Checked Pages

List of checked pages for site: http://www.orsta.kommune.no
Check completed at: 2015-10-23, 09:52
Number of checked pages: 555
Site score: 93

Checked Pages for site: http://www.orsta.kommune.no
Rank Page Address Page Score
1 /nyhendearkiv/kommunereform.49269.aspx Few tests failed 97
2 /nyhendearkiv/badevasskvaliteten-2015.49732.aspx Few tests failed 97
3 /nyhendearkiv/europan-13-europanjuryen-er-i-ors... Few tests failed 97
4 /nyhendearkiv/bygg-og-bu-i-orsta.42092.aspx Few tests failed 97
5 /nyhendearkiv/vegadresser-hoyring-for-vedtak.49... Few tests failed 97
6 /nyhendearkiv/politikaropplaring-kommuneokonomi... Few tests failed 97
7 /nyhendearkiv/vegadresser-hoyring-for-vedtak.49... Few tests failed 97
8 /nyhendearkiv/kommunereform-innbyggjarundersoki... Few tests failed 97
9 /nyhendearkiv/dugnad-i-rystene-barnehage.49854.... Few tests failed 97
10 /nyhendearkiv/revidert-retningsline-for-bompeng... Few tests failed 97
11 /nyhendearkiv/endringar-i-det-kommunale-skyssre... Few tests failed 97
12 /nyhendearkiv/larerikt-kurs-i-merking-og-skilti... Few tests failed 97
13 /nyhendearkiv/ny-rasfarekartlegging-i-orsta-kom... Few tests failed 97
14 /nyhendearkiv/soknad-om-loyve-til-uttak-av-grun... Few tests failed 97
15 /nyhendearkiv/open-brannstasjon-i-orsta-laurdag... Few tests failed 97
16 /nyhendearkiv/influensevaksine-til-risikogruppe... Few tests failed 97
17 /nyhendearkiv/kosthaldsforedrag-med-berit-nords... Few tests failed 97
18 /nyhendearkiv/informasjonsskriv-fra-landbruksko... Few tests failed 97
19 /nyhendearkiv/seminar-a-bu-etablering-i-eigen-b... Few tests failed 97
20 /nyhendearkiv/nasjonal-ordning-for-reduksjon-i-... Few tests failed 97
21 /nyhendearkiv/regional-og-naringsutvalet-i-more... Few tests failed 97
22 /nyhendearkiv/offentleg-bading-i-symjehallen.49... Few tests failed 97
23 /nyhendearkiv/tildeling-av-aarsather-legatet-20... Few tests failed 97
24 /nyhendearkiv/orientering-om-arkitektkonkurrans... Few tests failed 97
25 /nyhendearkiv/har-du-lyst-til-a-jobbe-som-stott... Few tests failed 97
26 /nyhendearkiv/melding-om-mellombels-stenging-av... Few tests failed 97
27 /nyhendearkiv/skred-i-orsta-gjennom-tidene-og-v... Few tests failed 97
28 /nyhendearkiv/barnehageopptak-2015-16.49586.aspx Few tests failed 97
29 /nyhendearkiv/ledige-stillingar.49537.aspx Few tests failed 97
30 /nyhendearkiv/offentleg-varslingsprove.49754.aspx Few tests failed 97
31 /nyhendearkiv/fosterheimskampanjen-har-du-rom-f... Few tests failed 97
32 /nyhendearkiv/pressemelding-kor-lite-skal-du-fi... Few tests failed 97
33 /nyhendearkiv/bli-med-som-bosseberar-for-tv-aks... Few tests failed 97
34 /nyhendearkiv/vassavstenging-hovdebygda.49834.aspx Few tests failed 97
35 /nyhendearkiv/valresultatet-er-no-klart.49866.aspx Few tests failed 97
36 /nyhendearkiv/stem-pa-det-mest-attraktive-frilu... Few tests failed 97
37 /nyhendearkiv/kurs-i-ansvarleg-vertskap-for-skj... Few tests failed 97
38 /nyhendearkiv Few tests failed 96
39 /nyhendearkiv/ Few tests failed 96
40 /sosiale Few tests failed 96
41 /hovedside/bustad-og-eigedom/eigedom/renovasjon Few tests failed 95
42 /artikkel.aspx?MId1=66&AId=677 Few tests failed 95
43 /hovedside/helse/pasientrettar/individuell-plan Few tests failed 95
44 /hovedside/helse/svangerskap-og-fodsel/svangers... Few tests failed 95
45 /hovedside/forbrukarsporsmal/privatokonomi Few tests failed 95
46 /hovedside/innvandring-og-integrering/innvandri... Few tests failed 95
47 /hovedside/bustad-og-eigedom/eigedom Few tests failed 95
48 /hovedside/bustad-og-eigedom/bygging Few tests failed 95
49 /hovedside/individ-og-samfunn/innbyggjarettar/p... Few tests failed 95
50 /hovedside/skule-og-utdanning/vidaregaande-oppl... Few tests failed 95
51 /hovedside/bustad-og-eigedom/bygging/universell... Few tests failed 95
52 /hovedside/innvandring-og-integrering/innvandri... Few tests failed 95
53 /hovedside/skule-og-utdanning/grunnskuleopplari... Few tests failed 95
54 /hovedside/skule-og-utdanning/grunnskuleopplari... Few tests failed 95
55 /hovedside/innvandring-og-integrering/integreri... Few tests failed 95
56 /hovedside/naring/fiske-fangst-og-akvakultur/ja... Few tests failed 95
57 /hovedside/skule-og-utdanning/vidaregaande-oppl... Few tests failed 95
58 /hovedside/forbrukarsporsmal/privatokonomi/forb... Few tests failed 95
59 /hovedside/helse/svangerskap-og-fodsel Few tests failed 95
60 /hovedside/kultur-idrett-og-fritid/fritid Few tests failed 95
61 /hovedside/kultur-idrett-og-fritid/fritid/friti... Few tests failed 95
62 /hovedside/naring/fiske-fangst-og-akvakultur Few tests failed 95
63 /hovedside/helse/pasientrettar/individuell-plan... Some tests failed 95
64 /bygg-og-bu/bygging/bustadfinansiering/startlan Some tests failed 95
65 /hovedside/innvandring-og-integrering/integreri... Some tests failed 95
66 / Some tests failed 95
67 /Webpartside.aspx?MId1=4 Some tests failed 95
68 /hovedside/individ-og-samfunn/innbyggjarettar/pass Some tests failed 94
69 /kultur-idrett-og-fritid/fritid/lag-og-foreinin... Some tests failed 94
70 /kultur-idrett-og-fritid/kaihuset-ungdomshus/ba... Some tests failed 94
71 /kultur-idrett-og-fritid/kaihuset-ungdomshus Some tests failed 94
72 /kultur-idrett-og-fritid/kaihuset-ungdomshus/ Some tests failed 94
73 /kultur-idrett-og-fritid/fritid/lag-og-foreinin... Some tests failed 94
74 /kultur-idrett-og-fritid/kaihuset-ungdomshus/la... Some tests failed 94
75 /kultur-idrett-og-fritid/fritid/lag-og-foreinin... Some tests failed 94
76 /kultur-idrett-og-fritid/fritid/lag-og-foreinin... Some tests failed 94
77 /kultur-idrett-og-fritid/kaihuset-ungdomshus/sp... Some tests failed 94
78 /kultur-idrett-og-fritid/kaihuset-ungdomshus/ku... Some tests failed 94
79 /kultur-idrett-og-fritid/fritid/lag-og-foreinin... Some tests failed 94
80 /kultur-idrett-og-fritid/kaihuset-ungdomshus/st... Some tests failed 94
81 /kultur-idrett-og-fritid/badevasskvaliteten-201... Some tests failed 94
82 /kommunereform-2/opning-av-utstilling-av-konkur... Some tests failed 94
83 /Individ-og-samfunn Some tests failed 94
84 /Individ-og-samfunn/ Some tests failed 94
85 /kultur-idrett-og-fritid/fritid/lag-og-foreinin... Some tests failed 94
86 /kultur-idrett-og-fritid/fritid/lag-og-foreinin... Some tests failed 94
87 /kultur-idrett-og-fritid/larerikt-kurs-i-merkin... Some tests failed 94
88 /kultur-idrett-og-fritid/spelemidlar-til-idrett... Some tests failed 94
89 /kultur-idrett-og-fritid/kulturprisen-2015.4987... Some tests failed 94
90 /barn-og-familie/barnevern-og-familievern/barne... Some tests failed 94
91 /kultur-idrett-og-fritid/stem-pa-det-mest-attra... Some tests failed 94
92 /Individ-og-samfunn/forbrukarsporsmal/ Some tests failed 94
93 /Individ-og-samfunn/forbrukarsporsmal Some tests failed 94
94 /Individ-og-samfunn/kommunal-planlegging/kommun... Some tests failed 94
95 /bygg-og-bu/kommunal-planlegging/kommuneplan-sa... Some tests failed 94
96 /kultur-idrett-og-fritid/ Some tests failed 94
97 /kultur-idrett-og-fritid Some tests failed 94
98 /Helse-og-omsorg Some tests failed 94
99 /Helse-og-omsorg/ Some tests failed 94
100 /bygg-og-bu Some tests failed 94
101 /barn-og-familie/ Some tests failed 94
102 /barn-og-familie Some tests failed 94
103 /skattar-og-avgifter/skatt-og-likning/arv-og-gaver Some tests failed 94
104 /innvandring-og-integrering/innvandring-og-innr... Some tests failed 93
105 /innvandring-og-integrering/innvandring-og-innr... Some tests failed 93
106 /skule-og-utdanning/vaksenopplaring/norskopplaring Some tests failed 93
107 /bygg-og-bu/byggehjelpar1/ikkje-soknadspliktig Some tests failed 93
108 /bygg-og-bu/kommunal-planlegging/kommuneplan-ar... Some tests failed 93
109 /Individ-og-samfunn/kommunal-planlegging/kommun... Some tests failed 93
110 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/renovasjon Some tests failed 93
111 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/renovasjon/ Some tests failed 93
112 /politikk/politiske-parti/arbeidarpartiet Some tests failed 93
113 /arbeid/kommunen-som-arbeidsgivar/inkluderande-... Some tests failed 93
114 /Helse-og-omsorg/helsetenester/fastlege Some tests failed 93
115 /politikk/politiske-parti/hogre Some tests failed 93
116 /arbeid/lons-og-arbeidsvilkar/ Some tests failed 93
117 /bygg-og-bu/byggehjelpar1/avlaupsanlegg Some tests failed 93
118 /arbeid/lons-og-arbeidsvilkar Some tests failed 93
119 /politikk/politiske-parti/framstegspartiet Some tests failed 93
120 /Individ-og-samfunn/kommunal-planlegging Some tests failed 93
121 /Individ-og-samfunn/kommunal-planlegging/ Some tests failed 93
122 /bygg-og-bu/kommunal-planlegging/ Some tests failed 93
123 /bygg-og-bu/byggehjelpar1/garasje Some tests failed 93
124 /bygg-og-bu/kommunal-planlegging Some tests failed 93
125 /arbeid/lons-og-arbeidsvilkar/permisjonsordningar Some tests failed 93
126 /bygg-og-bu/byggehjelpar1/tilbygg/ Some tests failed 93
127 /bygg-og-bu/byggehjelpar1/tilbygg Some tests failed 93
128 /naering/samferdsel/kollektivtransport Some tests failed 93
129 /bygg-og-bu/byggehjelpar1/naust Some tests failed 93
130 /bygg-og-bu/byggehjelpar1/sokje-sjolv Some tests failed 93
131 /Naturogmiljo/klima-og-energi/ Some tests failed 93
132 /Naturogmiljo/klima-og-energi Some tests failed 93
133 /bygg-og-bu/byggehjelpar1/bruksendring Some tests failed 93
134 /Helse-og-omsorg/tildelingskontoret/butilbod/ko... Some tests failed 93
135 /bygg-og-bu/byggehjelpar1/flytebrygge Some tests failed 93
136 /Naturogmiljo/naturforvaltning Some tests failed 93
137 /skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring/skulemiljo Some tests failed 93
138 /Naturogmiljo/naturforvaltning/ Some tests failed 93
139 /skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring/skulemi... Some tests failed 93
140 /bygg-og-bu/byggehjelpar1/sokje-med-hjelp-av-fa... Some tests failed 93
141 /bygg-og-bu/byggehjelpar1/veranda-terrasse Some tests failed 93
142 /bygg-og-bu/byggehjelpar1/fasadeendring Some tests failed 93
143 /Individ-og-samfunn/kommunal-planlegging/temapl... Some tests failed 93
144 /bygg-og-bu/kommunal-planlegging/temaplanar Some tests failed 93
145 /kommunereform-2/badevasskvaliteten-2015.49732.... Some tests failed 93
146 /Helse-og-omsorg/helsetenester/tannhelseteneste Some tests failed 93
147 /Helse-og-omsorg/folkehelse/ Some tests failed 93
148 /Helse-og-omsorg/folkehelse Some tests failed 93
149 /innvandring-og-integrering/innvandring-og-innr... Some tests failed 93
150 /bygg-og-bu/bygging/bustadfinansiering/bustonad Some tests failed 93
151 /Helse-og-omsorg/sosiale-tenester/okonomiske-yt... Some tests failed 93
152 /Helse-og-omsorg/omsorg/kvardagsrehabilitering Some tests failed 93
153 /naering/landbruk/dyrehelse Some tests failed 93
154 /barn-og-familie/barnevern-og-familievern/famil... Some tests failed 93
155 /barn-og-familie/barnogforeldre/adopsjon Some tests failed 93
156 /barn-og-familie/barnevern-og-familievern/ Some tests failed 93
157 /barn-og-familie/barnevern-og-familievern Some tests failed 93
158 /kommunereform-2/viktig-informasjon-pressemeldi... Some tests failed 93
159 /naering/landbruk/naturskade Some tests failed 93
160 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/naturskade Some tests failed 93
161 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/seksjon-eigedom/k... Some tests failed 93
162 /Naturogmiljo/ Some tests failed 93
163 /Naturogmiljo Some tests failed 93
164 /arbeid/kommunen-som-arbeidsgivar/ Some tests failed 93
165 /arbeid/kommunen-som-arbeidsgivar Some tests failed 93
166 /naering Some tests failed 93
167 /naering/ Some tests failed 93
168 /politikk/kommunereform Some tests failed 93
169 /kommunereform-2 Some tests failed 93
170 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/landbrukseigedom Some tests failed 93
171 /naering/landbruk/landbrukseigedom Some tests failed 93
172 /Individ-og-samfunn/forbrukarsporsmal/privatoko... Some tests failed 93
173 /Helse-og-omsorg/sosiale-tenester/okonomiske-yt... Some tests failed 93
174 /kultur-idrett-og-fritid/fritid/kaihuset-ungdom... Some tests failed 93
175 /naering/landbruk/husdyrhald Some tests failed 93
176 /kommunereform-2/kommunereform-status-per-1-hal... Some tests failed 93
177 /skattar-og-avgifter/skatt-og-likning/naringsskatt Some tests failed 93
178 /Helse-og-omsorg/sosiale-tenester/okonomiske-yt... Some tests failed 93
179 /Helse-og-omsorg/sosiale-tenester/okonomiske-yt... Some tests failed 93
180 /barn-og-familie/barnogforeldre/omsorgspengar Some tests failed 93
181 /naering/landbruk/avloysartilskot Some tests failed 93
182 /Individ-og-samfunn/innbyggjarettar/universell-... Some tests failed 93
183 /ledige-stillingar/los-miljoarbeidar-60-prosjek... Some tests failed 93
184 /bygg-og-bu/brann-og-beredskap/beredskap/skredb... Some tests failed 93
185 /naering/landbruk/skogbruk Some tests failed 93
186 /Helse-og-omsorg/sosiale-tenester/okonomiske-yt... Some tests failed 93
187 /kommunereform-2/nasjonal-brannoving.49809.aspx Some tests failed 93
188 /barn-og-familie/barnogforeldre/kontantstotte Some tests failed 93
189 /innvandring-og-integrering/tolketeneste Some tests failed 93
190 /naering/naringsutvikling/etablering-av-barnehage Some tests failed 93
191 /skattar-og-avgifter/skatt-og-likning/sjolvmelding Some tests failed 93
192 /skattar-og-avgifter/skatt-og-likning/skattekort Some tests failed 93
193 /kommunereform-2/kommunereform-felles-intensjon... Some tests failed 93
194 /Helse-og-omsorg/sosiale-tenester/okonomiske-yt... Some tests failed 93
195 /barn-og-familie/barnevern-og-familievern/overgrep Some tests failed 93
196 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/eigedomsregister Some tests failed 93
197 /Helse-og-omsorg/sosiale-tenester/okonomiske-yt... Some tests failed 93
198 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/bustadnummer Some tests failed 93
199 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/seksjonering Some tests failed 93
200 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/adressetildeling Some tests failed 93
201 /skattar-og-avgifter/skatt-og-likning/inntekts-... Some tests failed 93
202 /Helse-og-omsorg/sosiale-tenester/okonomiske-yt... Some tests failed 93
203 /Helse-og-omsorg/helsetenester/legevakt Some tests failed 93
204 /bygg-og-bu/kommunalteknisk/broyting Some tests failed 93
205 /skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring/skulemi... Some tests failed 93
206 /Helse-og-omsorg/omsorg/kreftsjukepleie Some tests failed 93
207 /skule-og-utdanning/vidaregaande-opplaring/folk... Some tests failed 93
208 /Helse-og-omsorg/helsetenester/skulehelseteneste Some tests failed 93
209 /politikk Some tests failed 93
210 /politikk/ Some tests failed 93
211 /arbeid Some tests failed 93
212 /arbeid/ Some tests failed 93
213 /kommunereform-2/stem-pa-det-mest-attraktive-fr... Some tests failed 93
214 /skule-og-utdanning Some tests failed 93
215 /skule-og-utdanning/ Some tests failed 93
216 /bygg-og-bu/bygging/universell-utforming Some tests failed 93
217 /bygg-og-bu/bygging/universell-utforming/ Some tests failed 93
218 /bygg-og-bu/bygging/byggjekostnad/byggesaksgebyr Some tests failed 93
219 /Prisar-avgifter-og-gebyr/byggesaksgebyr Some tests failed 93
220 /bygg-og-bu/brann-og-beredskap/feiing-og-tilsyn... Some tests failed 93
221 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/seksjon-eigedom/l... Some tests failed 93
222 /Prisar-avgifter-og-gebyr/husleige/kulturhuset-... Some tests failed 93
223 /Helse-og-omsorg/sosiale-tenester/okonomiske-yt... Some tests failed 93
224 /Prisar-avgifter-og-gebyr/private-reguleringspl... Some tests failed 93
225 /skattar-og-avgifter/skatt-og-likning/eigedomss... Some tests failed 93
226 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/eigedomsskatt Some tests failed 93
227 /arbeid/lons-og-arbeidsvilkar/lon-pensjon-og-fo... Some tests failed 93
228 /skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring Some tests failed 93
229 /skule-og-utdanning/vidaregaande-opplaring/vida... Some tests failed 93
230 /skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring/ Some tests failed 93
231 /skule-og-utdanning/vidaregaande-opplaring/vida... Some tests failed 93
232 /bygg-og-bu/kommunalteknisk Some tests failed 93
233 /bygg-og-bu/kommunalteknisk/ Some tests failed 93
234 /kultur-idrett-og-fritid/fritid/friluftsliv/fri... Some tests failed 93
235 /bygg-og-bu/brann-og-beredskap Some tests failed 93
236 /bygg-og-bu/brann-og-beredskap/ Some tests failed 93
237 /Naturogmiljo/naturforvaltning/friluftsliv/frit... Some tests failed 93
238 /Prisar-avgifter-og-gebyr/heimetenester-gebyr/h... Some tests failed 93
239 /kultur-idrett-og-fritid/idrett/idrettsanlegg Some tests failed 93
240 /Individ-og-samfunn/rettslege-sporsmal/rettsves... Some tests failed 93
241 /politikk/politiske-parti/kristeleg-folkeparti Some tests failed 93
242 /Helse-og-omsorg/tildelingskontoret/avlastning-... Some tests failed 93
243 /arbeid/kommunen-som-arbeidsgivar/arbeidsmiljo Some tests failed 93
244 /Prisar-avgifter-og-gebyr/eigedomsgebyr/vatn-ar... Some tests failed 93
245 /kultur-idrett-og-fritid/kultur/bygdeboker Some tests failed 93
246 /Helse-og-omsorg/psykisk-helse Some tests failed 93
247 /Helse-og-omsorg/psykisk-helse/ Some tests failed 93
248 /Individ-og-samfunn/kommunal-planlegging/regule... Some tests failed 93
249 /Helse-og-omsorg/sosiale-tenester/okonomiske-yt... Some tests failed 93
250 /bygg-og-bu/kommunalteknisk/kommunal-veg Some tests failed 93
251 /bygg-og-bu/kommunal-planlegging/reguleringsplan Some tests failed 93
252 /barn-og-familie/barnehage/barnehagesatsar Some tests failed 93
253 /Helse-og-omsorg/helsetenester/ergoterapi Some tests failed 93
254 /Naturogmiljo/naturforvaltning/friluftsliv/vilt... Some tests failed 93
255 /skule-og-utdanning/vaksenopplaring/ Some tests failed 93
256 /skule-og-utdanning/vaksenopplaring Some tests failed 93
257 /Helse-og-omsorg/omsorg/pasientrettar/individue... Some tests failed 93
258 /Helse-og-omsorg/omsorg/pasientrettar/individue... Some tests failed 93
259 /naering/fiske-fangst-og-akvakultur/viltforvalt... Some tests failed 93
260 /Individ-og-samfunn/forbrukarsporsmal/privatoko... Some tests failed 93
261 /politikk/politiske-parti/sosialistisk-venstrep... Some tests failed 93
262 /skule-og-utdanning/vaksenopplaring/grunnskuleo... Some tests failed 93
263 /Individ-og-samfunn/forbrukarsporsmal/privatoko... Some tests failed 93
264 /Prisar-avgifter-og-gebyr/barnehagesatsar Some tests failed 93
265 /Prisar-avgifter-og-gebyr/eigedomsgebyr/renovas... Some tests failed 93
266 /innvandring-og-integrering/innvandring-og-innr... Some tests failed 93
267 /naering/landbruk Some tests failed 93
268 /naering/landbruk/plantedyrking Some tests failed 93
269 /innvandring-og-integrering/innvandring-og-innr... Some tests failed 93
270 /Helse-og-omsorg/psykisk-helse/rusteneste Some tests failed 93
271 /naering/landbruk/ Some tests failed 93
272 /Helse-og-omsorg/omsorg/omsorgstenester Some tests failed 93
273 /Helse-og-omsorg/helsetenester/fysioterapi Some tests failed 93
274 /naering/landbruk/plantevern Some tests failed 93
275 /innvandring-og-integrering/innvandring-og-innr... Some tests failed 93
276 /bygg-og-bu/kommunalteknisk/vatn Some tests failed 93
277 /innvandring-og-integrering Some tests failed 93
278 /innvandring-og-integrering/ Some tests failed 93
279 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/seksjon-eigedom/l... Some tests failed 93
280 /innvandring-og-integrering/innvandring-og-innr... Some tests failed 93
281 /innvandring-og-integrering/introduksjonsordning Some tests failed 93
282 /Prisar-avgifter-og-gebyr/eigedomsgebyr/avlaup-... Some tests failed 93
283 /bygg-og-bu/brann-og-beredskap/om-orsta-brann-o... Some tests failed 93
284 /Helse-og-omsorg/sosiale-tenester/okonomiske-yt... Some tests failed 93
285 /skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring/privats... Some tests failed 93
286 /ledige-stillingar/off-godkjend-sjukepleiar-90-... Some tests failed 93
287 /skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring/privats... Some tests failed 93
288 /Helse-og-omsorg/helsetenester/ Some tests failed 93
289 /Individ-og-samfunn/rettslege-sporsmal/rettsvesen/ Some tests failed 93
290 /Helse-og-omsorg/helsetenester Some tests failed 93
291 /Individ-og-samfunn/rettslege-sporsmal/rettsvesen Some tests failed 93
292 /skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring/vurderi... Some tests failed 93
293 /naering/fiske-fangst-og-akvakultur Some tests failed 93
294 /Helse-og-omsorg/tildelingskontoret/avlastning-... Some tests failed 93
295 /Helse-og-omsorg/tildelingskontoret/avlastning-... Some tests failed 93
296 /naering/fiske-fangst-og-akvakultur/ Some tests failed 93
297 /bygg-og-bu/bygging/ Some tests failed 93
298 /skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring/skulefr... Some tests failed 93
299 /Prisar-avgifter-og-gebyr/institusjon-pris Some tests failed 93
300 /Helse-og-omsorg/tildelingskontoret/avlastning-... Some tests failed 93
301 /bygg-og-bu/bygging Some tests failed 93
302 /kultur-idrett-og-fritid/kultur/museum Some tests failed 93
303 /Helse-og-omsorg/psykisk-helse/moteplassen Some tests failed 93
304 /skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring/skulefr... Some tests failed 93
305 /Helse-og-omsorg/tildelingskontoret/avlastning-... Some tests failed 93
306 /skattar-og-avgifter Some tests failed 93
307 /skattar-og-avgifter/ Some tests failed 93
308 /skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring/vurderi... Some tests failed 93
309 /skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring/skulemi... Some tests failed 93
310 /Naturogmiljo/naturforvaltning/motorferdsel-i-u... Some tests failed 93
311 /Individ-og-samfunn/rettslege-sporsmal/ Some tests failed 93
312 /Naturogmiljo/naturforvaltning/naturvern Some tests failed 93
313 /bygg-og-bu/brann-og-beredskap/balbrenning Some tests failed 93
314 /skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring/vurderi... Some tests failed 93
315 /Individ-og-samfunn/rettslege-sporsmal Some tests failed 93
316 /kultur-idrett-og-fritid/orsta-frivilligsentral Some tests failed 93
317 /bygg-og-bu/kart-og-oppmaling Some tests failed 93
318 /naering/fiske-fangst-og-akvakultur/jakt-og-fangst Some tests failed 93
319 /kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokalhistorie Some tests failed 93
320 /Naturogmiljo/naturforvaltning/forvaltning-av-vatn Some tests failed 93
321 /skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring/vurderi... Some tests failed 93
322 /Helse-og-omsorg/omsorg/pasientrettar/sjuketran... Some tests failed 93
323 /naering/fiske-fangst-og-akvakultur/akvakultur Some tests failed 93
324 /Helse-og-omsorg/sosiale-tenester/okonomiske-yt... Some tests failed 93
325 /bygg-og-bu/bygging/bustadfinansiering/ Some tests failed 93
326 /skule-og-utdanning/vidaregaande-opplaring/ppt-... Some tests failed 93
327 /Helse-og-omsorg/tildelingskontoret/avlastning-... Some tests failed 93
328 /kultur-idrett-og-fritid/kultur/kulturskule Some tests failed 93
329 /Helse-og-omsorg/tildelingskontoret/avlastning-... Some tests failed 93
330 /politikk/politiske-parti/senterpartiet Some tests failed 93
331 /skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring/ppt-vol... Some tests failed 93
332 /bygg-og-bu/bygging/bustadfinansiering Some tests failed 93
333 /politikk/politiske-parti/venstre Some tests failed 93
334 /skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring/skuleskyss Some tests failed 93
335 /ledige-stillingar/fysioterapeut-avtaleheimel-m... Some tests failed 93
336 /Individ-og-samfunn/rettslege-sporsmal/rettsves... Some tests failed 93
337 /skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring/grunnsk... Some tests failed 93
338 /innvandring-og-integrering/innvandring-og-innr... Some tests failed 93
339 /Naturogmiljo/klima-og-energi/miljofyrtarnserti... Some tests failed 93
340 /naering/fiske-fangst-og-akvakultur/fiskeriforv... Some tests failed 93
341 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/seksjon-eigedom/p... Some tests failed 93
342 /bygg-og-bu/kommunalteknisk/avlaup Some tests failed 93
343 /barn-og-familie/ppt-orsta-volda/ Some tests failed 93
344 /skule-og-utdanning/skulane/orsta-opplaringssenter Some tests failed 93
345 /bygg-og-bu/bygging/ferdigattest Some tests failed 93
346 /naering/naringsutvikling/miljosertifisering Some tests failed 93
347 /Helse-og-omsorg/sosiale-tenester/okonomiske-yt... Some tests failed 93
348 /barn-og-familie/ppt-orsta-volda Some tests failed 93
349 /bygg-og-bu/brann-og-beredskap/feiing-og-tilsyn... Some tests failed 93
350 /Helse-og-omsorg/tildelingskontoret/transportte... Some tests failed 93
351 /Helse-og-omsorg/omsorg/pasientrettar/pasientsk... Some tests failed 93
352 /Helse-og-omsorg/folkehelse/folkehelseoversikt/... Some tests failed 93
353 /bygg-og-bu/brann-og-beredskap/feiing-og-tilsyn... Some tests failed 93
354 /barn-og-familie/barnehage/heimeside-til-barneh... Some tests failed 93
355 /Individ-og-samfunn/rettslege-sporsmal/erstatni... Some tests failed 93
356 /skattar-og-avgifter/offentlege-avgifter/meirve... Some tests failed 93
357 /kultur-idrett-og-fritid/fritid/ Some tests failed 93
358 /naering/handel-og-service/alkoholsal Some tests failed 93
359 /Helse-og-omsorg/tildelingskontoret/butilbod/an... Some tests failed 93
360 /Helse-og-omsorg/helsetenester/frikort-for-hels... Some tests failed 93
361 /Prisar-avgifter-og-gebyr/heimetenester-gebyr/m... Some tests failed 93
362 /kultur-idrett-og-fritid/fritid Some tests failed 93
363 /Naturogmiljo/forureining Some tests failed 93
364 /bygg-og-bu/bygging/slamtomming Some tests failed 93
365 /skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring/vurderi... Some tests failed 93
366 /Helse-og-omsorg/helsetenester/helsestasjon/sva... Some tests failed 93
367 /bygg-og-bu/brann-og-beredskap/installasjon-av-... Some tests failed 93
368 /skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring/vurderi... Some tests failed 93
369 /Helse-og-omsorg/tildelingskontoret/butilbod/om... Some tests failed 93
370 /Naturogmiljo/avfallshandtering Some tests failed 93
371 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom Some tests failed 93
372 /kultur-idrett-og-fritid/kultur/orsta-album Some tests failed 93
373 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/seksjon-eigedom/l... Some tests failed 93
374 /Helse-og-omsorg/omsorg/pasientrettar/pasient-o... Some tests failed 93
375 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/ Some tests failed 93
376 /barn-og-familie/barnogforeldre/helsestasjon/sv... Some tests failed 93
377 /bygg-og-bu/bygging/utsleppsloyve-for-mindre-pr... Some tests failed 93
378 /Helse-og-omsorg/sosiale-tenester/pensjon Some tests failed 93
379 /kultur-idrett-og-fritid/fritid/friluftsliv Some tests failed 93
380 /skule-og-utdanning/skulane Some tests failed 93
381 /kultur-idrett-og-fritid/fritid/friluftsliv/ Some tests failed 93
382 /politikk/motedokument/ Some tests failed 93
383 /politikk/motedokument Some tests failed 93
384 /skule-og-utdanning/skulane/ Some tests failed 93
385 /kultur-idrett-og-fritid/kultur/tilskotsordning... Some tests failed 93
386 /skjema/bygg-og-bu/vedlegg-til-saka Some tests failed 93
387 /kultur-idrett-og-fritid/kultur/tilskotsordningar Some tests failed 93
388 /skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring/skulemi... Some tests failed 93
389 /naering/samferdsel/hamn Some tests failed 93
390 /Prisar-avgifter-og-gebyr/ Some tests failed 93
391 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/seksjon-eigedom/l... Some tests failed 93
392 /bygg-og-bu/kommunalteknisk/hamn Some tests failed 93
393 /skjema/helse-og-omsorg Some tests failed 93
394 /Naturogmiljo/naturforvaltning/friluftsliv/ Some tests failed 93
395 /Naturogmiljo/naturforvaltning/friluftsliv Some tests failed 93
396 /kultur-idrett-og-fritid/kultur/tilskotsordning... Some tests failed 93
397 /bygg-og-bu/byggehjelpar1/ Some tests failed 93
398 /bygg-og-bu/brann-og-beredskap/fyrverkeri Some tests failed 93
399 /kultur-idrett-og-fritid/kultur/forsamlingshus Some tests failed 93
400 /bygg-og-bu/byggehjelpar1 Some tests failed 93
401 /Helse-og-omsorg/helsetenester/syns-og-horselko... Some tests failed 93
402 /Individ-og-samfunn/rettslege-sporsmal/erstatni... Some tests failed 93
403 /skjema Some tests failed 93
404 /Prisar-avgifter-og-gebyr Some tests failed 93
405 /kultur-idrett-og-fritid/kultur/tilskotsordningar/ Some tests failed 93
406 /kultur-idrett-og-fritid/idrett/ Some tests failed 93
407 /kultur-idrett-og-fritid/idrett Some tests failed 93
408 /kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordningar/idre... Some tests failed 93
409 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/seksjon-eigedom/r... Some tests failed 93
410 /skattar-og-avgifter/offentlege-avgifter/arbeid... Some tests failed 93
411 /kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordningar/ Some tests failed 93
412 /sjolvbetening/statlege-tenester Some tests failed 93
413 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/seksjon-eigedom/d... Some tests failed 93
414 /kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordningar Some tests failed 93
415 /bygg-og-bu/brann-og-beredskap/arrangement-over... Some tests failed 93
416 /Helse-og-omsorg/tildelingskontoret/avlastning-... Some tests failed 93
417 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/seksjon-eigedom/d... Some tests failed 93
418 /skjema/bygg-og-bu/anna Some tests failed 93
419 /skule-og-utdanning/vaksenopplaring/etterutdann... Some tests failed 93
420 /naering/handel-og-service/fyrverkeri Some tests failed 93
421 /kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordningar/kult... Some tests failed 93
422 /skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring/sarskil... Some tests failed 93
423 /bygg-og-bu/kommunalteknisk/park-og-kyrkjegardar Some tests failed 93
424 /arbeid/larling-i-orsta-kommune Some tests failed 93
425 /skattar-og-avgifter/skatt-og-likning/ Some tests failed 93
426 /Helse-og-omsorg/folkehelse/folkehelseoversikt/... Some tests failed 93
427 /skattar-og-avgifter/skatt-og-likning Some tests failed 93
428 /politikk/politiske-parti Some tests failed 93
429 /innvandring-og-integrering/innvandring-og-innr... Some tests failed 93
430 /skjema/bygg-og-bu/soknadsblankettar-til-bygges... Some tests failed 93
431 /innvandring-og-integrering/innvandring-og-innr... Some tests failed 93
432 /politikk/politiske-parti/ Some tests failed 93
433 /skjema/naring Some tests failed 93
434 /Helse-og-omsorg/omsorg/pasientrettar Some tests failed 93
435 /skjema/kultur-idrett-og-fritid Some tests failed 93
436 /Helse-og-omsorg/omsorg/pasientrettar/ Some tests failed 93
437 /skjema/bygg-og-bu Some tests failed 93
438 /skjema/bygg-og-bu/blankettar-for-ansvarsrett Some tests failed 93
439 /skjema/barn-og-familie/barnehage Some tests failed 93
440 /Helse-og-omsorg/folkehelse/folkehelseoversikt/ Some tests failed 93
441 /Helse-og-omsorg/folkehelse/folkehelseoversikt/... Some tests failed 93
442 /Helse-og-omsorg/folkehelse/folkehelseoversikt Some tests failed 93
443 /skjema/bygg-og-bu/ Some tests failed 93
444 /Prisar-avgifter-og-gebyr/sfo-skulefritidsordni... Some tests failed 93
445 /politikk/eksterne-lenkjer Some tests failed 93
446 /skule-og-utdanning/vidaregaande-opplaring/ Some tests failed 93
447 /skule-og-utdanning/vidaregaande-opplaring Some tests failed 93
448 /Helse-og-omsorg/folkehelse/folkehelseoversikt/... Some tests failed 93
449 /Helse-og-omsorg/tildelingskontoret/butilbod Some tests failed 93
450 /Helse-og-omsorg/tildelingskontoret/butilbod/ Some tests failed 93
451 /skjema/bygg-og-bu/nabovarslingsblankettar Some tests failed 93
452 /naering/naringsutvikling/ Some tests failed 93
453 /skjema/skule-og-utdanning/sfo Some tests failed 93
454 /naering/naringsutvikling Some tests failed 93
455 /bygg-og-bu/brann-og-beredskap/beredskap Some tests failed 93
456 /sjolvbetening/ Some tests failed 93
457 /Helse-og-omsorg/tildelingskontoret/ Some tests failed 93
458 /skjema/skule-og-utdanning/ppt Some tests failed 93
459 /sjolvbetening Some tests failed 93
460 /skjema/skule-og-utdanning Some tests failed 93
461 /Individ-og-samfunn/rettslege-sporsmal/erstatni... Some tests failed 93
462 /Prisar-avgifter-og-gebyr/eigedomsgebyr/ Some tests failed 93
463 /skjema/skule-og-utdanning/leksegruppe Some tests failed 93
464 /skattar-og-avgifter/offentlege-avgifter Some tests failed 93
465 /bygg-og-bu/brann-og-beredskap/beredskap/ Some tests failed 93
466 /Prisar-avgifter-og-gebyr/eigedomsgebyr Some tests failed 93
467 /skattar-og-avgifter/offentlege-avgifter/ Some tests failed 93
468 /Individ-og-samfunn/rettslege-sporsmal/erstatni... Some tests failed 93
469 /naering/samferdsel/ Some tests failed 93
470 /naering/samferdsel Some tests failed 93
471 /Helse-og-omsorg/tildelingskontoret Some tests failed 93
472 /skjema/skule-og-utdanning/ Some tests failed 93
473 /bygg-og-bu/brann-og-beredskap/farleg-stoff-for... Some tests failed 93
474 /skjema/bygg-og-bu/soknadsblankettar-til-deling... Some tests failed 93
475 /naering/handel-og-service/ Some tests failed 93
476 /Prisar-avgifter-og-gebyr/heimetenester-gebyr Some tests failed 93
477 /naering/handel-og-service Some tests failed 93
478 /Prisar-avgifter-og-gebyr/heimetenester-gebyr/ Some tests failed 93
479 /Prisar-avgifter-og-gebyr/landbruksgebyr Some tests failed 93
480 /bygg-og-bu/bygging/byggjekostnad Some tests failed 93
481 /Helse-og-omsorg/sosiale-tenester/ Some tests failed 93
482 /Helse-og-omsorg/sosiale-tenester Some tests failed 93
483 /Individ-og-samfunn/kommunal-planlegging/kommun... Some tests failed 93
484 /bygg-og-bu/kommunal-planlegging/kommunal-plans... Some tests failed 93
485 /Prisar-avgifter-og-gebyr/heimetenester-gebyr/t... Some tests failed 93
486 /skjema/arbeid Some tests failed 93
487 /skattar-og-avgifter/offentlege-avgifter/kommun... Some tests failed 93
488 /Prisar-avgifter-og-gebyr/husleige Some tests failed 93
489 /Prisar-avgifter-og-gebyr/husleige/ Some tests failed 93
490 /Prisar-avgifter-og-gebyr/husleige/kommunale-bu... Some tests failed 93
491 /skjema/skattar-og-avgifter Some tests failed 93
492 /skjema/individ-og-samfunn Some tests failed 93
493 /skjema/barn-og-familie/ Some tests failed 93
494 /skjema/natur-og-miljo Some tests failed 93
495 /Prisar-avgifter-og-gebyr/eigedomsgebyr/feiing-... Some tests failed 93
496 /skjema/barn-og-familie Some tests failed 93
497 /Prisar-avgifter-og-gebyr/kulturskule-pris Some tests failed 93
498 /skjema/innvandring-og-integrering Some tests failed 93
499 /Prisar-avgifter-og-gebyr/deling-og-oppmaling-g... Some tests failed 93
500 /barn-og-familie/barnogforeldre/helsestasjon/ Some tests failed 93
501 /Helse-og-omsorg/helsetenester/helsestasjon/ Some tests failed 93
502 /Helse-og-omsorg/helsetenester/helsestasjon Some tests failed 93
503 /barn-og-familie/barnogforeldre/helsestasjon Some tests failed 93
504 /kultur-idrett-og-fritid/fritid/lag-og-foreiningar Some tests failed 93
505 /kultur-idrett-og-fritid/fritid/lag-og-foreinin... Some tests failed 93
506 /kultur-idrett-og-fritid/lag-og-foreiningar Some tests failed 93
507 /politikk/reglement-og-vedtekter Some tests failed 93
508 /politikk/infomappa Some tests failed 93
509 /Individ-og-samfunn/religion-og-livssyn Some tests failed 93
510 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/seksjon-eigedom/l... Some tests failed 93
511 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/seksjon-eigedom/l... Some tests failed 93
512 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/seksjon-eigedom/ Some tests failed 93
513 /bygg-og-bu/bustad-og-eigedom/seksjon-eigedom Some tests failed 93
514 /Helse-og-omsorg/helsetenester/helsestasjon-for... Some tests failed 93
515 /barn-og-familie/barnogforeldre/helsestasjon-fo... Some tests failed 93
516 /naering/samferdsel/luftfart Some tests failed 93
517 /politikk/motedokument/formannskapet/formannska... Some tests failed 93
518 /politikk/motedokument/formannskapet Some tests failed 93
519 /politikk/motedokument/vilt-og-innlandsfiskenemnda Some tests failed 93
520 /politikk/motedokument/formannskapet/ Some tests failed 93
521 /Individ-og-samfunn/innbyggjarettar Some tests failed 93
522 /Individ-og-samfunn/innbyggjarettar/ Some tests failed 93
523 /politikk/motedokument/kontrollutvalet Some tests failed 93
524 /politikk/motedokument/valstyre Some tests failed 93
525 /politikk/motedokument/levekarsutvalet Some tests failed 93
526 /politikk/motedokument/samfunnsutvalet Some tests failed 93
527 /politikk/motedokument/landbruksnemnda Some tests failed 93
528 /politikk/motedokument/eldreradet Some tests failed 93
529 /politikk/motedokument/rad-for-likestilling-av-... Some tests failed 93
530 /politikk/motedokument/administrasjonsutvalet Some tests failed 93
531 /politikk/motedokument/kommunestyret Some tests failed 93
532 /barn-og-familie/barnogforeldre/ Some tests failed 93
533 /barn-og-familie/barnogforeldre Some tests failed 93
534 /barn-og-familie/barnehage Some tests failed 93
535 /barn-og-familie/barnehage/ Some tests failed 93
536 /Helse-og-omsorg/omsorg/ Some tests failed 93
537 /Helse-og-omsorg/omsorg Some tests failed 93
538 /barn-og-familie/barnehage/sok-barnehageplass Some tests failed 92
539 /kultur-idrett-og-fritid/fritid/friluftsliv/jak... Some tests failed 92
540 /kultur-idrett-og-fritid/fritid/friluftsliv/jak... Some tests failed 92
541 /ledige-stillingar Some tests failed 92
542 /Helse-og-omsorg/helsetenester/sjukehus Some tests failed 92
543 /barn-og-familie/barnehage/godkjenning-av-barne... Some tests failed 92
544 /Individ-og-samfunn/innbyggjarettar/pass Some tests failed 92
545 /innvandring-og-integrering/innvandring-og-innr... Some tests failed 92
546 /innvandring-og-integrering/innvandring-og-innr... Some tests failed 92
547 /kultur-idrett-og-fritid/fritid/friluftsliv/mer... Some tests failed 91
548 /Helse-og-omsorg/folkehelse/merking-og-skilting... Some tests failed 91
549 /kommunereform-2/merking-og-skilting-av-turrute... Some tests failed 91
550 /Individ-og-samfunn/innbyggjarettar/innsynsrett Some tests failed 91
551 /orsta Some tests failed 91
552 /kultur-idrett-og-fritid/kultur/ Some tests failed 90
553 /kultur-idrett-og-fritid/kultur Some tests failed 90
554 /organisasjon Some tests failed 89
555 /Autentisering.aspx?ReturnUrl=http%3a%2f%2fwww.... Most tests failed 51