Checked Pages

List of checked pages for site: http://www.nord-aurdal.kommune.no
Check completed at: 2015-10-23, 06:11
Number of checked pages: 456
Site score: 97

Checked Pages for site: http://www.nord-aurdal.kommune.no
Rank Page Address Page Score
1 /tjenester/barn-og-familie/barn-og-foreldre/sko... Few tests failed 97
2 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 97
3 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 97
4 /deutsch/kindergarten Few tests failed 97
5 /politikk/ Few tests failed 97
6 /politikk Few tests failed 97
7 /tjenester/innvandring-og-integrering Few tests failed 97
8 /tjenester/innvandring-og-integrering/ Few tests failed 97
9 /english/kindergartens Few tests failed 97
10 /english/kindergartens/ Few tests failed 97
11 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/teater Few tests failed 97
12 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/kultu... Few tests failed 97
13 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/film-... Few tests failed 97
14 /aktuelt/den-gode-skoleeier.37623.aspx Few tests failed 97
15 /tjenester/skole-og-utdanning/voksenopplaring/n... Few tests failed 97
16 /english/recreation-and-culture Few tests failed 97
17 /english/a-modern-trade-center Few tests failed 97
18 /deutsch/freizeit-und-kulturleben Few tests failed 97
19 /aktuelt/aktuelt/kulturmidlar-og-kulturprisen-f... Few tests failed 97
20 /tjenester/individ-og-samfunn/beredskap-og-sikk... Few tests failed 97
21 /english Few tests failed 97
22 /tjenester/helse/psykisk-helse/psykisk-helsever... Few tests failed 97
23 /tjenester/hold-deg-pa-beina-gratis-strosand.37... Few tests failed 97
24 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 97
25 /aktuelt/her-er-det-nye-kommunestyret.38829.aspx Few tests failed 97
26 /tjenester/skole-og-utdanning/videregaende-oppl... Few tests failed 97
27 /tjenester/skatter-og-avgifter/offentlige-avgif... Few tests failed 97
28 /tjenester/skatter-og-avgifter/offentlige-avgifter Few tests failed 97
29 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/kommunale-a... Few tests failed 97
30 /aktuelt/det-blir-luseaksjon-i-nord-aurdal-komm... Few tests failed 97
31 /aktuelt/frist-for-a-soke-legat-og-stiftingar-i... Few tests failed 97
32 /aktuelt/aktuelt/fagernes-i-finalen-om-a-vera-n... Few tests failed 97
33 /tjenester/bolig-og-eiendom Few tests failed 97
34 /tjenester/bolig-og-eiendom/ Few tests failed 97
35 /aktuelt/quisling-kopien-av-snartemosverdet-til... Few tests failed 97
36 /aktuelt/samtalen-ikke-et-foredrag-det-ligner-m... Few tests failed 97
37 /aktuelt/salg-av-ved.38892.aspx Few tests failed 97
38 /aktuelt/lyst-pa-rakfisk.5249.aspx Few tests failed 97
39 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagep... Few tests failed 97
40 /tjenester/barn-og-familie/barnehage Few tests failed 97
41 /tjenester/individ-og-samfunn/religion-og-livssyn/ Few tests failed 97
42 /tjenester/individ-og-samfunn/religion-og-livssyn Few tests failed 97
43 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagep... Few tests failed 97
44 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagep... Few tests failed 97
45 /tjenester/barn-og-familie Few tests failed 97
46 /tjenester/barn-og-familie/ Few tests failed 97
47 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagep... Few tests failed 97
48 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom Few tests failed 97
49 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/broyting/ei... Few tests failed 97
50 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagep... Few tests failed 97
51 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagep... Few tests failed 97
52 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/ Few tests failed 97
53 /tjenester/bolig-og-eiendom/bygging/ Few tests failed 97
54 /tjenester/individ-og-samfunn/ Few tests failed 97
55 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester Few tests failed 97
56 /tjenester/individ-og-samfunn Few tests failed 97
57 /tjenester/bolig-og-eiendom/bygging Few tests failed 97
58 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/ Few tests failed 97
59 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid Few tests failed 97
60 /tjenester/helse/folkehelse/fysisk-aktivitet/fr... Few tests failed 97
61 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
62 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/idrett/idret... Few tests failed 97
63 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplaring Few tests failed 97
64 /kontakt/eiendom-og-kvalifisering Few tests failed 97
65 /kontakt/eiendom-og-kvalifisering/ Few tests failed 97
66 /tjenester/helse/folkehelse/fysisk-aktivitet/tr... Few tests failed 97
67 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid Few tests failed 97
68 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur Few tests failed 97
69 /tjenester/helse/folkehelse Few tests failed 97
70 /postliste Few tests failed 97
71 /tjenester/helse/folkehelse/ Few tests failed 97
72 /tjenester/bolig-og-eiendom/bygging/byggesak/bo... Few tests failed 97
73 /deutsch/kontakt Few tests failed 97
74 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 97
75 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 97
76 /tjenester/barn-og-familie/barnevern-og-familie... Few tests failed 97
77 /tjenester/barn-og-familie/barnevern-og-familie... Few tests failed 97
78 /tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester Few tests failed 97
79 /kontakt/hjemmetjeneste Few tests failed 97
80 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/festival Few tests failed 97
81 /tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester/... Few tests failed 97
82 /tjenester/helse/helsetjenester/habilitering-og... Few tests failed 97
83 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
84 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsord... Few tests failed 97
85 /tjenester/individ-og-samfunn/beredskap-og-sikk... Few tests failed 97
86 /tjenester/individ-og-samfunn/beredskap-og-sikk... Few tests failed 97
87 /aktuelt/tid-for-korrektur-pa-bygdebok-for-sven... Few tests failed 97
88 /tjenester/skole-og-utdanning/voksenopplaring Few tests failed 97
89 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsord... Few tests failed 97
90 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsord... Few tests failed 97
91 /aktuelt/skolestart-hosten-2015.38729.aspx Few tests failed 97
92 /tjenester/skole-og-utdanning/voksenopplaring/n... Few tests failed 97
93 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/bibliotek Few tests failed 97
94 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehagep... Few tests failed 97
95 /tjenester/helse/folkehelse/fysisk-aktivitet/ha... Few tests failed 97
96 /aktuelt/kulturprisen-til-jahn-bore-jahnsen.aspx Few tests failed 97
97 /tjenester/helse/folkehelse/fysisk-aktivitet/fr... Few tests failed 97
98 /tjenester/helse/folkehelse/fysisk-aktivitet/ny... Few tests failed 97
99 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 97
100 /tjenester/skole-og-utdanning/skolemiljo/uteomr... Few tests failed 97
101 /tjenester/individ-og-samfunn/beredskap-og-sikk... Few tests failed 97
102 /kontakt/kultur-og-service Few tests failed 97
103 /tjenester/individ-og-samfunn/beredskap-og-sikk... Few tests failed 97
104 /kontakt/teknisk-drift/ Few tests failed 97
105 /kontakt/teknisk-drift Few tests failed 97
106 /politikk/eldrerad Few tests failed 97
107 /deutsch/handelszentrum Few tests failed 97
108 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/friti... Few tests failed 97
109 /english/contact-us Few tests failed 97
110 /tjenester/helse/helsetjenester/legevakt/valdre... Few tests failed 97
111 /aktuelt/krigsminnemarkeringar-i-valdres.38193.... Few tests failed 97
112 /tjenester/natur-og-miljo/ Few tests failed 97
113 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/kultu... Few tests failed 97
114 /tjenester/natur-og-miljo Few tests failed 97
115 /politikk/politirad Few tests failed 97
116 /deutsch Few tests failed 97
117 /tjenester/skole-og-utdanning/hoyere-utdanning Few tests failed 97
118 /tjenester/trafikk-reiser-og-samferdsel Few tests failed 97
119 /tjenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/ Few tests failed 97
120 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/festi... Few tests failed 97
121 /tjenester/skatter-og-avgifter Few tests failed 97
122 /tjenester/skatter-og-avgifter/skatt-og-likning Few tests failed 97
123 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/kommunale-a... Few tests failed 97
124 /deutsch/grundschulangebot Few tests failed 97
125 /aktuelt/varsel-om-oppstart-av-planarbeid-stors... Few tests failed 97
126 /politikk/kommunalt-rad-for-mennesker-med-nedsa... Few tests failed 97
127 /politikk/ungdomsrad Few tests failed 97
128 /tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester/... Few tests failed 97
129 /politikk/okonomi-og-arsberetning Few tests failed 97
130 /english/schools Few tests failed 97
131 /tjenester/individ-og-samfunn/politikk-og-valg/... Few tests failed 97
132 /aktuelt/varsel-om-oppstart-av-planarbeid-fjell... Few tests failed 97
133 /aktuelt/musikalsk-demensomsorg.37376.aspx Few tests failed 97
134 /tjenester/naring/landbruk/skogbruk/skogbruk.aspx Few tests failed 97
135 /tjenester/naring/naringsutvikling Few tests failed 97
136 /tjenester/naring Few tests failed 97
137 /politikk/kontrollutvalget/kommunerevisjonen Few tests failed 97
138 /aktuelt/refleksens-dag-pa-nabs.39057.aspx Few tests failed 97
139 /aktuelt/informasjon-om-trygghetsalarmer.37650.... Few tests failed 97
140 /aktuelt/65.39066.aspx Few tests failed 97
141 /aktuelt/informasjon-om-private-alarmer-og-vald... Few tests failed 97
142 /aktuelt/kommunal-planstrategi-2016-2019-varsel... Few tests failed 97
143 /aktuelt/sommervandringa-2015-nord-aurdal.38966... Few tests failed 97
144 /aktuelt/ellen-persvold-takker-ja-til-ny-stilli... Few tests failed 97
145 /aktuelt/nord-aurdal-kommune-godkjent-som-trafi... Few tests failed 97
146 /aktuelt/formannskapet-pa-befaring-pa-lobrotin.... Few tests failed 97
147 /ledige-stillinger Few tests failed 97
148 /skjema/skjemaoversikt/utfylling Few tests failed 97
149 /aktuelt/kommunestyret-konstituerte-seg.38999.aspx Few tests failed 97
150 /aktuelt/hjelp-oss-a-bidra-til-trafikksikkerhet... Few tests failed 97
151 /tjenester/skole-og-utdanning/ Few tests failed 97
152 /tjenester/skole-og-utdanning Few tests failed 97
153 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/pedagogisk... Few tests failed 97
154 /nettstedskart/ Few tests failed 97
155 /nettstedskart Few tests failed 97
156 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 97
157 /politikk/moteplan-og-sakliste Few tests failed 97
158 /aktuelt Few tests failed 97
159 /tjenester/helse/helsetjenester Few tests failed 97
160 /politikk/politiske-utvalg Few tests failed 97
161 /tjenester/individ-og-samfunn/beredskap-og-sikk... Few tests failed 97
162 /tjenester/individ-og-samfunn/beredskap-og-sikk... Few tests failed 97
163 /tjenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg-og-... Few tests failed 97
164 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 97
165 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/om... Few tests failed 97
166 /tjenester/helse/folkehelse/fysisk-aktivitet Few tests failed 97
167 /tjenester/skole-og-utdanning/voksenopplaring/n... Few tests failed 97
168 /tjenester/naring/landbruk Few tests failed 97
169 /tjenester/helse/psykisk-helse Few tests failed 97
170 /tjenester/naring/landbruk/ Few tests failed 97
171 /tjenester/individ-og-samfunn/politikk-og-valg Few tests failed 97
172 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsord... Few tests failed 97
173 /tjenester/innvandring-og-integrering/integrering Few tests failed 97
174 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/bo... Few tests failed 97
175 /tjenester/naring/handel-og-service Few tests failed 97
176 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/idrett Few tests failed 97
177 /tjenester/naring/handel-og-service/ Few tests failed 97
178 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/idrett/idret... Few tests failed 97
179 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/av... Few tests failed 97
180 /tjenester/individ-og-samfunn/beredskap-og-sikk... Few tests failed 97
181 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/friti... Few tests failed 97
182 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 97
183 /tjenester/individ-og-samfunn/samfunnsplanlegging Few tests failed 97
184 /tjenester/helse/helsetjenester/habilitering-og... Few tests failed 97
185 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 97
186 /tjenester/helse/helsetjenester/trygghetsalarm Few tests failed 97
187 /tjenester/skole-og-utdanning/hoyere-utdanning/... Few tests failed 97
188 /tjenester/skole-og-utdanning/voksenopplaring/i... Few tests failed 97
189 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning Few tests failed 97
190 /tjenester/individ-og-samfunn/politikk-og-valg/... Few tests failed 97
191 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsord... Few tests failed 97
192 /tjenester/individ-og-samfunn/dodsfall Few tests failed 97
193 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/ok... Few tests failed 97
194 /tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester/... Few tests failed 97
195 /tjenester/individ-og-samfunn/innbyggerrettigheter Few tests failed 97
196 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/musikk Few tests failed 97
197 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planlegging Few tests failed 97
198 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
199 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/lag-o... Few tests failed 97
200 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/pedagogisk... Few tests failed 97
201 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/tr... Few tests failed 97
202 /tjenester/bolig-og-eiendom/bygging/byggesak Few tests failed 97
203 /tjenester/helse/helsetjenester/legevakt Few tests failed 97
204 /tjenester/helse/helsetjenester/sykehjem Few tests failed 97
205 /tjenester/helse/psykisk-helse/psykisk-helsevern Few tests failed 97
206 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/tr... Few tests failed 97
207 /tjenester/helse/folkehelse/ernaring Few tests failed 97
208 /tjenester/individ-og-samfunn/religion-og-livss... Few tests failed 97
209 /tjenester/individ-og-samfunn/religion-og-livss... Few tests failed 97
210 /tjenester/individ-og-samfunn/religion-og-livss... Few tests failed 97
211 /tjenester/skole-og-utdanning/skolemiljo Few tests failed 97
212 /tjenester/skole-og-utdanning/skolemiljo/ Few tests failed 97
213 /tjenester/individ-og-samfunn/politikk-og-valg/... Few tests failed 97
214 /tjenester/barn-og-familie/samliv/ekteskap Few tests failed 97
215 /tjenester/individ-og-samfunn/religion-og-livss... Few tests failed 97
216 /tjenester/naring/handel-og-service/alkoholsalg Few tests failed 97
217 /tjenester/individ-og-samfunn/innbyggerrettighe... Few tests failed 97
218 /tjenester/naring/fiske-fangst-og-akvakultur Few tests failed 97
219 /tjenester/helse/helsetjenester/hjemmesykepleie Few tests failed 97
220 /tjenester/skole-og-utdanning/videregaende-oppl... Few tests failed 97
221 /tjenester/bolig-og-eiendom/leie-og-utleie Few tests failed 97
222 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/friluftsliv Few tests failed 97
223 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/broyting Few tests failed 97
224 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/om... Few tests failed 97
225 /tjenester/bolig-og-eiendom/leie-og-utleie/komm... Few tests failed 97
226 /tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester/... Few tests failed 97
227 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/av... Few tests failed 97
228 /tjenester/skole-og-utdanning/skolemiljo/uteomrade Few tests failed 97
229 /tjenester/helse/helsetjenester/fastlege Few tests failed 97
230 /tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester/... Few tests failed 97
231 /tjenester/skole-og-utdanning/videregaende-oppl... Few tests failed 97
232 /tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester/... Few tests failed 97
233 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/av... Few tests failed 97
234 /tjenester/skole-og-utdanning/hoyere-utdanning/... Few tests failed 97
235 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/av... Few tests failed 97
236 /tjenester/helse/helsetjenester/sykehus Few tests failed 97
237 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 97
238 /tjenester/individ-og-samfunn/innbyggerrettighe... Few tests failed 97
239 /tjenester/naring/naringsutvikling/bedriftsetab... Few tests failed 97
240 /tjenester/helse/pasientrettigheter Few tests failed 97
241 /tjenester/naring/handel-og-service/servering Few tests failed 97
242 /tjenester/helse/svangerskap-og-fodsel Few tests failed 97
243 /tjenester/naring/landbruk/skogbruk Few tests failed 97
244 /tjenester/naring/landbruk/avlosertilskudd Few tests failed 97
245 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/landbruksei... Few tests failed 97
246 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/dans Few tests failed 97
247 /tjenester/naring/handel-og-service/torgsalg Few tests failed 97
248 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/jakt... Few tests failed 97
249 /tjenester/individ-og-samfunn/media-og-kommunik... Few tests failed 97
250 /tjenester/individ-og-samfunn/dodsfall/gravsted Few tests failed 97
251 /tjenester/helse/psykisk-helse/rustiltak Few tests failed 97
252 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/feiing Few tests failed 97
253 /tjenester/bolig-og-eiendom/leie-og-utleie/leie... Few tests failed 97
254 /tjenester/helse/svangerskap-og-fodsel/svangers... Few tests failed 97
255 /tjenester/skole-og-utdanning/karakterer-og-eva... Few tests failed 97
256 /tjenester/naring/reiselivsnaring Few tests failed 97
257 /tjenester/barn-og-familie/samliv/familievern Few tests failed 97
258 /tjenester/naring/landbruk/husdyrhold Few tests failed 97
259 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/frit... Few tests failed 97
260 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/moto... Few tests failed 97
261 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/alle... Few tests failed 97
262 /tjenester/barn-og-familie/barnevern-og-familie... Few tests failed 97
263 /tjenester/arbeid/inntekt/skattekort Few tests failed 97
264 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
265 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
266 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/tr... Few tests failed 97
267 /tjenester/natur-og-miljo/avfallshandtering Few tests failed 97
268 /tjenester/natur-og-miljo/var-og-klima Few tests failed 97
269 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/frio... Few tests failed 97
270 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/natu... Few tests failed 97
271 /tjenester/natur-og-miljo/forurensning-og-straling Few tests failed 97
272 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/renovasjon Few tests failed 97
273 /tjenester/innvandring-og-integrering/innvandri... Few tests failed 97
274 /tjenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/kollekt... Few tests failed 97
275 /tjenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/luftfart Few tests failed 97
276 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
277 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 97
278 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
279 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/kultu... Few tests failed 96
280 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
281 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
282 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
283 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 96
284 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
285 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 96
286 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
287 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
288 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 96
289 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
290 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
291 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
292 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
293 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
294 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
295 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
296 /tjenester/helse/folkehelse/fysisk-aktivitet/ak... Few tests failed 96
297 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
298 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
299 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokal... Few tests failed 96
300 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokal... Few tests failed 96
301 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
302 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokal... Few tests failed 96
303 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
304 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
305 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
306 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokal... Few tests failed 96
307 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
308 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/museum Few tests failed 96
309 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
310 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/musik... Few tests failed 96
311 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/musik... Few tests failed 96
312 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsord... Few tests failed 96
313 /tjenester/helse/helsetjenester/habilitering-og... Few tests failed 96
314 /aktuelt/soknad-til-sfo.37675.aspx Few tests failed 96
315 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokal... Few tests failed 96
316 /tjenester/helse/helsetjenester/habilitering-og... Few tests failed 96
317 /tjenester/helse/helsetjenester/fysioterapi Few tests failed 96
318 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokal... Few tests failed 96
319 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokal... Few tests failed 96
320 /tjenester/barn-og-familie/barnehage/pedagogisk... Few tests failed 96
321 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokal... Few tests failed 96
322 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokal... Few tests failed 96
323 /planer/vedtatte-planer Few tests failed 96
324 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokal... Few tests failed 96
325 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lokal... Few tests failed 96
326 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsord... Few tests failed 96
327 /tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplari... Few tests failed 96
328 /tjenester/helse/folkehelse/fysisk-aktivitet/fy... Few tests failed 96
329 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
330 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
331 /tjenester/helse/helsetjenester/skolehelsetjene... Few tests failed 96
332 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
333 /tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planleggin... Few tests failed 96
334 /tjenester/barn-og-familie/barn-og-foreldre/sko... Few tests failed 96
335 /tjenester/helse/helsetjenester/fysioterapi/til... Few tests failed 96
336 /tjenester/naring/handel-og-service/alkoholsalg... Few tests failed 96
337 /planer/ Few tests failed 96
338 /planer Few tests failed 96
339 /tjenester/helse Few tests failed 96
340 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/landbruksei... Few tests failed 96
341 /tjenester/helse/ Few tests failed 96
342 /tjenester/barn-og-familie/barn-og-foreldre/sko... Few tests failed 96
343 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsord... Few tests failed 96
344 /tjenester/helse/helsetjenester/helsestasjon/he... Few tests failed 96
345 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/landbruksei... Few tests failed 96
346 /tjenester/helse/folkehelse/fysisk-aktivitet/fo... Few tests failed 96
347 /tjenester/individ-og-samfunn/politikk-og-valg/... Few tests failed 96
348 /tjenester/helse/helsetjenester/helsestasjon/se... Few tests failed 96
349 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/film-... Few tests failed 96
350 /planer/pagaende-planprosesser/ Few tests failed 96
351 /planer/pagaende-planprosesser Few tests failed 96
352 /tjenester/helse/folkehelse/fysisk-aktivitet/pa... Few tests failed 96
353 /tjenester/helse/folkehelse/fysisk-aktivitet/mi... Few tests failed 96
354 /artikkel.aspx?MId1=593&AId=1468 Few tests failed 96
355 /tjenester/helse/helsetjenester/habilitering-og... Few tests failed 96
356 /tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester/... Few tests failed 96
357 /tjenester/helse/helsetjenester/legevakt/legeva... Few tests failed 96
358 /tjenester/helse/helsetjenester/helsestasjon/ Few tests failed 96
359 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsord... Few tests failed 96
360 /tjenester/helse/helsetjenester/helsestasjon Few tests failed 96
361 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/landbruksei... Few tests failed 96
362 /tjenester/bolig-og-eiendom/bygging/byggesak/so... Few tests failed 96
363 /aktuelt/aktuelt/frivillige-lag-og-organisasjon... Few tests failed 96
364 /tjenester/helse/helsetjenester/sykehjem/aurdal... Few tests failed 96
365 /tjenester/helse/psykisk-helse/rustiltak/rusfor... Few tests failed 96
366 /tjenester/individ-og-samfunn/beredskap-og-sikk... Few tests failed 96
367 /tjenester/individ-og-samfunn/religion-og-livss... Few tests failed 96
368 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/jakt... Few tests failed 96
369 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/moto... Few tests failed 96
370 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/vilt... Few tests failed 96
371 /tjenester/individ-og-samfunn/religion-og-livss... Few tests failed 96
372 /tjenester/individ-og-samfunn/religion-og-livss... Few tests failed 96
373 /tjenester/individ-og-samfunn/religion-og-livss... Few tests failed 96
374 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/musik... Few tests failed 96
375 /tjenester/barn-og-familie/barnevern-og-familie... Few tests failed 96
376 /tjenester/individ-og-samfunn/politikk-og-valg/... Few tests failed 96
377 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/eiendomsskatt Few tests failed 96
378 /tjenester/individ-og-samfunn/politikk-og-valg/... Few tests failed 96
379 /tjenester/individ-og-samfunn/politikk-og-valg/... Few tests failed 96
380 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/eiendomsskatt/ Few tests failed 96
381 /tjenester/individ-og-samfunn/politikk-og-valg/... Few tests failed 96
382 /kontakt/helse-og-omsorg Few tests failed 96
383 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsord... Few tests failed 96
384 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/landbruksei... Few tests failed 96
385 /tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester/... Few tests failed 96
386 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/landbruksei... Few tests failed 96
387 /tjenester/helse/pasientrettigheter/syketransport Few tests failed 96
388 /tjenester/helse/helsetjenester/legevakt/fagern... Few tests failed 96
389 /aktuelt/aktuelt/ysting-i-valdres.aspx Few tests failed 96
390 /tjenester/helse/psykisk-helse/rustiltak/rusbek... Few tests failed 96
391 /tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester/... Few tests failed 96
392 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/landbruksei... Few tests failed 96
393 /tjenester/helse/helsetjenester/skolehelsetjeneste Few tests failed 96
394 /tjenester/bolig-og-eiendom/bygging/byggesak/by... Few tests failed 96
395 /aktuelt/aktuelt/spillemidler-til-prepareringsu... Few tests failed 96
396 /tjenester/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg-og-... Few tests failed 96
397 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/moto... Few tests failed 96
398 /tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester/... Few tests failed 96
399 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/eiendomsska... Few tests failed 96
400 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/natu... Few tests failed 96
401 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/eiendomsska... Few tests failed 96
402 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/ok... Few tests failed 96
403 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/ok... Few tests failed 96
404 /tjenester/forbrukersporsmal/privatokonomi/gjel... Few tests failed 96
405 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/ok... Few tests failed 96
406 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/jakt... Few tests failed 96
407 /tjenester/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester/... Few tests failed 96
408 /tjenester/natur-og-miljo/naturforvaltning/vilt... Few tests failed 96
409 /tjenester/helse/helsetjenester/ergoterapi Few tests failed 96
410 /aktuelt/aktuelt/frist-for-innsending-av-spille... Few tests failed 96
411 /tjenester/bolig-og-eiendom/eiendom/feiing/feie... Few tests failed 96
412 /tjenester/helse/psykisk-helse/rustiltak/rusoms... Few tests failed 96
413 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/av... Few tests failed 96
414 /tjenester/barn-og-familie/barnevern-og-familie... Few tests failed 96
415 /tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritid/frivi... Few tests failed 96
416 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/ok... Few tests failed 96
417 /aktuelt/aktuelt/demokratisk-sildesalat.aspx Few tests failed 96
418 /tjenester/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/ok... Few tests failed 96
419 /skjema/andre-skjema Few tests failed 96
420 /aktuelt/digital-post-fra-husbanken.38209.aspx Few tests failed 96
421 /politikk/skjema-info-for-politikere Few tests failed 96
422 /kontakt/familiens-hus/ Few tests failed 96
423 /kontakt/familiens-hus Few tests failed 96
424 /artikkel.aspx?MId1=593&AId=148 Few tests failed 96
425 /planer/horingsdokument Few tests failed 96
426 /kontakt/barnehage Few tests failed 96
427 /kontakt/areal-og-naring Few tests failed 96
428 /valg Few tests failed 96
429 /ryggtrening-pa-valdres-lokalmedisinske-senter.... Few tests failed 96
430 /krigsminnemarkeringar-i-valdres.38193.aspx Few tests failed 96
431 /skjema/min-side/rediger-profil Few tests failed 96
432 /artikkel.aspx?MId1=581&AId=1577 Few tests failed 96
433 / Few tests failed 96
434 /artikkel.aspx?aid=1577&MId1=581&Side=2 Few tests failed 95
435 /artikkel.aspx?aid=1577&MId1=581&Side=29 Few tests failed 95
436 /spanande-dagar-for-skulen.aspx Few tests failed 95
437 /artikkel.aspx?MId1=621&AId=2020 Some tests failed 95
438 /tjenester-2 Some tests failed 94
439 /tjenester/ Some tests failed 94
440 /tjenester Some tests failed 94
441 /Selvbetjening/LoginValg.aspx?MId1=663&returnur... Some tests failed 94
442 /skjema/min-side/logg-inn Some tests failed 94
443 /politikk/politirad/politiradet-moter Some tests failed 93
444 /politikk/kontrollutvalget Some tests failed 93
445 /Organisasjon/OrganisasjonKompakt.aspx?MId1=583 Some tests failed 92
446 /kontakt/sok-etter-person Some tests failed 92
447 /kontakt/ungdomsskole Some tests failed 92
448 /kontakt/barneskole Some tests failed 92
449 /skjema/skjemaoversikt Some tests failed 91
450 /skjema Some tests failed 91
451 /skjema/ Some tests failed 91
452 /kontakt Some tests failed 90
453 /politikk/sok-etter-sak Some tests failed 90
454 /Organisasjon/Organisasjonloggpaa.aspx?redirect... Some tests failed 88
455 /diskusjon/kommenter.aspx?AId=1868&TradId=883 Many tests failed 81
456 /diskusjon/kommenter.aspx?AId=202&TradId=29 Many tests failed 71