Checked Pages

List of checked pages for site: http://www.sortland.kommune.no
Check completed at: 2015-10-23, 10:04
Number of checked pages: 601
Site score: 96

Checked Pages for site: http://www.sortland.kommune.no
Rank Page Address Page Score
1 /byplan-sortland/nyheter/ Few tests failed 99
2 /byplan-sortland/nyheter Few tests failed 99
3 /byplan-sortland/ny-politisk-behandling-av-bypl... Few tests failed 99
4 /byplan-sortland/byplan-sortland-til-behandling... Few tests failed 98
5 /byplan-sortland/jordsmonnskartlegging.7259.aspx Few tests failed 98
6 /byplan-sortland/apent-mote-om-handel-i-sortlan... Few tests failed 98
7 /byplan-sortland/byplan-i-formannskapet.24855.aspx Few tests failed 98
8 /byplan-sortland/medvirkning/ Few tests failed 98
9 /byplan-sortland/medvirkning Few tests failed 98
10 /byplan-sortland/resultater-landskapsarkitektst... Few tests failed 98
11 /byplan-sortland/resultater-landskapsarkitektst... Few tests failed 98
12 /byplan-sortland/vellykket-byromseminar-pa-sort... Few tests failed 98
13 /byplan-sortland/stedsanalyser-for-sortland-lan... Few tests failed 98
14 /byplan-sortland/regionalt-planforum-mote-pa-so... Few tests failed 98
15 /byplan-sortland/visjoner-for-utvikling-av-sort... Few tests failed 98
16 /byplan-sortland/bakgrunnsinfo Few tests failed 98
17 /byplan-sortland/visjoner-for-utvikling-av-sort... Few tests failed 98
18 /byplan-sortland/bakgrunnsinfo/ Few tests failed 98
19 /byplan-sortland/visjoner-for-sortland-del-3-so... Few tests failed 98
20 /byplan-sortland/visjoner-for-utvikling-av-sort... Few tests failed 98
21 /byplan-sortland/aktuelle-linker/ Few tests failed 98
22 /byplan-sortland/aktuelle-linker Few tests failed 98
23 /byplan-sortland/planprogram Few tests failed 98
24 /byplan-sortland/planprogram/ Few tests failed 98
25 /byplan-sortland/mote-med-sortland-idrettsrad-0... Few tests failed 98
26 /byplan-sortland/trafikkanalyse-for-sortland.72... Few tests failed 98
27 /byplan-sortland/1-mote-i-referansegruppa-8-mar... Few tests failed 98
28 /byplan-sortland/sortland-bondelag-i-mote-med-p... Few tests failed 98
29 /byplan-sortland/hvor-skal-vi-vare-barn-og-unge... Few tests failed 98
30 /byplan-sortland/apent-mote-om-byplan-sortland-... Few tests failed 98
31 /byplan-sortland/politisk-behandling/ Few tests failed 98
32 /byplan-sortland/visjoner-for-sortland-utstilli... Few tests failed 98
33 /byplan-sortland/trafikktellinger-i-sortland-se... Few tests failed 98
34 /byplan-sortland/tema-som-utredes Few tests failed 98
35 /byplan-sortland/tema-som-utredes/ Few tests failed 98
36 /byplan-sortland/barnetrakk.7210.aspx Few tests failed 98
37 /byplan-sortland/bla-sykkelby.7216.aspx Few tests failed 98
38 /byplan-sortland/framdrift Few tests failed 98
39 /byplan-sortland/apent-mote-om-parkering-onsdag... Few tests failed 98
40 /byplan-sortland/framdrift/ Few tests failed 98
41 /byplan-sortland/byplan-sortland-merknadsbehand... Few tests failed 98
42 /byplan-sortland/offentlig-ettersyn Few tests failed 98
43 /byplan-sortland/mote-i-sortland-naringsforenin... Few tests failed 98
44 /byplan-sortland/offentlig-ettersyn/ Few tests failed 98
45 /byplan-sortland/internt-mote-med-kultur-oppvek... Few tests failed 98
46 /byplan-sortland/mote-med-eldreradet-og-radet-f... Few tests failed 98
47 /byplan-sortland/mote-med-sortland-havn-kf-komm... Few tests failed 98
48 /byplan-sortland/mote-med-kommunalteknisk-utbyg... Few tests failed 98
49 /byplan-sortland/organisering Few tests failed 98
50 /byplan-sortland/politiske-representanter-i-pro... Few tests failed 98
51 /byplan-sortland/media Few tests failed 98
52 /byplan-sortland/media/ Few tests failed 98
53 /byplan-sortland/kommunedelplan-byplan-sortland... Few tests failed 98
54 /byplan-sortland/forlenget-horingsfrist-byplan-... Few tests failed 98
55 /byplan-sortland/midtveishoring Few tests failed 98
56 /byplan-sortland/midtveishoring.7602.aspx Few tests failed 98
57 /tjenester/barn-og-utdanning/grunnskoleopplarin... Few tests failed 97
58 /tjenester/barn-og-utdanning/grunnskole Few tests failed 97
59 /tjenester/barn-og-utdanning/grunnskole/ Few tests failed 97
60 /politikk/valg-2015 Few tests failed 97
61 /politikk/valg-2015/ Few tests failed 97
62 /nyttige-lenker/kunngjoringer/hovedopptak-barne... Few tests failed 97
63 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/oppmaling/o... Few tests failed 97
64 /tjenester/bolig-og-eiendom/oppmaling.7459.aspx Few tests failed 97
65 /aktuellt/hovedopptak-barnehager-2014.15419.aspx Few tests failed 97
66 /tjenester/samfunn-og-beredskap/broyting Few tests failed 97
67 /tjenester/samfunn-og-beredskap/broyting/ Few tests failed 97
68 /aktuellt/nasjonal-ordning-for-reduksjon-i-fore... Few tests failed 97
69 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagep... Few tests failed 97
70 /tjenester/bolig-og-eiendom/karttjenester.4664.... Few tests failed 97
71 /nyttige-lenker/nav-sortland Few tests failed 97
72 /tjenester/bolig-og-eiendom/kart-og-karttjenester/ Few tests failed 97
73 /tjenester/bolig-og-eiendom/kart-og-karttjenester Few tests failed 97
74 /tjenester/bolig-og-eiendom/byggesak/ Few tests failed 97
75 /tjenester/bolig-og-eiendom/byggesak Few tests failed 97
76 /tjenester/bolig-og-eiendom/mindre-tiltak-pa-be... Few tests failed 97
77 /nyttige-lenker/kunngjoringer/kunngjoring-av-ve... Few tests failed 97
78 /nyttige-lenker/kunngjoringer/kunngjoring-bypla... Few tests failed 97
79 /tjenester/bolig-og-eiendom/reguleringsplaner Few tests failed 97
80 /tjenester/bolig-og-eiendom/reguleringsplaner/ Few tests failed 97
81 /tjenester/trygd-og-sosiale-tjenester-nav Few tests failed 97
82 /nyttige-lenker/kunngjoringer/offentlig-ettersy... Few tests failed 97
83 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/moto... Few tests failed 97
84 /tjenester/trygd-og-sosiale-tjenester-nav/bosto... Few tests failed 97
85 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendomsdanning Few tests failed 97
86 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
87 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendomsdanning/ Few tests failed 97
88 /tjenester/bolig-og-eiendom/arealoverforing.775... Few tests failed 97
89 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/bibliotek Few tests failed 97
90 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/friti... Few tests failed 97
91 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
92 /snarveier Few tests failed 97
93 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/turforslag.7... Few tests failed 97
94 /tjenester/innvandring-og-integrering/innvandri... Few tests failed 97
95 /tjenester/bolig-og-eiendom/forhandskonferanse.... Few tests failed 97
96 /tjenester/skatt-og-innfordring Few tests failed 97
97 /tjenester/skatter-og-avgifter Few tests failed 97
98 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/friti... Few tests failed 97
99 /tjenester/skatter-og-avgifter/ Few tests failed 97
100 /nyttige-lenker/kunngjoringer/horing-kommunedel... Few tests failed 97
101 /tjenester/bolig-og-eiendom/gravemelding Few tests failed 97
102 /nyttige-lenker/kunngjoringer/offentlig-innsyn-... Few tests failed 97
103 /tjenester/natur-og-miljo/produksjonstilskudd-l... Few tests failed 97
104 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/frivillighet/ Few tests failed 97
105 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/frivillighet Few tests failed 97
106 /blabyen-sortland/skrift-pa-bla-bunn Few tests failed 97
107 /tjenester/bolig-og-eiendom/ferdigstillelse.246... Few tests failed 97
108 /tjenester/bolig-og-eiendom/grensejustering.775... Few tests failed 97
109 /tjenester/bolig-og-eiendom/klarlegging-av-eksi... Few tests failed 97
110 /tjenester/bolig-og-eiendom/sammenslaing-av-eie... Few tests failed 97
111 /tjenester/bolig-og-eiendom/bolignummer.7458.aspx Few tests failed 97
112 /aktuellt/broyting-av-kommunale-veier-og-omrade... Few tests failed 97
113 /tjenester/bolig-og-eiendom/bolignummer Few tests failed 97
114 /aktuelt/siste-nytt/julebord-pa-kulturfabrikken... Few tests failed 97
115 /organisasjon/for-ansatte Few tests failed 97
116 /aktuellt/julebord-pa-kulturfabrikken.35004.aspx Few tests failed 97
117 /aktuelt/siste-nytt/se-program-og-bestille-bill... Few tests failed 97
118 /aktuelt/siste-nytt/formannskapsmote-22-10-15.3... Few tests failed 97
119 /aktuellt/formannskapsmote-22-10-15.35091.aspx Few tests failed 97
120 /aktuellt/kommunestyremote-15-10-15.34969.aspx Few tests failed 97
121 /aktuelt/siste-nytt/kommunelovens-39a-innbygger... Few tests failed 97
122 /sortland-municipality/culture Few tests failed 97
123 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/bo... Few tests failed 97
124 /aktuellt/drenering-av-jordbruksjord.25729.aspx Few tests failed 97
125 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 97
126 /tjenester/barn-og-utdanning/jennestad-montesso... Few tests failed 97
127 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/bo... Few tests failed 97
128 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/bo... Few tests failed 97
129 /selvbetjening/bestille-legetime-pa-sms Few tests failed 97
130 /tjenester/helse-og-omsorg/sykehjem Few tests failed 97
131 /tjenester/helse/helsetjenester/hjemmesykepleie... Few tests failed 97
132 /tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester/... Few tests failed 97
133 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/om... Few tests failed 97
134 /tjenester/helse/helsetjenester/fastlege/sortla... Few tests failed 97
135 /aktuellt/bestill-legetime-med-sms-eller-intern... Few tests failed 97
136 /tjenester/natur-og-miljo/driveplikt.6908.aspx Few tests failed 97
137 /tjenester/natur-og-miljo/konsesjon.4518.aspx Few tests failed 97
138 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/av... Few tests failed 97
139 /tjenester/barn-og-utdanning Few tests failed 97
140 /tjenester/trafikk-reiser-og-samferdsel Few tests failed 97
141 /tjenester/helse Few tests failed 97
142 /tjenester/skole-og-utdanning Few tests failed 97
143 /tjenester/barn-og-familie Few tests failed 97
144 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kulturskolen/ Few tests failed 97
145 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kulturskolen Few tests failed 97
146 /nyttige-lenker/byplan-sortland/resultater-fra-... Few tests failed 97
147 /tjenester/barn-og-utdanning/barnehage/ Few tests failed 97
148 /tjenester/barn-og-utdanning/barnehage Few tests failed 97
149 /tjenester/bolig-og-eiendom/tiltak-som-er-unnta... Few tests failed 97
150 /tjenester/samfunn-og-beredskap/universell-utfo... Few tests failed 97
151 /aktuellt/hovedopptak-barnehager-2015.34017.aspx Few tests failed 97
152 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagep... Few tests failed 97
153 /tjenester/samfunn-og-beredskap/kommunale-veier Few tests failed 97
154 /tjenester/barn-og-utdanning/sfo-skolefritidsor... Few tests failed 97
155 /tjenester/barn-og-utdanning/skolefritidsordning Few tests failed 97
156 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
157 /nyttige-lenker/kunngjoringer/offentlig-ettersy... Few tests failed 97
158 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagep... Few tests failed 97
159 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagep... Few tests failed 97
160 /selvbetjening/priser-og-avgifter Few tests failed 97
161 /nyttige-lenker/priser-og-avgifter/ Few tests failed 97
162 /tjenester/naring/fiske-fangst-og-akvakultur/ak... Few tests failed 97
163 /nyttige-lenker/priser-og-avgifter Few tests failed 97
164 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagep... Few tests failed 97
165 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagep... Few tests failed 97
166 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagep... Few tests failed 97
167 /tjenester/samfunn-og-beredskap/gatelys Few tests failed 97
168 /politikk/reglement-for-politisk-virksomhet.303... Few tests failed 97
169 /tjenester/bolig-og-eiendom/feiing Few tests failed 97
170 /nyttige-lenker/byplan-sortland/tema-som-utrede... Few tests failed 97
171 /nyttige-lenker/byplan-sortland/innspill-til-pl... Few tests failed 97
172 /nyttige-lenker/byplan-sortland/byplan-sortland... Few tests failed 97
173 /nyttige-lenker/byplan-sortland/organisering-av... Few tests failed 97
174 /nyttige-lenker/byplan-sortland/offentlig-etter... Few tests failed 97
175 /politikk/de-politiske-parti.4473.aspx Few tests failed 97
176 /tjenester/naring/landbruk/skogbruk/skogbruk.aspx Few tests failed 97
177 /politikk/reglement-for-politisk-virksomhet Few tests failed 97
178 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendomsmaling.4579... Few tests failed 97
179 /politikk/ Few tests failed 97
180 /tjenester/barn-og-familie/barn-og-foreldre/sko... Few tests failed 97
181 /tjenester/barn-og-utdanning/sfo-strand-skole.3... Few tests failed 97
182 /politikk Few tests failed 97
183 /tjenester/barn-og-familie/barn-og-foreldre/sko... Few tests failed 97
184 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
185 /tjenester/barn-og-utdanning/sfo-sigerfjord-sko... Few tests failed 97
186 /nyttige-lenker/kunngjoringer/kunngjoring-regul... Few tests failed 97
187 /aktuellt/hovedopptak-skolefritidsordning-2014.... Few tests failed 97
188 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
189 /nyttige-lenker/kunngjoringer/offentlig-horing-... Few tests failed 97
190 /nyttige-lenker/kunngjoringer/kunngjoring-av-ve... Few tests failed 97
191 /tjenester/barn-og-familie/barn-og-foreldre/sko... Few tests failed 97
192 /tjenester/barn-og-utdanning/sfo-lamarka-skole.... Few tests failed 97
193 /tjenester/barn-og-familie/barn-og-foreldre/sko... Few tests failed 97
194 /tjenester/barn-og-utdanning/sfo-sortland-barne... Few tests failed 97
195 /tjenester/barn-og-familie/barn-og-foreldre/sko... Few tests failed 97
196 /politikk/politiske-parti Few tests failed 97
197 /nyttige-lenker/kunngjoringer/offentlig-ettersy... Few tests failed 97
198 /tjenester/barn-og-familie/barn-og-foreldre/sko... Few tests failed 97
199 /tjenester/helse/helsetjenester/hjemmesykepleie... Few tests failed 97
200 /nyttige-lenker/kunngjoringer/utbyggingsavtale-... Few tests failed 97
201 /tjenester/naring/landbruk Few tests failed 97
202 /tjenester/barn-og-familie/barn-og-foreldre/sko... Few tests failed 97
203 /tjenester/naring/handel-og-service/alkoholsalg... Few tests failed 97
204 /nyttige-lenker/kunngjoringer/kunngjoring-hoved... Few tests failed 97
205 /tjenester/bolig-og-eiendom/situasjonskart.6305... Few tests failed 97
206 /nyttige-lenker/kunngjoringer/horing-vedrorende... Few tests failed 97
207 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
208 /tjenester/samfunn-og-beredskap/love-iua-bereds... Few tests failed 97
209 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/oppmaling/s... Few tests failed 97
210 /nyttige-lenker/kunngjoringer/kunngjoringer.489... Few tests failed 97
211 /nyttige-lenker/kunngjoringer/kunngjoring-regul... Few tests failed 97
212 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/musik... Few tests failed 97
213 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
214 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/balb... Few tests failed 97
215 /tjenester/individ-og-samfunn/beredskap-og-sikk... Few tests failed 97
216 /nyttige-lenker/kunngjoringer/offentlig-ettersy... Few tests failed 97
217 /tjenester/helse/helsetjenester/helsestasjon/he... Few tests failed 97
218 /verktoy Few tests failed 97
219 /aktuelt/siste-nytt/kunngjoring-reguleringsplan... Few tests failed 97
220 /blabyen-sortland Few tests failed 97
221 /aktuellt/kunngjoring-reguleringsplan-for-fager... Few tests failed 97
222 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/eiendomsska... Few tests failed 97
223 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
224 /nyttige-lenker/kunngjoringer/oppstart-av-regul... Few tests failed 97
225 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/landbruksei... Few tests failed 97
226 /tjenester/bolig-og-eiendom/adresse/ Few tests failed 97
227 /nyttige-lenker/kunngjoringer/kunngjoring-varse... Few tests failed 97
228 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/kommunale-a... Few tests failed 97
229 /tjenester/barn-og-utdanning/sfo-jennestad-skol... Few tests failed 97
230 /nyttige-lenker/kunngjoringer/kartlegging-av-mu... Few tests failed 97
231 /aktuelt/siste-nytt/kunngjoring-hovedplan-vannf... Few tests failed 97
232 /nyttige-lenker/fiksgatami Few tests failed 97
233 /aktuellt/kunngjoring-hovedplan-vannforsyning-2... Few tests failed 97
234 /blabyen-sortland/den-bla-blabyen Few tests failed 97
235 /nyttige-lenker/kunngjoringer/kunngjoring-kommu... Few tests failed 97
236 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/film-... Few tests failed 97
237 /tjenester/samfunn-og-beredskap/avlopshandtering Few tests failed 97
238 /tjenester/arbeid/arbeidsliv/innemiljo/miljoret... Few tests failed 97
239 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/oppmaling/d... Few tests failed 97
240 /tjenester/bolig-og-eiendom/deling-av-grunneien... Few tests failed 97
241 /tjenester/naring/handel-og-service Few tests failed 97
242 /tjenester/naring/handel-og-service/ Few tests failed 97
243 /tjenester/individ-og-samfunn/innbyggerrettighe... Few tests failed 97
244 /om-sortland/blabyen Few tests failed 97
245 /tjenester/helse/folkehelse/smittevern/smitteve... Few tests failed 97
246 /tjenester/samfunn-og-beredskap/vannforsyning Few tests failed 97
247 /nyttige-lenker/kunngjoringer/kunngjoring-endri... Few tests failed 97
248 /tjenester/naring/fiske-fangst-og-akvakultur Few tests failed 97
249 /nyttige-lenker/kunngjoringer/tildeling-av-ener... Few tests failed 97
250 /tjenester/trygd-og-sosiale-tjenester-nav/flykt... Few tests failed 97
251 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/om... Few tests failed 97
252 /om-sortland Few tests failed 97
253 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/frio... Few tests failed 97
254 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/idrett/idret... Few tests failed 97
255 /om-sortland/grafisk-profil-sortland-kommune Few tests failed 97
256 /tjenester/bolig-og-eiendom/seksjonering Few tests failed 97
257 /aktuelt/siste-nytt/kunngjoring-varsel-om-plano... Few tests failed 97
258 /nyttige-lenker/kunngjoringer/hovedplan-vann-pl... Few tests failed 97
259 /aktuellt/kunngjoring-varsel-om-planoppstart-fo... Few tests failed 97
260 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/ Few tests failed 97
261 /politikk/valg-2015/disse-partiene-kan-du-stemm... Few tests failed 97
262 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning Few tests failed 97
263 /hva-skjer/lag-og-foreninger Few tests failed 97
264 /tjenester/naring/naringsutvikling/bedriftsetab... Few tests failed 97
265 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/frivillighet... Few tests failed 97
266 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/kommunale-a... Few tests failed 97
267 /tjenester/naring/naringsutvikling/naringsareal... Few tests failed 97
268 /nyttige-lenker/kunngjoringer/utbyggingsavtale-... Few tests failed 97
269 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kommunedelpl... Few tests failed 97
270 /tjenester/bolig-og-eiendom/matrikkel-retting.7... Few tests failed 97
271 /aktuellt/spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-sm... Few tests failed 97
272 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/eiendomsska... Few tests failed 97
273 /aktuellt/dognapen-bestilling-av-kart-pa-intern... Few tests failed 97
274 /tjenester/helse/psykisk-helse/rustiltak/rustje... Few tests failed 97
275 /tjenester/bolig-og-eiendom/flyttemelding.7472.... Few tests failed 97
276 /organisasjon/radmannen Few tests failed 97
277 /selvbetjening/selvbetjening/skjemaoversikt/utf... Few tests failed 97
278 /tjenester/samfunn-og-beredskap/kommunal-krisel... Few tests failed 97
279 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsord... Few tests failed 97
280 /aktuelt/siste-nytt/markering-av-refleksdagen-1... Few tests failed 97
281 /aktuelt/siste-nytt/fredagkveld-9-oktober-er-sv... Few tests failed 97
282 /aktuellt/markering-av-refleksdagen-15-oktober.... Few tests failed 97
283 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
284 /aktuellt/folkevalgtopplaring-23-10-15.35103.aspx Few tests failed 97
285 /aktuellt/fredagkveld-9-oktober-er-svommehallen... Few tests failed 97
286 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 97
287 /sortland-municipality/kindergarten Few tests failed 97
288 /tjenester/helse-og-omsorg/hjemmetjenester Few tests failed 97
289 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagep... Few tests failed 97
290 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagep... Few tests failed 97
291 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagep... Few tests failed 97
292 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagep... Few tests failed 97
293 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagep... Few tests failed 97
294 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagep... Few tests failed 97
295 /snarveier/viktige-telefonnummer/ Few tests failed 97
296 /snarveier/viktige-telefonnummer Few tests failed 97
297 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 97
298 /tjenester/barn-og-utdanning/lamarka-skole.3191... Few tests failed 97
299 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
300 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 97
301 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 97
302 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 97
303 /tjenester/barn-og-utdanning/maurnes-skole.3180... Few tests failed 97
304 /tjenester/naring/landbruk/plantedyrking/nydyrk... Few tests failed 97
305 /tjenester/naring/landbruk/plantedyrking/gas.aspx Few tests failed 97
306 /tjenester/helse-og-omsorg/miljoarbeidertjenesten Few tests failed 97
307 /tjenester/barn-og-utdanning/sfo-maurnes-skole.... Few tests failed 97
308 /tjenester/barn-og-familie/barn-og-foreldre/sko... Few tests failed 97
309 /tjenester/barn-og-utdanning/sfo-holand-skole.3... Few tests failed 97
310 /tjenester/barn-og-familie/barn-og-foreldre/sko... Few tests failed 97
311 /organisasjon Few tests failed 97
312 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendomsskatt/ Few tests failed 97
313 /tjenester/skatt-og-innfordring/eiendomsskatt Few tests failed 97
314 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendomsskatt Few tests failed 97
315 /tjenester/naring/naringsutvikling/naringsareal... Few tests failed 97
316 /tjenester/trygd-og-sosiale-tjenester-nav/okono... Few tests failed 97
317 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/landbruksei... Few tests failed 97
318 /tjenester/bolig-og-eiendom/ Few tests failed 97
319 /tjenester/helse/helsetjenester/skolehelsetjene... Few tests failed 97
320 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/om... Few tests failed 97
321 /tjenester/helse-og-omsorg/lege Few tests failed 97
322 /tjenester/natur-og-miljo/bygdeutviklingsmidler... Few tests failed 97
323 /tjenester/helse/folkehelse/vaksine/vaksinering... Few tests failed 97
324 /tjenester/naring/landbruk/husdyrhold/lokal-for... Few tests failed 97
325 /politikk/ordforeren/ Few tests failed 97
326 /tjenester/helse/helsetjenester/trygghetsalarm/... Few tests failed 97
327 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/sortlandshallen Few tests failed 97
328 /tjenester/helse-og-omsorg/helsestasjon Few tests failed 97
329 /tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester/... Few tests failed 97
330 /tjenester/barn-og-utdanning/sortland-barneskol... Few tests failed 97
331 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/om... Few tests failed 97
332 /politikk/politisk-sekretariat.7432.aspx Few tests failed 97
333 /tjenester/helse/helsetjenester/legevakt/legeva... Few tests failed 97
334 /tjenester/helse/folkehelse/vaksine/anbefalt-ba... Few tests failed 97
335 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/om... Few tests failed 97
336 /tjenester/samfunn-og-beredskap/kommuneplaner Few tests failed 97
337 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kunstnerhuset Few tests failed 97
338 /tjenester/helse/folkehelse/vaksine/vaksine-mot... Few tests failed 97
339 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/tr... Few tests failed 97
340 /tjenester/helse/helsetjenester/sykehjem/egenbe... Few tests failed 97
341 /sortland-municipality/health Few tests failed 97
342 /om-sortland/bilder-fra-sortland Few tests failed 97
343 /tjenester/helse/svangerskap-og-fodsel/svangers... Few tests failed 97
344 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/musik... Few tests failed 97
345 /tjenester/helse/helsetjenester/hjemmesykepleie... Few tests failed 97
346 /nyttige-lenker/kunngjoringer/forlenget-horings... Few tests failed 97
347 /sok/nettstedskart Few tests failed 97
348 /sok/nettstedskart/ Few tests failed 97
349 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/teate... Few tests failed 97
350 /aktuelt/siste-nytt Few tests failed 97
351 /aktuellt Few tests failed 97
352 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom Few tests failed 97
353 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/ Few tests failed 97
354 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplaring Few tests failed 97
355 /tjenester/helse/helsetjenester Few tests failed 97
356 /tjenester/helse/helsetjenester/ Few tests failed 97
357 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/om... Few tests failed 97
358 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur Few tests failed 97
359 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/ Few tests failed 97
360 /tjenester/barn-og-familie/barnehage Few tests failed 97
361 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/ Few tests failed 97
362 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagep... Few tests failed 97
363 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planlegging Few tests failed 97
364 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid Few tests failed 97
365 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/ Few tests failed 97
366 /tjenester/bolig-og-eiendom/byggesak.4465.aspx Few tests failed 97
367 /organisasjon/styrer-rad-og-utvalg Few tests failed 97
368 /politikk/politiske-utvalg Few tests failed 97
369 /tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester/ Few tests failed 97
370 /tjenester/individ-og-samfunn/samfunnsplanlegging Few tests failed 97
371 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/bo... Few tests failed 97
372 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/bo... Few tests failed 97
373 /tjenester/individ-og-samfunn Few tests failed 97
374 /tjenester/samfunn-og-beredskap Few tests failed 97
375 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/musik... Few tests failed 97
376 /tjenester/barn-og-familie/barn-og-foreldre/sko... Few tests failed 96
377 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
378 /tjenester/barn-og-familie/barn-og-foreldre Few tests failed 96
379 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 96
380 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/av... Few tests failed 96
381 /tjenester/helse/helsetjenester/hjemmesykepleie Few tests failed 96
382 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/musik... Few tests failed 96
383 /tjenester/bolig-og-eiendom/bygging/ Few tests failed 96
384 /tjenester/bolig-og-eiendom/bygging Few tests failed 96
385 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/bo... Few tests failed 96
386 /tjenester/naring/naringsutvikling Few tests failed 96
387 /tjenester/individ-og-samfunn/innbyggerrettighe... Few tests failed 96
388 /tjenester/helse/folkehelse Few tests failed 96
389 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/ok... Few tests failed 96
390 /tjenester/helse/folkehelse/ Few tests failed 96
391 /tjenester/individ-og-samfunn/beredskap-og-sikk... Few tests failed 96
392 /tjenester/naring/landbruk/plantedyrking Few tests failed 96
393 /tjenester/individ-og-samfunn/beredskap-og-sikk... Few tests failed 96
394 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/oppmaling Few tests failed 96
395 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/om... Few tests failed 96
396 /tjenester/naring/handel-og-service/alkoholsalg Few tests failed 96
397 /tjenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg-og-... Few tests failed 96
398 /tjenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg-og-... Few tests failed 96
399 /tjenester/bolig-og-eiendom/bygging/byggesak Few tests failed 96
400 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/friti... Few tests failed 96
401 /tjenester/skole-og-utdanning/videregaende-oppl... Few tests failed 96
402 /tjenester/skole-og-utdanning/videregaende-oppl... Few tests failed 96
403 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/idrett/ Few tests failed 96
404 /tjenester/individ-og-samfunn/politikk-og-valg/ Few tests failed 96
405 /tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester/... Few tests failed 96
406 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/idrett/idret... Few tests failed 96
407 /tjenester/helse/pasientrettigheter/individuell... Few tests failed 96
408 /tjenester/helse/pasientrettigheter Few tests failed 96
409 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/idrett Few tests failed 96
410 /tjenester/individ-og-samfunn/politikk-og-valg Few tests failed 96
411 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/friluftsliv/ Few tests failed 96
412 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/friluftsliv Few tests failed 96
413 /tjenester/helse/psykisk-helse/ Few tests failed 96
414 /tjenester/helse/psykisk-helse Few tests failed 96
415 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokal... Few tests failed 96
416 /tjenester/skole-og-utdanning/voksenopplaring Few tests failed 96
417 /tjenester/helse/helsetjenester/sykehjem Few tests failed 96
418 /tjenester/naring/landbruk/skogbruk Few tests failed 96
419 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/moto... Few tests failed 96
420 /tjenester/helse/helsetjenester/fastlege Few tests failed 96
421 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/landbruksei... Few tests failed 96
422 /tjenester/bolig-og-eiendom/leie-og-utleie Few tests failed 96
423 /tjenester/bolig-og-eiendom/leie-og-utleie/ Few tests failed 96
424 /tjenester/naring/landbruk/husdyrhold Few tests failed 96
425 /tjenester/helse/folkehelse/vaksine Few tests failed 96
426 /tjenester/skatter-og-avgifter/skatt-og-likning Few tests failed 96
427 /tjenester/forbrukersporsmal/privatokonomi Few tests failed 96
428 /tjenester/helse/helsetjenester/legevakt Few tests failed 96
429 /tjenester/skatter-og-avgifter/offentlige-avgifter Few tests failed 96
430 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/teater Few tests failed 96
431 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/eiendomsskatt Few tests failed 96
432 /tjenester/naring/naringsutvikling/naringsareal Few tests failed 96
433 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/eiendomsreg... Few tests failed 96
434 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/kommunale-a... Few tests failed 96
435 /tjenester/helse/helsetjenester/trygghetsalarm Few tests failed 96
436 /tjenester/helse/helsetjenester/fysioterapi Few tests failed 96
437 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/ok... Few tests failed 96
438 /tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester/... Few tests failed 96
439 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/balb... Few tests failed 96
440 /tjenester/naring/naringsutvikling/bedriftsetab... Few tests failed 96
441 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsord... Few tests failed 96
442 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsord... Few tests failed 96
443 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/frio... Few tests failed 96
444 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/natu... Few tests failed 96
445 /tjenester/individ-og-samfunn/beredskap-og-sikk... Few tests failed 96
446 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/tr... Few tests failed 96
447 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/broyting Few tests failed 96
448 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 96
449 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/av... Few tests failed 96
450 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsord... Few tests failed 96
451 /tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester/... Few tests failed 96
452 /tjenester/individ-og-samfunn/politikk-og-valg/... Few tests failed 96
453 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/ok... Few tests failed 96
454 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 96
455 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/bo... Few tests failed 96
456 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/om... Few tests failed 96
457 /tjenester/bolig-og-eiendom/leie-og-utleie/leie... Few tests failed 96
458 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/om... Few tests failed 96
459 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/av... Few tests failed 96
460 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/bolignummer Few tests failed 96
461 /tjenester/forbrukersporsmal/privatokonomi/gjel... Few tests failed 96
462 /tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester/... Few tests failed 96
463 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/av... Few tests failed 96
464 /tjenester/helse/helsetjenester/skolehelsetjeneste Few tests failed 96
465 /tjenester/natur-og-miljo/avfallshandtering Few tests failed 96
466 /tjenester/bolig-og-eiendom/bygging/universell-... Few tests failed 96
467 /tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester/... Few tests failed 96
468 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/ok... Few tests failed 96
469 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/av... Few tests failed 96
470 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
471 /tjenester/natur-og-miljo/avfallshandtering/ Few tests failed 96
472 /tjenester/arbeid/arbeidsliv Few tests failed 96
473 /tjenester/individ-og-samfunn/politikk-og-valg/... Few tests failed 96
474 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 96
475 /tjenester/naring/reiselivsnaring/ Few tests failed 96
476 /tjenester/naring/reiselivsnaring Few tests failed 96
477 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/adressetild... Few tests failed 96
478 /tjenester/forbrukersporsmal/ Few tests failed 96
479 /tjenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg-og-... Few tests failed 96
480 /tjenester/naring/landbruk/dyrehelse Few tests failed 96
481 /tjenester/skole-og-utdanning/hoyere-utdanning Few tests failed 96
482 /tjenester/bolig-og-eiendom/kjop-og-salg/ Few tests failed 96
483 /tjenester/helse/folkehelse/smittevern Few tests failed 96
484 /tjenester/helse/svangerskap-og-fodsel/svangers... Few tests failed 96
485 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/kultu... Few tests failed 96
486 /tjenester/helse/helsetjenester/habilitering-og... Few tests failed 96
487 /tjenester/naring/reiselivsnaring/turisme Few tests failed 96
488 /tjenester/bolig-og-eiendom/bygging/gravemelding Few tests failed 96
489 /tjenester/helse/psykisk-helse/psykisk-helsevern Few tests failed 96
490 /tjenester/individ-og-samfunn/politikk-og-valg/... Few tests failed 96
491 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/museum Few tests failed 96
492 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/om... Few tests failed 96
493 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/tr... Few tests failed 96
494 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsord... Few tests failed 96
495 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/frivi... Few tests failed 96
496 /tjenester/helse/folkehelse/stoy Few tests failed 96
497 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 96
498 /tjenester/skole-og-utdanning/voksenopplaring/i... Few tests failed 96
499 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/pedagogisk... Few tests failed 96
500 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/seksjonering Few tests failed 96
501 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/visue... Few tests failed 96
502 /tjenester/arbeid/arbeidsliv/innemiljo Few tests failed 96
503 /tjenester/bolig-og-eiendom/leie-og-utleie/komm... Few tests failed 96
504 /tjenester/bolig-og-eiendom/kjop-og-salg/eiendo... Few tests failed 96
505 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/musikk Few tests failed 96
506 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/av... Few tests failed 96
507 /tjenester/helse/helsetjenester/ergoterapi Few tests failed 96
508 /tjenester/helse/folkehelse/fysisk-aktivitet Few tests failed 96
509 /tjenester/helse/svangerskap-og-fodsel/ Few tests failed 96
510 /tjenester/bolig-og-eiendom/bygging/midlertidig... Few tests failed 96
511 /tjenester/bolig-og-eiendom/bygging/ferdigattest Few tests failed 96
512 /tjenester/arbeid Few tests failed 96
513 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/lag-o... Few tests failed 96
514 /tjenester/helse/svangerskap-og-fodsel Few tests failed 96
515 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 96
516 /tjenester/bolig-og-eiendom/kjop-og-salg Few tests failed 96
517 /tjenester/rettslige-sporsmal/erstatningsordninger Few tests failed 96
518 /tjenester/arbeid/arbeidssoking-og-rekruttering Few tests failed 96
519 /tjenester/rettslige-sporsmal/rettsvesen Few tests failed 96
520 /tjenester/skole-og-utdanning/folkehogskole Few tests failed 96
521 /tjenester/barn-og-familie/barnevern-og-familie... Few tests failed 96
522 /tjenester/individ-og-samfunn/personopplysninger Few tests failed 96
523 /tjenester/bolig-og-eiendom/flytting Few tests failed 96
524 /tjenester/barn-og-familie/samliv Few tests failed 96
525 /nyttige-lenker/overordnede-planer-og-rapporter/ Few tests failed 96
526 /nyttige-lenker/overordnede-planer-og-rapporter Few tests failed 96
527 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokal... Few tests failed 96
528 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokal... Few tests failed 96
529 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokal... Few tests failed 96
530 /tjenester/samfunn-og-beredskap/sikkerhet-og-be... Few tests failed 96
531 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 96
532 /tjenester/barn-og-utdanning/holmstad-skole.312... Few tests failed 96
533 /tjenester/helse/helsetjenester/hjemmesykepleie... Few tests failed 96
534 /artikkel.aspx?AId=253 Few tests failed 96
535 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/ok... Few tests failed 96
536 /tjenester/helse/pasientrettigheter/individuell... Few tests failed 96
537 /tjenester/helse/helsetjenester/fysioterapi/pri... Few tests failed 96
538 / Few tests failed 96
539 /Webpartside.aspx?MId1=755 Few tests failed 96
540 /tjenester/helse-og-omsorg/individuell-plan Few tests failed 96
541 /tjenester/helse-og-omsorg/tjenestekontor/ Few tests failed 96
542 /tjenester/helse-og-omsorg/tjenestekontor Few tests failed 96
543 /tjenester/helse-og-omsorg/ergo-fysio-hjelpemid... Few tests failed 96
544 /tjenester/helse-og-omsorg/ergo-fysio-hjelpemidler Few tests failed 96
545 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagep... Few tests failed 96
546 /tjenester/helse/pasientrettigheter/individuell... Few tests failed 96
547 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/bo... Few tests failed 96
548 /tjenester/bolig-og-eiendom/boligfinansiering-nav Few tests failed 96
549 /tjenester/trygd-og-sosiale-tjenester-nav/okono... Few tests failed 96
550 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/av... Few tests failed 96
551 /snarveier/ledige-stillinger Few tests failed 96
552 /tjenester/naring Few tests failed 96
553 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/musik... Few tests failed 96
554 /tjenester/bolig-og-eiendom/matrikkel-eiendomsr... Few tests failed 96
555 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendomsregister/ Few tests failed 96
556 /tjenester/helse-og-omsorg/psykiatri-og-rustjen... Few tests failed 96
557 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/idrett-og-fr... Few tests failed 96
558 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/bygdebok/ Few tests failed 96
559 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/bygdebok Few tests failed 96
560 /aktuelt/siste-nytt/nasjonalt-legevaktnummer-11... Few tests failed 96
561 /tjenester/barn-og-utdanning/voksenopplaringen.... Few tests failed 95
562 /tjenester/barn-og-utdanning/voksenopplaring Few tests failed 95
563 /nyttige-lenker/kunngjoringer Few tests failed 95
564 /politikk/politisk-organisering Few tests failed 95
565 /tjenester/bolig-og-eiendom/oppskrift-3d-modell... Some tests failed 95
566 /nyttige-lenker/kunngjoringer/revisjon-av-kommu... Some tests failed 95
567 /sortland-municipality Some tests failed 94
568 /sortland-municipality/ Some tests failed 94
569 /nyttige-lenker/kunngjoringer/horing-navneforsl... Some tests failed 94
570 /sortland-municipality/education Some tests failed 94
571 /tjenester/bolig-og-eiendom/3d-bymodell.34452.aspx Some tests failed 94
572 /nyttige-lenker Some tests failed 94
573 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/ Some tests failed 93
574 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester Some tests failed 93
575 /tjenester/helse-og-omsorg Some tests failed 93
576 /Selvbetjening/LoginValg.aspx?MId1=10030&return... Some tests failed 93
577 /postliste Some tests failed 93
578 /OrganisasjonLoggPaa.asp?MId1=294 Some tests failed 92
579 /organisasjon/sok-etter-politikere-eller-ansatte Some tests failed 91
580 /politikk/sok-etter-politikere Some tests failed 91
581 /snarveier/sok Some tests failed 89
582 /sok Some tests failed 89
583 /selvbetjening/selvbetjening/skjemaoversikt/ Some tests failed 89
584 /selvbetjening/selvbetjening/skjemaoversikt/hvo... Some tests failed 89
585 /selvbetjening/selvbetjening/skjemaoversikt Some tests failed 89
586 /selvbetjening/selvbetjening/ Some tests failed 89
587 /selvbetjening/selvbetjening/hvordan-soke.6869.... Some tests failed 89
588 /selvbetjening/selvbetjening/hvorfor-logge-inn.... Some tests failed 89
589 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Some tests failed 88
590 /tjenester/barn-og-utdanning/sortland-ungdomssk... Some tests failed 88
591 /Selvbetjening/GodkjennPersonvern.aspx%3FMId1%3... Most tests failed 54
592 /Selvbetjening/GodkjennPersonvern.aspx%3FMId1%3... Most tests failed 54
593 /Selvbetjening/GodkjennPersonvern.aspx%3FMId1%3... Most tests failed 54
594 /Selvbetjening/GodkjennPersonvern.aspx%3FMId1%3... Most tests failed 54
595 /Selvbetjening/GodkjennPersonvern.aspx%3FMId1%3... Most tests failed 54
596 /Selvbetjening/InnloggetMedForLavtSikkerhetsniv... Most tests failed 54
597 /Selvbetjening/GodkjennPersonvern.aspx%3FMId1%3... Most tests failed 54
598 /Selvbetjening/GodkjennPersonvern.aspx%3FMId1%3... Most tests failed 54
599 /Selvbetjening/GodkjennPersonvern.aspx%3FMId1%3... Most tests failed 54
600 /Selvbetjening/GodkjennPersonvern.aspx%3FMId1%3... Most tests failed 54
601 /Autentisering.aspx?ReturnUrl=https%3a%2f%2fwww... Most tests failed 51