Checked Pages

List of checked pages for site: http://www.fitjar.kommune.no
Check completed at: 2015-10-23, 09:27
Number of checked pages: 601
Site score: 96

Checked Pages for site: http://www.fitjar.kommune.no
Rank Page Address Page Score
1 /turistinformasjon/foto Few tests failed 98
2 /turistinformasjon/bildetgalleri Few tests failed 98
3 /naering/naeringsareal Few tests failed 98
4 /nyheter/karriererettleiing-pa-vabakkjen Few tests failed 97
5 /tenester/buplikt Few tests failed 97
6 /nyheter/ Few tests failed 97
7 /nyheter Few tests failed 97
8 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 97
9 /tenester Few tests failed 97
10 /tenester/ Few tests failed 97
11 /politikk/innkallingreferat/plan-og-miljo/ Few tests failed 97
12 /politikk/innkallingreferat/formannsskapet Few tests failed 97
13 /politikk/innkallingreferat/formannsskapet/ Few tests failed 97
14 /sitemap/ Few tests failed 97
15 /sitemap Few tests failed 97
16 /utdanning/fitjar-kulturskule Few tests failed 97
17 /politikk/innkallingreferat/oppvekst-og-omsorg/ Few tests failed 97
18 /politikk/innkallingreferat/oppvekst-og-omsorg Few tests failed 97
19 /politikk/innkallingreferat/kommunestyret Few tests failed 97
20 /offentlige-tjenester/a-til-a/ Few tests failed 97
21 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 97
22 /lenker Few tests failed 97
23 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 97
24 /planar-og-foresegner Few tests failed 97
25 /planar-og-foresegner/ Few tests failed 97
26 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 97
27 /helse-og-sosial1/helsestasjonen/ungdomshelsest... Few tests failed 97
28 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 97
29 /helse-og-sosial1/helsestasjonen Few tests failed 97
30 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 97
31 /kultur/fitjar-folkebibliotek/lenkjer Few tests failed 97
32 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 97
33 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 97
34 /utdanning/kvalitetssikring/kvalitetssikringssy... Few tests failed 97
35 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 97
36 /lagring-av-gamle-kunngjeringar Few tests failed 97
37 /plan-og-utvikling/ Few tests failed 97
38 /tenester/motorferdsel-i-utmark-og-vassdrag Few tests failed 97
39 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 97
40 /tenester/barnehage-godkjenning Few tests failed 97
41 /tenester/bustad_-bygg-og-eigedom Few tests failed 97
42 /utdanning/kvalitetssikring/kvalitetssikringssy... Few tests failed 97
43 /offentlige-tjenester/tenester/ Few tests failed 97
44 /utdanning/skular/rimbareid-barne--og-ungdomssk... Few tests failed 97
45 /nyheter/mot-turneen-vart-ein-suksess Few tests failed 97
46 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 97
47 /helse-og-sosial1/sosialtenesta/ Few tests failed 97
48 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 97
49 /helse-og-sosial1/sosialtenesta Few tests failed 97
50 /tenester/skole-og-utdanning/ Few tests failed 97
51 /tenester/skole-og-utdanning Few tests failed 97
52 /kontakt-kommunen Few tests failed 97
53 /tenester/jegerprove-og-opplaeringsjakt Few tests failed 97
54 /helse-og-sosial1/lege-og-fysioterapi Few tests failed 97
55 /helse-og-sosial1/lege-og-fysioterapi/ Few tests failed 97
56 /tenester/tekniske-hjelpemidler-utlan-hjelpemid... Few tests failed 97
57 /tenester/sosial-og-omsorg Few tests failed 97
58 /tenester/sosial-og-omsorg/ Few tests failed 97
59 /politikk/folkevalde/ Few tests failed 97
60 /landbruk-og-miljo/landbruks--og-miljokontor/ Few tests failed 97
61 /tenester/nabovarsel Few tests failed 97
62 /tenester/oppretting-av-grunneigedom-i-matrikkelen Few tests failed 97
63 /politikk/folkevalde/kontrollutvalet/ Few tests failed 97
64 /politikk/folkevalde Few tests failed 97
65 /plan-og-utvikling/kart-og-oppmaling Few tests failed 97
66 /utdanning/barnehage/barnehageoversikt/fitjarst... Few tests failed 97
67 /tenester/bustotte Few tests failed 97
68 /tenester/opplaering-i-norsk-og-samfunnskunnska... Few tests failed 97
69 /tenester/oppmalingsforretning Few tests failed 97
70 /landbruk-og-miljo/miljofyrtarn Few tests failed 97
71 /tenester/skolefritidsordning-sfo Few tests failed 97
72 /tenester/privat-avkoyrsle-fra-offentleg-veg Few tests failed 97
73 /tenester/okonomisk-radgiving Few tests failed 97
74 /tenester/loyve-for-skjenking-av-alkohol Few tests failed 97
75 /tenester/mindre-tiltak-med-soknadsplikt-utan-a... Few tests failed 97
76 /sjolvbetening/skatt-og-kommunale-krav Few tests failed 97
77 /tenester/okonomisk-stonad Few tests failed 97
78 /tenester/bustadtilskot Few tests failed 97
79 /tenester/skuleskyss Few tests failed 97
80 /tenester/psykiske-helsetenester Few tests failed 97
81 /tenester/fyrverkeri-sal-og-oppbevaring Few tests failed 97
82 /tenester/sjukeheimar-langtidsopphald Few tests failed 97
83 /tenester/matombringing Few tests failed 97
84 /tenester/melding-til-barneverntenesta-uromelding/ Few tests failed 97
85 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 97
86 /tenester/omsorgslon Few tests failed 97
87 /tenester/graveloyve Few tests failed 97
88 /tenester/grunnskoleopplaering-for-vaksne-ordinaer Few tests failed 97
89 /tenester/landbruksveg-_-bygging Few tests failed 97
90 /tenester/godkjenningmelding-av-frisor-hudpleie... Few tests failed 97
91 /tenester/landbrukseigedom-deling Few tests failed 97
92 /tenester/loyve-for-skjenking-av-alkohol-i-lukk... Few tests failed 97
93 /offentlige-tjenester/skatt-og-kommunale-krav Few tests failed 97
94 /politikk/omstilling/ Few tests failed 97
95 /tenester/heimehjelp Few tests failed 97
96 /tenester/utsleppsloyve Few tests failed 97
97 /politikk/innkallingreferat/kontrollutvalet/ Few tests failed 97
98 /tenester/bpa-brukarstyrt-personleg-assistanse Few tests failed 97
99 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 97
100 /tenester/besoksheim-a-vere-besoksheim Few tests failed 97
101 /tenester/skolestart Few tests failed 97
102 /tenester/spesialundervisning-for-vaksne-grunns... Few tests failed 97
103 /tenester/samarbeid-mellom-heim-og-skole Few tests failed 97
104 /tenester/omsorgsbustad Few tests failed 97
105 /tenester/omsorgsovertaking-av-barn Few tests failed 97
106 /tenester/krle-undervisning-hove-til-delvis-fritak Few tests failed 97
107 /tenester/fosterheim-a-vere-fosterheim Few tests failed 97
108 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 97
109 /tenester/verjemal Few tests failed 97
110 /tenester/ergoterapi Few tests failed 97
111 /tenester/permisjon-fra-grunnskolen Few tests failed 97
112 /tenester/sjukeheimar-korttidsopphald Few tests failed 97
113 /tenester/skilting-reklameskiltskilt-langs-vei Few tests failed 97
114 /tenester/folgjekort-for-person-med-nedsett-fun... Few tests failed 97
115 /tenester/gravlegging-og-kremasjon-gravferd Few tests failed 97
116 /helse-og-sosial1/psykisk-helse Few tests failed 97
117 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 97
118 /landbruk-og-miljo/ Few tests failed 97
119 /tenester/konsesjon-erverv-av-ikkje-utbygd-eige... Few tests failed 97
120 /tenester/barneverntenesta-hjelpetiltak-i-heimen Few tests failed 97
121 /tenester/parkeringsloyve-for-forflyttingshemma Few tests failed 97
122 /tenester/byggavfall-kjeldesortering Few tests failed 97
123 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 97
124 /tenester/helsetilbod-til-flyktningar-og-asylso... Few tests failed 97
125 /tenester/sjukeheimar-avlastingsopphal Few tests failed 97
126 /utdanning/barnehage/barnehageoversikt Few tests failed 97
127 /tenester/rustiltak Few tests failed 97
128 /tenester/forliksrad Few tests failed 97
129 /tenester/tryggleiksalarm Few tests failed 97
130 /tenester/eigedomsskatt-utsetjing-nedsetjing-el... Few tests failed 97
131 /helse-og-sosial1 Few tests failed 97
132 /tenester/konsesjon-erverv-av-alle-eigedomar-ov... Few tests failed 97
133 /tenester/mindre-tiltak-utan-soknadsplikt Few tests failed 97
134 /tenester/etablerarprova Few tests failed 97
135 /helse-og-sosial1/ Few tests failed 97
136 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 97
137 /tenester/vaksinar Few tests failed 97
138 /tenester/radon-maling-og-tiltak Few tests failed 97
139 /tenester/tidlegare-skolestart-framskoten Few tests failed 97
140 /tenester/spelemidlar-til-anlegg-for-idrett-og-... Few tests failed 97
141 /tenester/barn-og-familie/ Few tests failed 97
142 /tenester/oskespreiing Few tests failed 97
143 /tenester/dagmamma-godkjenning-av-verksemd Few tests failed 97
144 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 97
145 /tenester/fravaer-pa-vitnemalet-i-grunnskolen Few tests failed 97
146 /sentraladm Few tests failed 96
147 /tenester/eigedomsskatt-betalingsutsetjing Few tests failed 96
148 /tenester/spesialundervisning-i-grunnskulen Few tests failed 96
149 /tenester/musikk-og-kulturskule Few tests failed 96
150 /tenester/eigarseksjonering Few tests failed 96
151 /tenester/gravlegat-for-stell-av-gravstad Few tests failed 96
152 /for-tilsette1/ Few tests failed 96
153 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
154 /tenester/forehandskonferanse Few tests failed 96
155 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
156 /tenester/leirskoleopphald Few tests failed 96
157 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
158 /politikk/moteplan Few tests failed 96
159 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
160 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
161 /nyheter/ta-i-et-tak-2014-15-brannforebyggende-... Few tests failed 96
162 /stilling/sok-ledige-stillingar Few tests failed 96
163 /tenester/helse/omsorgsbustad Few tests failed 96
164 /nyheter/ta-i-et-tak-2014-15-brannforebyggende-... Few tests failed 96
165 /nyheter/meld-fra-om-paerebrann Few tests failed 96
166 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
167 /kunngjeringar Few tests failed 96
168 /tenester/forskotsskatt-naeringsliv Few tests failed 96
169 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
170 /politikk/folkevalde/utval-for-plan-og-miljo/ Few tests failed 96
171 /tenester/frisklivssentral Few tests failed 96
172 /tenester/farleg-avfall Few tests failed 96
173 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
174 /tenester/samvere-med-born-under-offentleg-omso... Few tests failed 96
175 /helse-og-sosial1/folkehelse/folkehelse Few tests failed 96
176 /tenester/konsesjon-erverv-av-utbygd-eigedom-un... Few tests failed 96
177 /helse-og-sosial1/folkehelse/folkehelse/ Few tests failed 96
178 /tenester/tomtefeste-innloysing Few tests failed 96
179 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
180 /kasse Few tests failed 96
181 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
182 /tenester/samhandlingsreforma Few tests failed 96
183 /nyheter/regionalt-naeringsfond-2011-tildeling-... Few tests failed 96
184 /nyheter/nye-byggjereglar-fra-1-juli Few tests failed 96
185 /tenester/renovasjon Few tests failed 96
186 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
187 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
188 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
189 /kunngjeringar/stadfesting-reguleringsplan-kjae... Few tests failed 96
190 /kultur Few tests failed 96
191 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
192 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
193 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
194 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
195 /nyheter/manifest-mot-mobbing Few tests failed 96
196 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
197 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
198 /utdanning/kvalitetssikring/kvalitetssikringssy... Few tests failed 96
199 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
200 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
201 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
202 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
203 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
204 /planar-og-foresegner/hamn-rossneset Few tests failed 96
205 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
206 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
207 /utdanning/kvalitetssikring/kvalitetssikringssy... Few tests failed 96
208 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
209 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
210 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
211 /eigedomsskatt Few tests failed 96
212 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
213 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
214 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
215 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
216 /kultur/ Few tests failed 96
217 /planar-og-foresegner/reguleringsplan-kuarvagen Few tests failed 96
218 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
219 /naering/regionalt-naeringsfond Few tests failed 96
220 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
221 /nyheter/manifest-mot-mobbing/ Few tests failed 96
222 /planar-og-foresegner/port-steingardseid Few tests failed 96
223 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
224 /kunngjeringar/stadfesting-reguleringsplan-havn... Few tests failed 96
225 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
226 /nyheter/stottekontakter Few tests failed 96
227 /tenester/miljo Few tests failed 96
228 /kunngjeringar/stadfesting-reguleringsplan-havn... Few tests failed 96
229 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
230 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
231 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
232 /planar-og-foresegner/rv-545-rimbareid-vik/ Few tests failed 96
233 /offentlige-tjenester/helse-og-sosial Few tests failed 96
234 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
235 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/ Few tests failed 96
236 /beredskap/varslemeg Few tests failed 96
237 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
238 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
239 /utdanning/kvalitetssikring/kvalitetssikringssy... Few tests failed 96
240 /nyheter/informasjon-om-feiing-og-tilsyn-med-fy... Few tests failed 96
241 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
242 /nyheter/tomtefeste-innloysing Few tests failed 96
243 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
244 /kunngjeringar/stadfesting-av-reguleringsplan Few tests failed 96
245 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
246 /utdanning/kvalitetssikring/kvalitetssikringssy... Few tests failed 96
247 /sentraladm/innkjop Few tests failed 96
248 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
249 /kunngjeringar/e-39-engevik-sandvikvag/ Few tests failed 96
250 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
251 /planar-og-foresegner/fitjarstolane-nord/ Few tests failed 96
252 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
253 /planar-og-foresegner/e-39-vistvik-engevik Few tests failed 96
254 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
255 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
256 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
257 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
258 /utdanning/kvalitetssikring/kvalitetssikringssy... Few tests failed 96
259 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
260 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
261 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
262 /nyheter/konkuranse-om-beste-turbilde/ Few tests failed 96
263 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
264 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
265 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
266 /tenester/skatter-og-avgifter Few tests failed 96
267 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
268 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
269 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
270 /nyheter/fagforbundet-stord-fitjar-sitt-kulturs... Few tests failed 96
271 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
272 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
273 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
274 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
275 /utdanning/kvalitetssikring/kvalitetssikringssy... Few tests failed 96
276 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
277 /tenester/kultur-idrett-og-fritid Few tests failed 96
278 /tenester/bustadhygiene-rettleiing-om-inneluft-... Few tests failed 96
279 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
280 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
281 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
282 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
283 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
284 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
285 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
286 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
287 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
288 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
289 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
290 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
291 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
292 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
293 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
294 /helse-og-sosial1/heimetenestene/helsenorge-no-... Few tests failed 96
295 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
296 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
297 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
298 /nyheter/ordforaravtale-for-alarmtelefon-for-ba... Few tests failed 96
299 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
300 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
301 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
302 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
303 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
304 /kunngjeringar/e-39-engevik-sandvikvag Few tests failed 96
305 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
306 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
307 /nyheter/kulturlandskapsprisen-2014 Few tests failed 96
308 /planar-og-foresegner/rv-545-rimbareid-vik Few tests failed 96
309 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
310 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
311 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
312 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
313 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
314 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
315 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
316 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
317 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
318 /nyheter/informasjonsmote-om-fjerning-av-sitkag... Few tests failed 96
319 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
320 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
321 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
322 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
323 /nyheter/planstrategi-2012-2015 Few tests failed 96
324 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
325 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
326 /tenester/rettslege-sporsmal Few tests failed 96
327 /landbruk-og-miljo/landbruks--og-miljokontor/in... Few tests failed 96
328 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
329 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
330 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
331 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
332 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
333 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
334 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
335 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
336 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
337 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
338 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
339 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
340 /nyheter/informasjon-fra-barne-ungdoms-og-famil... Few tests failed 96
341 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
342 /sentraladm/radmannen/ Few tests failed 96
343 /utdanning Few tests failed 96
344 /nyheter/litla-krako-kunngjering-av-planvedtak/ Few tests failed 96
345 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
346 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
347 /nyheter/utlysing-av-kulturlandskapsprisen-2015/ Few tests failed 96
348 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
349 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
350 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
351 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
352 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
353 /nyheter/innbyggjarar-i-fitjar-kommune-far-kjer... Few tests failed 96
354 /nyheter/infoskriv-fra-stord-fitjar-landbruks-o... Few tests failed 96
355 /nyheter/litla-krako-kunngjering-av-planvedtak Few tests failed 96
356 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
357 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
358 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
359 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
360 /sentraladm/radmannen Few tests failed 96
361 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
362 /politikk/folkevalde/formannskapet Few tests failed 96
363 /stilling Few tests failed 96
364 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
365 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
366 /sjolvbetening/fast-eigedom Few tests failed 96
367 /nyheter/rapport-nybygg-og-rehabilitering-rimba... Few tests failed 96
368 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
369 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
370 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
371 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
372 /politikk/folkevalde/formannskapet/ Few tests failed 96
373 /utdanning/ Few tests failed 96
374 /utdanning/skular/ovrebygda-skule/sfo Few tests failed 96
375 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
376 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
377 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
378 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
379 /tenester/rettslege-sporsmal/ Few tests failed 96
380 /utdanning/kvalitetssikring/kvalitetssikringssy... Few tests failed 96
381 /helse-og-sosial1/lege-og-fysioterapi/helsenorg... Few tests failed 96
382 /nyheter/kost-og-aktivitetsrettleiing Few tests failed 96
383 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
384 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
385 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
386 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
387 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
388 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
389 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
390 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
391 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
392 /kunngjeringar/stadfesting-reguleringsendring-f... Few tests failed 96
393 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
394 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
395 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
396 /utdanning/barnehage/barnehageoversikt/fjellhei... Few tests failed 96
397 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
398 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
399 /sentraladm/okonomiavdelinga Few tests failed 96
400 /utdanning/skular/saelevik-skule/sfo Few tests failed 96
401 /nyheter/feiing-i-fitjar-kommune Few tests failed 96
402 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
403 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
404 /nyheter/ledige-plassar-i-kulturskulen-pa-dans Few tests failed 96
405 /nyheter/jubileumsboka Few tests failed 96
406 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
407 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
408 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
409 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
410 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
411 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
412 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
413 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
414 /offentlige-tjenester/allemannsretten Few tests failed 96
415 /nyheter/informasjon-fra-barne-ungdoms-og-famil... Few tests failed 96
416 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
417 /kunngjeringar/stadfesting-reguleringsendring-f... Few tests failed 96
418 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
419 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
420 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
421 /helse-og-sosial1/folkehelse/ Few tests failed 96
422 /nyheter/trygg-kvardag Few tests failed 96
423 /nyheter/vaksinasjon-hausten-2015-pa-fitjar-hel... Few tests failed 96
424 /nyheter/storst-vindkraftproduksjon-pa-fitjar Few tests failed 96
425 /nyheter/avfallsplan-for-hamner/ Few tests failed 96
426 /nyheter/fly-i-lag-hogde-over-kommunen Few tests failed 96
427 /nyheter/nytt-norskkurs-vinteren-2013 Few tests failed 96
428 /nyheter/ope-folkemote-vedrorande-ny-e-39-mello... Few tests failed 96
429 /naering/etablererrettleiing Few tests failed 96
430 /nyheter/kulturskulen-har-ledige-plassar-pa-dan... Few tests failed 96
431 /helse-og-sosial1/folkehelse Few tests failed 96
432 /utdanning/skular/saelevik-skule/rad-og-utval Few tests failed 96
433 /sjolvbetening/miside Few tests failed 96
434 /nyheter/falsk-tryggeht-pa-tynn-is Few tests failed 96
435 /stilling/sok-ledige-stillingar/fagarbeidar-rei... Few tests failed 96
436 /nyheter/byggjeforbod-i-bokjeneset Few tests failed 96
437 /sjolvbetening/sok-plass-i-barnehage Few tests failed 96
438 /utdanning/skular/ovrebygda-skule/tilsette Few tests failed 96
439 /helse-og-sosial1/koordinerande-eining/ Few tests failed 96
440 /helse-og-sosial1/koordinerande-eining/koordine... Few tests failed 96
441 /nyheter/informasjon-om-kulturminneplan-i-fitja... Few tests failed 96
442 /beredskap/veg-vatn-og-avlaup Few tests failed 96
443 /tenester/renovasjon-og-avfall Few tests failed 96
444 /postliste Few tests failed 96
445 /offentlige-tjenester/tt-ordninga Few tests failed 96
446 /landbruk-og-miljo/miljostatus Few tests failed 96
447 /nyheter/fylkesmannen-i-hordaland-sokjer-verjer Few tests failed 96
448 /nyheter/nye-rimbareid-utgreiing-om-utbyggingsl... Few tests failed 96
449 /stilling/sok-ledige-stillingar/oppdrag-som-sto... Few tests failed 96
450 /nyheter/etablerarkurs Few tests failed 96
451 /nyheter/tiltaksplan-for-fitjarfjellet Few tests failed 96
452 /nyheter/vedteken-skulerute-2012-2013 Few tests failed 96
453 /nyheter/det-er-no-tid-for-a-sokje-plass-i-kult... Few tests failed 96
454 /utdanning/skular/rimbareid-barne--og-ungdomssk... Few tests failed 96
455 /nyheter/stord-kommune-overtek-skatteoppkrevjar... Few tests failed 96
456 /sjolvbetening/bevilgningar Few tests failed 96
457 /nyheter/pressemelding-fra-sim Few tests failed 96
458 /utdanning/skular/saelevik-skule/trinnklassar Few tests failed 96
459 /utdanning/skular/ovrebygda-skule/rad-og-utval Few tests failed 96
460 /nyheter/fitjar-kommune-er-endeleg-pa-facebook Few tests failed 96
461 /nyheter/matrikkelbrev-gnr-90-1 Few tests failed 96
462 /offentlige-tjenester/fast-eigedom Few tests failed 96
463 /nyheter/har-du-hatt-hjarteoperasjon-hjarteinfa... Few tests failed 96
464 /nyheter/nye-rimbareid-utgreiing-om-utbyggingsl... Few tests failed 96
465 /sentraladm/kundetorget Few tests failed 96
466 /nyheter/ope-folkemote-om-ny-e-39-mellom-stord-... Few tests failed 96
467 /beredskap/psykososialt-kriseteam Few tests failed 96
468 /nyheter/stor-skogbrannfare Few tests failed 96
469 /nyheter/folkemote-om-kommunereform Few tests failed 96
470 /kultur/friluftsliv Few tests failed 96
471 /helse-og-sosial1/helsestasjonen/reisevaksinasjon Few tests failed 96
472 /offentlige-tjenester/skatt-og-kommunale-krav/k... Few tests failed 96
473 /nyheter/kunngjering-kulturminneplan-i-fitjar-k... Few tests failed 96
474 /tenester/kart/ Few tests failed 96
475 /nyheter/eigedomsskatt Few tests failed 96
476 /kultur/fitjar-kultur-og-idrettsbygg Few tests failed 96
477 /nyheter/informasjon-om-kurs-i-helsetorgmodelle... Few tests failed 96
478 /sjolvbetening/finansielle-tjenester Few tests failed 96
479 /beredskap Few tests failed 96
480 /nyheter/vitja-kongen Few tests failed 96
481 /nyheter/kursar-seg-i-hmt Few tests failed 96
482 /kunngjeringar/kulturprisen-til-hakonargeneralen Few tests failed 96
483 /nyheter/invitasjon-til-fagmote-om-optimalisert... Few tests failed 96
484 /nyheter/kunngjering-fra-sim Few tests failed 96
485 /naering Few tests failed 96
486 /politikk/folkevalde/kommunestyret Few tests failed 96
487 /nyheter/helene-fekk-draumen-sin-oppfylt Few tests failed 96
488 /politiske-mote/ Few tests failed 96
489 /offentlige-tjenester/skatt-og-kommunale-krav/a... Few tests failed 96
490 /naering/aktuelle-prosjekt Few tests failed 96
491 /offentlige-tjenester/bevilgningar Few tests failed 96
492 /tenester/vei-og-trafikk Few tests failed 96
493 /nyheter/takk-til-alle-som-kom-pa-folkemote-mandag Few tests failed 96
494 /nyheter/ny-utsjanad-pa-nettstaden Few tests failed 96
495 /nyheter/status-for-oyaplanen Few tests failed 96
496 /nyheter/fitjar-kommune-har-tilsett-ny-kultursk... Few tests failed 96
497 /nyheter/innskriving-til-skulen-i-fitjar-kommune Few tests failed 96
498 /helse-og-sosial1/helsestasjonen/jordmorteneste Few tests failed 96
499 /kultur/lag-og-foreningar Few tests failed 96
500 /nyheter/auke-i-folketalet-pa-fitjar Few tests failed 96
501 /kunngjeringar/forlenging-av-bygge-og-delingsfo... Few tests failed 96
502 /nyheter/balle-frost-og-leiketoysbanditten Few tests failed 96
503 /nyheter/betre-resultat-enn-venta Few tests failed 96
504 /nyheter/forebyggjande-helseprosjekt-trygg-alde... Few tests failed 96
505 /nyheter/nytt-nasjonalt-legevaktnummer-116-117 Few tests failed 96
506 /tenester/vatn-og-avlaup Few tests failed 96
507 /politikk/folkevalde/utval-for-oppvekst-og-omsorg/ Few tests failed 96
508 /tenester/vei-og-trafikk/ Few tests failed 96
509 /offentlige-tjenester/barnehage Few tests failed 96
510 /politikk/folkevalde/kommunestyret/ Few tests failed 96
511 /nyheter/haaland-ny-rektor Few tests failed 96
512 /nyheter/fitjar-kommune-ynskjer-alle-innbyggjar... Few tests failed 96
513 /politikk/val-2007 Few tests failed 96
514 /politikk/folkevalde/valnemnda Few tests failed 96
515 /politikk/folkevalde/rad-for-funksjonshemma Few tests failed 96
516 /plan-og-utvikling/driftsavdelinga Few tests failed 96
517 /utdanning/skular/rimbareid-barne--og-ungdomssk... Few tests failed 96
518 /politikk/folkevalde/administrasjonsutvalet Few tests failed 96
519 /sentraladm/personalavdelinga Few tests failed 96
520 /kyrkja Few tests failed 96
521 /plan-og-utvikling/vatn_-avlop-og-renovasjon Few tests failed 96
522 /utdanning/barnehage/barnehagar-i-fitjar Few tests failed 96
523 /landbruk-og-miljo/landbruks--og-miljokontor/pr... Few tests failed 96
524 /kontakt-kommunen/vakttelefonar Few tests failed 96
525 /sjolvbetening/dokumentarkiv/ovrige-dokument Few tests failed 96
526 /turistinformasjon/informacion-espanola Few tests failed 96
527 /politikk/folkevalde/eldreradet Few tests failed 96
528 /for-tilsette1/velferdsklubben/ Few tests failed 96
529 /kultur/idrett Few tests failed 96
530 /sjolvbetening/sok-sosialhjelp Few tests failed 96
531 /utdanning/skular/rimbareid-barne--og-ungdomssk... Few tests failed 96
532 /kyrkja/ Few tests failed 96
533 /sentraladm/ikt-avdelinga Few tests failed 96
534 /offentlige-tjenester/skatt-og-kommunale-krav/f... Few tests failed 96
535 /kamera Few tests failed 96
536 /offentlige-tjenester/skatt-og-kommunale-krav/r... Few tests failed 96
537 /utdanning/barnehage Few tests failed 96
538 /utdanning/skular/rimbareid-barne--og-ungdomssk... Few tests failed 96
539 /utdanning/skular/rimbareid-barne--og-ungdomssk... Few tests failed 96
540 /helsefonna Few tests failed 96
541 /offentlige-tjenester/skatt-og-kommunale-krav/s... Few tests failed 96
542 /utdanning/skular/rimbareid-barne--og-ungdomssk... Few tests failed 96
543 /sjolvbetening/dokumentarkiv Few tests failed 96
544 /kultur/spelemidlar Few tests failed 96
545 /sjolvbetening Few tests failed 96
546 /tilsyn Few tests failed 96
547 /offentlige-tjenester/skatt-og-kommunale-krav/p... Few tests failed 96
548 /offentlige-tjenester/byggesak Few tests failed 96
549 /nyheter/lenker Few tests failed 96
550 /offentlige-tjenester Few tests failed 96
551 /turistinformasjon Few tests failed 96
552 /politikk Few tests failed 96
553 /stortingsval-2013 Few tests failed 96
554 / Few tests failed 96
555 /forside Few tests failed 96
556 /utdanning/skular/rimbareid-barne--og-ungdomssk... Few tests failed 96
557 /samhandling Few tests failed 96
558 /kommunereform Few tests failed 96
559 /sjolvbetening/kommunale-betalingssatsar/ Few tests failed 96
560 /kommunereform/ Few tests failed 96
561 /sjolvbetening/kommunale-betalingssatsar Few tests failed 96
562 /utdanning/skular/saelevik-skule/tilsette Few tests failed 96
563 /kultur/fitjar-folkebibliotek Few tests failed 96
564 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
565 /stilling/fitjar-som-arbeidsgjevar Few tests failed 96
566 /omfitjar Few tests failed 96
567 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
568 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Few tests failed 96
569 /landbruk-og-miljo/landbruks--og-miljokontor/fa... Few tests failed 96
570 /landbruk-og-miljo/landbruks--og-miljokontor/fa... Few tests failed 96
571 /blankettar Few tests failed 96
572 /helse-og-sosial1/institusjonstenestene/helseno... Few tests failed 96
573 /helse-og-sosial1/heimetenestene Few tests failed 96
574 /helse-og-sosial1/institusjonstenestene/ Few tests failed 96
575 /nyheter/ny-interkommunal-legevakt Some tests failed 95
576 /arrangementskalender Some tests failed 95
577 /utdanning/skular Some tests failed 95
578 /utdanning/skular/rimbareid-barne--og-ungdomssku/ Some tests failed 94
579 /utdanning/fitjar-kulturskule/om-fitjar-kulturs... Some tests failed 94
580 /nyheter/nytt-hogdereferansesystem Some tests failed 94
581 /epost-abb Some tests failed 93
582 /utdanning/fitjar-kulturskule/innmeldingutmelding Some tests failed 93
583 /offentlige-tjenester/skatt-og-kommunale-krav/a... Some tests failed 92
584 /turistinformasjon/deutsch-tourist-info Some tests failed 91
585 /turistinformasjon/norsk-turistinformasjon Some tests failed 91
586 /boker/ Some tests failed 91
587 /landbruk-og-miljo/landbruks--og-miljokontor/sp... Some tests failed 90
588 /turistinformasjon/english-tourist-info Some tests failed 90
589 /betalingssatsar Some tests failed 88
590 /kyrkja/kyrkjekalender Some tests failed 86
591 /val-2015 Some tests failed 86
592 /kyrkja/blanketter Some tests failed 86
593 /kommunestyreval-2011/resultat-fra-kommunevalet... Some tests failed 86
594 /kyrkja/fitjar-kyrkjeblad Some tests failed 86
595 /sitefiles/21/dokumenter/PMU/Protkollfs.htm Most tests failed 50
596 /sitefiles/21/dokumenter/PMU/PMMP190.htm Most tests failed 50
597 /sitefiles/21/dokumenter/PMU/Protokollpmu.htm Most tests failed 50
598 /sitefiles/21/dokumenter/PMU/Protokollpmu12.htm Most tests failed 50
599 /sitefiles/21/InnkallingFS1209.htm Most tests failed 43
600 /sitefiles/21/dokumenter/PMU/Innkalllingpmu.htm Most tests failed 43
601 /sitefiles/21/dokumenter/PMU/Innkalling12.htm Most tests failed 42