Checked Pages

List of checked pages for site: http://www.vang.kommune.no
Check completed at: 2015-10-26, 20:16
Number of checked pages: 299
Site score: 96

Checked Pages for site: http://www.vang.kommune.no
Rank Page Address Page Score
1 /tenester/bustad-og-eigedom Few tests failed 97
2 /tenester/bustad-og-eigedom/tekniske-tenester/ Few tests failed 97
3 /tenester/bustad-og-eigedom/tekniske-tenester Few tests failed 97
4 /tenester/barn-og-familie/barnehage Few tests failed 97
5 /tenester/folkehelse/frisklivssentralen.14894.aspx Few tests failed 97
6 /tenester/bustad-og-eigedom/bygging Few tests failed 97
7 /tenester/bustad-og-eigedom/kommunal-planlegging Few tests failed 97
8 /tenester/barn-og-familie/barnehage/pedagogisk-... Few tests failed 97
9 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/frivil... Few tests failed 97
10 /tenester/naring/naringsutvikling Few tests failed 97
11 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/bibliotek Few tests failed 97
12 /tenester/helse/helsetenester/helsestasjon Few tests failed 97
13 /aktuelt/aktuelt/heimeside-for-valdres-lokalmed... Few tests failed 97
14 /aktuelt/aktuelt/haustprogram-pa-vang-folkebibl... Few tests failed 97
15 /aktuelt/aktuelt/pasient-og-brukerombudet-i-hed... Few tests failed 97
16 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/kollekti... Few tests failed 97
17 /aktuelt/aktuelt/vi-minner-om-at-det-framleis-e... Few tests failed 97
18 /aktuelt/aktuelt/kommunestruktur-i-valdres.1845... Few tests failed 97
19 /off-ettersyn/melding-om-vedtak-godkjend-plan.aspx Few tests failed 97
20 /politikk-og-val/val Few tests failed 97
21 /aktuelt/aktuelt/nye-og-enklare-byggereglar-fra... Few tests failed 97
22 /off-ettersyn/ryfoss-bustadfelt.18479.aspx Few tests failed 97
23 /aktuelt/aktuelt/opningstider-nav-hausten-2015.... Few tests failed 97
24 /aktuelt/aktuelt/haustkveldane-kan-du-bruke-til... Few tests failed 97
25 /aktuelt/aktuelt/valresultat.18480.aspx Few tests failed 97
26 /off-ettersyn/endring-av-reguleringsplan-e16-va... Few tests failed 97
27 /tenester/helse/folkehelse/stralevern/radonmali... Few tests failed 97
28 /off-ettersyn/oppstart-av-revisjon-av-kommunede... Few tests failed 97
29 /om-oss/sok-etter-tilsett Few tests failed 97
30 /kontakt-oss/sok-etter-ansatt Few tests failed 97
31 /tenester/individ-og-samfunn/religion-og-livssyn Few tests failed 97
32 /tenester/individ-og-samfunn/religion-og-livssy... Few tests failed 97
33 /tenester/individ-og-samfunn/religion-og-livssy... Few tests failed 97
34 /tenester/individ-og-samfunn/religion-og-livssy... Few tests failed 97
35 /tenester/individ-og-samfunn/religion-og-livssy... Few tests failed 97
36 /tenester/individ-og-samfunn/dodsfall Few tests failed 97
37 /tenester/individ-og-samfunn/religion-og-livssy... Few tests failed 97
38 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester Few tests failed 97
39 /tenester/barn-og-familie/barn-og-foreldre/skul... Few tests failed 97
40 /tenester/skule-og-utdanning Few tests failed 97
41 /om-oss/kyrkjekontoret Few tests failed 97
42 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/musikk... Few tests failed 97
43 /tenester/helse/helsetenester/legevakt/legekont... Few tests failed 97
44 /tenester/bustad-og-eigedom/eigedom/oppmaling/k... Few tests failed 97
45 /tenester/kultur-idrett-og-fritid Few tests failed 97
46 /tenester/barn-og-familie/barn-og-foreldre/skul... Few tests failed 97
47 /om-oss/webkamera Few tests failed 97
48 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokalh... Few tests failed 97
49 /tenester/naring Few tests failed 97
50 /tenester/naring/ Few tests failed 97
51 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokalh... Few tests failed 97
52 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokalh... Few tests failed 97
53 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokalh... Few tests failed 97
54 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokalh... Few tests failed 97
55 /tenester/naring/landbruk Few tests failed 97
56 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokalh... Few tests failed 97
57 /tenester/helse/psykisk-helse Few tests failed 97
58 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokalh... Few tests failed 97
59 /tenester/individ-og-samfunn/beredskap-og-trygg... Few tests failed 97
60 /tenester/folkehelse/vinnarane-av-trimkonkurran... Few tests failed 97
61 /om-oss/ Few tests failed 97
62 /om-oss Few tests failed 97
63 /tenester/helse/psykisk-helse/psykisk-helsevern... Few tests failed 97
64 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/okon... Few tests failed 97
65 /tenester/helse Few tests failed 97
66 /tenester/helse/ Few tests failed 97
67 /tenester/bustad-og-eigedom/eigedom/renovasjon/... Few tests failed 97
68 /tenester/helse/helsetenester/fysioterapi/fysio... Few tests failed 97
69 /tenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/jakt-... Few tests failed 97
70 /tenester/naring/landbruk/skogbruk/skogbruk.aspx Few tests failed 97
71 /tenester/bustad-og-eigedom/tekniske-tenester/v... Few tests failed 97
72 /tenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagepl... Few tests failed 97
73 /tenester/helse/helsetenester/ergoterapi Few tests failed 97
74 /tenester/naring/naringsutvikling/bedriftsetabl... Few tests failed 97
75 /tenester/bustad-og-eigedom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
76 /tenester/bustad-og-eigedom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
77 /tenester/barn-og-familie/barnevern-og-familiev... Few tests failed 97
78 /tenester/bustad-og-eigedom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
79 /aktuelt/aktuelt/fire-nye-reguleringsplaner-i-v... Few tests failed 97
80 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordni... Few tests failed 97
81 /tenester/individ-og-samfunn/religion-og-livssy... Few tests failed 97
82 /tenester/folkehelse/friluftslivets-ar-i-ryfoss... Few tests failed 97
83 /tenester/helse/folkehelse Few tests failed 97
84 /tenester/skattar-og-avgifter/skatt-og-likning Few tests failed 97
85 /aktuelt/aktuelt/influensavaksine.18559.aspx Few tests failed 97
86 /politikk-og-val Few tests failed 97
87 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/kultur... Few tests failed 97
88 /aktuelt/aktuelt/no-har-legevakta-same-telefonn... Few tests failed 97
89 /ledige-stillingar Few tests failed 97
90 /ledige-stillingar/ Few tests failed 97
91 /tenester/helse/pasientrettar/pasient-og-brukar... Few tests failed 97
92 /tenester/innvandring-og-integrering Few tests failed 97
93 /aktuelt/aktuelt/ny-kommuneplan-for-vang-2015-2... Few tests failed 97
94 /tenester/bustad-og-eigedom/eigedom/eigedomsska... Few tests failed 97
95 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg-og-v... Few tests failed 97
96 /tenester/helse/folkehelse/fysisk-aktivitet/akt... Few tests failed 97
97 /aktuelt/aktuelt/radgjevande-folkeavstemming-om... Few tests failed 97
98 /aktuelt/aktuelt/ny-nasjonal-ordning-for-reduks... Few tests failed 97
99 /off-ettersyn/varsel-om-oppstart-av-to-reguleri... Few tests failed 97
100 /aktuelt/aktuelt/pippi-pa-besok-i-ryfoss-barneh... Few tests failed 97
101 /aktuelt/aktuelt/endring-av-reguleringsplan-for... Few tests failed 97
102 /off-ettersyn/utbyggingsavtaler-til-offentleg-e... Few tests failed 97
103 /politikk-og-val/kontrollutval-revisjon Few tests failed 97
104 /aktuelt/aktuelt/nye-t-skjorter.18378.aspx Few tests failed 97
105 /tenester/folkehelse/klopper-i-vang.5011.aspx Few tests failed 97
106 /aktuelt/aktuelt/oye-vindkraftverk.aspx Few tests failed 97
107 /off-ettersyn/reguleringsplan-for-solstienslie-... Few tests failed 97
108 /artikkel.aspx?MId1=1391&AId=1449 Few tests failed 97
109 /aktuelt/aktuelt/offentleg-bading-skulearet-201... Few tests failed 97
110 /aktuelt/aktuelt/vidar-eltun-ap-fortset-som-ord... Few tests failed 97
111 /aktuelt/aktuelt/legatet-nils-trondsen-thune-og... Few tests failed 97
112 /aktuelt/aktuelt/folkehelse-pa-dagsorden-i-vang... Few tests failed 97
113 /aktuelt/aktuelt/den-positive-vangsgjelding-201... Few tests failed 97
114 /aktuelt/aktuelt/folkehelselov.5012.aspx Few tests failed 97
115 /aktuelt/aktuelt/betalingsautomat-pa-legekontor... Few tests failed 97
116 /aktuelt/aktuelt/nav-reduserte-opningstider-i-s... Few tests failed 97
117 /aktuelt/aktuelt/nytt-skulear-og-ny-skule-i-van... Few tests failed 97
118 /tenester/barn-og-familie/barnevern-og-familiev... Few tests failed 97
119 /om-oss/administrasjon Few tests failed 97
120 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/fritid... Few tests failed 97
121 / Few tests failed 97
122 /artikkel.aspx?MId1=1374&AId=1302 Few tests failed 97
123 /artikkel.aspx?aid=1302&MId1=1374&Side=2 Few tests failed 97
124 /artikkel.aspx?aid=1302&MId1=1374&Side=3 Few tests failed 97
125 /finn-frem/nettstadkart Few tests failed 97
126 /finn-frem/nettstadkart/ Few tests failed 97
127 /aktuelt/aktuelt Few tests failed 97
128 /english-vang-kommune/living-in-vang Few tests failed 97
129 /off-ettersyn/ Few tests failed 97
130 /off-ettersyn Few tests failed 97
131 /politikk-og-val/motekalender Few tests failed 97
132 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur Few tests failed 97
133 /Los.aspx?MId1=1419&tid=25 Few tests failed 97
134 /tenester/helse/helsetenester Few tests failed 97
135 /tenester/bustad-og-eigedom/eigedom Few tests failed 97
136 /Los.aspx?MId1=1419&tid=73 Few tests failed 97
137 /tenester/skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring Few tests failed 97
138 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokalh... Few tests failed 97
139 /tenester/individ-og-samfunn Few tests failed 97
140 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid Few tests failed 97
141 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/omso... Few tests failed 97
142 /tenester/natur-og-miljo Few tests failed 97
143 /tenester/individ-og-samfunn/samfunnsplanlegging Few tests failed 97
144 /tenester/barn-og-familie Few tests failed 97
145 /Los.aspx?MId1=1419&tid=7 Few tests failed 97
146 /tenester/bustad-og-eigedom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
147 /tenester/skule-og-utdanning/grunnskuleopplarin... Few tests failed 97
148 /tenester/skule-og-utdanning/vidaregaande-oppla... Few tests failed 97
149 /tenester/natur-og-miljo/naturforvaltning Few tests failed 97
150 /tenester/bustad-og-eigedom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
151 /tenester/naring/fiske-fangst-og-akvakultur Few tests failed 97
152 /tenester/naring/naringsutvikling/bedriftsetabl... Few tests failed 97
153 /tenester/barn-og-familie/barnevern-og-familievern Few tests failed 97
154 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordni... Few tests failed 97
155 /tenester/naring/landbruk/skogbruk Few tests failed 97
156 /tenester/skule-og-utdanning/vaksenopplaring Few tests failed 97
157 /tenester/helse/psykisk-helse/psykisk-helsevern Few tests failed 97
158 /tenester/helse/helsetenester/legevakt Few tests failed 97
159 /tenester/bustad-og-eigedom/eigedom/feiing Few tests failed 97
160 /tenester/helse/psykisk-helse/psykisk-helsevern/ Few tests failed 97
161 /tenester/helse/helsetenester/fysioterapi Few tests failed 97
162 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg-og-v... Few tests failed 97
163 /tenester/bustad-og-eigedom/tekniske-tenester/v... Few tests failed 97
164 /tenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/jakt-... Few tests failed 97
165 /tenester/skule-og-utdanning/hogare-utdanning Few tests failed 97
166 /tenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/viltf... Few tests failed 97
167 /tenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagepl... Few tests failed 97
168 /tenester/natur-og-miljo/forureining-og-straling Few tests failed 97
169 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/buti... Few tests failed 97
170 /tenester/helse/pasientrettar Few tests failed 97
171 /tenester/naring/landbruk/husdyrhald Few tests failed 97
172 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/okon... Few tests failed 97
173 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel Few tests failed 97
174 /tenester/barn-og-familie/barnehage/barnehageplass Few tests failed 97
175 /tenester/barn-og-familie/barnehage/pedagogisk-... Few tests failed 97
176 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordni... Few tests failed 97
177 /tenester/skule-og-utdanning/vaksenopplaring/in... Few tests failed 97
178 /tenester/helse/helsetenester/fastlege Few tests failed 97
179 /tenester/skule-og-utdanning/grunnskuleopplarin... Few tests failed 97
180 /tenester/bustad-og-eigedom/bygging/byggjesak Few tests failed 97
181 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/kultur... Few tests failed 97
182 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordni... Few tests failed 97
183 /tenester/bustad-og-eigedom/tekniske-tenester/b... Few tests failed 97
184 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordni... Few tests failed 97
185 /tenester/barn-og-familie/barn-og-foreldre Few tests failed 97
186 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/fritid... Few tests failed 97
187 /tenester/bustad-og-eigedom/tekniske-tenester/a... Few tests failed 97
188 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/fritid... Few tests failed 97
189 /tenester/bustad-og-eigedom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
190 /tenester/bustad-og-eigedom/eigedom/oppmaling Few tests failed 97
191 /tenester/skule-og-utdanning/vaksenopplaring/no... Few tests failed 97
192 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordni... Few tests failed 97
193 /tenester/natur-og-miljo/avfallshandtering Few tests failed 97
194 /tenester/helse/pasientrettar/pasient-og-brukar... Few tests failed 97
195 /tenester/innvandring-og-integrering/integrering Few tests failed 97
196 /tenester/helse/helsetenester/sjukeheim Few tests failed 97
197 /tenester/skattar-og-avgifter Few tests failed 97
198 /tenester/helse/folkehelse/stralevern Few tests failed 97
199 /tenester/bustad-og-eigedom/eigedom/renovasjon Few tests failed 97
200 /tenester/bustad-og-eigedom/eigedom/renovasjon/ Few tests failed 97
201 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/okon... Few tests failed 97
202 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/kollekti... Few tests failed 97
203 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/buti... Few tests failed 97
204 /tenester/helse/pasientrettar/pasient-og-brukar... Few tests failed 97
205 /tenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/motor... Few tests failed 97
206 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/okon... Few tests failed 97
207 /tenester/helse/helsetenester/tryggleiksalarm Few tests failed 97
208 /tenester/naring/landbruk/avloysartilskot Few tests failed 97
209 /tenester/naring/naringsutvikling/naringsfond Few tests failed 97
210 /tenester/helse/helsetenester/heimesjukepleie Few tests failed 97
211 /tenester/natur-og-miljo/forureining-og-stralin... Few tests failed 97
212 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/omso... Few tests failed 97
213 /tenester/naring/naringsutvikling/naringsareal Few tests failed 97
214 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/okon... Few tests failed 97
215 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg-og-v... Few tests failed 97
216 /tenester/individ-og-samfunn/flagg-og-ordenar Few tests failed 97
217 /tenester/bustad-og-eigedom/kjop-og-sal Few tests failed 97
218 /tenester/individ-og-samfunn/innbyggjarettar Few tests failed 97
219 /tenester/individ-og-samfunn/personopplysningar Few tests failed 97
220 /tenester/individ-og-samfunn/politikk-og-val Few tests failed 97
221 /tenester/bustad-og-eigedom/leige-og-utleige Few tests failed 97
222 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/lotteri-og-pe... Few tests failed 97
223 /tenester/helse/svangerskap-og-fodsel Few tests failed 97
224 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/kollekti... Few tests failed 97
225 /tenester/skule-og-utdanning/karakterar-og-eval... Few tests failed 97
226 /tenester/skule-og-utdanning/skulemiljo Few tests failed 97
227 /tenester/individ-og-samfunn/sprak Few tests failed 97
228 /tenester/skule-og-utdanning/studiefinansiering Few tests failed 97
229 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/idrett Few tests failed 97
230 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/opphavsrett Few tests failed 97
231 /tenester/individ-og-samfunn/media-og-kommunika... Few tests failed 97
232 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/kollekti... Few tests failed 97
233 /tenester/bustad-og-eigedom/tekniske-tenester/v... Few tests failed 97
234 /tenester/skule-og-utdanning/folkehogskule Few tests failed 97
235 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/friluftsliv Few tests failed 97
236 /tenester/natur-og-miljo/energi Few tests failed 97
237 /tenester/natur-og-miljo/ver-og-klima Few tests failed 97
238 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/pensjon Few tests failed 97
239 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/tran... Few tests failed 97
240 /tenester/arbeid/inntekt/skattekort Few tests failed 97
241 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/omso... Few tests failed 97
242 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/omso... Few tests failed 97
243 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/avla... Few tests failed 97
244 /tenester/naring/reiselivsnaring Few tests failed 97
245 /tenester/bustad-og-eigedom/eigedom/eigedomsskatt Few tests failed 97
246 /tenester/skattar-og-avgifter/skatt-og-likning/... Few tests failed 97
247 /tenester/naring/handel-og-service Few tests failed 97
248 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/luftfart Few tests failed 97
249 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/yrkestra... Few tests failed 97
250 /tenester/innvandring-og-integrering/innvandrin... Few tests failed 97
251 /tenester/skattar-og-avgifter/offentlege-avgifter Few tests failed 97
252 /tenester/helse/folkehelse/fysisk-aktivitet/ Few tests failed 97
253 /tenester/helse/folkehelse/fysisk-aktivitet Few tests failed 97
254 /artikkel.aspx?aid=1302&MId1=1374&Side=10 Few tests failed 97
255 /om-oss/okonomiplan Few tests failed 97
256 /om-oss/arsmelding Few tests failed 96
257 /om-oss/arsmelding/ Few tests failed 96
258 /filOversikt.aspx?MId1=1380&FilkategoriId=100 Few tests failed 96
259 /om-oss/arsrekneskap Few tests failed 96
260 /filOversikt.aspx?MId1=1419&FilkategoriId=39 Few tests failed 96
261 /postliste/sok-etter-dokument Few tests failed 96
262 /postliste Few tests failed 96
263 /artikkel.aspx?aid=914&MId1=1329& Some tests failed 95
264 /english-vang-kommune/culture-and-nature Some tests failed 95
265 /english-vang-kommune/culture-and-nature/ Some tests failed 95
266 /english-vang-kommune/schools/ Some tests failed 95
267 /english-vang-kommune Some tests failed 95
268 /finn-frem Some tests failed 95
269 /artikkel.aspx?aid=903&MId1=1325& Some tests failed 95
270 /aktuelt Some tests failed 95
271 /english-vang-kommune/schools Some tests failed 95
272 /english-vang-kommune/kindergartens Some tests failed 95
273 /english-vang-kommune/kindergartens/ Some tests failed 95
274 /english-vang-kommune/health-and-welfare/health... Some tests failed 95
275 /artikkel.aspx?aid=1066&MId1=1360& Some tests failed 95
276 /english-vang-kommune/facts-about-vang/ Some tests failed 95
277 /english-vang-kommune/health-and-welfare/health... Some tests failed 95
278 /english-vang-kommune/facts-about-vang Some tests failed 95
279 /english-vang-kommune/health-and-welfare/ Some tests failed 95
280 /artikkel.aspx?aid=1068&MId1=1359& Some tests failed 95
281 /english-vang-kommune/health-and-welfare Some tests failed 95
282 /english-vang-kommune/health-and-welfare/welfare Some tests failed 95
283 /english-vang-kommune/health-and-welfare/welfare/ Some tests failed 95
284 /artikkel.aspx?aid=1067&MId1=1361& Some tests failed 95
285 /english-vang-kommune/politics Some tests failed 95
286 /english-vang-kommune/politics/ Some tests failed 95
287 /artikkel.aspx?aid=1061&MId1=1352& Some tests failed 95
288 /english-vang-kommune/pictures-from-vang Some tests failed 94
289 /english-vang-kommune/pictures-from-vang/ Some tests failed 94
290 /english-vang-kommune/contact-us Some tests failed 94
291 /english-vang-kommune/contact-us/ Some tests failed 94
292 /tenester Some tests failed 94
293 /tenester/ Some tests failed 94
294 /vang-kommune Some tests failed 93
295 /artikkel.aspx?aid=1&MId1=599& Some tests failed 93
296 /kontakt-oss Some tests failed 90
297 /vang-kommune/nettstadkart Many tests failed 84
298 /vang-kommune/nettstadkart/ Many tests failed 84
299 /tenester/folkehelse Most tests failed 60