og-miljoarbeid/linker-til-go... Some tests failed 94
83 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/bygging/byggesak Some tests failed 93
84 /tjenester-a-a/helse/folkehelse Some tests failed 93
85 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/kulturkomiteen Some tests failed 93
86 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/bystyre Some tests failed 93
87 /ledige-stillinger/prosjektleder-strategisk-nar... Some tests failed 93
88 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/kultur/f... Some tests failed 93
89 /finnes-i-risor/festivaler Some tests failed 93
90 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/formannskap Some tests failed 93
91 /utviklingsarbeid/samhandlingsreformen.aspx Some tests failed 93
92 /verktoy/nettstedskart/ Some tests failed 93
93 /tjenester-a-a/naring/fiske-fangst-og-akvakultu... Some tests failed 93
94 /finnes-i-risor/kino-teater-og-arrangementer Some tests failed 93
95 /ledige-stillinger/ledig-100-fast-stilling-som-... Some tests failed 93
96 /ledige-stillinger/ledig-larervikariat-i-inntil... Some tests failed 93
97 /ledige-stillinger/ledig-fast-stilling-som-assi... Some tests failed 93
98 /ledige-stillinger/ledig-stilling-som-brukersty... Some tests failed 93
99 /ledige-stillinger/ledig-fast-80-stilling-som-f... Some tests failed 93
100 /politikk/kommunereform/presentasjoner-kommuner... Some tests failed 93
101 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid Some tests failed 93
102 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/kultur/k... Some tests failed 93
103 /tjenester-a-a/naring/handel-og-service/alkohol... Some tests failed 93
104 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/kultur/m... Some tests failed 93
105 /tjenester-a-a/naring/handel-og-service/torgsalg Some tests failed 93
106 /tjenester-a-a/barn-og-familie/barnevern-og-fam... Some tests failed 93
107 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/avfallshandtering... Some tests failed 93
108 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/avfallshandtering... Some tests failed 93
109 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/flytting Some tests failed 93
110 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/folkehogskole Some tests failed 93
111 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/var-og-klima Some tests failed 93
112 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/yrk... Some tests failed 93
113 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/for... Some tests failed 93
114 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/kol... Some tests failed 93
115 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning Some tests failed 93
116 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/ Some tests failed 93
117 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kommunal-planle... Some tests failed 93
118 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kommunal-planle... Some tests failed 93
119 /tjenester-a-a/rettslige-sporsmal/rettsvesen/me... Some tests failed 93
120 /dokumenter/reguleringsplaner/horing-detaljregu... Some tests failed 93
121 /aktuelt/flere-innspill-fra-hyttefolk-og-ferieg... Some tests failed 93
122 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/eiendom/eiendom... Some tests failed 93
123 /politikk/dokumenter-og-linker-til-politisk-arb... Some tests failed 93
124 /politikk/dokumenter-og-linker-til-politisk-arbeid Some tests failed 93
125 /politikk/valg-2015/valg-2015-tidlig-og-forhand... Some tests failed 93
126 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kjop-og-salg/ti... Some tests failed 93
127 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd... Some tests failed 93
128 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd... Some tests failed 93
129 /tjenester-a-a/naring/reiselivsnaring/turistkontor Some tests failed 93
130 /bosetting-av-enslige-mindrearige-flyktninger.aspx Some tests failed 93
131 /finnes-i-risor/trim-og-trening-i-friluftsomrader/ Some tests failed 93
132 /finnes-i-risor/trim-og-trening-i-friluftsomrader Some tests failed 93
133 /dokumenter/virksomhetsplaner-og-budsjett/?peri... Some tests failed 93
134 /dokumenter/virksomhetsplaner-og-budsjett/ Some tests failed 93
135 /dokumenter/virksomhetsplaner-og-budsjett Some tests failed 93
136 /dokumenter/virksomhetsplaner-og-budsjett/?peri... Some tests failed 93
137 /aktuelt/10-sporsmal-og-svar-om-a-melde-til-bar... Some tests failed 93
138 /finnes-i-risor/naringsarealer Some tests failed 93
139 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/bygging/ferdiga... Some tests failed 93
140 /tjenester-a-a/naring/handel-og-service Some tests failed 93
141 /politikk/politiske-partier Some tests failed 93
142 /politikk/politiske-partier/ Some tests failed 93
143 /politikk/politiske-partier.11832.aspx Some tests failed 93
144 /mobil/tjenester Some tests failed 93
145 /likeverdig-samhandling-fra-prosjekt-til-drift.... Some tests failed 93
146 /dokumenter/handlingsprogram-og-okonomiplan Some tests failed 93
147 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/fritid/l... Some tests failed 93
148 /utviklingsarbeid/risor-helsesenter.19543.aspx Some tests failed 93
149 /tjenester-a-a/arbeid Some tests failed 93
150 /aktuelt/mottaker-av-risor-kommunes-kunststipen... Some tests failed 93
151 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/rad-for-menneske... Some tests failed 93
152 /tjenester-a-a/helse/folkehelse/tobakk Some tests failed 93
153 /organisasjon/tjenesteenheter/enhet-for-kultur Some tests failed 93
154 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/friluftsliv Some tests failed 93
155 /politikk/ordforer/apning-av-fotoutstilling-med... Some tests failed 93
156 /politikk/dokumenter-og-linker-til-politisk-arb... Some tests failed 93
157 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/kultur/f... Some tests failed 93
158 /politikk/styrevervregisteret Some tests failed 93
159 /organisasjon/tjenesteenheter/enhet-for-plan-og... Some tests failed 93
160 /politikk/valg-2015/kommunestyrevalg-2015-liste... Some tests failed 93
161 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/bygging Some tests failed 93
162 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kommunal-planle... Some tests failed 93
163 /tjenester-a-a/naring/landbruk/ Some tests failed 93
164 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenes... Some tests failed 93
165 /tjenester-a-a/barn-og-familie/barnehage/barneh... Some tests failed 93
166 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/fritid/f... Some tests failed 93
167 /tjenester-a-a/naring/naringsutvikling/naringsfond Some tests failed 93
168 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/politikk-og-v... Some tests failed 93
169 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/politikk-og-v... Some tests failed 93
170 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/ Some tests failed 93
171 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel Some tests failed 93
172 /utviklingsarbeid/umerkede-stier-sok-om-midler-... Some tests failed 93
173 /utviklingsarbeid/stem-pa-det-fineste-friluftso... Some tests failed 93
174 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/kultur/k... Some tests failed 93
175 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/kultur/k... Some tests failed 93
176 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
177 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
178 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
179 /kart/tur-og-orientering Some tests failed 93
180 /kart/tur-og-orientering/ Some tests failed 93
181 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/skolemiljo/mo... Some tests failed 93
182 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
183 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 93
184 /aktuelt/informasjonsmote-om-fosterhjem-26-okto... Some tests failed 93
185 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
186 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
187 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 93
188 /politikk/styrer-rad-og-utvalg.11812.aspx Some tests failed 93
189 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
190 /tjenester-a-a/dagtilbud-aktivitetstilbud.12154... Some tests failed 93
191 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
192 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
193 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/bat... Some tests failed 93
194 /tjenester-a-a/permisjon-fra-grunnskoleopplarin... Some tests failed 93
195 /politikk/kommunereform/fylkesmannens-lokale-ve... Some tests failed 93
196 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/fritid/l... Some tests failed 93
197 /utviklingsarbeid/utproving-av-velferdsteknolog... Some tests failed 93
198 /aktuelt/budsjett-2015-alminnelig-ettersyn.1913... Some tests failed 93
199 /ris-eller-ros Some tests failed 93
200 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
201 /dokumenter/reguleringsplaner/horing-regulering... Some tests failed 93
202 /dokumenter/reguleringsplaner/horing-regulering... Some tests failed 93
203 /dokumenter/reguleringsplaner/horing-regulering... Some tests failed 93
204 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/kultur/k... Some tests failed 93
205 /aktuelt/bobilparkering-i-risor.20843.aspx Some tests failed 93
206 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/eiendom/bolignu... Some tests failed 93
207 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/politikk-og-v... Some tests failed 93
208 /linken-arbeids-og-aktivitetssenter.11897.aspx Some tests failed 93
209 /organisasjon/tjenesteenheter/enhet-for-omsorg/... Some tests failed 93
210 /organisasjon/tjenesteenheter/enhet-for-habilit... Some tests failed 93
211 /tjenester-a-a/naring/reiselivsnaring Some tests failed 93
212 /utviklingsarbeid/friluftslivets-ar-2015.19553.... Some tests failed 93
213 /om-kommunen/om-nettstedet-og-webredaksjon Some tests failed 93
214 /aktuelt/gode-rad-fra-barne-og-ungdomsradet.aspx Some tests failed 93
215 /om-kommunen/om-nettstedet-og-webredaksjon/ Some tests failed 93
216 /om-kommunen/om-nettstedet.aspx Some tests failed 93
217 /om-kommunen/kommunens-informasjonsmedarbeidere... Some tests failed 93
218 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
219 /organisasjon/tjenesteenheter/nav-risor/ Some tests failed 93
220 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/fritid/l... Some tests failed 93
221 /risor-in-english/education Some tests failed 93
222 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/fritid/l... Some tests failed 93
223 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
224 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
225 /tjenester-a-a/helse/folkehelse/fysisk-aktivite... Some tests failed 93
226 /politikk/valg-2015/i-perioden-10-08-11-09-kan-... Some tests failed 93
227 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/naturforvaltning/... Some tests failed 93
228 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
229 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
230 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/legevakt/kr... Some tests failed 93
231 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/kultur/v... Some tests failed 93
232 /aktuelt/gratis-kjernetid-og-redusert-oppholdsb... Some tests failed 93
233 /aktuelt/roykfri-kommune.aspx Some tests failed 93
234 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 93
235 /om-kommunen/digital-byvandring-i-trehusbyen-ri... Some tests failed 93
236 /utviklingsarbeid/risor-er-friluftslivets-ar-ko... Some tests failed 93
237 /politikk/kommunereform/alternativer-for-region... Some tests failed 93
238 /politikk/kommunereform/orientering-om-kommuner... Some tests failed 93
239 /aktuelt/mulighet-for-reduksjon-i-foreldrebetal... Some tests failed 93
240 /politikk/kommunereform/orientering-om-kommuner... Some tests failed 93
241 /politikk/kommunereform/ekspertutvalgets-sluttr... Some tests failed 93
242 /aktuelt/en-annerledes-vandring-i-trehusbyen.aspx Some tests failed 93
243 /politikk/valg-2015/valgte-representanter-og-va... Some tests failed 93
244 /politikk/kommunereform/referat-fra-forste-mote... Some tests failed 93
245 /tjenester-a-a/barn-og-familie/barnehage/barneh... Some tests failed 93
246 /risor-in-english/health Some tests failed 93
247 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/leie-og-utleie/... Some tests failed 93
248 /utviklingsarbeid/risor-kommune-er-klimapartner... Some tests failed 93
249 /aktuelt/fotoutstilling-i-kunstparken-2-februar... Some tests failed 93
250 /tjenester-a-a/naring/ Some tests failed 93
251 /aktuelt/eiendomsskatteliste-2015.10837.aspx Some tests failed 93
252 /tjenester-a-a/naring Some tests failed 93
253 /mobil/politikk/politikk-og-lokaldemokrati.1183... Some tests failed 93
254 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/kultur/m... Some tests failed 93
255 /aktuelt/?MId1=4 Some tests failed 93
256 /aktuelt Some tests failed 93
257 /organisasjon/tjenesteenheter/enhet-for-omsorg/ Some tests failed 93
258 /tjenester-a-a/tuberkuloseundersokelse.11991.aspx Some tests failed 93
259 /organisasjon/tjenesteenheter/enhet-for-habilit... Some tests failed 93
260 /organisasjon/tjenesteenheter/enhet-for-habilit... Some tests failed 93
261 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/eldrerad Some tests failed 93
262 /dokumenter/reguleringsplaner/horing-detaljregu... Some tests failed 93
263 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kommunal-planle... Some tests failed 93
264 /dokumenter/reguleringsplaner/horing-detaljregu... Some tests failed 93
265 /dokumenter/reguleringsplaner/sluttbehandling-d... Some tests failed 93
266 /dokumenter/reguleringsplaner/endring-regulerin... Some tests failed 93
267 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 93
268 /finnes-i-risor/welkom-in-risor/ Some tests failed 93
269 /finnes-i-risor/welkom-in-risor Some tests failed 93
270 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/fritid/l... Some tests failed 93
271 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/behandlings... Some tests failed 93
272 /organisasjon/tjenesteenheter/barnevern/ Some tests failed 93
273 /tjenester-a-a/innvandring-og-integrering/integ... Some tests failed 93
274 /tjenester-a-a/skatter-og-avgifter/skatt-og-lik... Some tests failed 93
275 /organisasjon/tjenesteenheter/enhet-for-omsorg/... Some tests failed 93
276 /tjenester-a-a/barn-og-familie/barnevern-og-fam... Some tests failed 93
277 /organisasjon/tjenesteenheter/enhet-for-stottef... Some tests failed 93
278 /politikk/moteinnkalling-protokoll Some tests failed 93
279 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/fritid/l... Some tests failed 93
280 /aktuelt/risor-kommunes-kunststipend-og-prosjek... Some tests failed 93
281 /risor-kommunes-kunststipend-og-prosjektstipend... Some tests failed 93
282 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/kultur/m... Some tests failed 93
283 /velferdsteknologiprosjekter-i-risor.aspx Some tests failed 93
284 /dokumenter/reguleringsplaner/horing-detaljregu... Some tests failed 93
285 /politikk/kommunereform/politisk-behandling-av-... Some tests failed 93
286 /tjenester-a-a/skatter-og-avgifter/skatt-og-lik... Some tests failed 93
287 /aktuelt/soknad-om-landbruksmidler-2015.11180.aspx Some tests failed 93
288 /organisasjon/tjenesteenheter/enhet-for-eiendom... Some tests failed 93
289 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/forurensning-og-s... Some tests failed 93
290 /politikk/politiske-moter-pa-web-tv Some tests failed 93
291 /organisasjon/tjenesteenheter/enhet-for-habilit... Some tests failed 93
292 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester Some tests failed 93
293 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/kultur/k... Some tests failed 93
294 /organisasjon/tjenesteenheter/enhet-for-habilit... Some tests failed 93
295 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/habiliterin... Some tests failed 93
296 /om-kommunen/klima-og-miljoarbeid/elbil-i-risor Some tests failed 93
297 /dokumenter/reguleringsplaner/oppstart-omregule... Some tests failed 93
298 /dokumenter/reguleringsplaner/horing-detaljregu... Some tests failed 93
299 /tjenester-a-a/mottaker-av-risor-kommunes-kunst... Some tests failed 93
300 /tjenester-a-a/naring/handel-og-service/torgsal... Some tests failed 93
301 /tjenester-a-a/innvandring-og-integrering/integ... Some tests failed 93
302 /tjenester-a-a/helse/svangerskap-og-fodsel Some tests failed 93
303 /dokumenter/reguleringsplaner/oppstart-reguleri... Some tests failed 93
304 /utviklingsarbeid/introduksjonsbedrift.aspx Some tests failed 93
305 /politikk/ordforer/ordforerens-hjorne.aspx Some tests failed 93
306 /politikk/om-ordforeren.aspx Some tests failed 93
307 /dokumenter/reguleringsplaner/sluttbehandling-s... Some tests failed 92
308 /dokumenter/reguleringsplaner/ny-anbudsfrist-pa... Some tests failed 92
309 /dokumenter/reguleringsplaner/kunngjoring-utbyg... Some tests failed 92
310 /politikk/ordforer/apningstale-risor-kammermusi... Some tests failed 92
311 /dokumenter/reguleringsplaner/oppstart-reguleri... Some tests failed 92
312 /utviklingsarbeid/moenprosjektet.aspx Some tests failed 92
313 /utviklingsarbeid/risor-utvikling-og-vekst-ruv.... Some tests failed 92
314 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
315 /tjenester-a-a/helse/svangerskap-og-fodsel/abort Some tests failed 92
316 /mobil/ledige-stillinger Some tests failed 92
317 /politikk/styrer-rad-og-utvalg/kontrollutvalg Some tests failed 92
318 /finnes-i-risor/filmer-fra-risor Some tests failed 92
319 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kjop-og-salg/ei... Some tests failed 92
320 /organisasjon/radmannen-og-radmannens-stab Some tests failed 92
321 /politikk Some tests failed 92
322 /politikk/ordforer/taler-til-krigsseilerne.aspx Some tests failed 92
323 /tjenester-a-a/skolestart.12012.aspx Some tests failed 92
324 /adressetildeling.aspx Some tests failed 92
325 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
326 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/fastlege Some tests failed 92
327 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/fastlege/ Some tests failed 92
328 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/tannhelsetj... Some tests failed 92
329 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/fysioterapi/ Some tests failed 92
330 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/fysioterapi Some tests failed 92
331 /politikk/reglementer-og-retningslinjer Some tests failed 92
332 /politikk/kommunesamarbeidet-ostre-agder Some tests failed 92
333 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg... Some tests failed 92
334 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/videregaende-... Some tests failed 92
335 /dokumenter/postliste Some tests failed 92
336 /dokumenter/postliste/ Some tests failed 92
337 /tjenester-a-a/skatter-og-avgifter Some tests failed 92
338 /tjenester-a-a/skatter-og-avgifter/ Some tests failed 92
339 /tjenester-a-a/pp-tjenesten.12040.aspx Some tests failed 92
340 /tjenester-a-a/barn-og-familie/ Some tests failed 92
341 /tjenester-a-a/barn-og-familie Some tests failed 92
342 /tjenester-a-a/barn-og-familie/barnevern-og-fam... Some tests failed 92
343 /tjenester-a-a/helse/psykisk-helse Some tests failed 92
344 /tjenester-a-a/helse Some tests failed 92
345 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/frikort-for... Some tests failed 92
346 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/politikk-og-valg Some tests failed 92
347 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/bat... Some tests failed 92
348 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/bat... Some tests failed 92
349 /om-kommunen/om-risor-kommune Some tests failed 92
350 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/ute... Some tests failed 92
351 /finnes-i-risor/barnehagetilbud/ Some tests failed 92
352 /finnes-i-risor/barnehagetilbud Some tests failed 92
353 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
354 /aktuelt/horing-planstrategi-for-risor-kommune.... Some tests failed 92
355 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/legevakt/so... Some tests failed 92
356 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kommunal-planle... Some tests failed 92
357 /tjenester-a-a/barn-og-familie/barnehage Some tests failed 92
358 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/leie-og-utleie/... Some tests failed 92
359 /dokumenter/reguleringsplaner/horing-regulering... Some tests failed 92
360 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kjop-og-salg/ei... Some tests failed 92
361 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/eiendom/adresse... Some tests failed 92
362 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kommunal-planle... Some tests failed 92
363 /aktuelt/radmannens-forslag-til-budsjett-2014.aspx Some tests failed 92
364 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/eiendom/ Some tests failed 92
365 /dokumenter/reguleringsplaner/gang-og-sykkelvei... Some tests failed 92
366 /organisasjon/tjenesteenheter/enhet-for-omsorg/... Some tests failed 92
367 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/videregaende-... Some tests failed 92
368 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/bygging/byggesa... Some tests failed 92
369 /tjenester-a-a/skatter-og-avgifter/skatt-og-lik... Some tests failed 92
370 /tjenester-a-a/skatter-og-avgifter/skatt-og-lik... Some tests failed 92
371 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenes... Some tests failed 92
372 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenes... Some tests failed 92
373 /aktuelt/horing-gebyrregulativ.aspx Some tests failed 92
374 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/legevakt/ko... Some tests failed 92
375 /om-kommunen/klima-og-miljoarbeid/klimapartnere/ Some tests failed 92
376 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/voksenopplaring Some tests failed 92
377 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/naturforvaltning/... Some tests failed 92
378 /organisasjon/tjenesteenheter/enhet-for-omsorg/... Some tests failed 92
379 /politikk/valg-2015/stemmesteder-og-apningstide... Some tests failed 92
380 /tjenester-a-a/barnehageplass.15668.aspx Some tests failed 92
381 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
382 /organisasjon/tjenesteenheter/enhet-for-stottef... Some tests failed 92
383 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
384 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/naturforvaltning/... Some tests failed 92
385 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
386 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
387 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 92
388 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
389 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
390 /organisasjon/tjenesteenheter/enhet-for-omsorg/... Some tests failed 92
391 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
392 /tjenester-a-a/sykehjem-langtidsopphold.11999.aspx Some tests failed 92
393 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/bat... Some tests failed 92
394 /aktuelt/stipend-til-unge-talenter-i-risor-2014... Some tests failed 92
395 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
396 /gruppetrim.aspx Some tests failed 92
397 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
398 /tjenester-a-a/naring/handel-og-service/servering Some tests failed 92
399 /politikk/ordforer/frivillighetsprisen-i-risor-... Some tests failed 92
400 /tjenester-a-a/naring/landbruk/vegbygging Some tests failed 92
401 /politikk/ordforer/bystyret-pa-tre-minutter-25-... Some tests failed 92
402 /grensejustering.aspx Some tests failed 92
403 /tjenester-a-a/skjenkebevilling.12019.aspx Some tests failed 92
404 /tjenester-a-a/naring/landbruk/dyrehelse Some tests failed 92
405 /tjenester-a-a/naring/landbruk/plantevern Some tests failed 92
406 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd... Some tests failed 92
407 /om-kommunen/trehusbyen-risor/ Some tests failed 92
408 /tjenester-a-a/eldreomsorg-verdighetsgarantien.... Some tests failed 92
409 /konsesjon-og-boplikt-landbrukseiendom.aspx Some tests failed 92
410 /motorferdsel-i-utmark-og-vassdrag.aspx Some tests failed 92
411 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/avfallshandtering... Some tests failed 92
412 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kommunal-planle... Some tests failed 92
413 /om-kommunen/trehusbyen-risor.aspx Some tests failed 92
414 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/bygging/boligfi... Some tests failed 92
415 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/skolemiljo Some tests failed 92
416 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/eiendom/adresse... Some tests failed 92
417 /skogfond.aspx Some tests failed 92
418 /organisasjon/tjenesteenheter/enhet-for-barnehager Some tests failed 92
419 /reguleringsplan-rett-til-a-fremme-forslag.aspx Some tests failed 92
420 /rusmiddelavhengige-tiltak.aspx Some tests failed 92
421 /politikk/ordforerens-tips-om-bruk-av-facebook-... Some tests failed 92
422 /avdeling-for-hjemmetjenester.18939.aspx Some tests failed 92
423 /oppmalingsforretning.aspx Some tests failed 92
424 /tjenester-a-a/helse/psykisk-helse/psykisk-hels... Some tests failed 92
425 /startlan-bolig.aspx Some tests failed 92
426 /politikk/ordforer/stipend-til-unge-talenter-i-... Some tests failed 92
427 /politikk/ordforer/risor-kommunes-arbeidsmiljop... Some tests failed 92
428 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
429 /bolig-oppforing-av-ny-bolig.aspx Some tests failed 92
430 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/naturforvaltning/... Some tests failed 92
431 /om-kommunen/kommunens-historie Some tests failed 92
432 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
433 /tjenester-a-a/selvbygger.12022.aspx Some tests failed 92
434 /driftsbygning-i-landbruket.aspx Some tests failed 92
435 /boplikt-ved-kjop-av-eiendom.aspx Some tests failed 92
436 /okologisk-landbruk-direkte-tilskudd.aspx Some tests failed 92
437 /politikk/ordforer/svennepromosjon.aspx Some tests failed 92
438 /om-kommunen Some tests failed 92
439 /sammenslaing-av-matrikkelenheter-eiendommer.aspx Some tests failed 92
440 /matrikkel-retting.aspx Some tests failed 92
441 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 92
442 /svangerskapsomsorg.aspx Some tests failed 92
443 /politikk/dokumenter-og-linker-til-politisk-arb... Some tests failed 92
444 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
445 /fradeling-av-eiendom.aspx Some tests failed 92
446 /reklameskilt-langs-vei.aspx Some tests failed 92
447 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/naturforvaltning/... Some tests failed 92
448 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/avfallshandtering... Some tests failed 92
449 /tjenester-a-a/helse/svangerskap-og-fodsel/svan... Some tests failed 92
450 /spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil.aspx Some tests failed 92
451 /om-kommunen/risors-byvapen/ Some tests failed 92
452 /aktuelt/kvinnedagen-godt-markert-pa-fredshuset... Some tests failed 92
453 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd... Some tests failed 92
454 /bygdeutviklingsmidler.aspx Some tests failed 92
455 /politikk/ordforer/tale-pa-kvinnedagen-8-mars-2... Some tests failed 92
456 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/leie-og-utleie Some tests failed 92
457 /tjenester-a-a/salgsbevilling-for-alkohol.12026... Some tests failed 92
458 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
459 /politikk/ordforer/stemmerettsjubileet-risor-14... Some tests failed 92
460 /eiendomsskatt-krav-om-omtaksering-av-eiendom.aspx Some tests failed 92
461 /om-kommunen/risors-byvapen.aspx Some tests failed 92
462 /utviklingsarbeid/gratis-ski-og-skoytedager-i-v... Some tests failed 92
463 /tjenester-a-a/barn-og-familie/barnevern-og-fam... Some tests failed 92
464 /nydyrking-av-arealer-til-jordbruksformal.aspx Some tests failed 92
465 /forhandskonferanse.aspx Some tests failed 92
466 /politikk/kommunereform/utredninger-til-kommune... Some tests failed 92
467 /tjenester-a-a/innvandring-og-integrering/integ... Some tests failed 92
468 /tjenester-a-a/nabovarsel-byggesak.12059.aspx Some tests failed 92
469 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 92
470 /politikk/ordforer/hedret-for-innsats-for-konvo... Some tests failed 92
471 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/forurensning-og-s... Some tests failed 92
472 /politikk/ordforer/kystens-dag-pa-moen-1-juni-2... Some tests failed 92
473 /politikk/ordforer/magnhild-hagelia-jubileum-i-... Some tests failed 92
474 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/ Some tests failed 92
475 /aktuelt/snart-pensjonist-informasjonsmote-10-n... Some tests failed 92
476 /tjenester-a-a/ordensreglement-i-grunnskolen.12... Some tests failed 92
477 /politikk/ordforer/apningstale-kystens-dag-2013... Some tests failed 92
478 /tjenester-a-a/natur-og-miljo Some tests failed 92
479 /regionalt-miljoprogram-i-jordbruket-tilskudd.aspx Some tests failed 92
480 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/naturforvaltning/... Some tests failed 92
481 /utviklingsarbeid/tilrettelegging-for-et-mer-ak... Some tests failed 92
482 /grunnskoleopplaring-retten-til-gratis-opplarin... Some tests failed 92
483 /tjenester-a-a/skolefritidsordning-sfo.12016.aspx Some tests failed 92
484 /politikk/ordforer/kulturnatt-2014-apningstale.... Some tests failed 92
485 /tjenester-a-a/helse/folkehelse/ernaring Some tests failed 92
486 /politikk/ordforer/ordforerens-uke-43.18428.aspx Some tests failed 92
487 /politikk/ordforer/tale-ved-apning-av-kulturnat... Some tests failed 92
488 /politikk/ordforer/risor-kammermusikkfest-2014.... Some tests failed 92
489 /politikk/ordforer/menneskerettigheter-internas... Some tests failed 92
490 /byggetiltak-som-ikke-krever-soknad-og-tillatel... Some tests failed 92
491 /politikk/ordforer/welcome-nordic-climate-fish-... Some tests failed 92
492 /tjenester-a-a/eiendomsskatt-klage-overtakst-ve... Some tests failed 92
493 /politikk/ordforer/apningstale-fotoutstillingen... Some tests failed 92
494 /politikk/ordforer/velkomsttale-nordisk-seilas-... Some tests failed 92
495 /politikk/ordforer/velkomsttale-risor-trebatfes... Some tests failed 92
496 /om-kommunen/risor-the-town-of-wooden-houses.aspx Some tests failed 92
497 /politikk/ordforer/tale-til-krigsseilerne-under... Some tests failed 92
498 /politikk/ordforer/apningstale-beyondrisor.aspx Some tests failed 92
499 /aktuelt/kommuneplan-2014-2025-sluttbehandlet.1... Some tests failed 92
500 /tjenester-a-a/naring/naringsutvikling/miljoser... Some tests failed 92
501 /tjenester-a-a/betaling-for-kommunale-tjenester... Some tests failed 92
502 /om-kommunen/risorsangen.aspx Some tests failed 92
503 /allemannsretten.aspx Some tests failed 92
504 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/innbyggerrett... Some tests failed 92
505 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/innbyggerrett... Some tests failed 92
506 /tjenester-a-a/barn-og-familie/barnevern-og-fam... Some tests failed 92
507 /politikk/ordforer/apningstale-villvin-kunsthan... Some tests failed 92
508 /dokumenter/reguleringsplaner/sluttbehandling-o... Some tests failed 92
509 /finnes-i-risor/welcome-to-risor Some tests failed 92
510 /aktuelt/barne-og-ungdomsrad-i-kommuneplanprose... Some tests failed 92
511 /aktuelt/mottaker-av-risor-kommunes-kunststipen... Some tests failed 92
512 /aktuelt/mulighet-til-a-fremme-en-sak-for-bysty... Some tests failed 92
513 /tjenester-a-a/barn-og-familie/barnehage/barneh... Some tests failed 92
514 /kommunereformen.18912.aspx Some tests failed 92
515 /dokumenter/soknadsskjema Some tests failed 92
516 /aktuelt/stipend-til-unge-talenter-2012.aspx Some tests failed 92
517 /aktuelt/kari-vant-den-forste-trekningen-i-mane... Some tests failed 92
518 /aktuelt/risor-frivilligsentral-har-flyttet.aspx Some tests failed 92
519 /aktuelt/risor-je-gaat-het-beleven.aspx Some tests failed 92
520 /aktuelt/budsjett-2014.aspx Some tests failed 92
521 /utviklingsarbeid/byantikvaren-i-risor-og-krage... Some tests failed 92
522 /organisasjon/tjenesteenheter/enhet-for-eiendom... Some tests failed 92
523 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenes... Some tests failed 92
524 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/ergoterapi Some tests failed 92
525 /aktuelt/mangler-avdekket-i-offentlig-postliste... Some tests failed 92
526 /om-kommunen/die-holzhausstadt-risor.aspx Some tests failed 92
527 /tjenester-a-a/rettslige-sporsmal Some tests failed 92
528 /dokumenter/betalingssatser Some tests failed 92
529 /selvbetjening/betalingssatser Some tests failed 92
530 /tjenester-a-a/skatter-og-avgifter/offentlige-a... Some tests failed 92
531 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kommunal-planle... Some tests failed 92
532 /?MId1=4 Some tests failed 92
533 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester/fastlege/so... Some tests failed 92
534 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
535 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
536 /tjenester-a-a/kultur-idrett-og-fritid/fritid/l... Some tests failed 92
537 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg... Some tests failed 92
538 /tjenester-a-a/skole-og-utdanning/grunnskoleopp... Some tests failed 92
539 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/avfallshandtering... Some tests failed 92
540 /organisasjon/tjenesteenheter/enhet-for-omsorg/... Some tests failed 92
541 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/avfallshandtering Some tests failed 92
542 /tjenester-a-a/helse/folkehelse/smittevern Some tests failed 92
543 /tjenester-a-a/helse/folkehelse/smittevern/ Some tests failed 92
544 /organisasjon/tjenesteenheter/enhet-for-omsorg/... Some tests failed 92
545 /politikk/kontakt-politikere.14461.aspx Some tests failed 92
546 /organisasjon/tjenesteenheter/enhet-for-omsorg/... Some tests failed 92
547 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg... Some tests failed 92
548 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
549 /tjenester-a-a/innvandring-og-integrering/ Some tests failed 92
550 /tjenester-a-a/helse/helsetjenester Some tests failed 92
551 /tjenester-a-a/naring/handel-og-service/alkohol... Some tests failed 92
552 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/politikk-og-v... Some tests failed 92
553 /tjenester-a-a/naring/handel-og-service/fyrverkeri Some tests failed 92
554 /tjenester-a-a/rettslige-sporsmal/rettsvesen Some tests failed 92
555 /tjenester-a-a/rettslige-sporsmal/rettsvesen/do... Some tests failed 92
556 /tjenester-a-a/helse/folkehelse/fysisk-aktivitet Some tests failed 92
557 /tjenester-a-a/skatter-og-avgifter/offentlige-a... Some tests failed 92
558 /tjenester-a-a/skatter-og-avgifter/offentlige-a... Some tests failed 92
559 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kommunal-planle... Some tests failed 92
560 /kommunal-planlegging-medvirkning.aspx Some tests failed 92
561 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenes... Some tests failed 92
562 /tjenester-a-a/barn-og-familie/samliv Some tests failed 92
563 /tjenester-a-a/rettslige-sporsmal/ Some tests failed 92
564 /politikk/ordforer/appell-pa-hope-17-mai-2013.aspx Some tests failed 92
565 /tjenester-a-a/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg... Some tests failed 92
566 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/naturforvaltning/... Some tests failed 92
567 /forskuddsskatt-betaling-og-innkreving.aspx Some tests failed 92
568 /tjenester-a-a/rettslige-sporsmal/erstatningsor... Some tests failed 92
569 /tjenester-a-a/kunnskapsproven-alkoholloven.120... Some tests failed 92
570 /aktuelt/nytt-legevaktnummer-116117.21169.aspx Some tests failed 92
571 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/dodsfall Some tests failed 92
572 /vannforsyning-drikkevann.aspx Some tests failed 92
573 /om-kommunen/pa-jakt-etter-risors-byvapen.aspx Some tests failed 92
574 /tjenester-a-a/innvandring-og-integrering/integ... Some tests failed 92
575 /tjenester-a-a/barn-og-familie/barnehage/barneh... Some tests failed 92
576 /tjenester-a-a/natur-og-miljo/forurensning-og-s... Some tests failed 92
577 /tjenester-a-a/barn-og-familie/barnehage/barneh... Some tests failed 92
578 /tjenester-a-a/barn-og-familie/barnehage/barneh... Some tests failed 92
579 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn Some tests failed 92
580 /tjenester-a-a/helse/pasientrettigheter Some tests failed 92
581 /tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjeneste... Some tests failed 92
582 /tjenester-a-a/barn-og-familie/barnevern-og-fam... Some tests failed 92
583 /tjenester-a-a/bystyrets-naringsdag-2013.aspx Some tests failed 92
584 /organisasjon/beredskap Some tests failed 92
585 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/beredskap-og-... Some tests failed 92
586 /tjenester-a-a/individ-og-samfunn/beredskap-og-... Some tests failed 92
587 /organisasjon/tjenesteenheter/enhet-for-eiendom... Some tests failed 91
588 /kib-kurs-i-mestring-av-belastning.aspx Some tests failed 91
589 /tjenester-a-a/bolig-og-eiendom/kommunal-planle... Some tests failed 91
590 /tjenester-a-a Some tests failed 91
591 /PersonOversikt.aspx?MId1=91 Some tests failed 91
592 /dokumenter/kommunale-planer Some tests failed 91
593 /dokumenter Some tests failed 91
594 /sok/sokeresultat/?periode=3 Some tests failed 88
595 /sok/sokeresultat Some tests failed 88
596 /sok/sokeresultat/?periode=4 Some tests failed 88
597 /sok/sokeresultat/ Some tests failed 88
598 /sok/sokeresultat/?periode=2 Some tests failed 88
599 /Autentisering.aspx?ReturnUrl=http%3a%2f%2fwww.... Most tests failed 51