Checked Pages

List of checked pages for site: http://www.somna.kommune.no
Check completed at: 2015-10-23, 09:35
Number of checked pages: 197
Site score: 97

Checked Pages for site: http://www.somna.kommune.no
Rank Page Address Page Score
1 /boligtilskudd Few tests failed 99
2 /bostoette Few tests failed 99
3 /startlaan Few tests failed 99
4 /oekonomisk-gjeldsraadgivning Few tests failed 99
5 /oekonomisk-sosialhjelp Few tests failed 98
6 /aktivitetskalender Few tests failed 97
7 /artikler/nyhetsarkiv?year=2015 Few tests failed 97
8 /artikler/nyhetsarkiv Few tests failed 97
9 /nyhetsarkiv Few tests failed 97
10 /reguleringsplaner-soemna-kommune Few tests failed 97
11 /artikler/reguleringsplaner-soemna-kommune Few tests failed 97
12 /artikler/program-for-17-mai-i-soemna Few tests failed 97
13 /program-for-17-mai-i-soemna Few tests failed 97
14 /naeringsliv Few tests failed 97
15 /artikler/innbyggerundersoekelse-i-soemna-kommu... Few tests failed 97
16 /artikler/soemna-kommunale-kulturskole-2015-16 Few tests failed 97
17 /artikler/fagdag-om-bruk-av-anabole-steorider Few tests failed 97
18 /artikler/tv-aksjonen-nrk-2015-gaar-til-regnsko... Few tests failed 97
19 /artikler/gratis-datakurs-for-nybegynnere Few tests failed 97
20 /artikler/framtidig-kommunestruktur Few tests failed 97
21 /artikler/kulturskoledager-i-soemna-vaaren-2015 Few tests failed 97
22 /artikler/kommunevalg-og-fylkestingsvalg-2015 Few tests failed 97
23 /artikler/seniorsurfdagen-2015 Few tests failed 97
24 /artikler/velkommen-til-proeysen-stund Few tests failed 97
25 /artikler/hvor-lite-skal-du-finne-deg-i----en-k... Few tests failed 97
26 /kontakt-info Few tests failed 97
27 /artikler/oppvekstkonferanse-robuste-barn-og-unge Few tests failed 97
28 /artikler/hjorteviltboers-i-soemna Few tests failed 97
29 /artikler/foreldreveiledningskurs-start-14-oktober Few tests failed 97
30 /artikler/se-oppdatert-aktivitetskalender Few tests failed 97
31 /artikler/husk-baandtvang-for-hund Few tests failed 97
32 /artikler/innkalling-til-kommunestyremoete-22-o... Few tests failed 97
33 /artikler/ny-bedrift-i-soemna Few tests failed 97
34 /artikler/offentlig-bading-og-leie-av-enkelttim... Few tests failed 97
35 /artikler/fristen-for-aa-soeke-paa-raadmannssti... Few tests failed 97
36 /naa-har-legevakten-samme-telefonnummer-i-hele-... Few tests failed 97
37 /aktivitetsdag-paa-sund-soendag-10-mai Few tests failed 97
38 /artikler/gjenglemte-klaer--utstyr-paa-vik-skol... Few tests failed 97
39 /artikler/naa-har-legevakten-samme-telefonnumme... Few tests failed 97
40 /artikler/aktivitetsdag-paa-sund-soendag-10-mai Few tests failed 97
41 /artikler/tildelt-miljoetilskudd-smil-i-landbru... Few tests failed 97
42 /artikler/telefonsentralen-for-raadhuset-er-ute... Few tests failed 97
43 /artikler/hoering---forslag-til-forskrift-om-ut... Few tests failed 97
44 /artikler/bygninger-som-er-unntatt-soeknadsplik... Few tests failed 97
45 /artikler/rapport-kommunestruktur-soer-helgeland Few tests failed 97
46 /tjenester Few tests failed 97
47 /politikk Few tests failed 97
48 /nettstedkart Few tests failed 97
49 /artikler/nettstedkart Few tests failed 97
50 /english Few tests failed 97
51 /artikler/english Few tests failed 97
52 /fakta Few tests failed 97
53 /viltforvaltning Few tests failed 97
54 /politiske-utvalg Few tests failed 97
55 /mijloetilskudd Few tests failed 97
56 /skolerute-2014-2015 Few tests failed 97
57 /demensteam Few tests failed 97
58 /artikler/eiendomsskatt Few tests failed 97
59 /eiendomsskatt Few tests failed 97
60 /helsestasjon Few tests failed 97
61 / Few tests failed 97
62 /choczewo-polen Few tests failed 97
63 /barnehager Few tests failed 97
64 /artikler/folkehelseuka-20151 Few tests failed 97
65 /skolehelsetjenesten Few tests failed 97
66 /moeteplan-2012 Few tests failed 97
67 /folkehelse1 Few tests failed 97
68 /helsestasjonsvirksomhet Few tests failed 97
69 /teknisk Few tests failed 97
70 /ledig-stilling1 Few tests failed 97
71 /samarbeidsparter Few tests failed 97
72 /lisensfelling-av-brunbjoern-naa-ogsaa-tillatt-... Few tests failed 97
73 /legekontor Few tests failed 97
74 /ungdata Few tests failed 97
75 /gjeldsraadgivning-800gjeld Few tests failed 97
76 /kulturskolen Few tests failed 97
77 /severdig-i-soemna Few tests failed 97
78 /aapningstider-svoemmehallen Few tests failed 97
79 /oekonomikontor Few tests failed 97
80 /kurompa Few tests failed 97
81 /jordbruk Few tests failed 97
82 /barnevern Few tests failed 97
83 /ros Few tests failed 97
84 /naering Few tests failed 97
85 /aarsmeldinger Few tests failed 97
86 /artikler/statlig-stoetteordninger-for-bredbaand Few tests failed 97
87 /statlig-stoetteordninger-for-bredbaand Few tests failed 97
88 /artikler/postkasse-trim-i-soemna Few tests failed 97
89 /naering?target=print&template=4B77F13EAF023954... Few tests failed 97
90 /eiendom Few tests failed 97
91 /kommunestyret Few tests failed 97
92 /formannskapskontor Few tests failed 97
93 /vedtatte-planer-og-lokale-forskrifter Few tests failed 97
94 /dalbotn-rundt Few tests failed 97
95 /kulturopplevelser-paa-kvaloeye-2 Few tests failed 97
96 /raadmann Few tests failed 97
97 /kulturopplevelser-paa-kvaloeye Few tests failed 97
98 /kulturopplevelser-paa-kvaloeye-3 Few tests failed 97
99 /bygdedagene-i-dalbotn Few tests failed 97
100 /naeringshuset Few tests failed 97
101 /heim_skolesamarbeid Few tests failed 97
102 /pleie-og-omsorg Few tests failed 97
103 /loenn_personal Few tests failed 97
104 /nav1 Few tests failed 97
105 /vik-skole Few tests failed 97
106 /velferdsordninger Few tests failed 97
107 /trygde-og-omsorgsboliger Few tests failed 97
108 /sommardagan-i-soemna-2015 Few tests failed 97
109 /artikler/ungdommens-kulturmoenstring-ukm Few tests failed 97
110 /konsert-med-soemna-storband Few tests failed 97
111 /utleieboliger Few tests failed 97
112 /artikler/soemna-kommune-informerer Few tests failed 97
113 /kvalitetsarbeid Few tests failed 97
114 /skjaergaardstreff Few tests failed 97
115 /psykiatri Few tests failed 97
116 /ansatte Few tests failed 97
117 /samhandlingsprosjektet-sammen-om-psykisk-helse... Few tests failed 97
118 /artikler/invitasjon-til-lag-og-foreninger-i-so... Few tests failed 97
119 /kultur Few tests failed 97
120 /berg-skole Few tests failed 97
121 /tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord Few tests failed 97
122 /artikler/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord Few tests failed 97
123 /hoerings-sider Few tests failed 97
124 /artikler/hoerings-sider Few tests failed 97
125 /vaksinasjon Few tests failed 97
126 /produksjonstilskudd Few tests failed 97
127 /artikler/oensker-du-aa-bidra-til-bedre-trafikk... Few tests failed 97
128 /artikler/utviklingstiltak-for-nye-etableringer... Few tests failed 97
129 /folkehelseuka-i-nordland Few tests failed 97
130 /fradelingssaker Few tests failed 97
131 /avvik Few tests failed 97
132 /hjemmesykepleien Few tests failed 97
133 /artikler/ukm-i-soemna-14-februar-2015 Few tests failed 97
134 /skogbruk Few tests failed 97
135 /landbruk Few tests failed 97
136 /artikler/spesielle-miljoetiltak-i-jordbruket-i... Few tests failed 97
137 /legetime-via-sms Few tests failed 97
138 /artikler/bygdetunet-etterlyser-informasjon-om-... Few tests failed 97
139 /galleri-kvaloeye-2015 Few tests failed 97
140 /artikler/viltseminar-i-broennoeysund Few tests failed 97
141 /sykehjem Few tests failed 97
142 /artikler/soemna-beatles-2015 Few tests failed 97
143 /artikler/folkehelseuka-2015 Few tests failed 97
144 /svangerskapsomsorgen Few tests failed 97
145 /miljoeterapi Few tests failed 97
146 /skoler Few tests failed 97
147 /artikler/reiselivsprosjektet-inviterer-paa-spe... Few tests failed 97
148 /artikler/aapent-orienteringsmoete-om-soemnasko... Few tests failed 97
149 /artikler/bygdekinoen Few tests failed 97
150 /artikler/organisasjonsstoette-til-innvandrerti... Few tests failed 97
151 /hvor---se-kart Few tests failed 97
152 /artikler/vedroerende-prosjektet-liv-i-bygda Few tests failed 97
153 /artikler/stoette-til-drenering-av-jordbruksjor... Few tests failed 97
154 /kommunalsjef-oppvekst Few tests failed 97
155 /bo-og-arbeid Few tests failed 97
156 /soemna-kart Few tests failed 97
157 /artikler/begynnerkurs-i-motorsag Few tests failed 97
158 /artikler/strandrydde-aksjon-paa-helgeland Few tests failed 97
159 /artikler/solformoerkelsen-sett-fra-soemna Few tests failed 97
160 /kvaloeymarsjen-2015 Few tests failed 97
161 /vaarslaepp-paa-bakketun Few tests failed 97
162 /artikler/boknakarans-lange-dag-paa-soemna Few tests failed 97
163 /artikler/utstillingen-felttoget-i-nordland Few tests failed 97
164 /artikler/nytt-aar-paa-soemna-bygdetun Few tests failed 97
165 /webkamera Few tests failed 97
166 /artikler/lag-og-foreninger-og-soemna-kommune-m... Few tests failed 97
167 /mattradisjoner Few tests failed 97
168 /ledig-stilling Few tests failed 97
169 /artikler/cameleonteateret-med-dansegruppe Few tests failed 97
170 /fysioterapi Few tests failed 97
171 /eldbjoerg-raknes-solo Few tests failed 97
172 /artikler/festmoete-i-anledning-frigjoeringsjub... Few tests failed 97
173 /skolerut-2015-2016 Few tests failed 97
174 /artikler/skolerut-2015-2016 Few tests failed 97
175 /brann Few tests failed 97
176 /artikler/bygdekinoen-i-soemna-avlyst-i-dag-20-... Few tests failed 97
177 /barneforestilling---hva-kommer-naa Few tests failed 97
178 /artikler/kulturmidler-for-2015 Few tests failed 97
179 /2013 Few tests failed 97
180 /2014 Few tests failed 97
181 /2015 Few tests failed 97
182 /strategier Few tests failed 97
183 /id/A6981C261EC275E4C125765700317FD7 Few tests failed 97
184 /om-somna Few tests failed 97
185 /selvbetjening Few tests failed 97
186 /soemna-folkebibiliotek Few tests failed 97
187 /dokumenter Few tests failed 97
188 /kino-i-soemna Few tests failed 97
189 /artikler/i-loepet-av-2017-erstattes-fm-med-dab+ Few tests failed 97
190 /tilbakemelding Few tests failed 96
191 /ordfoerer Few tests failed 96
192 /artikler/soemna-bygdetun-fikk-besoek-av-cruise... Some tests failed 94
193 /artikler/konfliktraadet-soeker-etter-ny-mekler... Some tests failed 94
194 /registrer-en-aktivitet Some tests failed 92
195 /fakta-om-s%C3%B8mna Some tests failed 92
196 /fakta-om-s%C3%B8mna%3Ftarget%3Dprint%26templat... Some tests failed 92
197 /artikler/sommardagan-i-soemna-20151 Some tests failed 92