Checked Pages

List of checked pages for site: http://www.sor-aurdal.kommune.no
Check completed at: 2015-10-26, 21:46
Number of checked pages: 398
Site score: 96

Checked Pages for site: http://www.sor-aurdal.kommune.no
Rank Page Address Page Score
1 /beredskapsportal Few tests failed 98
2 /hedalen-naturbarnehage/feiring-av-ungdommelig-... Few tests failed 98
3 /artikkel.aspx?aid=662&MId1=419& Few tests failed 98
4 /hedalen-naturbarnehage/hedalen-naturbarnehage-... Few tests failed 98
5 /politikk/sok-etter-sak Few tests failed 98
6 /postliste/sok-etter-sak Few tests failed 98
7 /tjenester/tjenester/individ-og-samfunn/religio... Few tests failed 97
8 /tjenester/tjenester/individ-og-samfunn/religio... Few tests failed 97
9 /tjenester/tjenester/individ-og-samfunn/dodsfall Few tests failed 97
10 /sor-aurdal/kirkekontoret Few tests failed 97
11 /sor-aurdal/kirkekontoret/ Few tests failed 97
12 /tjenester/tjenester/skole-og-utdanning/grunnsk... Few tests failed 97
13 /tjenester/tjenester/skole-og-utdanning/ Few tests failed 97
14 /tjenester/tjenester/skole-og-utdanning/grunnsk... Few tests failed 97
15 /tjenester/tjenester/skole-og-utdanning Few tests failed 97
16 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/ Few tests failed 97
17 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom Few tests failed 97
18 /sor-aurdal/turistinformasjon Few tests failed 97
19 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/ku... Few tests failed 97
20 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fr... Few tests failed 97
21 /aktuelt/aktuelt/turistinformasjon-for-sor-aurd... Few tests failed 97
22 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fr... Few tests failed 97
23 /politikk/valg/ Few tests failed 97
24 /politikk/valg Few tests failed 97
25 /aktuelt/aktuelt/kulturprisen-og-idrettsprisen-... Few tests failed 97
26 /aktuelt/aktuelt/kulturprisen-og-idrettsprisen-... Few tests failed 97
27 /aktuelt/aktuelt/kulturskolekonsert-i-hedalen-s... Few tests failed 97
28 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/ku... Few tests failed 97
29 /politikk/valg/kunngjoring-av-godkjente-listefo... Few tests failed 97
30 /aktuelt/aktuelt/friluftslivets-ar-2015.45559.aspx Few tests failed 97
31 /valg Few tests failed 97
32 /tjenester/tjenester/helse/helsetjenester/helse... Few tests failed 97
33 /valg/ Few tests failed 97
34 /aktuelt/aktuelt/sterke-barn-i-valdres.46491.aspx Few tests failed 97
35 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/ti... Few tests failed 97
36 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/ti... Few tests failed 97
37 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fr... Few tests failed 97
38 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-... Few tests failed 97
39 /tjenester/tjenester/barn-og-familie/barnehage/... Few tests failed 97
40 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-... Few tests failed 97
41 /politikk/valg/informasjon-til-velgerne.45635.aspx Few tests failed 97
42 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/bygging/u... Few tests failed 97
43 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fr... Few tests failed 97
44 /tjenester/tjenester/skole-og-utdanning/grunnsk... Few tests failed 97
45 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
46 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-... Few tests failed 97
47 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/ku... Few tests failed 97
48 /tjenester/tjenester/natur-og-miljo/naturforval... Few tests failed 97
49 /tjenester/tjenester/skole-og-utdanning/grunnsk... Few tests failed 97
50 /valg/kunngjoring-av-godkjente-listeforslag-til... Few tests failed 97
51 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fr... Few tests failed 97
52 /planverk/reguleringsplaner Few tests failed 97
53 /politikk/stortingsvalg-kommunevalg.41830.aspx Few tests failed 97
54 /aktuelt/aktuelt/invitasjon-til-kurs-i-bramat-f... Few tests failed 97
55 /tjenester/tjenester/helse/helsetjenester/habil... Few tests failed 97
56 /tjenester/tjenester/naring/landbruk/dyrehelse Few tests failed 97
57 /aktuelt/aktuelt/kunngjoring-om-planvedtak-regu... Few tests failed 97
58 /tjenester/tjenester/individ-og-samfunn/politik... Few tests failed 97
59 /tjenester/tjenester/helse/helsetjenester/helse... Few tests failed 97
60 /tjenester/tjenester/helse/helsetjenester/skole... Few tests failed 97
61 /aktuelt/aktuelt/barnehagedagen-2015.46082.aspx Few tests failed 97
62 /politikk/valg/utlegging-av-manntallet-til-offe... Few tests failed 97
63 /aktuelt/aktuelt/orientering-om-foreldrebetalin... Few tests failed 97
64 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/bi... Few tests failed 97
65 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/a... Few tests failed 97
66 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/ti... Few tests failed 97
67 /aktuelt/aktuelt/offentlig-ettersyn-regulerings... Few tests failed 97
68 /tjenester/tjenester/skole-og-utdanning/grunnsk... Few tests failed 97
69 /politikk/valg/tidligstemming-01-07-07-08-2015.... Few tests failed 97
70 /tjenester/tjenester/skatter-og-avgifter/skatt-... Few tests failed 97
71 /aktuelt/aktuelt/valdres-lokalmedisinske-senter... Few tests failed 97
72 /tjenester/tjenester/skatter-og-avgifter Few tests failed 97
73 /tjenester/tjenester/individ-og-samfunn/religio... Few tests failed 97
74 /tjenester/tjenester/skatter-og-avgifter/ Few tests failed 97
75 /politikk/konfliktradet Few tests failed 97
76 /tjenester/tjenester/helse/helsetjenester/tannh... Few tests failed 97
77 /tjenester/tjenester/naring/naringsutvikling/be... Few tests failed 97
78 /aktuelt/aktuelt/melding-om-planvedtak-reguleri... Few tests failed 97
79 /tjenester/tjenester/barn-og-familie/barnevern-... Few tests failed 97
80 /tjenester/tjenester/barn-og-familie/barnevern-... Few tests failed 97
81 /politikk/valg/endelig-valgresultat-i-sor-aurda... Few tests failed 97
82 /sor-aurdal/bandtvang Few tests failed 97
83 /tjenester/tjenester/helse/pasientrettigheter/p... Few tests failed 97
84 /tjenester/tjenester/helse/pasientrettigheter Few tests failed 97
85 /sor-aurdal/bandtvang/ Few tests failed 97
86 /valg/utlegging-av-manntallet-til-offentlig-ett... Few tests failed 97
87 /tjenester/tjenester/skole-og-utdanning/grunnsk... Few tests failed 97
88 /tjenester/tjenester/individ-og-samfunn/religio... Few tests failed 97
89 /aktuelt/aktuelt/1-juli-endres-byggereglene.467... Few tests failed 97
90 /politikk/valg/valgadministrasjonen.45626.aspx Few tests failed 97
91 /tjenester/tjenester/barn-og-familie/barnehage/... Few tests failed 97
92 /politikk/overformynderi Few tests failed 97
93 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/n... Few tests failed 97
94 /valg/endelig-valgresultat-i-sor-aurdal-2015.47... Few tests failed 97
95 /aktuelt/aktuelt/videoer-av-va-anlegg-i-bagn.46... Few tests failed 97
96 /aktuelt/aktuelt/endelig-valgresultat-i-sor-aur... Few tests failed 97
97 /aktuelt/aktuelt/fjellet-som-fritidsarena-valdr... Few tests failed 97
98 /valg/valgadministrasjonen.45626.aspx Few tests failed 97
99 /aktuelt/aktuelt/hvor-lite-skal-du-finne-deg-i.... Few tests failed 97
100 /aktuelt/aktuelt/flom-i-sor-aurdal.47022.aspx Few tests failed 97
101 /aktuelt/aktuelt/sor-aurdal-kommune-satser-milj... Few tests failed 97
102 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/bygging/b... Few tests failed 97
103 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/bygging Few tests failed 97
104 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/ku... Few tests failed 97
105 /aktuelt/aktuelt/ukm-valdres-2015.45801.aspx Few tests failed 97
106 /politikk/ordforer-og-varaordforer Few tests failed 97
107 /politikk/ordforer-og-varaordforer/ Few tests failed 97
108 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-... Few tests failed 97
109 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fr... Few tests failed 97
110 /tjenester/tjenester/barn-og-familie/barnehage/... Few tests failed 97
111 /finn-frem Few tests failed 97
112 /tjenester/tjenester/barn-og-familie/barnehage/... Few tests failed 97
113 /tjenester/tjenester/barn-og-familie/barnehage Few tests failed 97
114 /tjenester/tjenester/barn-og-familie/barnehage/... Few tests failed 97
115 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-... Few tests failed 97
116 /artikkel.aspx?MId1=657&AId=1276&tid=2975 Few tests failed 97
117 /tjenester/tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tj... Few tests failed 97
118 /tjenester/tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tj... Few tests failed 97
119 /tjenester/tjenester/helse/helsetjenester/hjemm... Few tests failed 97
120 /tjenester/tjenester/barn-og-familie/barnehage/... Few tests failed 97
121 /organisasjon/arsmeldinger-okonomidokumenter Few tests failed 97
122 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fr... Few tests failed 97
123 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/ku... Few tests failed 97
124 /tjenester/tjenester/helse/helsetjenester/helse... Few tests failed 97
125 /tjenester/tjenester/natur-og-miljo/forurensnin... Few tests failed 97
126 /tjenester/tjenester/natur-og-miljo/forurensnin... Few tests failed 97
127 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid Few tests failed 97
128 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/ Few tests failed 97
129 /tjenester/tjenester/helse/helsetjenester/sykehjem Few tests failed 97
130 /tjenester/tjenester/naring/landbruk/skogbruk/s... Few tests failed 97
131 /tjenester/tjenester/helse Few tests failed 97
132 /tjenester/tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tj... Few tests failed 97
133 /tjenester/tjenester/helse/helsetjenester Few tests failed 97
134 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/o... Few tests failed 97
135 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/o... Few tests failed 97
136 /tjenester/tjenester/naring/landbruk/skogbruk Few tests failed 97
137 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/ku... Few tests failed 97
138 /tjenester/tjenester/naring/landbruk/skogbruk/m... Few tests failed 97
139 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/e... Few tests failed 97
140 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/e... Few tests failed 97
141 /tjenester/tjenester/helse/pasientrettigheter/i... Few tests failed 97
142 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/ku... Few tests failed 97
143 /politikk/eldrerad Few tests failed 97
144 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/b... Few tests failed 97
145 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/id... Few tests failed 97
146 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/id... Few tests failed 97
147 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/id... Few tests failed 97
148 /tjenester/tjenester/naring/landbruk Few tests failed 97
149 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/l... Few tests failed 97
150 /tjenester/tjenester/naring/landbruk/skogbruk/b... Few tests failed 97
151 /tjenester/tjenester/skole-og-utdanning/grunnsk... Few tests failed 97
152 /tjenester/tjenester/naring/landbruk/skogbruk/n... Few tests failed 97
153 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fr... Few tests failed 97
154 /tjenester/tjenester/helse/helsetjenester/fastlege Few tests failed 97
155 /aktuelt/aktuelt/eiendomsskatt.45303.aspx Few tests failed 97
156 /aktuelt/aktuelt/motet-15-august-2013-om-krisa-... Few tests failed 97
157 /tjenester/tjenester/naring/landbruk/skogbruk/s... Few tests failed 97
158 /tjenester/tjenester/barn-og-familie/ Few tests failed 97
159 /tjenester/tjenester/barn-og-familie Few tests failed 97
160 /tjenester/tjenester/helse/helsetjenester/fysio... Few tests failed 97
161 /tjenester/tjenester/helse/helsetjenester/fysio... Few tests failed 97
162 /tjenester/tjenester/naring/ Few tests failed 97
163 /tjenester/tjenester/naring Few tests failed 97
164 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/l... Few tests failed 97
165 /tjenester/tjenester/individ-og-samfunn/beredsk... Few tests failed 97
166 /organisasjon/beredskap Few tests failed 97
167 /tjenester/tjenester/individ-og-samfunn/beredsk... Few tests failed 97
168 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fr... Few tests failed 97
169 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fr... Few tests failed 97
170 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fr... Few tests failed 97
171 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-... Few tests failed 97
172 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fr... Few tests failed 97
173 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/l... Few tests failed 97
174 /tjenester/tjenester/helse/folkehelse/fysisk-ak... Few tests failed 97
175 /tjenester/potetplukking-for-begnadalen-barneha... Few tests failed 97
176 /aktuelt/aktuelt/nasjonalt-legevaktnummer-116-1... Few tests failed 97
177 /tjenester/tjenester/naring/handel-og-service Few tests failed 97
178 /tjenester/tjenester/naring/handel-og-service/a... Few tests failed 97
179 /tjenester/barnehagefakta-no.46961.aspx Few tests failed 97
180 /tjenester/tjenester/naring/handel-og-service/s... Few tests failed 97
181 /tjenester/tjenester/helse/helsetjenester/legev... Few tests failed 97
182 /tjenester/tjenester/helse/psykisk-helse Few tests failed 97
183 /organisasjon/telefonliste/kontaktinformasjon-l... Few tests failed 97
184 /tjenester/tjenester/helse/psykisk-helse/psykis... Few tests failed 97
185 /tjenester/tjenester/barn-og-familie/barnehage/... Few tests failed 97
186 /tjenester/tjenester/naring/landbruk/skogbruk/k... Few tests failed 97
187 /tjenester/bading-for-forskoleklubben-reinli-ba... Few tests failed 97
188 /tjenester/tjenester/skole-og-utdanning/grunnsk... Few tests failed 97
189 /aktuelt/aktuelt/sor-aurdal-har-vedtatt-a-vare-... Few tests failed 97
190 /politikk/rad-for-mennesker-med-nedsatt-funksjo... Few tests failed 97
191 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-... Few tests failed 97
192 /tjenester/tjenester/helse/helsetjenester/fastl... Few tests failed 97
193 /tjenester/tjenester/naring/landbruk/skogbruk/h... Few tests failed 97
194 /tjenester/tjenester/helse/folkehelse Few tests failed 97
195 /tjenester/tjenester/skole-og-utdanning/grunnsk... Few tests failed 97
196 /tjenester/tjenester/individ-og-samfunn/beredsk... Few tests failed 97
197 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/id... Few tests failed 97
198 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fr... Few tests failed 97
199 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-... Few tests failed 97
200 /tjenester/tjenester/skole-og-utdanning/grunnsk... Few tests failed 97
201 /tjenester/tjenester/helse/helsetjenester/legevakt Few tests failed 97
202 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/f... Few tests failed 97
203 /sor-aurdal/nyttige-lenker Few tests failed 97
204 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/ti... Few tests failed 97
205 /tjenester/tjenester/natur-og-miljo/naturforval... Few tests failed 97
206 /aktuelt/aktuelt/trygghetssirkelen-cos-p.46837.... Few tests failed 97
207 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/r... Few tests failed 97
208 /tjenester/tjenester/natur-og-miljo/avfallshand... Few tests failed 97
209 /tjenester/tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tj... Few tests failed 97
210 /tjenester/tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tj... Few tests failed 97
211 /sor-aurdal/ny-innbygger Few tests failed 97
212 /aktuelt/aktuelt/potetplukking-for-begnadalen-b... Few tests failed 97
213 /tjenester/tjenester/natur-og-miljo Few tests failed 97
214 /tjenester/tjenester/helse/folkehelse/fysisk-ak... Few tests failed 97
215 /tjenester/tjenester/natur-og-miljo/naturforval... Few tests failed 97
216 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/ku... Few tests failed 97
217 /tjenester/tjenester/naring/naringsutvikling Few tests failed 97
218 /aktuelt/aktuelt/barnehagefakta-no.46961.aspx Few tests failed 97
219 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-... Few tests failed 97
220 /tjenester/tjenester/individ-og-samfunn/politik... Few tests failed 97
221 /tjenester/tjenester/helse/helsetjenester/helse... Few tests failed 97
222 /organisasjon/stottefunksjoner Few tests failed 97
223 /aktuelt/aktuelt/det-er-mitt-valg.aspx Few tests failed 97
224 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-... Few tests failed 97
225 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-... Few tests failed 97
226 /tjenester/tjenester/individ-og-samfunn/samfunn... Few tests failed 97
227 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
228 /aktuelt/aktuelt/uttalelser-om-krisa-i-trefored... Few tests failed 97
229 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/ti... Few tests failed 97
230 /tjenester/tjenester/skole-og-utdanning/grunnsk... Few tests failed 97
231 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/ti... Few tests failed 97
232 /tjenester/tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tj... Few tests failed 97
233 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/bygging/b... Few tests failed 97
234 /tjenester/tjenester/innvandring-og-integrering... Few tests failed 97
235 /sor-aurdal/bygdeboker Few tests failed 97
236 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/leie-og-u... Few tests failed 97
237 /tjenester/tjenester/skole-og-utdanning/hoyere-... Few tests failed 97
238 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/leie-og-u... Few tests failed 97
239 /tjenester/tjenester/barn-og-familie/barn-og-fo... Few tests failed 97
240 /tjenester/tjenester/skole-og-utdanning/vokseno... Few tests failed 97
241 /tjenester/tjenester/helse/helsetjenester/sykeh... Few tests failed 97
242 /tjenester/tjenester/innvandring-og-integrering... Few tests failed 97
243 /tjenester/tjenester/innvandring-og-integrering Few tests failed 97
244 /aktuelt/aktuelt/valdres-legevakt-ny-organiseri... Few tests failed 97
245 /tjenester/tjenester/skole-og-utdanning/hoyere-... Few tests failed 97
246 /ledige-stillinger/brukerundersokelse-barnehage... Few tests failed 97
247 /sor-aurdal/hytte-i-sor-aurdal Few tests failed 97
248 /sor-aurdal/hytte-i-sor-aurdal/ Few tests failed 97
249 /politikk/ordforer-og-varaordforer/sor-aurdal-k... Few tests failed 97
250 /politikk/ordforer-og-varaordforer/sor-aurdal-k... Few tests failed 97
251 /aktuelt/aktuelt/ultimate.aspx Few tests failed 97
252 /tjenester/tjenester/natur-og-miljo/naturforval... Few tests failed 97
253 /tjenester/tjenester/barn-og-familie/barn-og-fo... Few tests failed 97
254 /organisasjon Few tests failed 97
255 /organisasjon/ Few tests failed 97
256 /tjenester/tjenester/barn-og-familie/barn-og-fo... Few tests failed 97
257 /aktuelt/aktuelt/skogkulturarbeider-i-sor-aurda... Few tests failed 97
258 /aktuelt/aktuelt/kulturkveld-fredag-20-november... Few tests failed 97
259 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fr... Few tests failed 97
260 /aktuelt/aktuelt/en-frisk-kommune-i-sor-aurdal.... Few tests failed 97
261 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/k... Few tests failed 97
262 /aktuelt/tildelingskontor.44632.aspx Few tests failed 97
263 /tjenester/tjenester/skatter-og-avgifter/offent... Few tests failed 97
264 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/k... Few tests failed 97
265 /politikk/klagenemd Few tests failed 97
266 /politikk/forliksrad Few tests failed 97
267 /aktuelt/aktuelt/tildelingskontor.44632.aspx Few tests failed 97
268 /planverk/kommunal-planstrategi Few tests failed 97
269 /aktuelt/aktuelt/nynorskstafetten-til-sor-aurda... Few tests failed 97
270 /tjenester/tjenester/naring/naringsutvikling/na... Few tests failed 97
271 /aktuelt/aktuelt/dagtilbud-for-mennesker-med-de... Few tests failed 97
272 /politikk/kontrollutvalg Few tests failed 97
273 /aktuelt/dagtilbud-for-mennesker-med-demens.455... Few tests failed 97
274 /planverk/offentlig-ettersyn Few tests failed 97
275 /planverk/offentlig-ettersyn/ Few tests failed 97
276 /politikk/valg/viktige-datoer.45621.aspx Few tests failed 97
277 /aktuelt/bandtvang-i-skiloyper.aspx Few tests failed 97
278 /politikk/valg/ordinar-forhandsstemmegivning-st... Few tests failed 97
279 /tjenester/tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tj... Few tests failed 97
280 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/e... Few tests failed 97
281 /artikkel.aspx?AId=271 Few tests failed 97
282 /tjenester/tjenester/natur-og-miljo/energi/ener... Few tests failed 97
283 /tjenester/tjenester/helse/helsetjenester/habil... Few tests failed 97
284 /sor-aurdal/kommunevapen Few tests failed 97
285 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/kjop-og-salg Few tests failed 97
286 /aktuelt/aktuelt/kulturkvelden-2012.aspx Few tests failed 97
287 /organisasjon/vaktelefon-kommunale-bygg-anlegg-... Few tests failed 97
288 /organisasjon/radmann Few tests failed 97
289 /aktuelt/aktuelt/synneisbakkin.aspx Few tests failed 97
290 /aktuelt/aktuelt/byggesak-plassering-av-tiltak.... Few tests failed 97
291 /organisasjon/telefonliste Few tests failed 97
292 /sor-aurdal/ Few tests failed 97
293 /sor-aurdal Few tests failed 97
294 /politikk/valg/valgstyret.45622.aspx Few tests failed 97
295 /planverk/kommuneplan Few tests failed 97
296 /aktuelt/aktuelt/efaktura.46800.aspx Few tests failed 97
297 /planverk/kommuneplan/ Few tests failed 97
298 /postliste/om-postlista Few tests failed 97
299 /organisasjon/kommunerevisjonen Few tests failed 97
300 /ledige-stillinger Few tests failed 97
301 /aktuelt/aktuelt/kommunedelplan-for-idrett-og-f... Few tests failed 97
302 /aktuelt/aktuelt/bli-sett-bruk-refleks.47168.aspx Few tests failed 97
303 /aktuelt/aktuelt/fysio-pilates-host-2015.44216.... Few tests failed 97
304 /aktuelt/aktuelt/varsel-om-ettersyn-av-reguleri... Few tests failed 97
305 /valg/viktige-datoer.45621.aspx Few tests failed 97
306 /aktuelt/aktuelt/arrangementoversikt-under-bisp... Few tests failed 97
307 /valg/ordinar-forhandsstemmegivning-starter-man... Few tests failed 97
308 /aktuelt/aktuelt/resultat-for-sokne-menighetsra... Few tests failed 97
309 /aktuelt/aktuelt/flaggermusrabies-pavist-i-vald... Few tests failed 97
310 /aktuelt/aktuelt/status-vedr-klagebehandling-ei... Few tests failed 97
311 /aktuelt/aktuelt/informasjon-om-taksering-av-ei... Few tests failed 97
312 /valg/valgstyret.45622.aspx Few tests failed 97
313 /planverk Few tests failed 97
314 /aktuelt/aktuelt/kommunalt-vann-sor-for-byggi-i... Few tests failed 97
315 /aktuelt/aktuelt/valg-av-representanter-til-rad... Few tests failed 97
316 /aktuelt/aktuelt/kommunestyret-konstituerte-seg... Few tests failed 97
317 /finn-frem/nettstedskart/ Few tests failed 97
318 /finn-frem/nettstedskart Few tests failed 97
319 /politikk Few tests failed 97
320 /politikk/politiske-utvalg Few tests failed 97
321 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom Few tests failed 97
322 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-... Few tests failed 97
323 /finn-frem/avdelinger Few tests failed 97
324 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/ku... Few tests failed 97
325 /tjenester/tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tj... Few tests failed 97
326 /tjenester/tjenester/skole-og-utdanning/grunnsk... Few tests failed 97
327 /tjenester/tjenester/natur-og-miljo/naturforval... Few tests failed 97
328 /tjenester/tjenester/naring/fiske-fangst-og-akv... Few tests failed 97
329 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/ku... Few tests failed 97
330 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/ku... Few tests failed 97
331 /tjenester/tjenester/individ-og-samfunn Few tests failed 97
332 /tjenester/tjenester/individ-og-samfunn/ Few tests failed 97
333 /tjenester/tjenester/natur-og-miljo/energi Few tests failed 97
334 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-... Few tests failed 97
335 /tjenester/tjenester/naring/naringsutvikling/na... Few tests failed 97
336 /tjenester/tjenester/naring/naringsutvikling/be... Few tests failed 97
337 /tjenester/tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tj... Few tests failed 97
338 /tjenester/tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tj... Few tests failed 97
339 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/ku... Few tests failed 97
340 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/ku... Few tests failed 97
341 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/leie-og-u... Few tests failed 97
342 /tjenester/tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tj... Few tests failed 97
343 /tjenester/tjenester/helse/pasientrettigheter/i... Few tests failed 97
344 /tjenester/tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tj... Few tests failed 97
345 /tjenester/tjenester/natur-og-miljo/naturforval... Few tests failed 97
346 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/n... Few tests failed 97
347 /tjenester/tjenester/naring/landbruk/husdyrhold Few tests failed 97
348 /tjenester/tjenester/natur-og-miljo/naturforval... Few tests failed 97
349 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/n... Few tests failed 97
350 /tjenester/tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-... Few tests failed 97
351 /tjenester/tjenester/naring/reiselivsnaring Few tests failed 97
352 /tjenester/tjenester/helse/svangerskap-og-fodsel Few tests failed 97
353 /tjenester/tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tj... Few tests failed 97
354 /tjenester/tjenester/skole-og-utdanning/grunnsk... Few tests failed 97
355 /tjenester/tjenester/skole-og-utdanning/skolemiljo Few tests failed 97
356 /artikkel.aspx?aid=2005&MId1=645&Side=2 Few tests failed 97
357 /artikkel.aspx?MId1=645&AId=2005 Few tests failed 97
358 / Few tests failed 97
359 /artikkel.aspx?aid=2005&MId1=645&Side=11 Few tests failed 97
360 /filOversikt.aspx?MId1=657&FilkategoriId=16 Few tests failed 96
361 /aktuelt/aktuelt Few tests failed 96
362 /filOversikt.aspx?MId1=657&FilkategoriId=92 Few tests failed 96
363 /tjenester/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/ku... Few tests failed 96
364 /aktuelt/aktuelt/offentlig-ettersyn-regulerings... Few tests failed 96
365 /tjenester/tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tj... Few tests failed 96
366 /tjenester/tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tj... Few tests failed 96
367 /tjenester/tjenester/individ-og-samfunn/innbygg... Few tests failed 96
368 /tjenester/tjenester/individ-og-samfunn/innbygg... Few tests failed 96
369 /postliste/sok-etter-dokument Few tests failed 96
370 /postliste Few tests failed 96
371 /tjenester Some tests failed 94
372 /tjenester/ Some tests failed 94
373 /aktuelt/aktuelt/stavkirkene-i-sor-aurdal-er-ap... Some tests failed 92
374 /artikkel.aspx?aid=689&MId1=354&&Print=1 Some tests failed 86
375 /information-in-english/ Some tests failed 86
376 /information-in-english Some tests failed 86
377 /information-in-english/touristinformation/tour... Some tests failed 86
378 /information-in-english/touristinformation Some tests failed 86
379 /information-in-english/politics/politics.4291.... Some tests failed 86
380 /information-in-english/administration/administ... Some tests failed 86
381 /information-in-english/politics Some tests failed 86
382 /information-in-english/administration Some tests failed 86
383 /AarshjulVis.asp?Dato=25.12.2015&AarshjulId=245... Many tests failed 85
384 /AarshjulVis.asp?Dato=01.01.2016&AarshjulId=275... Many tests failed 85
385 /AarshjulVis.asp?Dato=01.01.2016&AarshjulId=275... Many tests failed 85
386 /AarshjulVis.asp?Dato=25.12.2015&AarshjulId=245... Many tests failed 85
387 /AarshjulVis.asp?Dato=25.12.2015&AarshjulId=245... Many tests failed 85
388 /AarshjulVis.asp?Dato=01.01.2016&AarshjulId=275... Many tests failed 85
389 /AarshjulVis.asp?Dato=25.12.2015&AarshjulId=245... Many tests failed 85
390 /information-in-english/contact-us/contact-us.4... Many tests failed 85
391 /information-in-english/contact-us Many tests failed 85
392 /AarshjulVis.asp?Dato=01.05.2016&AarshjulId=303... Many tests failed 85
393 /AarshjulVis.asp?Dato=01.05.2016&AarshjulId=303... Many tests failed 85
394 /AarshjulVis.asp?Dato=06.02.2016&AarshjulId=284... Many tests failed 85
395 /AarshjulVis.asp?Dato=01.05.2016&AarshjulId=303... Many tests failed 85
396 /AarshjulVis.asp?Dato=06.02.2016&AarshjulId=284... Many tests failed 85
397 /AarshjulVis.asp?Dato=06.02.2016&AarshjulId=284... Many tests failed 85
398 /AarshjulVis.asp?Dato=06.02.2016&AarshjulId=284... Many tests failed 85