Checked Pages

List of checked pages for site: http://www.giske.kommune.no
Check completed at: 2015-10-23, 08:58
Number of checked pages: 171
Site score: 96

Checked Pages for site: http://www.giske.kommune.no
Rank Page Address Page Score
1 /individ-og-samfunn/naring-og-arbeidsliv/innvan... Few tests failed 97
2 /individ-og-samfunn/naring-og-arbeidsliv/flyktn... Few tests failed 97
3 /kultur-og-fritid/allmenn-kultur Few tests failed 97
4 /oppvekst-og-skule/sfo Few tests failed 97
5 /kultur-og-fritid/spelemiddel Few tests failed 97
6 /oppvekst-og-skule/vaksenopplaring Few tests failed 97
7 /kultur-og-fritid/frivilligsentral Few tests failed 97
8 /teknisk/oppmalingskontoret Few tests failed 97
9 /kultur-og-fritid/friluftsliv Few tests failed 97
10 /kultur-og-fritid Few tests failed 97
11 /teknisk/plankontoret Few tests failed 97
12 /individ-og-samfunn/naring-og-arbeidsliv/naring... Few tests failed 97
13 /individ-og-samfunn/naring-og-arbeidsliv/naring... Few tests failed 97
14 /individ-og-samfunn/kommunereforma/kommunerefor... Few tests failed 97
15 /politikk/politiske-parti Few tests failed 97
16 /rettslege-sporsmal Few tests failed 97
17 /ledige-stillinger/sjukepleiar-2-x-16-stillinga... Few tests failed 97
18 /ledige-stillinger/helsefagarbeidar-eller-anna-... Few tests failed 97
19 /individ-og-samfunn/kommunereforma/giske-kommun... Few tests failed 97
20 /ledige-stillinger/avdelingsingenior-vatn-avlop... Few tests failed 97
21 /ledige-stillinger/ingenior-kart-og-oppmaling-1... Few tests failed 97
22 /oppvekst-og-skule/barnevern Few tests failed 97
23 /oppvekst-og-skule/barnevern/ Few tests failed 97
24 /om-giske-kommune/ Few tests failed 97
25 /om-giske-kommune Few tests failed 97
26 /sosial-helse-og-omsorg/psykisk-helse Few tests failed 97
27 /teknisk/bygg-og-eigedomsavdeling Few tests failed 97
28 /individ-og-samfunn/beredskap-og-tryggleik Few tests failed 97
29 /artikkel.aspx?MId1=10745&AId=13177 Few tests failed 97
30 /individ-og-samfunn/kommunereforma/ Few tests failed 97
31 /individ-og-samfunn/kommunereforma Few tests failed 97
32 /teknisk/eigedomsskattekontoret Few tests failed 97
33 /sosial-helse-og-omsorg/logoped Few tests failed 97
34 /oppvekst-og-skule/logoped Few tests failed 97
35 /teknisk/byggjesakskontoret Few tests failed 97
36 /teknisk/byggjesakskontoret/ Few tests failed 97
37 /individ-og-samfunn/naring-og-arbeidsliv/nav-giske Few tests failed 97
38 /individ-og-samfunn/naring-og-arbeidsliv Few tests failed 97
39 /sosial-helse-og-omsorg/nav-giske Few tests failed 97
40 /teknisk/bustadkontoret Few tests failed 97
41 /aktuelt/efaktura-i-giske-kommune.20319.aspx Few tests failed 97
42 /teknisk/va-kontoret Few tests failed 97
43 /teknisk/uteseksjonen Few tests failed 97
44 /sosial-helse-og-omsorg Few tests failed 97
45 /sosial-helse-og-omsorg/fysio-ergo Few tests failed 97
46 /aktuelt/okonomisk-radgjeving-i-nav.20412.aspx Few tests failed 97
47 /individ-og-samfunn/kommunereforma/kommunerefor... Few tests failed 97
48 /individ-og-samfunn/naring-og-arbeidsliv/viltfo... Few tests failed 97
49 /individ-og-samfunn/naring-og-arbeidsliv/viltfo... Few tests failed 97
50 /test-barnehage Few tests failed 97
51 /beredskap Few tests failed 97
52 /sosial-helse-og-omsorg/legetenesta Few tests failed 97
53 /kunngjeringar/detaljplan-renseanlegg-nordstran... Few tests failed 97
54 /val-2015/forehandsroysting Few tests failed 97
55 /politikk/barn-og-unge-sin-representant Few tests failed 97
56 /individ-og-samfunn/kommunereforma/giske-kommun... Few tests failed 97
57 /kunngjeringar/detaljplan-ovstegjerda-eigengodk... Few tests failed 97
58 /aktuelt/kva-er-116117.20435.aspx Few tests failed 97
59 /kunngjeringar/detaljplan-gs-reset-offentleg-et... Few tests failed 97
60 /individ-og-samfunn/naring-og-arbeidsliv/kunnsk... Few tests failed 97
61 /kunngjeringar/detaljplan-jogarden-roald-eigeng... Few tests failed 97
62 /kunngjeringar/detaljplan-synnes-vest-eigengodk... Few tests failed 97
63 /individ-og-samfunn/naring-og-arbeidsliv/handel... Few tests failed 97
64 /kunngjeringar/detaljplan-snuplass-juv-eigengod... Few tests failed 97
65 /alle-tenester/adopsjon.17729.aspx Few tests failed 97
66 /alle-tenester/barn-og-familie Few tests failed 97
67 /aktuelt/bygg-utan-a-sokje.20062.aspx Few tests failed 97
68 /kunngjeringar/detaljplan-reset-offentleg-etter... Few tests failed 97
69 /vedtekne-planar-og-rapportar/okonomi/budsjett-... Few tests failed 97
70 /alle-tenester/fellingsloyve.17818.aspx Few tests failed 97
71 /alle-tenester/mobbing-mottiltak.17722.aspx Few tests failed 97
72 /om-giske-kommune/kommunevapen Few tests failed 97
73 /vedtekne-planar-og-rapportar/kommuneplan/kommu... Few tests failed 97
74 /aktuelt/det-nye-kommunestyret-i-giske-kommune.... Few tests failed 97
75 /alle-tenester/arealoverforing.17849.aspx Few tests failed 97
76 /teknisk/vedtekne-planar-og-rapportar/kommunepl... Few tests failed 97
77 /aktuelt/aktiv-pa-dagtid.16694.aspx Few tests failed 97
78 /individ-og-samfunn/naring-og-arbeidsliv/salsloyve Few tests failed 97
79 /alle-tenester/avkoyrsel-privat-avkoyrsel-fra-o... Few tests failed 97
80 /alle-tenester/skjenkjeloyve-ambulerande-for-ei... Few tests failed 97
81 /alle-tenester/innbyggjarforslag.18892.aspx Few tests failed 97
82 /alle-tenester/digital-postkasse.17867.aspx Few tests failed 97
83 /val-2015 Few tests failed 97
84 /individ-og-samfunn/naring-og-arbeidsliv/etable... Few tests failed 97
85 /aktuelt/resirkuler-og-redd-regnskogen.20661.aspx Few tests failed 97
86 /vedtekne-planar-og-rapportar/ Few tests failed 97
87 /vedtekne-planar-og-rapportar Few tests failed 97
88 /alle-tenester/samanslaing-av-matrikkeleiningar... Few tests failed 97
89 /alle-tenester/eldreomsorg-verdigheitsgarantien... Few tests failed 97
90 /alle-tenester/kommunalt-naringsfond.17857.aspx Few tests failed 97
91 /kunngjeringar/detaljplan-gjosund-naring-dokume... Few tests failed 97
92 /alle-tenester/midlar-til-investering-og-bedrif... Few tests failed 97
93 /alle-tenester/omsorgslonn.17636.aspx Few tests failed 97
94 /alle-tenester/opplaring-i-punktskrift-blindesk... Few tests failed 97
95 /aktuelt/valresultat-2015.20612.aspx Few tests failed 97
96 /aktuelt/forkoyrsregulering-av-ovstevegen-og-lo... Few tests failed 97
97 /alle-tenester/fyrverkeri-soknad-om-avfyring.17... Few tests failed 97
98 /skattar-og-avgifter Few tests failed 97
99 /individ-og-samfunn Few tests failed 97
100 /aktuelt/utsetjing-av-kulturlivets-dag-til-sond... Few tests failed 97
101 /alle-tenester/verjemal.17754.aspx Few tests failed 97
102 /alle-tenester/krisesenter.17815.aspx Few tests failed 97
103 /alle-tenester/antenner-for-radio-og-tv.17779.aspx Few tests failed 97
104 /alle-tenester/etablerarproven-for-serveringsve... Few tests failed 97
105 /ledige-stillinger/velkomen-som-jobbsokjar-i-gi... Few tests failed 97
106 /alle-tenester/allemannsretten.17848.aspx Few tests failed 97
107 /individ-og-samfunn/innbyggjarretter Few tests failed 97
108 /alle-tenester/adressetildeling.17751.aspx Few tests failed 97
109 /alle-tenester/val-til-kommunestyret-og-fylkest... Few tests failed 97
110 /alle-tenester/frisklivssentral.17866.aspx Few tests failed 97
111 /alle-tenester/renovasjon.17659.aspx Few tests failed 97
112 /alle-tenester/arbeidsgjevarkontroll-og-rettlei... Few tests failed 97
113 /alle-tenester/avfall-renovasjon-mottak-av-kass... Few tests failed 97
114 /sosial-helse-og-omsorg/folkehelse Few tests failed 97
115 /sosial-helse-og-omsorg/helsestasjon Few tests failed 97
116 /sosial-helse-og-omsorg/koordinerande-team Few tests failed 97
117 /oppvekst-og-skule/ppt Few tests failed 97
118 /oppvekst-og-skule/skulehelsetenesta Few tests failed 97
119 /politikk Few tests failed 97
120 /alle-tenester/politikk Few tests failed 97
121 /individ-og-samfunn/samfunnsplanlegging Few tests failed 97
122 /alle-tenester/alle-tenester Few tests failed 97
123 /alle-tenester/ Few tests failed 97
124 /alle-tenester Few tests failed 97
125 /artikkel.aspx?Aid=1 Few tests failed 97
126 /artikkel.aspx?Aid=1&Back=1&MId1=10684 Few tests failed 97
127 /aktuelt Few tests failed 97
128 /nettstadskart/ Few tests failed 97
129 /nettstadskart Few tests failed 97
130 /kunngjeringar Few tests failed 97
131 /kunngjeringar/ Few tests failed 97
132 /individ-og-samfunn/naring-og-arbeidsliv/skjenk... Few tests failed 97
133 /postliste-innsyn Few tests failed 97
134 /ledige-stillinger/ Few tests failed 97
135 /ledige-stillinger Few tests failed 97
136 /politikk/politiske-moter Few tests failed 97
137 /politikk/politiske-utval Few tests failed 96
138 /vedtekne-planar-og-rapportar/kommuneplan Few tests failed 96
139 /vedtekne-planar-og-rapportar/kommuneplan/ Few tests failed 96
140 /teknisk/vedtekne-planar-og-rapportar/ Few tests failed 96
141 /teknisk/vedtekne-planar-og-rapportar Few tests failed 96
142 /vedtekne-planar-og-rapportar/okonomi Few tests failed 96
143 /vedtekne-planar-og-rapportar/okonomi/ Few tests failed 96
144 /individ-og-samfunn/naring-og-arbeidsliv/server... Few tests failed 96
145 /alle-tenester/teknisk Few tests failed 96
146 /teknisk Few tests failed 96
147 /politikk/ordforaren-si-side Few tests failed 95
148 /oppvekst-og-skule/barnehage Some tests failed 94
149 /oppvekst-og-skule/skule Some tests failed 94
150 /oppvekst-og-skule Some tests failed 93
151 /individ-og-samfunn/lag-og-organisasjonar Some tests failed 92
152 /finn-tilsette Some tests failed 91
153 /sjolvbetening/skjemaoversikt Some tests failed 90
154 /sjolvbetening/ Some tests failed 90
155 /sjolvbetening Some tests failed 90
156 /postliste-innsyn/sok-etter-dokument Some tests failed 89
157 /postliste-innsyn/sok-etter-arkivsak Some tests failed 89
158 /teknisk/kart Some tests failed 89
159 /sosial-helse-og-omsorg/omsorgstenester Some tests failed 88
160 Some tests failed 87
161 /Webpartside.aspx?MId1=10682 Some tests failed 87
162 /vedtekne-planar-og-rapportar/kommuneplan/kommu... Some tests failed 86
163 /vedtekne-planar-og-rapportar/temaplaner Some tests failed 86
164 /vedtekne-planar-og-rapportar/temaplaner/ Some tests failed 86
165 /vedtekne-planar-og-rapportar/kommuneplan/plans... Some tests failed 86
166 /vedtekne-planar-og-rapportar/arsmelding Some tests failed 86
167 /sjolvbetening/min-side/rediger-profil Some tests failed 86
168 /Selvbetjening/LoginValg.aspx?MId1=10715&return... Some tests failed 86
169 /sjolvbetening/min-side/logg-inn Some tests failed 86
170 /alle-tenester/barn-og-familie/barn-og-foreldre... Most tests failed 60
171 /Autentisering.aspx?ReturnUrl=https%3a%2f%2fwww... Most tests failed 51