Checked Pages

List of checked pages for site: http://www.eidfjord.kommune.no
Check completed at: 2015-10-23, 08:19
Number of checked pages: 600
Site score: 93

Checked Pages for site: http://www.eidfjord.kommune.no
Rank Page Address Page Score
1 /sd/personvern/EFK0051/?lang=1 Few tests failed 99
2 /sd/personvern/EFK0050/Jaktlag__villreinjakt?la... Few tests failed 99
3 /sd/personvern/EFK0039/?lang=1 Few tests failed 99
4 /sjolvbetening/innsyn/sok-etter-arkivsak Few tests failed 98
5 /kontakt-oss/telefonar/politikarar Few tests failed 98
6 /kontakt-oss/telefonar/tilsette Few tests failed 97
7 /diverse/nettstadskart/ Few tests failed 97
8 /diverse/nettstadskart Few tests failed 97
9 / Few tests failed 97
10 /sjolvbetening/soknadssenter/andre-skjema Few tests failed 97
11 /politikk/moteprotokollar/eidfjord-ungdomsrad Few tests failed 97
12 /tenester/skattar-og-avgifter/skatt-og-likning Few tests failed 97
13 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/pens... Few tests failed 97
14 /tenester/innvandring-og-integrering/innvandrin... Few tests failed 97
15 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/pensjon Few tests failed 97
16 /tenester/individ-og-samfunn/religion-og-livssyn/ Few tests failed 97
17 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/utanland... Few tests failed 97
18 /tenester/individ-og-samfunn/beredskap-og-trygg... Few tests failed 97
19 /tenester/rettslege-sporsmal/rettsvesen/ Few tests failed 97
20 /tenester/skule-og-utdanning/vaksenopplaring Few tests failed 97
21 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/omso... Few tests failed 97
22 /tenester/innvandring-og-integrering/integrering Few tests failed 97
23 /tenester/helse/svangerskap-og-fodsel/ Few tests failed 97
24 /tenester/individ-og-samfunn/sprak/ Few tests failed 97
25 /tenester/helse/svangerskap-og-fodsel Few tests failed 97
26 /tenester/individ-og-samfunn/media-og-kommunika... Few tests failed 97
27 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/avla... Few tests failed 97
28 /tenester/individ-og-samfunn/samfunnsplanlegging/ Few tests failed 97
29 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/buti... Few tests failed 97
30 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/yrkestra... Few tests failed 97
31 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/yrkestra... Few tests failed 97
32 /tenester/helse/psykisk-helse/psykisk-helsevern Few tests failed 97
33 /tenester/individ-og-samfunn/personopplysningar... Few tests failed 97
34 /kontakt-oss/viktige-telefonnummer Few tests failed 97
35 /tenester/skule-og-utdanning/karakterar-og-eval... Few tests failed 97
36 /tenester/rettslege-sporsmal/rettsvesen/rettssak Few tests failed 97
37 /tenester/skule-og-utdanning/skulemiljo Few tests failed 97
38 /tenester/skule-og-utdanning/vaksenopplaring/no... Few tests failed 97
39 /tenester/helse/svangerskap-og-fodsel/svangersk... Few tests failed 97
40 /tenester/individ-og-samfunn/sprak/norsk-sprak Few tests failed 97
41 /tenester/rettslege-sporsmal/rettsvesen/domstol Few tests failed 97
42 /tenester/bustad-og-eigedom/flytting Few tests failed 97
43 /tenester/helse/helsetenester/sjukeheim Few tests failed 97
44 /tenester/individ-og-samfunn/beredskap-og-trygg... Few tests failed 97
45 /tenester/skattar-og-avgifter/offentlege-avgift... Few tests failed 97
46 /tenester/naring/fiske-fangst-og-akvakultur/akv... Few tests failed 97
47 /tenester/naring/handel-og-service/offentleg-in... Few tests failed 97
48 /tenester/naring/fiske-fangst-og-akvakultur/fis... Few tests failed 97
49 /tenester/rettslege-sporsmal/erstatningsordning... Few tests failed 97
50 /tenester/bustad-og-eigedom/leige-og-utleige/ Few tests failed 97
51 /tenester/innvandring-og-integrering/integrerin... Few tests failed 97
52 /tenester/bustad-og-eigedom/flytting/flyttemelding Few tests failed 97
53 /tenester/forbrukarsporsmal/varer-og-tenester/p... Few tests failed 97
54 /tenester/skattar-og-avgifter/skatt-og-likning/... Few tests failed 97
55 /tenester/individ-og-samfunn/politikk-og-val/val Few tests failed 97
56 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/battrafi... Few tests failed 97
57 /tenester/skattar-og-avgifter/skatt-og-likning/... Few tests failed 97
58 /tenester/helse/pasientrettar/pasientskadeersta... Few tests failed 97
59 /tenester/skule-og-utdanning/hogare-utdanning/f... Few tests failed 97
60 /tenester/individ-og-samfunn/media-og-kommunika... Few tests failed 97
61 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/koyretoy... Few tests failed 97
62 /tenester/naring/handel-og-service/meirverdiavgift Few tests failed 97
63 /tenester/skule-og-utdanning/hogare-utdanning/e... Few tests failed 97
64 /tenester/naring/handel-og-service/servering Few tests failed 97
65 /tenester/individ-og-samfunn/innbyggjarettar/ve... Few tests failed 97
66 /tenester/helse/svangerskap-og-fodsel/abort Few tests failed 97
67 /tenester/individ-og-samfunn/sprak/tolketeneste Few tests failed 97
68 /tenester/individ-og-samfunn/dodsfall/skifte Few tests failed 97
69 /tenester/rettslege-sporsmal/lovbrot-og-straff/... Few tests failed 97
70 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/luftfart/ Few tests failed 97
71 /tenester/helse/helsetenester/europeisk-helsetr... Few tests failed 97
72 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/omso... Few tests failed 97
73 /tenester/rettslege-sporsmal/lovbrot-og-straff/bot Few tests failed 97
74 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/koyretoy... Few tests failed 97
75 /tenester/individ-og-samfunn/personopplysningar... Few tests failed 97
76 /tenester/skule-og-utdanning/skulemiljo/uteomrade Few tests failed 97
77 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/pens... Few tests failed 97
78 /tenester/individ-og-samfunn/media-og-kommunika... Few tests failed 97
79 /tenester/individ-og-samfunn/religion-og-livssy... Few tests failed 97
80 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/koyretoy... Few tests failed 97
81 /tenester/naring/handel-og-service/fyrverkeri Few tests failed 97
82 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/avla... Few tests failed 97
83 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/forarkor... Few tests failed 97
84 /tenester/rettslege-sporsmal/erstatningsordning... Few tests failed 97
85 /tenester/individ-og-samfunn/dodsfall/dodsattest Few tests failed 97
86 /tenester/skule-og-utdanning/grunnskuleopplarin... Few tests failed 97
87 /tenester/skattar-og-avgifter/offentlege-avgift... Few tests failed 97
88 /tenester/skule-og-utdanning/vaksenopplaring/in... Few tests failed 97
89 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/avla... Few tests failed 97
90 /tenester/helse/svangerskap-og-fodsel/prevensjon Few tests failed 97
91 /tenester/rettslege-sporsmal/lovbrot-og-straff/... Few tests failed 97
92 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/battrafi... Few tests failed 97
93 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/forarkor... Few tests failed 97
94 /tenester/helse/svangerskap-og-fodsel/ufrivilli... Few tests failed 97
95 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/pens... Few tests failed 97
96 /tenester/individ-og-samfunn/sprak/samisk-sprak Few tests failed 97
97 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg-og-v... Few tests failed 97
98 /tenester/natur-og-miljo/energi/energimerking Few tests failed 97
99 /tenester/helse/pasientrettar/pasient-og-brukar... Few tests failed 97
100 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/kollekti... Few tests failed 97
101 /tenester/natur-og-miljo/energi/fornybar-energi Few tests failed 97
102 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/pens... Few tests failed 97
103 /politikk/moteprotokollar/eidfjord-kommunestyre Few tests failed 97
104 /sjolvbetening/anna-info/retningsliner Few tests failed 97
105 /Webpartside.aspx?MId1=12157 Few tests failed 97
106 /politikk/politiske-moter/moteplan Few tests failed 97
107 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel Few tests failed 97
108 /tenester/skattar-og-avgifter/skatt-og-likning/ Few tests failed 97
109 /tenester/skattar-og-avgifter/offentlege-avgifter Few tests failed 97
110 /tenester/innvandring-og-integrering/innvandrin... Few tests failed 97
111 /tenester/individ-og-samfunn/religion-og-livssyn Few tests failed 97
112 /tenester/individ-og-samfunn/innbyggjarettar Few tests failed 97
113 /tenester/skule-og-utdanning/vaksenopplaring/ Few tests failed 97
114 /tenester/rettslege-sporsmal/rettsvesen Few tests failed 97
115 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/omso... Few tests failed 97
116 /tenester/individ-og-samfunn/dodsfall/ Few tests failed 97
117 /tenester/rettslege-sporsmal/lovbrot-og-straff Few tests failed 97
118 /tenester/rettslege-sporsmal/lovbrot-og-straff/ Few tests failed 97
119 /tenester/individ-og-samfunn/samfunnsplanlegging Few tests failed 97
120 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/avla... Few tests failed 97
121 /tenester/helse/pasientrettar/ Few tests failed 97
122 /tenester/helse/pasientrettar Few tests failed 97
123 /tenester/natur-og-miljo/energi Few tests failed 97
124 /tenester/barn-og-familie/samliv/ekteskap Few tests failed 97
125 /tenester/forbrukarsporsmal/privatokonomi/gjeld... Few tests failed 97
126 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/battrafikk Few tests failed 97
127 /tenester/skattar-og-avgifter/skatt-og-likning/... Few tests failed 97
128 /tenester/innvandring-og-integrering/innvandrin... Few tests failed 97
129 /tenester/skule-og-utdanning/studiefinansiering/ Few tests failed 97
130 /tenester/bustad-og-eigedom/tekniske-tenester/b... Few tests failed 97
131 /tenester/individ-og-samfunn/media-og-kommunika... Few tests failed 97
132 /tenester/skule-og-utdanning/grunnskuleopplarin... Few tests failed 97
133 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/utanland... Few tests failed 97
134 /tenester/individ-og-samfunn/politikk-og-val Few tests failed 97
135 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/kollekti... Few tests failed 97
136 /tenester/naring/handel-og-service/import Few tests failed 97
137 /tenester/individ-og-samfunn/politikk-og-val/ Few tests failed 97
138 /tenester/skule-og-utdanning/studiefinansiering... Few tests failed 97
139 /tenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/jakt-... Few tests failed 97
140 /tenester/bustad-og-eigedom/flytting/ Few tests failed 97
141 /tenester/barn-og-familie/barn-og-foreldre/arv-... Few tests failed 97
142 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/pens... Few tests failed 97
143 /tenester/innvandring-og-integrering/innvandrin... Few tests failed 97
144 /tenester/helse/psykisk-helse/rustiltak Few tests failed 97
145 /tenester/rettslege-sporsmal/lovbrot-og-straff/... Few tests failed 97
146 /tenester/helse/helsetenester/frikort-for-helse... Few tests failed 97
147 /tenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/viltf... Few tests failed 97
148 /tenester/bustad-og-eigedom/bygging/universell-... Few tests failed 97
149 /tenester/rettslege-sporsmal/rettsvesen/mekling Few tests failed 97
150 /tenester/barn-og-familie/barnevern-og-familiev... Few tests failed 97
151 /tenester/rettslege-sporsmal/rettsvesen/rettshjelp Few tests failed 97
152 /tenester/naring/handel-og-service/toll Few tests failed 97
153 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/battrafi... Few tests failed 97
154 /tenester/barn-og-familie/barn-og-foreldre/pers... Few tests failed 97
155 /tenester/helse/pasientrettar/individuell-plan Few tests failed 97
156 /tenester/individ-og-samfunn/religion-og-livssy... Few tests failed 97
157 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/pens... Few tests failed 97
158 /tenester/skule-og-utdanning/karakterar-og-eval... Few tests failed 97
159 /tenester/individ-og-samfunn/personopplysningar... Few tests failed 97
160 /tenester/naring/reiselivsnaring/persontransport Few tests failed 97
161 /tenester/skule-og-utdanning/karakterar-og-eval... Few tests failed 97
162 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg-og-v... Few tests failed 97
163 /tenester/individ-og-samfunn/beredskap-og-trygg... Few tests failed 97
164 /tenester/bustad-og-eigedom/tekniske-tenester/v... Few tests failed 97
165 /tenester/natur-og-miljo/forureining-og-stralin... Few tests failed 97
166 /tenester/rettslege-sporsmal/lovbrot-og-straff/... Few tests failed 97
167 /tenester/skule-og-utdanning/karakterar-og-eval... Few tests failed 97
168 /tenester/arbeid/arbeidsliv/mobbing Few tests failed 97
169 /tenester/rettslege-sporsmal/erstatningsordning... Few tests failed 97
170 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/pens... Few tests failed 97
171 /tenester/skattar-og-avgifter/offentlege-avgift... Few tests failed 97
172 /tenester/individ-og-samfunn/samfunnsplanleggin... Few tests failed 97
173 /tenester/individ-og-samfunn/innbyggjarettar/li... Few tests failed 97
174 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/pens... Few tests failed 97
175 /tenester/individ-og-samfunn/personopplysningar... Few tests failed 97
176 /tenester/barn-og-familie/barnehage/barnehageplass Few tests failed 97
177 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/avla... Few tests failed 97
178 /tenester/individ-og-samfunn/dodsfall/gravstad Few tests failed 97
179 /tenester/individ-og-samfunn/politikk-og-val/po... Few tests failed 97
180 /tenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/kollekti... Few tests failed 97
181 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/avla... Few tests failed 97
182 /tenester/rettslege-sporsmal/rettsvesen/dom Few tests failed 97
183 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/opphavsrett Few tests failed 97
184 /tenester/arbeid/arbeidssoking-og-rekruttering Few tests failed 96
185 /beredskapsportal Few tests failed 96
186 /beredskapsportal/?MId1=12157 Few tests failed 96
187 /kulturskule/ Few tests failed 96
188 /tenester/bustad-og-eigedom/byggja-i-eidfjord/ Few tests failed 96
189 /tenester/bustad-og-eigedom/byggja-i-eidfjord Few tests failed 96
190 /tenester/forbrukarsporsmal/varer-og-tenester Few tests failed 96
191 /tenester/bustad-og-eigedom/bygging Few tests failed 96
192 /tenester/skule-og-utdanning/hogare-utdanning Few tests failed 96
193 /val-2015/valprogram Few tests failed 96
194 /val-2015 Few tests failed 96
195 /sjolvbetening/min-side/opprett-bruker Few tests failed 96
196 /tenester/arbeid/inntekt Few tests failed 95
197 /tenester/barn-og-familie/barnevern-og-familievern Few tests failed 95
198 /tenester/barn-og-familie/barnevern-og-familiev... Few tests failed 95
199 /tenester/kultur/bibliotek Few tests failed 95
200 /tenester/kultur/galleri-n-b Few tests failed 95
201 /tenester/forbrukarsporsmal Few tests failed 95
202 /tenester/administrasjon/skatt-og-skatteinforma... Few tests failed 95
203 /tenester/skule-og-utdanning/folkehogskule Few tests failed 95
204 /tenester/helse-sosial-omsorg/helsestasjon Few tests failed 95
205 /om-eidfjord/veret Few tests failed 95
206 /sd Few tests failed 95
207 /sjolvbetening/innsyn/postlister Some tests failed 94
208 /sjolvbetening/innsyn Some tests failed 94
209 /tenester/barn-og-familie/barn-og-foreldre Some tests failed 94
210 /kommunestruktur Some tests failed 94
211 /tenester/natur-og-miljo/avfallshandtering Some tests failed 94
212 /tenester/barn-og-familie/barnevern-og-familiev... Some tests failed 94
213 /tenester/kultur/galleri-n-b/utstilling-med-eli... Some tests failed 94
214 /tenester/kultur/galleri-n-b/utstilling-med-sti... Some tests failed 94
215 /tenester/arbeid/permisjonsordningar Some tests failed 94
216 /tenester/individ-og-samfunn/flagg-og-ordenar/f... Some tests failed 94
217 /tenester/naring/reiselivsnaring Some tests failed 94
218 /Selvbetjening/LoginValg.aspx?MId1=12267&return... Some tests failed 94
219 /sjolvbetening/anna-info/prisar Some tests failed 93
220 /tenester/bustad-og-eigedom/kommunal-planleggin... Some tests failed 93
221 /tenester/bustad-og-eigedom/kjop-og-sal Some tests failed 93
222 /sjolvbetening/planar/startpakke-for-private-re... Some tests failed 93
223 /tenester/skule-og-oppvekst/varm-skulemat Some tests failed 93
224 /tenester/arbeid/arbeidsliv Some tests failed 93
225 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/idrett/idrett... Some tests failed 93
226 /tenester/skule-og-oppvekst/kulturskule/ Some tests failed 93
227 /tenester/skule-og-oppvekst/kulturskule Some tests failed 93
228 /tenester/skule-og-utdanning/grunnskuleopplarin... Some tests failed 93
229 /tenester/bustad-og-eigedom/klage-pa-enkeltvedtak Some tests failed 93
230 /tenester/natur-og-miljo/naturforvaltning Some tests failed 93
231 /artikkel.aspx?AId=153 Some tests failed 93
232 /tenester/bustad-og-eigedom/bygging/universell-... Some tests failed 93
233 /kommunestruktur/kommunestruktur-i-indre-hardanger Some tests failed 93
234 /artikkel.aspx?AId=15462 Some tests failed 93
235 /tenester/bustad-og-eigedom/kart-og-oppmaling Some tests failed 93
236 /tenester/helse-sosial-omsorg/folkelhelse Some tests failed 93
237 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/musikk... Some tests failed 93
238 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/musikk... Some tests failed 93
239 /tenester/fritid/jakt-og-fiske Some tests failed 93
240 /tenester/administrasjon Some tests failed 93
241 /tenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/motor... Some tests failed 93
242 /tenester/bustad-og-eigedom/infoland Some tests failed 93
243 /tenester/fritid/idrett-og-fysisk-aktivitet Some tests failed 93
244 /tenester/helse/helsetenester/tannhelseteneste Some tests failed 93
245 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/okon... Some tests failed 93
246 /tenester/kultur/kino Some tests failed 93
247 /tenester/bustad-og-eigedom/kommunal-planlegging Some tests failed 93
248 /tenester/helse/folkehelse/vaksine Some tests failed 93
249 /sjolvbetening/planar/okonomiplan Some tests failed 93
250 /sjolvbetening/planar/okonomiplan/ Some tests failed 93
251 /tenester/helse/helsetenester/helsestasjon Some tests failed 93
252 /tenester/helse-sosial-omsorg/heimetenesta Some tests failed 93
253 /tenester/bustad-og-eigedom/eigedomar-til-sals/... Some tests failed 93
254 /tenester/innvandring-og-integrering Some tests failed 93
255 /tenester/helse/psykisk-helse/ Some tests failed 93
256 /om-eidfjord/unik-fra-fjell-til-fjord/kommuneva... Some tests failed 93
257 /tenester/kultur/galleri-n-b/utstilling-med-mar... Some tests failed 93
258 /om-eidfjord/unik-fra-fjell-til-fjord/eidfjordnytt Some tests failed 93
259 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/idrett Some tests failed 93
260 /tenester/individ-og-samfunn/flagg-og-ordenar Some tests failed 93
261 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/lotteri-og-pe... Some tests failed 93
262 /tenester/skule-og-utdanning/grunnskuleopplarin... Some tests failed 93
263 /tenester/fritid/basseng Some tests failed 93
264 /om-eidfjord/ledige-stillingar/framtidsbygda-ei... Some tests failed 93
265 /tenester/natur-og-miljo/forureining-og-straling Some tests failed 93
266 /tenester/bustad-og-eigedom/eigedom Some tests failed 93
267 /tenester/bustad-og-eigedom/eigedom/ Some tests failed 93
268 /tenester/bustad-og-eigedom Some tests failed 93
269 /nyhende/offentleg-bading-2015-2016.171091.aspx Some tests failed 93
270 /val-2015/partilister/hogre.7516.aspx Some tests failed 93
271 /tenester/skule-og-oppvekst Some tests failed 93
272 /kontakt-oss/organisasjonskart/tenesteskildring... Some tests failed 93
273 /politikk/politiske-moter Some tests failed 93
274 /sjolvbetening Some tests failed 93
275 /nyhende/flott-resultat-i-tv-aksjonen.164937.aspx Some tests failed 93
276 /kontakt-oss/organisasjonskart/tenesteskildring... Some tests failed 93
277 /om-eidfjord/ledige-stillingar/nav-eidfjord-sos... Some tests failed 93
278 /kontakt-oss/organisasjonskart/tenesteskildring... Some tests failed 93
279 /politikk Some tests failed 93
280 /nyhende/brimnes-og-bu-har-fatt-postnummer-5783... Some tests failed 93
281 /tenester/kultur Some tests failed 93
282 /tenester/kultur/ Some tests failed 93
283 /tenester/skule-og-oppvekst/barnehage/ Some tests failed 93
284 /tenester/helse-sosial-omsorg/pleie-og-omsorg Some tests failed 93
285 /tenester/helse/helsetenester Some tests failed 93
286 /tenester/tekniske-tenester Some tests failed 93
287 /tenester/helse-sosial-omsorg/legeteneste/ Some tests failed 93
288 /tenester/administrasjon/tenestetorg/ Some tests failed 93
289 /tenester/barn-og-familie/barn-og-foreldre/skul... Some tests failed 93
290 /tenester/administrasjon/okonomiavdeling Some tests failed 93
291 /tenester/tekniske-tenester/kommunale-bygg Some tests failed 93
292 /tenester/skule-og-oppvekst/vaksenopplaring Some tests failed 93
293 /kontakt-oss/organisasjonskart/tenesteskildring... Some tests failed 93
294 /om-eidfjord/kva-skjer/lag-og-organisasjonar Some tests failed 93
295 /kontakt-oss/organisasjonskart/tenesteskildringar Some tests failed 92
296 /kontakt-oss/organisasjonskart/tenesteskildringar/ Some tests failed 92
297 /om-eidfjord/ledige-stillingar Some tests failed 92
298 /val-2015/partilister Some tests failed 92
299 /val-2015/val-nyhende Some tests failed 92
300 /tenester/naring/naringsutvikling Some tests failed 92
301 /aktuelt Some tests failed 92
302 /tenester/naring Some tests failed 92
303 /tenester/skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring Some tests failed 92
304 /tenester/skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring/ Some tests failed 92
305 /sjolvbetening/hoyringar/andre-planar Some tests failed 92
306 /kontakt-oss/telefonar Some tests failed 92
307 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/friluftsliv Some tests failed 92
308 /tenester/skattar-og-avgifter Some tests failed 92
309 /sjolvbetening/planar/reguleringsplanar Some tests failed 92
310 /tenester/skule-og-oppvekst/skule/lagreid-skule... Some tests failed 92
311 /planar/framsida/reguleringsplanar/vedtekne Some tests failed 92
312 /planar/framsida/reguleringsplanar/vedtekne/ Some tests failed 92
313 /om-eidfjord/kva-skjer/lag-og-organisasjonar/ Some tests failed 92
314 /om-eidfjord/unik-fra-fjell-til-fjord/ordforark... Some tests failed 92
315 /fjellstyrehytter/gamla-sandhaug/ Some tests failed 91
316 /fjellstyrehytter/gamla-sandhaug Some tests failed 91
317 /fjellstyrehytter Some tests failed 91
318 /fjellstyrehytter/hyttestandard/ Some tests failed 91
319 /fiske Some tests failed 91
320 /fjellstyrehytter/tinnholen Some tests failed 91
321 /fjellstyrehytter/tinnholen/ Some tests failed 91
322 /fjellstyrehytter/langavasshadle/ Some tests failed 91
323 /fjellstyrehytter/viersla/ Some tests failed 91
324 /fjellstyrehytter/viersla Some tests failed 91
325 /fjellstyrehytter/langavasshadle Some tests failed 91
326 /fjellstyrehytter/skulevika Some tests failed 91
327 /fjellstyrehytter/krobu/ Some tests failed 91
328 /fjellstyrehytter/krobu Some tests failed 91
329 /fjellstyrehytter/stigstuv/ Some tests failed 91
330 /fjellstyrehytter/stigstuv Some tests failed 91
331 /hardangervidda-si-utvikling Some tests failed 91
332 /hardangervidda-nasjonalpark/ Some tests failed 91
333 /fjellstyrehytter/utleigereglar/ Some tests failed 91
334 /fjellstyrehytter/ordensreglar/ Some tests failed 91
335 /fjellstyrehytter/utleigereglar Some tests failed 91
336 /fjellstyrehytter/ordensreglar Some tests failed 91
337 /jakt/smaviltjakt/reglar-smaviltjakt/ Some tests failed 91
338 /jakt/smaviltjakt/trening-fuglehund Some tests failed 91
339 /hardangervidda-si-utvikling/dyreliv/ Some tests failed 91
340 /arsmelding/ Some tests failed 91
341 /hardangervidda-si-utvikling/flora Some tests failed 91
342 /jakt/smaviltjakt Some tests failed 91
343 /hardangervidda-si-utvikling/geologi Some tests failed 91
344 /jakt/smaviltjakt/soknad-om-jakt Some tests failed 91
345 /fiske/rapportering-av-fangst Some tests failed 91
346 /fiske/rapportering-av-fangst/ Some tests failed 91
347 /jakt/smaviltjakt/soknad-om-jakt/ Some tests failed 91
348 /arsmelding Some tests failed 91
349 /hardangervidda-si-utvikling/geologi/ Some tests failed 91
350 /hardangervidda-si-utvikling/dyreliv Some tests failed 91
351 /hardangervidda-si-utvikling/flora/ Some tests failed 91
352 /om-eidfjord-fjellstyre Some tests failed 91
353 /fiske/reglar-garnfiske/ Some tests failed 91
354 /fiske/reglar-stong-og-handsnore/ Some tests failed 91
355 /jakt/villreinjakt Some tests failed 91
356 /planar/framsida/kommuneplan/ Some tests failed 91
357 /planar/framsida/kommuneplan Some tests failed 91
358 /planar/framsida/reguleringsplanar/ Some tests failed 91
359 /jakt/smaviltjakt/taksering/ Some tests failed 91
360 /jakt/smaviltjakt/taksering Some tests failed 91
361 /jakt/smaviltjakt/jaktkort/ Some tests failed 91
362 /jakt/smaviltjakt/jaktkort Some tests failed 91
363 /prisar Some tests failed 91
364 /prisar/ Some tests failed 91
365 /nederlandsk-versjon/de-gemeente/gezondheidszor... Some tests failed 91
366 /nederlandsk-versjon/de-gemeente/gezondheidszor... Some tests failed 91
367 /nederlandsk-versjon/de-gemeente/onderwijs/lagr... Some tests failed 91
368 /nederlandsk-versjon/de-gemeente/onderwijs/lagr... Some tests failed 91
369 /nederlandsk-versjon/de-gemeente/gezondheidszor... Some tests failed 91
370 /nederlandsk-versjon/de-gemeente/onderwijs/here... Some tests failed 91
371 /nederlandsk-versjon/de-gemeente/onderwijs/here... Some tests failed 91
372 /moteprotokoll/ Some tests failed 91
373 /moteprotokoll Some tests failed 91
374 /nederlandsk-versjon/vrije-tijd/in-de-vrije-nat... Some tests failed 91
375 /nederlandsk-versjon/vrije-tijd/in-de-vrije-nat... Some tests failed 91
376 /nederlandsk-versjon/vrije-tijd/in-de-vrije-nat... Some tests failed 91
377 /nederlandsk-versjon/werken-en-wonen/huis-bouwen/ Some tests failed 91
378 /nederlandsk-versjon/vrije-tijd/in-de-vrije-nat... Some tests failed 91
379 /nederlandsk-versjon/werken-en-wonen/huis-bouwen Some tests failed 91
380 /nederlandsk-versjon/vrije-tijd/jeugd/meidengroep Some tests failed 91
381 /nederlandsk-versjon/vrije-tijd/cultuur/ Some tests failed 91
382 /nederlandsk-versjon/vrije-tijd/cultuur Some tests failed 91
383 /fiske/rapportar Some tests failed 91
384 /fiske/rapportar/ Some tests failed 91
385 /nederlandsk-versjon/vrije-tijd/jeugd/buurthuis/ Some tests failed 91
386 /nederlandsk-versjon/bus-en-veerdienst-taxi Some tests failed 91
387 /nederlandsk-versjon/vrije-tijd/jeugd/buurthuis Some tests failed 91
388 /nederlandsk-versjon/vrije-tijd/jeugd/na-school Some tests failed 91
389 /nederlandsk-versjon/vrije-tijd/jeugd/jeugdraad Some tests failed 91
390 /nederlandsk-versjon/vrije-tijd/jeugd/na-school/ Some tests failed 91
391 /nederlandsk-versjon/de-gemeente/onderwijs/noor... Some tests failed 91
392 /nederlandsk-versjon/vrije-tijd/clubs-en-vereni... Some tests failed 91
393 /nederlandsk-versjon/de-gemeente/onderwijs/noor... Some tests failed 91
394 /nederlandsk-versjon/de-gemeente/onderwijs Some tests failed 91
395 /nederlandsk-versjon/de-gemeente/kerk/ Some tests failed 91
396 /nederlandsk-versjon/vrije-tijd/in-de-vrije-nat... Some tests failed 91
397 /nederlandsk-versjon/vrije-tijd/in-de-vrije-nat... Some tests failed 91
398 /nederlandsk-versjon/de-gemeente/gezondheidszorg Some tests failed 91
399 /nederlandsk-versjon/toerisme/ Some tests failed 91
400 /nederlandsk-versjon/werken-en-wonen/zelfstandi... Some tests failed 91
401 /nederlandsk-versjon/toerisme Some tests failed 91
402 /nederlandsk-versjon/de-gemeente Some tests failed 91
403 /nederlandsk-versjon/vrije-tijd/in-de-vrije-nat... Some tests failed 91
404 /nederlandsk-versjon/vrije-tijd Some tests failed 91
405 /nederlandsk-versjon/vrije-tijd/activiteiten-en... Some tests failed 91
406 /nederlandsk-versjon/vrije-tijd/in-de-vrije-nat... Some tests failed 91
407 /nederlandsk-versjon/de-gemeente/sociale-voorzi... Some tests failed 91
408 /nederlandsk-versjon Some tests failed 91
409 /nederlandsk-versjon/de-gemeente/gezondheidszor... Some tests failed 91
410 /nederlandsk-versjon/de-gemeente/gezondheidszor... Some tests failed 91
411 /nederlandsk-versjon/de-gemeente/sociale-voorzi... Some tests failed 91
412 /nederlandsk-versjon/werken-en-wonen Some tests failed 91
413 /nederlandsk-versjon/feiten Some tests failed 91
414 /nederlandsk-versjon/de-gemeente/sociale-voorzi... Some tests failed 91
415 /nederlandsk-versjon/de-gemeente/sociale-voorzi... Some tests failed 91
416 /nederlandsk-versjon/de-gemeente/sociale-voorzi... Some tests failed 91
417 /nederlandsk-versjon/feiten/ Some tests failed 91
418 /planar/framsida/okonomiplanar Some tests failed 91
419 /planar/framsida/okonomiplanar/ Some tests failed 91
420 /planar/framsida/reguleringsplanar/til-hoyring/ Some tests failed 91
421 /planar/framsida/miljo Some tests failed 91
422 /nederlandsk-versjon/foto-s Some tests failed 90
423 /nederlandsk-versjon/foto-s/ Some tests failed 90
424 /nederlandsk-versjon/nieuw-in-eidfjord Some tests failed 90
425 /nederlandsk-versjon/nieuw-in-eidfjord/ Some tests failed 90
426 /nederlandsk-versjon/nieuws/ Some tests failed 90
427 /kontakt-oss/e-post Some tests failed 90
428 /kontakt-oss Some tests failed 90
429 /tenester/kultur/tilskotsordningar Some tests failed 89
430 /tenester/kultur/kulturbygg-og-idrettsanlegg/ Some tests failed 89
431 /tenester/kultur/kulturbygg-og-idrettsanlegg Some tests failed 89
432 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordni... Some tests failed 89
433 /tenester/bustad-og-eigedom/bygging/bustadfinan... Some tests failed 89
434 /tenester/kultur/spelemidlar Some tests failed 89
435 /tenester/barn-og-familie/barnevern-og-familiev... Some tests failed 89
436 /tenester/fritid/barn-og-ungdom Some tests failed 89
437 /tenester/individ-og-samfunn Some tests failed 89
438 /kontakt-oss/organisasjonskart/tenesteskildring... Some tests failed 89
439 /artikkel.aspx?MId1=12206&AId=15270 Some tests failed 89
440 /tenester/helse/psykisk-helse/psykisk-helsevern... Some tests failed 89
441 /tenester/bustad-og-eigedom/eigedomar-til-sals/... Some tests failed 89
442 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid Some tests failed 89
443 /kontakt-oss/organisasjonskart/tenesteskildring... Some tests failed 89
444 /tenester/helse/psykisk-helse Some tests failed 89
445 /kontakt-oss/organisasjonskart/tenesteskildring... Some tests failed 89
446 /val-2015/partilister/arbeiderpartiet.5257.aspx Some tests failed 89
447 /tenester/helse/folkehelse Some tests failed 89
448 /val-2015/partilister/senterpartiet.5261.aspx Some tests failed 89
449 /tenester/skule-og-utdanning/grunnskuleopplarin... Some tests failed 89
450 /tenester/fritid/tursti Some tests failed 89
451 /tenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tenester/buti... Some tests failed 89
452 /tenester/tekniske-tenester/renovasjon Some tests failed 89
453 /tenester/tekniske-tenester/kommunale-vegar Some tests failed 89
454 /kontakt-oss/organisasjonskart/tenesteskildring... Some tests failed 89
455 /tenester/kultur/utleige-og-sal Some tests failed 89
456 /tenester/skule-og-utdanning/grunnskuleopplarin... Some tests failed 89
457 /kontakt-oss/organisasjonskart/tenesteskildring... Some tests failed 89
458 /val-2015/partilister/venstre.5259.aspx Some tests failed 89
459 /politikk/moteprotokollar Some tests failed 89
460 /politikk/politikarar/politisk-organisering Some tests failed 89
461 /nyhende/toneskredo-25-ar.171174.aspx Some tests failed 89
462 /aktuelt/rom-for-ein-til.171064.aspx Some tests failed 89
463 /aktuelt/unik-fra-fjell-til-fjord.168848.aspx Some tests failed 89
464 /kontakt-oss/organisasjonskart/tenesteskildring... Some tests failed 89
465 /nyhende/treng-du-barnehageplass-i-2016.171186.... Some tests failed 89
466 /kontakt-oss/organisasjonskart/tenesteskildring... Some tests failed 89
467 /kontakt-oss/organisasjonskart/tenesteskildring... Some tests failed 89
468 /nyhende/utstillingsprogram-galleri-n-bergslien... Some tests failed 89
469 /kontakt-oss/organisasjonskart/tenesteskildring... Some tests failed 89
470 /val-2015/val-nyhende/kommune-og-fylkestingval-... Some tests failed 89
471 /kontakt-oss/organisasjonskart Some tests failed 89
472 /tenester/helse-sosial-omsorg Some tests failed 89
473 /tenester/helse-sosial-omsorg/ Some tests failed 89
474 /tenester/kultur-idrett-og-fritid Some tests failed 89
475 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur Some tests failed 89
476 /tenester/naring/landbruk Some tests failed 89
477 /tenester/skule-og-oppvekst/sfo Some tests failed 89
478 /tenester/helse Some tests failed 89
479 /tenester/tekniske-tenester/vatn-og-avlop Some tests failed 89
480 /tenester/barn-og-familie Some tests failed 89
481 /tenester/barn-og-familie/barnehage Some tests failed 89
482 /tenester/helse-sosial-omsorg/nav-eidfjord Some tests failed 89
483 /tenester/helse-sosial-omsorg/bygdaheimen Some tests failed 89
484 /tenester/natur-og-miljo Some tests failed 89
485 /tenester/administrasjon/radmann-og-stab Some tests failed 89
486 /kontakt-oss/organisasjonskart/tenesteskildring... Some tests failed 89
487 /kontakt-oss/organisasjonskart/tenesteskildring... Some tests failed 89
488 /beredskapsportal/beredskap-i-eidfjord/beredska... Some tests failed 89
489 /beredskapsportal/beredskap-i-eidfjord/beredska... Some tests failed 89
490 /beredskapsportal/beredskap-i-eidfjord/beredska... Some tests failed 89
491 /beredskapsportal/siste-om-situasjonen/presseme... Some tests failed 89
492 /beredskapsportal/siste-om-situasjonen/ny-bered... Some tests failed 89
493 /beredskapsportal/siste-om-situasjonen/presseme... Some tests failed 89
494 /beredskapsportal/siste-om-situasjonen/beredska... Some tests failed 89
495 /beredskapsportal/siste-om-situasjonen/vegen-vi... Some tests failed 89
496 /beredskapsportal/beredskap-i-eidfjord/vegen-vi... Some tests failed 89
497 /parorende/nyttig-info Some tests failed 89
498 /parorende/statleg-beredskap Some tests failed 89
499 /kulturskule/underside-kultur/spill-trommer-som... Some tests failed 89
500 /kulturskule/underside-kultur/kulturtest1.17101... Some tests failed 89
501 /kulturskule/underside-kultur/kulturtest2.17101... Some tests failed 89
502 /lenkjer Some tests failed 88
503 /lenkjer/ Some tests failed 88
504 /tenester/bustad-og-eigedom/eigedomar-til-sals Some tests failed 88
505 /tenester/bustad-og-eigedom/eigedomar-til-sals/ Some tests failed 88
506 /val-2015/val-nyhende/ Some tests failed 88
507 /tenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/lag-og... Some tests failed 88
508 /tenester/skule-og-utdanning Some tests failed 88
509 /sjolvbetening/hoyringar/reguleringsplanar Some tests failed 88
510 /tenester/skule-og-oppvekst/skule Some tests failed 88
511 /tenester/helse-sosial-omsorg/bustotte Some tests failed 88
512 /Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=608&lang=11&MId... Some tests failed 88
513 /beredskapsportal/siste-om-situasjonen Some tests failed 88
514 /beredskapsportal/beredskap-i-eidfjord/beredska... Some tests failed 88
515 /beredskapsportal/beredskap-i-eidfjord Some tests failed 88
516 /lagreid-skule/heim-skule/fau Some tests failed 87
517 /lagreid-skule/klassar/9-klasse/ Some tests failed 87
518 /lagreid-skule/klassar/9-klasse Some tests failed 87
519 /lagreid-skule/klassar/7-klasse Some tests failed 87
520 /lagreid-skule/klassar/2-klasse/ Some tests failed 87
521 /lagreid-skule/klassar/10-klasse Some tests failed 87
522 /lagreid-skule/klassar/4-klasse/ Some tests failed 87
523 /lagreid-skule/klassar/3-klasse Some tests failed 87
524 /lagreid-skule/klassar/1-klasse Some tests failed 87
525 /lagreid-skule/klassar/10-klasse/ Some tests failed 87
526 /lagreid-skule/klassar/8-klasse Some tests failed 87
527 /lagreid-skule/klassar/5-klasse Some tests failed 87
528 /lagreid-skule/klassar/2-klasse Some tests failed 87
529 /lagreid-skule/klassar/6-klasse Some tests failed 87
530 /lagreid-skule/klassar/6-klasse/ Some tests failed 87
531 /lagreid-skule/klassar/7-klasse/ Some tests failed 87
532 /lagreid-skule/klassar Some tests failed 87
533 /lagreid-skule/tilsette Some tests failed 87
534 /lagreid-skule/tilsette/personale Some tests failed 87
535 /lagreid-skule/skulen/sfo Some tests failed 87
536 /lagreid-skule/skulen/sfo/ Some tests failed 87
537 /lagreid-skule/skulen/informasjon-om-skulen Some tests failed 87
538 /lagreid-skule/skulen/samarbeidsutvalet Some tests failed 87
539 /lagreid-skule/skulen/organisering Some tests failed 87
540 /om-eidfjord/kva-skjer/ Some tests failed 86
541 /om-eidfjord/kva-skjer Some tests failed 86
542 /diverse/kalender Some tests failed 86
543 /lagreid-skule/skulen Some tests failed 86
544 /engelsk-versjon/public-services/education/here... Some tests failed 86
545 /engelsk-versjon/tourism/ Some tests failed 86
546 /engelsk-versjon/tourism Some tests failed 86
547 /engelsk-versjon/leisure/the-natural-environmen... Some tests failed 86
548 /engelsk-versjon/leisure/the-natural-environmen... Some tests failed 86
549 /engelsk-versjon/public-services/education/lagr... Some tests failed 86
550 /engelsk-versjon/leisure/the-natural-environmen... Some tests failed 86
551 /engelsk-versjon/leisure/activities/youth Some tests failed 86
552 /engelsk-versjon/leisure/activities/festivals Some tests failed 86
553 /engelsk-versjon/leisure/activities/festivals/ Some tests failed 86
554 /engelsk-versjon/public-services/social-service... Some tests failed 86
555 /engelsk-versjon/economy/work-and-business Some tests failed 86
556 /engelsk-versjon/economy/work-and-business/shops/ Some tests failed 86
557 /engelsk-versjon/economy/work-and-business/shops Some tests failed 86
558 /engelsk-versjon/public-services/education/uppe... Some tests failed 86
559 /engelsk-versjon/leisure/the-natural-environmen... Some tests failed 86
560 /engelsk-versjon/public-services/education/cult... Some tests failed 86
561 /engelsk-versjon/public-services/education/cult... Some tests failed 86
562 /engelsk-versjon/public-services/education/norw... Some tests failed 86
563 /engelsk-versjon/public-services/education/norw... Some tests failed 86
564 /engelsk-versjon/leisure/the-natural-environmen... Some tests failed 86
565 /engelsk-versjon/public-services/education/uppe... Some tests failed 86
566 /engelsk-versjon/leisure/the-natural-environment Some tests failed 86
567 /engelsk-versjon/leisure/the-natural-environmen... Some tests failed 86
568 /engelsk-versjon/leisure/the-natural-environmen... Some tests failed 86
569 /engelsk-versjon/economy/the-hardanger-bridge Some tests failed 86
570 /engelsk-versjon/economy/the-hardanger-bridge/ Some tests failed 86
571 /engelsk-versjon/leisure/activities Some tests failed 86
572 /engelsk-versjon/leisure/activities/sport Some tests failed 86
573 /engelsk-versjon/leisure/activities/clubs Some tests failed 86
574 /engelsk-versjon/leisure/activities/sport/ Some tests failed 86
575 /engelsk-versjon/public-services/health-care/ph... Some tests failed 86
576 /engelsk-versjon/public-services/health-care/ph... Some tests failed 86
577 /engelsk-versjon/public-services/health-care/ot... Some tests failed 86
578 /engelsk-versjon/public-services/health-care/do... Some tests failed 86
579 /engelsk-versjon/public-services/health-care Some tests failed 86
580 /engelsk-versjon/religion/ Some tests failed 86
581 /engelsk-versjon/public-transport Some tests failed 86
582 /engelsk-versjon/climate Some tests failed 86
583 /engelsk-versjon/public-services/social-service... Some tests failed 86
584 /engelsk-versjon/climate/ Some tests failed 86
585 /engelsk-versjon/public-services/social-service... Some tests failed 86
586 /engelsk-versjon/economy/housing Some tests failed 86
587 /engelsk-versjon/economy/housing/ Some tests failed 86
588 /engelsk-versjon Some tests failed 86
589 /engelsk-versjon/public-services/education Some tests failed 86
590 /lagreid-skule Some tests failed 86
591 /engelsk-versjon/leisure Many tests failed 85
592 /engelsk-versjon/photos/ Many tests failed 84
593 /engelsk-versjon/photos Many tests failed 84
594 /Kalender/CalendarEvents.aspx?lang=11&cat=0&dir... Many tests failed 83
595 /engelsk-versjon/leisure/activities/voluntary-o... Many tests failed 83
596 /engelsk-versjon/leisure/activities/voluntary-o... Many tests failed 83
597 /politikk/politikarar/kommunestyret Most tests failed 60
598 /default.aspx?did=9120581&title=istjenesten+i+n... Most tests failed 54
599 /Autentisering.aspx?ReturnUrl=https%3a%2f%2fwww... Most tests failed 51
600 /Autentisering.aspx?ReturnUrl=https%3a%2f%2fwww... Most tests failed 51