Checked Pages

List of checked pages for site: http://www.roros.kommune.no
Check completed at: 2015-10-23, 10:04
Number of checked pages: 601
Site score: 99

Checked Pages for site: http://www.roros.kommune.no
Rank Page Address Page Score
1 /Gamle-nyheter/Tilskudd-til-tiltak-pa-verneverd... Few tests failed 100
2 /Gamle-nyheter/Foreldrebetaling-barnehage Few tests failed 100
3 /Gamle-nyheter/Foreldrebetaling-barnehage Few tests failed 100
4 /Gamle-nyheter/Adresseprosjekt1 Few tests failed 100
5 /Gamle-nyheter/Adresseprosjekt1 Few tests failed 100
6 /Gamle-nyheter/Innforing-av-offisielle-adresser... Few tests failed 100
7 /Gamle-nyheter/Jegerproven- Few tests failed 100
8 /Gamle-nyheter/DNA-registreringer-av-bjorn-og-u... Few tests failed 100
9 /Gamle-nyheter/SVELGBREMS-PAVIST-PA-ELG-I-ROROS Few tests failed 100
10 /Gamle-nyheter/SVELGBREMS-PAVIST-PA-ELG-I-ROROS Few tests failed 100
11 /Gamle-nyheter/Elektronisk-jegerproveeksamen-fr... Few tests failed 100
12 /Gamle-nyheter/Elektronisk-jegerproveeksamen-fr... Few tests failed 100
13 /Gamle-nyheter/Statlig-stotteordninger-for-bred... Few tests failed 100
14 /Gamle-nyheter/Innforing-av-offisielle-adresser... Few tests failed 100
15 /Gamle-nyheter/Publikumspris-Europa-Nostra-og-U... Few tests failed 100
16 /Gamle-nyheter/Arets-demenspris-i-Sor-Trondelag Few tests failed 100
17 /Gamle-nyheter/Publikumspris-Europa-Nostra-og-U... Few tests failed 100
18 /Gamle-nyheter/berstadstipend2015 Few tests failed 100
19 /Gamle-nyheter/berstadstipend2015 Few tests failed 100
20 /Gamle-nyheter/Brannvernuke Few tests failed 100
21 /Gamle-nyheter/Vannkvalitet1 Few tests failed 100
22 /Gamle-nyheter/Vannkvalitet1 Few tests failed 100
23 /Gamle-nyheter/LANDBRUK---stotte-til-kompetanse... Few tests failed 100
24 /Gamle-nyheter/brekken17mai Few tests failed 100
25 /Gamle-nyheter/brekken17mai Few tests failed 100
26 /Gamle-nyheter/navnesak_hyllingsdalen/ Few tests failed 100
27 /Gamle-nyheter/Gebyrregulativ-2015-budsjett-201... Few tests failed 100
28 /Gamle-nyheter/KUNNGJORING---Reguleringsplan-En... Few tests failed 100
29 /Gamle-nyheter/Apen-time2 Few tests failed 100
30 /Gamle-nyheter/Kommuneplanen---utfordringsdokument Few tests failed 100
31 /Gamle-nyheter/Roros-kommune-i-Kommunekart-App Few tests failed 100
32 /Gamle-nyheter/Roros-kommune-i-Kommunekart-App Few tests failed 100
33 /Gamle-nyheter/Mote-i-Kontrollutvalget-12-mai-2015 Few tests failed 100
34 /Gamle-nyheter/Sentrumsseminar Few tests failed 100
35 /Gamle-nyheter/Kommunekompassevaluering---utvik... Few tests failed 100
36 /Gamle-nyheter/Mote-i-Kontrollutvalget-12-mai-2015 Few tests failed 100
37 /Gamle-nyheter/TrygveHoff Few tests failed 100
38 /Gamle-nyheter/Mote-i-Kontrollutvalget-12-mai-2... Few tests failed 100
39 /Gamle-nyheter/Problemer-med-tilgang-til-postli... Few tests failed 100
40 /Gamle-nyheter/Lerkendal- Few tests failed 100
41 /Gamle-nyheter/Interkommunalt-naringsfond Few tests failed 100
42 /Gamle-nyheter/TrygveHoff/ Few tests failed 100
43 /Gamle-nyheter/Verdensdagen-psykisk-helse Few tests failed 100
44 /Gamle-nyheter/Brannsikkerhet-i-Bergstaden/ Few tests failed 100
45 /Gamle-nyheter/Kommunekompassevaluering---utvik... Few tests failed 100
46 /Gamle-nyheter/Interkommunalt-naringsfond Few tests failed 100
47 /Gamle-nyheter/Omstilling-og-utvikling-i-Roros-... Few tests failed 100
48 /Gamle-nyheter/Visjon-for-Roros---status-prosess Few tests failed 100
49 /Gamle-nyheter/Ny-radmann-Bernt-Tennstrand-har-... Few tests failed 100
50 /Gamle-nyheter/Gagate Few tests failed 100
51 /Gamle-nyheter/Visjon-for-Roros---status-prosess Few tests failed 100
52 /Gamle-nyheter/Valget-2015 Few tests failed 100
53 /Gamle-nyheter/Gagate Few tests failed 100
54 /Gamle-nyheter/Stor-skogbrannfare Few tests failed 100
55 /Gamle-nyheter/Spyling-av-vannledninger Few tests failed 100
56 /Gamle-nyheter/Kreftkoordinator Few tests failed 100
57 /Gamle-nyheter/Valget-2015 Few tests failed 100
58 /Gamle-nyheter/Apen-time Few tests failed 100
59 /Tjenestebeskrivelse/Kart Few tests failed 100
60 /Gamle-nyheter Few tests failed 100
61 /Gamle-nyheter/ Few tests failed 100
62 /Tjenestebeskrivelse/Kulturmidler-retningslinjer Few tests failed 100
63 /Nyheter/Stor-fare-for-viltpakjorsler Few tests failed 100
64 /Nyheter/17-mai-komite-i-arbeid Few tests failed 100
65 /Nyheter/DNA-prover-fra-bjorn-i-2014 Few tests failed 100
66 /Nyheter/DNA-prover-fra-bjorn-i-2014 Few tests failed 100
67 /Nyheter/Fredning-av-rype-og-skogsfugl-/ Few tests failed 100
68 /Tjenestebeskrivelse/Frivillighetspris Few tests failed 100
69 /Nyheter/Fredning-av-rype-og-skogsfugl- Few tests failed 100
70 /Tjenestebeskrivelse/Ledsagerbevis Few tests failed 100
71 /Tjenestebeskrivelse/Ledsagerbevis Few tests failed 100
72 /Nyheter/bergstadstipendet2015 Few tests failed 100
73 /Nyheter/Fagkveld-beitetilsyn-og-kadaverhandtering Few tests failed 100
74 /Nyheter/Fagkveld-beitetilsyn-og-kadaverhandter... Few tests failed 100
75 /Nyheter/Fagkveld-beitetilsyn-og-kadaverhandtering Few tests failed 100
76 /Nyheter/Botanisk-vandring-pa-Solendet Few tests failed 100
77 /Nyheter/bergstadstipendet2015 Few tests failed 100
78 /Nyheter/Valgresultat-kommunestyrevalget/ Few tests failed 100
79 /Nyheter/Valgresultat-kommunestyrevalget Few tests failed 100
80 /Nyheter/Valgresultat-kommunestyrevalget Few tests failed 100
81 /Nyheter/Apen-dag-pa-kulturskolen Few tests failed 100
82 /Tjenestebeskrivelse/67 Few tests failed 100
83 /Tjenestebeskrivelse/Barnehageplass Few tests failed 100
84 /Tjenestebeskrivelse/76 Few tests failed 100
85 /Tjenestebeskrivelse/Utslippstillatelse Few tests failed 100
86 /Tjenestebeskrivelse/Individuell-plan Few tests failed 100
87 /Tjenestebeskrivelse/Gravetillatelse Few tests failed 100
88 /Nyheter/VARSKO-OM-SPREDNING-AV-FISKEARTER Few tests failed 100
89 /Tjenestebeskrivelse/Kunnskapsproven Few tests failed 100
90 /Tjenestebeskrivelse/Deling-av-eiendom/ Few tests failed 100
91 /Tjenestebeskrivelse/Kunnskapsproven Few tests failed 100
92 /Tjenestebeskrivelse/Sykehjem---korttidsopphold Few tests failed 100
93 /Tjenestebeskrivelse/75 Few tests failed 100
94 /Tjenestebeskrivelse/Bo--og-driveplikt Few tests failed 100
95 /Tjenestebeskrivelse/Hjemmehjelp Few tests failed 100
96 /Tjenestebeskrivelse/Skatteattest Few tests failed 100
97 /Tjenestebeskrivelse/75 Few tests failed 100
98 /Tjenestebeskrivelse/Hjemmehjelp/ Few tests failed 100
99 /Nyheter/Redukksjon-foreldrebetaling/ Few tests failed 100
100 /Nyheter/Kommunale-avgifter Few tests failed 100
101 /Nyheter/Eiendomsskatt Few tests failed 100
102 /Tjenestebeskrivelse/Konsesjon-ved-erverv-av-fa... Few tests failed 100
103 /Tjenestebeskrivelse/Konsesjon-ved-erverv-av-fa... Few tests failed 100
104 /Tjenestebeskrivelse/Landbrukseiendom---deling Few tests failed 100
105 /Tjenestebeskrivelse/Landbrukseiendom---deling Few tests failed 100
106 /Tjenestebeskrivelse/Salgsbevilling Few tests failed 100
107 /Tjenestebeskrivelse/Salgsbevilling Few tests failed 100
108 /Nyheter/Markdag-i-Tydal Few tests failed 100
109 /Nyheter/Markdag-i-Tydal Few tests failed 100
110 /Tjenestebeskrivelse/Startlan-bolig Few tests failed 100
111 /Tjenester/Naturforvaltning1 Few tests failed 100
112 /Nyheter/Okonomisk-rapport-2-tertial-klar Few tests failed 100
113 /Nyheter/Fagtur-for-gardbrukere-i-fjellregionen Few tests failed 100
114 /Nyheter/Fagtur-for-gardbrukere-i-fjellregionen/ Few tests failed 100
115 /Nyheter/Forollhogna-konferansen-2015 Few tests failed 100
116 /Nyheter/Roros-far-en-av-to-EU-priser-for-Resta... Few tests failed 100
117 /Nyheter/Menighetsradsvalget-2015 Few tests failed 100
118 /Tjenestebeskrivelse/Feiing-og-tilsyn-med-ildsted Few tests failed 100
119 /Tjenestebeskrivelse/Sykehjem---avlastningsopphold Few tests failed 100
120 /Tjenestebeskrivelse/RLE-faget--melding-om-fritak Few tests failed 100
121 /Tjenestebeskrivelse/PP-tjenesten Few tests failed 100
122 /Nyheter/Temakafe/ Few tests failed 100
123 /Nyheter/Temakafe/ Few tests failed 100
124 /Nyheter/Temakafe2 Few tests failed 100
125 /Nyheter/Ny-administrativ-organisering-i-Roros-... Few tests failed 100
126 /Nyheter/Det-trengs-verger-og-representanter-fo... Few tests failed 100
127 /Nyheter/Temakafe2 Few tests failed 100
128 /Nyheter/Verdens-aktivitets-dag-10-mai Few tests failed 100
129 /Nyheter/Ny-administrativ-organisering-i-Roros-... Few tests failed 100
130 /Nyheter/Tilskudd-verneverdig-bebyggelse Few tests failed 100
131 /Nyheter/Godt-Jobba Few tests failed 100
132 /Nyheter/Valglister---forelopige Few tests failed 100
133 /Nyheter/Godt-Jobba Few tests failed 100
134 /Nyheter/Budsjett-2015---lovlighetskontroll-nr-2 Few tests failed 100
135 /Nyheter/Temakafe1/ Few tests failed 100
136 /Nyheter/Endringer-i-byggesaksforskriften-fra-1... Few tests failed 100
137 /Nyheter/kulturindeks2014 Few tests failed 100
138 /Nyheter/Temakafe Few tests failed 100
139 /Nyheter/Ny-administrativ-organisering-i-Roros-... Few tests failed 100
140 /Nyheter/Budsjett-2015---lovlighetskontroll-nr-2 Few tests failed 100
141 /Nyheter/Invitasjon-til-uthusprosjektet Few tests failed 100
142 /Nyheter/Invitasjon-til-uthusprosjektet Few tests failed 100
143 /Nyheter/Omadressering- Few tests failed 100
144 /Tjenestebeskrivelse/Permisjon-fra-grunnskolen Few tests failed 100
145 /Tjenestebeskrivelse/Skolefritidsordning-SFO Few tests failed 100
146 /Tjenestebeskrivelse/sjenkebevilling Few tests failed 100
147 /Tjenestebeskrivelse/Spillemidler-til-anlegg-fo... Few tests failed 100
148 /Tjenestebeskrivelse/Permisjon-fra-grunnskolen Few tests failed 100
149 /Tjenestebeskrivelse/Spillemidler-til-anlegg-fo... Few tests failed 100
150 /Nyheter/Bernt-Tennstrand-innstilles-som-radman... Few tests failed 100
151 /Nyheter/Oppstart-servicetorg Few tests failed 100
152 /Nyheter/Resultat-av-innbyggerdialogen- Few tests failed 100
153 /Nyheter/Unnga-ulovlige-sankthansbal Few tests failed 100
154 /Nyheter/Bernt-Tennstrand-innstilles-som-radman... Few tests failed 100
155 /Nyheter/Informasjon-om-kommunereformen-pa-hjem... Few tests failed 100
156 /Nyheter/kulturprisen2014BergRyen Few tests failed 100
157 /Nyheter/Unnga-ulovlige-sankthansbal Few tests failed 100
158 /Nyheter/forlenget-apningstid-for-forhandsstemm... Few tests failed 100
159 /Nyheter/Omlegging-av-vannledningsnettet-i-Joha... Few tests failed 100
160 /Tjenestebeskrivelse/Bobiltomming Few tests failed 100
161 /Tjenestebeskrivelse/Motorferdsel-i-utmark-og-p... Few tests failed 100
162 /Tjenestebeskrivelse/Motorferdsel-i-utmark-og-p... Few tests failed 100
163 /Tjenestebeskrivelse/Motorferdsel-i-utmark-og-p... Few tests failed 100
164 /Nyheter/Invitasjon-til-uthusprosjektet/ Few tests failed 100
165 /Nyheter/Valglister---forelopige/ Few tests failed 100
166 /Tjenestebeskrivelse/Krisesenter Few tests failed 100
167 /Nyheter Few tests failed 100
168 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Fr... Few tests failed 100
169 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Fr... Few tests failed 100
170 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Kontrollutvalg Few tests failed 100
171 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Ru... Few tests failed 100
172 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Representant-til-... Few tests failed 100
173 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Utnevningsutvalge... Few tests failed 100
174 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Kontollutvalg Few tests failed 100
175 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Kommunal-HV-nemnd Few tests failed 100
176 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Roros-Fjellstyre Few tests failed 100
177 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Stiftelsen-Rorosm... Few tests failed 100
178 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Klagenemd Few tests failed 100
179 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Eldrerad Few tests failed 100
180 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Roros-Fjellstyre Few tests failed 100
181 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Feragen-Fjellstyre Few tests failed 100
182 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Overformynderi Few tests failed 100
183 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Opnevning-av-komm... Few tests failed 100
184 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Opnevning-av-komm... Few tests failed 100
185 / Few tests failed 100
186 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/1 Few tests failed 100
187 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Va... Few tests failed 100
188 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Va... Few tests failed 100
189 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Administasjonsutvalg Few tests failed 100
190 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Radet-for-Norsk-K... Few tests failed 100
191 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Administasjonsutvalg Few tests failed 100
192 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Kirkelig-fellesrad Few tests failed 100
193 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Fjellkirke Few tests failed 100
194 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Roros-Tomteselska... Few tests failed 100
195 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Representant-til-... Few tests failed 100
196 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Smahagene-borettslag Few tests failed 100
197 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Villreinnemnd Few tests failed 100
198 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/10 Few tests failed 100
199 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/2 Few tests failed 100
200 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Radet-for-Norsk-K... Few tests failed 100
201 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Nasjonaparkstyret... Few tests failed 100
202 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Valg-av-meddommere Few tests failed 100
203 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/3 Few tests failed 100
204 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/8 Few tests failed 100
205 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/3 Few tests failed 100
206 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/4 Few tests failed 100
207 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/4 Few tests failed 100
208 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/11 Few tests failed 100
209 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Medlemmer-til-Frs... Few tests failed 100
210 /Politikk/Styre-rad-og-utvalg/Kontrollutvalg-i-... Few tests failed 100
211 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Ko... Few tests failed 100
212 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltning/ Few tests failed 100
213 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltning/ Few tests failed 100
214 /Nyheter/kulturmidler15 Few tests failed 100
215 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Ps... Few tests failed 100
216 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Ps... Few tests failed 100
217 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Ti... Few tests failed 100
218 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Ti... Few tests failed 100
219 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Gj... Few tests failed 100
220 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Gj... Few tests failed 100
221 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Re... Few tests failed 100
222 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Le... Few tests failed 100
223 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/In... Few tests failed 100
224 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Av... Few tests failed 100
225 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Fr... Few tests failed 100
226 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Fr... Few tests failed 100
227 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester Few tests failed 100
228 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/sk... Few tests failed 100
229 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/sk... Few tests failed 100
230 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Kr... Few tests failed 100
231 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Kr... Few tests failed 100
232 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/au... Few tests failed 100
233 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Om... Few tests failed 100
234 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/He... Few tests failed 100
235 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Kr... Few tests failed 100
236 /Tjenester/Naturforvaltning1/Rovvilt Few tests failed 100
237 /Tjenester/Naturforvaltning1/Rovvilt/ Few tests failed 100
238 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 100
239 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 100
240 /Tjenester/Naturforvaltning1/Verneomrader/Solen... Few tests failed 100
241 /Tjenester/Naturforvaltning1/Verneomrader/Solen... Few tests failed 100
242 /Tjenester/Naturforvaltning1/Verneomrader/Solen... Few tests failed 100
243 /Tjenester/Naturforvaltning1/Verneomrader/Forva... Few tests failed 100
244 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 100
245 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 100
246 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 100
247 /Tjenester/Kultur-og-fritid/Storstuggu Few tests failed 100
248 /Tjenester/Personvernerklaring Few tests failed 100
249 /Tjenester/Naturforvaltning1/Linker Few tests failed 100
250 /Om-roros Few tests failed 100
251 /Om-roros Few tests failed 100
252 /Tjenester/Naturforvaltning1/FERAGEN-FJELLSTYRE Few tests failed 100
253 /Tjenester/Naturforvaltning1/FERAGEN-FJELLSTYRE/ Few tests failed 100
254 /Tjenester/Naturforvaltning1/FERAGEN-FJELLSTYRE Few tests failed 100
255 /Tjenester/Naturforvaltning1/FERAGEN-FJELLSTYRE/ Few tests failed 100
256 /Tjenester/Kultur-og-fritid/ungdommenskultur Few tests failed 100
257 /Kalenderoversikt/Utvalg/ Few tests failed 100
258 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 100
259 /Tjenester/Naturforvaltning1/Verneomrader/Forol... Few tests failed 100
260 /Tjenester/Naturforvaltning1/Fallviltettersok Few tests failed 100
261 /Tjenester/Kultur-og-fritid/Verket Few tests failed 100
262 /Tjenester/Bibliotek1 Few tests failed 100
263 /Tjenester/Bibliotek1 Few tests failed 100
264 /Tjenester/Kultur-og-fritid/lagogforeninger/ Few tests failed 100
265 /Selvbetjening/Vannmalermelding/ Few tests failed 100
266 /Selvbetjening/Pyroteknisk-varehandel Few tests failed 100
267 /Selvbetjening/Vannmalermelding Few tests failed 100
268 /Selvbetjening/Foreningsregistrering Few tests failed 100
269 /Selvbetjening/Endrede-vilkar-enkeltanledning Few tests failed 100
270 /Selvbetjening/Soknad-kommunal-bolig Few tests failed 100
271 /Selvbetjening/Soknad-kommunal-bolig Few tests failed 100
272 /Selvbetjening/Etablererproven Few tests failed 100
273 /Selvbetjening/Etablererproven Few tests failed 100
274 /Selvbetjening/Endrede-vilkar-enkeltanledning Few tests failed 100
275 /Selvbetjening/ Few tests failed 100
276 /Selvbetjening Few tests failed 100
277 /Selvbetjening Few tests failed 100
278 /Tjenester/Kultur-og-fritid/ Few tests failed 100
279 /Tjenester/Kultur-og-fritid Few tests failed 100
280 /Tjenester/Naturforvaltning1/Verneomrader/Langt... Few tests failed 100
281 /Tjenester/Kultur-og-fritid/stotteordning Few tests failed 100
282 /Tjenester/Kultur-og-fritid/Bibliotek1 Few tests failed 100
283 /Tjenester/Naturforvaltning1/Verneomrader/Molma... Few tests failed 100
284 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 100
285 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 100
286 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 100
287 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 100
288 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 100
289 /Tjenester/Naturforvaltning1/Registrering-av-vilt Few tests failed 100
290 /Tjenester/Naturforvaltning1/Registrering-av-vilt/ Few tests failed 100
291 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 100
292 /Tjenester/Naturforvaltning1/Verneomrader/Oyongen- Few tests failed 100
293 /Tjenester/Naturforvaltning1/Verneomrader/Djupt... Few tests failed 100
294 /Tjenester/Naturforvaltning1/Verneomrader/Kvits... Few tests failed 100
295 /Tjenester/Kultur-og-fritid/Idrett Few tests failed 100
296 /Tjenester/Kultur-og-fritid/Idrett Few tests failed 100
297 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 100
298 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 100
299 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 100
300 /Tjenester/Arbeid-og-naringsliv/ Few tests failed 100
301 /Tjenester/Arbeid-og-naringsliv Few tests failed 100
302 /Tjenester/Arbeid-og-naringsliv/ Few tests failed 100
303 /Tjenester/Arealplaner/Arealplaner/Gamle-Elvavo... Few tests failed 100
304 /Tjenester/Arealplaner/Arealplaner/Gamle-Elvavo... Few tests failed 100
305 /Tjenester/Arealplaner/Arealplaner/Gamle-Elvavo... Few tests failed 100
306 /Tjenester/Arealplaner/Arealplaner/Stasjonsomra... Few tests failed 100
307 /Tjenester/Arealplaner/Arealplaner/Stasjonsomra... Few tests failed 100
308 /Tjenester/Arealplaner/Arealplaner/Stasjonsomra... Few tests failed 100
309 /Tjenester/Arealplaner/Arealplaner/Rundtjonna-h... Few tests failed 100
310 /Tjenester/Arealplaner/Arealplaner/Rundtjonna-h... Few tests failed 100
311 /Tjenester/Arealplaner/Arealplaner/Enmoveien-hy... Few tests failed 100
312 /Tjenester/Arealplaner/Arealplaner/Kvennhusbekk... Few tests failed 100
313 /Tjenester/Arealplaner/Arealplaner/Treskeia-gru... Few tests failed 100
314 /Tjenester/Arealplaner/Arealplaner/Treskeia-gru... Few tests failed 100
315 /Tjenester/Arealplaner/Arealplaner/Treskeia-gru... Few tests failed 100
316 /Tjenester/Arealplaner/Arealplaner/Kjerkgardsha... Few tests failed 100
317 /Tjenester/Arealplaner/Arealplaner/Skanckebakke... Few tests failed 100
318 /Tjenester/Arealplaner/Arealplaner/Reguleringsp... Few tests failed 100
319 /Om-roros/Aktuelle-prosjekter Few tests failed 100
320 /Tjenester/Arealplaner/Arealplaner/Fjelluttak-L... Few tests failed 100
321 /Tjenester/Arealplaner/Arealplaner/Fjelluttak-L... Few tests failed 100
322 /Tjenester/Arealplaner/Arealplaner/Fjelluttak-L... Few tests failed 100
323 /Tjenester/Arealplaner/Arealplaner/Idrettsparken/ Few tests failed 100
324 /Tjenester/Arealplaner/Arealplaner/Idrettsparken Few tests failed 100
325 /Tjenester/Naturforvaltning1/Miljo-og-klima Few tests failed 100
326 /Tjenester/Arealplaner/Arealplaner/Reguleringsp... Few tests failed 100
327 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Byggesak- Few tests failed 100
328 /Tjenester/Plan-drift-og-landbruk/Byggesak Few tests failed 100
329 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Byggesak-/ Few tests failed 100
330 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Boligkontor Few tests failed 100
331 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Boligkontor/ Few tests failed 100
332 /Om-roros/Web-kamera/ Few tests failed 100
333 /Tjenester/Naturforvaltning1/Fiske---/ Few tests failed 100
334 /Tjenester/Naturforvaltning1/Fiske--- Few tests failed 100
335 /Tjenester/Barn-og-familie/Barn/Oya-barnehage Few tests failed 100
336 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Oppmaling/ Few tests failed 100
337 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Oppmaling Few tests failed 100
338 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Oppmaling Few tests failed 100
339 /Om-roros/Frilufts--og-verneomrader Few tests failed 100
340 /Tjenester/Landbruk- Few tests failed 100
341 /Tjenester/Barn-og-familie/Barn/Barnehageopptak Few tests failed 100
342 /Tjenester/Barn-og-familie/Barn/Brekken-barnehage Few tests failed 100
343 /Tjenester/Barn-og-familie/Barn/Glamos-barnehage Few tests failed 100
344 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 100
345 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 100
346 /Om-roros/Arsmelding-og-regnskap-/ Few tests failed 100
347 /Om-roros/Arsmelding-og-regnskap-/ Few tests failed 100
348 /Tjenester/Barn-og-familie/Barn/Overgang-barneh... Few tests failed 100
349 /Om-roros/Kart-historiske-veier-og-stier/ Few tests failed 100
350 /Tjenester/Barn-og-familie/Barn/Overgang-barneh... Few tests failed 100
351 /Tjenester/Barn-og-familie/Barn/Overgang-barneh... Few tests failed 100
352 /Om-roros/Kart-historiske-veier-og-stier Few tests failed 100
353 /Om-roros/Kart-historiske-veier-og-stier/ Few tests failed 100
354 /Tjenester/Barn-og-familie/Barn/Systematisk-arb... Few tests failed 100
355 /Om-roros/Ansatte-i-Roros-kommune Few tests failed 100
356 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/He... Few tests failed 100
357 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/He... Few tests failed 100
358 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Le... Few tests failed 99
359 /Politikk/Ordforeren Few tests failed 99
360 /Tjenester/Barn-og-familie/Barnevern Few tests failed 99
361 /Tjenester/Arbeid-og-naringsliv/Bo-og-driveplik... Few tests failed 99
362 /Tjenester/Arbeid-og-naringsliv/Etablererproven- Few tests failed 99
363 /Tjenester/Arbeid-og-naringsliv/Etablererproven- Few tests failed 99
364 /Tjenester/Arbeid-og-naringsliv/Kunnskapsproven... Few tests failed 99
365 /Tjenester/Naturforvaltning1/Smavilt Few tests failed 99
366 /Tjenester/Arbeid-og-naringsliv/Roros-Avloserlag Few tests failed 99
367 /Tjenester/Arbeid-og-naringsliv/Roros-Avloserlag Few tests failed 99
368 /Politikk Few tests failed 99
369 /Politikk/ Few tests failed 99
370 /Politikk Few tests failed 99
371 /Tjenester/Arbeid-og-naringsliv/Kjetil-Reinskou/ Few tests failed 99
372 /Tjenester/Arbeid-og-naringsliv/Reindriftsforva... Few tests failed 99
373 /Tjenester/Arbeid-og-naringsliv/Reindriftsforva... Few tests failed 99
374 /Politikk/Reglement- Few tests failed 99
375 /Tjenester/Arbeid-og-naringsliv/Etablererveiled... Few tests failed 99
376 /Politikk/Reglement-/ Few tests failed 99
377 /Tjenester/Naturforvaltning1/Rovvilt/Gaupe Few tests failed 99
378 /Politikk/Godtgjorelse-folkevalgt/ Few tests failed 99
379 /Tjenester/Naturforvaltning1/Rovvilt/Lisensfell... Few tests failed 99
380 /Tjenester/Gebyrer-og-betalingssatser/ Few tests failed 99
381 /Tjenester/Plan-drift-og-landbruk/Kulturminnefo... Few tests failed 99
382 /Tjenester/Barn-og-familie Few tests failed 99
383 /Tjenester/Barn-og-familie Few tests failed 99
384 /Tjenester/Barn-og-familie/ Few tests failed 99
385 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Kulturminneforvaltn... Few tests failed 99
386 /Tjenester/Oppvekst-og-utdanning/Skoleskyss Few tests failed 99
387 /Tjenester/Oppvekst-og-utdanning/Skoleskyss Few tests failed 99
388 /Tjenester/Oppvekst-og-utdanning/Skolerute-201516 Few tests failed 99
389 /Tjenester/Oppvekst-og-utdanning/MOT Few tests failed 99
390 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Kulturminneforvaltn... Few tests failed 99
391 /Tjenester/Naturforvaltning1/Smavilt/Bever Few tests failed 99
392 /Tjenester/Naturforvaltning1/Rovvilt/Skadefelli... Few tests failed 99
393 /Tjenester/Arealplaner/Horinger Few tests failed 99
394 /jobb Few tests failed 99
395 /jobb Few tests failed 99
396 /Tjenester/Naturforvaltning1/Rovvilt/Tamrein-dr... Few tests failed 99
397 /Tjenester/Arealplaner/Horinger/Rorosmeieriet/ Few tests failed 99
398 /Tjenester/Arealplaner/Horinger/Rorosmeieriet Few tests failed 99
399 /Tjenester/Arealplaner/Horinger/Oppstart-av-nav... Few tests failed 99
400 /Tjenester/Arealplaner/Horinger/Kulturskoleutre... Few tests failed 99
401 /Tjenester/Arealplaner/Horinger/Horingsutkast-o... Few tests failed 99
402 /Tjenester/Arealplaner/Horinger/Kulturskoleutre... Few tests failed 99
403 /Tjenester/Plan-drift-og-landbruk/ Few tests failed 99
404 /Tjenester/Plan-drift-og-landbruk Few tests failed 99
405 /Tjenester/Oppvekst-og-utdanning/SFO Few tests failed 99
406 /Tjenester/Oppvekst-og-utdanning/SFO Few tests failed 99
407 /Tjenester/Naturforvaltning1/Rovvilt/Rovvilt Few tests failed 99
408 /Tjenester/Landbruk-/Skogbruk Few tests failed 99
409 /Tjenester/Barn-og-familie/Hjem-for-en-50-lapp Few tests failed 99
410 /Tjenester/Barn-og-familie/Hjem-for-en-50-lapp/ Few tests failed 99
411 /Tjenester/Oppvekst-og-utdanning/Til-skolene Few tests failed 99
412 /Tjenester/Oppvekst-og-utdanning/Til-skolene Few tests failed 99
413 /Tjenester/Plan-drift-og-landbruk/Renovasjon/ Few tests failed 99
414 /Tjenester/Gebyrer-og-betalingssatser/Gebyrer-2... Few tests failed 99
415 /Tjenester/Gebyrer-og-betalingssatser/Betalings... Few tests failed 99
416 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Byggesak-/Forhandsk... Few tests failed 99
417 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Byggesak-/Forhandsk... Few tests failed 99
418 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/ Few tests failed 99
419 /Tjenester/Oppvekst-og-utdanning/Til-skolene/Gl... Few tests failed 99
420 /Tjenester/Oppvekst-og-utdanning/Til-skolene/Gl... Few tests failed 99
421 /Tjenester/Oppvekst-og-utdanning/SFO/SFO-Roros-... Few tests failed 99
422 /Tjenester/Oppvekst-og-utdanning/SFO/SFO-Roros-... Few tests failed 99
423 /Tjenester/Oppvekst-og-utdanning/SFO/SFO-Roros-... Few tests failed 99
424 /Tjenester/Naturforvaltning1/Samarbeidsradet---... Few tests failed 99
425 /Tjenester/Naturforvaltning1/Samarbeidsradet---... Few tests failed 99
426 /Tjenester/Kart Few tests failed 99
427 /Tjenester/Naturforvaltning1/Miljo-og-klima/Van... Few tests failed 99
428 /Tjenester/Barn-og-familie/GRUV-prosjektet/ Few tests failed 99
429 /Tjenester/Naturforvaltning1/ROROS-FJELLSTYRE/K... Few tests failed 99
430 /Tjenester/Naturforvaltning1/FRILUFTSOMRADER Few tests failed 99
431 /Tjenester/Plan-drift-og-landbruk/Brann--og-fei... Few tests failed 99
432 /Tjenester/Arbeid-og-naringsliv/Bevillinger/Sal... Few tests failed 99
433 /Tjenester/Arbeid-og-naringsliv/Bevillinger/Sal... Few tests failed 99
434 /Tjenester/Arbeid-og-naringsliv/Bevillinger/Sal... Few tests failed 99
435 /Tjenester/Arbeid-og-naringsliv/Bevillinger/Bev... Few tests failed 99
436 /Tjenester/Arbeid-og-naringsliv/Bevillinger/Bev... Few tests failed 99
437 /Tjenester/Arbeid-og-naringsliv/Bevillinger/Bev... Few tests failed 99
438 /Tjenester/Landbruk-/Skjema Few tests failed 99
439 /Tjenester/Landbruk-/Skjema/ Few tests failed 99
440 /Tjenester/Arbeid-og-naringsliv/Bevillinger/Ser... Few tests failed 99
441 /Tjenester/Arealplaner/Planstrategi Few tests failed 99
442 /Tjenester/Arealplaner Few tests failed 99
443 /Tjenester/Landbruk-/Jordbruk/Seterveileder Few tests failed 99
444 /Tjenester/Naturforvaltning1/Miljo-og-klima/Kli... Few tests failed 99
445 /Tjenester/Naturforvaltning1/Jegerproven- Few tests failed 99
446 /Tjenester/Naturforvaltning1/ROROS-FJELLSTYRE Few tests failed 99
447 /Tjenester/Naturforvaltning1/ROROS-FJELLSTYRE Few tests failed 99
448 /Tjenester/Arealplaner/Kommuneplanens-samfunnsd... Few tests failed 99
449 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Byggesak-/Vedtekter... Few tests failed 99
450 /Politikk/Kommunereform/Brev-fra-Fylkesmannen-i... Few tests failed 99
451 /Politikk/Kommunereform/Kommunestyresak-7214---... Few tests failed 99
452 /Politikk/Kommunereform/Brev-fra-Fylkesmannen-i... Few tests failed 99
453 /Tjenester/Naturforvaltning1/FRILUFTSOMRADER/ST... Few tests failed 99
454 /Politikk/Kommunereform Few tests failed 99
455 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 99
456 /Politikk/Kommunereform/Kommunestyresak-43-14--... Few tests failed 99
457 /Politikk/Kommunereform/Kommunereform---prosjek... Few tests failed 99
458 /Politikk/Kommunereform/Invitasjonsbrev-fra-sta... Few tests failed 99
459 /Politikk/Kommunereform/Kommunereform---prosjek... Few tests failed 99
460 /Politikk/Kommunereform/Kommunereform---prosjek... Few tests failed 99
461 /Tjenestebeskrivelse/Reguleringplaner/Utvidelse... Few tests failed 99
462 /Tjenestebeskrivelse/Reguleringplaner/Utvidelse... Few tests failed 99
463 /Tjenestebeskrivelse/Reguleringplaner/Utvidelse... Few tests failed 99
464 /Tjenester/Naturforvaltning1/Miljo-og-klima/Fre... Few tests failed 99
465 /Tjenester/Naturforvaltning1/Miljo-og-klima/Fre... Few tests failed 99
466 /Tjenester/Landbruk-/Jordbruk/Bygdeutvikling-1 Few tests failed 99
467 /Tjenester/Landbruk-/Jordbruk/Bygdeutvikling-1/ Few tests failed 99
468 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 99
469 /Tjenester/Naturforvaltning1/Rovvilt/Endring-av... Few tests failed 99
470 /Tjenester/Naturforvaltning1/Rovvilt/Endring-av... Few tests failed 99
471 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Kulturminneforvaltn... Few tests failed 99
472 /Tjenester/Naturforvaltning1/Fallviltettersok/V... Few tests failed 99
473 /Tjenester/Naturforvaltning1/FRILUFTSOMRADER/DO... Few tests failed 99
474 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 99
475 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 99
476 /Tjenester/Naturforvaltning1/FRILUFTSOMRADER/NE... Few tests failed 99
477 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 99
478 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 99
479 /Tjenester/Naturforvaltning1/FRILUFTSOMRADER/ME... Few tests failed 99
480 /Tjenester/Naturforvaltning1/FRILUFTSOMRADER/ME... Few tests failed 99
481 /Tjenester/Naturforvaltning1/FRILUFTSOMRADER/ME... Few tests failed 99
482 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Kulturminneforvaltn... Few tests failed 99
483 /Tjenester/Kart/Nytt-hoydegrunnlag-i-Roros-kommune Few tests failed 99
484 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 99
485 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 99
486 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/St... Few tests failed 99
487 /Tjenester/Plan-drift-og-landbruk/Brann--og-fei... Few tests failed 99
488 /Tjenester/Landbruk-/Jordbruk/FAGRAPPORTER/ Few tests failed 99
489 /Tjenester/Plan-drift-og-landbruk/Brann--og-fei... Few tests failed 99
490 /Tjenester/Landbruk-/Jordbruk/Fremmede-hageplanter Few tests failed 99
491 /Tjenester/Landbruk-/Jordbruk/Fremmede-hageplanter Few tests failed 99
492 /Tjenester/Landbruk-/Jordbruk/Fremmede-hageplan... Few tests failed 99
493 /Tjenester/Naturforvaltning1/FOND/Aursundfondet Few tests failed 99
494 /Tjenester/Naturforvaltning1/FOND/Aursundfondet/ Few tests failed 99
495 /Om-roros/Ny-i-Roros-/Flyttemelding-og-adressee... Few tests failed 99
496 /Tjenester/Plan-drift-og-landbruk/Brann--og-fei... Few tests failed 99
497 /Om-roros/Ny-i-Roros-/Flyttemelding-og-adressee... Few tests failed 99
498 /Tjenestebeskrivelse/Reguleringplaner/Omradereg... Few tests failed 99
499 /Om-roros/Ny-i-Roros-/Valg-av-fastlege Few tests failed 99
500 /Om-roros/Ny-i-Roros-/ Few tests failed 99
501 /Tjenestebeskrivelse/Reguleringplaner Few tests failed 99
502 /Tjenester/Arealplaner/Kommuneplanens-samfunnsdel- Few tests failed 99
503 /Tjenester/Arealplaner/Kommuneplanens-samfunnsdel- Few tests failed 99
504 /Tjenester/Naturforvaltning1/Det-viltfaglige-ut... Few tests failed 99
505 /Tjenester/Kart/Tur--og-friluftsruter-Roros-kom... Few tests failed 99
506 /Tjenester/Kart/Tur--og-friluftsruter-Roros-kom... Few tests failed 99
507 /Tjenester/Naturforvaltning1/Fiske---/Driftspla... Few tests failed 99
508 /Tjenester/Naturforvaltning1/Rovvilt/Skadefelli... Few tests failed 99
509 /Tjenester/Naturforvaltning1/Samarbeidsradet---... Few tests failed 99
510 /Tjenester/Oppvekst-og-utdanning/Til-skolene/Ro... Few tests failed 99
511 /Tjenester/Oppvekst-og-utdanning/Til-skolene/Ro... Few tests failed 99
512 /Tjenester/Arbeid-og-naringsliv/Bevillinger Few tests failed 99
513 /Tjenester/Oppvekst-og-utdanning/Til-skolene/Ro... Few tests failed 99
514 /Postliste/ Few tests failed 99
515 /Postliste/ Few tests failed 99
516 /Postliste Few tests failed 99
517 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Kulturminneforvaltn... Few tests failed 99
518 /Tjenester/Naturforvaltning1/Fiske---/Fisken-i-... Few tests failed 99
519 /Tjenester/Arealplaner/Kommuneplanens-samfunnsd... Few tests failed 99
520 /Tjenester/Arealplaner/Kommuneplanens-samfunnsd... Few tests failed 99
521 /Om-roros/Ny-i-Roros-/Jeg-skal-flytte-til-Roros... Few tests failed 99
522 /Politikk/Valg- Few tests failed 99
523 /Tjenester/Naturforvaltning1/FOND Few tests failed 99
524 /Tjenester/Naturforvaltning1/FOND Few tests failed 99
525 /Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Le... Few tests failed 99
526 /Tjenester/Arealplaner/Kommuneplanens-samfunnsd... Few tests failed 99
527 /Politikk/Valg-/Valgresultat-kommunestyrevalget Few tests failed 99
528 /Tjenester/Horinger/ Few tests failed 99
529 /Tjenester/Horinger Few tests failed 99
530 /Tjenester/Naturforvaltning1/Jegerproven-/Elekt... Few tests failed 99
531 /Tjenester/Naturforvaltning1/Jegerproven-/Elekt... Few tests failed 99
532 /Tjenester/Naturforvaltning1/Jegerproven-/Elekt... Few tests failed 99
533 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 99
534 /Tjenester/Oppvekst-og-utdanning/Skolestart-og-... Few tests failed 99
535 /Tjenester/Oppvekst-og-utdanning/Skolestart-og-... Few tests failed 99
536 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Kulturminneforvaltn... Few tests failed 99
537 /Tjenester/Oppvekst-og-utdanning/Skolestart-og-... Few tests failed 99
538 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Kulturminneforvaltn... Few tests failed 99
539 /Tjenester/Naturforvaltning1/Fallviltettersok/E... Few tests failed 99
540 /Tjenester/Oppvekst-og-utdanning/Skolestart-og-... Few tests failed 99
541 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Kulturminneforvaltn... Few tests failed 99
542 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Kulturminneforvaltn... Few tests failed 99
543 /Tjenester/Avfall-og-gjenvinning/Bobiltomming Few tests failed 99
544 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Kulturminneforvaltn... Few tests failed 99
545 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Kulturminneforvaltn... Few tests failed 99
546 /Kalenderoversikt/ Few tests failed 99
547 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Kulturminneforvaltn... Few tests failed 99
548 /Tjenester/Avfall-og-gjenvinning Few tests failed 99
549 /Tjenester/Naturforvaltning1/Storviltforvaltnin... Few tests failed 99
550 /Tjenester/Plan-drift-og-landbruk/Prosjekter/Ro... Few tests failed 99
551 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Kulturminneforvaltn... Few tests failed 99
552 /Tjenestebeskrivelse/Vedtatte-planer/Retningsli... Few tests failed 99
553 /Tjenestebeskrivelse/Vedtatte-planer/Retningsli... Few tests failed 99
554 /Tjenester/Arealplaner/Temaplaner/Strategisk-pl... Few tests failed 99
555 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Kulturminneforvaltn... Few tests failed 99
556 /Tjenester/Bolig-og-eiendom/Kulturminneforvaltn... Few tests failed 99
557 /Tjenester/Gebyrer-og-betalingssatser/e-faktura Few tests failed 99
558 /Nettstedskart/ Few tests failed 99
559 /Nettstedskart/ Few tests failed 99
560 /Nettstedskart Few tests failed 99
561 /Tjenester/Naturforvaltning1/Rovvilt/Skadefelli... Few tests failed 99
562 /Tjenester/Arealplaner/Kommuneplanens-samfunnsd... Few tests failed 99
563 /Tjenester/Arealplaner/Kommuneplanens-samfunnsd... Few tests failed 99
564 /Politikk/Valg-/Tidligere-valg/ Few tests failed 99
565 /Politikk/Valg-/Tidligere-valg/ Few tests failed 99
566 /Politikk/Valg-/Tidligere-valg/StortingsvalgSam... Few tests failed 99
567 /Politikk/Partier/Parti-test Few tests failed 99
568 /Politikk/Partier/Parti-test Few tests failed 99
569 /Tjenester/Barn-og-familie/Barn Few tests failed 98
570 /Tjenester/Barn-og-familie/Barn Few tests failed 98
571 /Tjenester/Frivillighetssentral-/ Few tests failed 97
572 /Tjenester/Frivillighetssentral- Few tests failed 97
573 /Kalenderoversikt/Utvalg/Plan-drift-og-landbruk Few tests failed 97
574 /Kalenderoversikt/Utvalg/Interkommunalt-narings... Few tests failed 97
575 /Kalenderoversikt/Utvalg/Valgstyret Few tests failed 97
576 /Kalenderoversikt/Utvalg/Hovedutvalg-for-kultur Few tests failed 97
577 /Kalenderoversikt/Utvalg/Formannskapet Few tests failed 97
578 /Kalenderoversikt/Utvalg/Attforingsutvalget Few tests failed 97
579 /Kalenderoversikt/Utvalg/Det-Viltfaglige-Utvalg... Few tests failed 97
580 /Kalenderoversikt/Utvalg/Forhandlingsutvalget Few tests failed 97
581 /Kalenderoversikt/Utvalg/Hovedutvalg-for-oppvekst Few tests failed 97
582 /Kalenderoversikt/Utvalg/Arbeidsmiljoutvalget Few tests failed 97
583 /Kalenderoversikt/Utvalg/sakkyndig-ankenemnd-fo... Few tests failed 97
584 /Kalenderoversikt/Utvalg/Klagenemnda Few tests failed 97
585 /Kalenderoversikt/Utvalg/Interkommunalt-narings... Few tests failed 97
586 /Kalenderoversikt/Utvalg/klagenemnd-for-helse-o... Few tests failed 97
587 /Kalenderoversikt/Moteskalender Few tests failed 97
588 /Kalenderoversikt/Moteskalender Few tests failed 97
589 /Tjenester/Gebyrer-og-betalingssatser/Bostotte Few tests failed 96
590 /Util/login.aspx?ReturnUrl=%2fTjenester%2fBolig... Few tests failed 95
591 /Util/login.aspx?ReturnUrl=%2fTjenester%2fBolig... Few tests failed 95
592 /Util/login.aspx?ReturnUrl=%2fTjenester%2fOmsor... Few tests failed 95
593 /Tjenester/Landbruk-/Veterinartjenesten Some tests failed 95
594 /BTI/ Some tests failed 91
595 /BTI/Skjema/ Some tests failed 90
596 /BTI/De-utrolige-arene Some tests failed 90
597 /BTI/De-utrolige-arene Some tests failed 90
598 /BTI/Til-foreldre Some tests failed 90
599 /Templates/eDemokrati/Services/DokumentHandlerS... Most tests failed 58
600 /Templates/eDemokrati/Services/DokumentHandlerS... Most tests failed 58
601 /Templates/eDemokrati/Services/DokumentHandlerS... Most tests failed 58