Checked Pages

List of checked pages for site: http://www.vagsoy.kommune.no
Check completed at: 2015-10-24, 01:44
Number of checked pages: 601
Site score: 95

Checked Pages for site: http://www.vagsoy.kommune.no
Rank Page Address Page Score
1 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 96
2 /kultur/lag-og-organisasjoner-i-vagsoy Few tests failed 96
3 /tenester-a-a/lag-og-organisasjoner-i-vagsoy.24... Few tests failed 96
4 /om-vagsoy/interkommunalt-samarbeid/ Few tests failed 96
5 /tenester/alle-tenester/helse/helsetenester Few tests failed 96
6 /tenester/barnehagane-i-vagsoy.22421.aspx Few tests failed 96
7 /barnehagane-i-vagsoy.22421.aspx Few tests failed 96
8 /politikk/kommunereforma/ Few tests failed 96
9 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/byggi... Few tests failed 96
10 /om-vagsoy/ Few tests failed 96
11 /aktuelt/kunngjeringar/offentleg-ettersyn-detal... Few tests failed 96
12 /tenester/er-du-bekymret-for-et-barn.25415.aspx Few tests failed 96
13 /tenester/alle-tenester/naring/reiselivsnaring/... Few tests failed 96
14 /tenester/landbruksforvaltning.6521.aspx Few tests failed 96
15 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/kommu... Few tests failed 96
16 /tenester/okonomisk-rad-og-veiledning.6611.aspx Few tests failed 96
17 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/vida... Few tests failed 96
18 /tenester/generelt-om-byggesak.27944.aspx Few tests failed 96
19 /tenester/skjenkekontroll.6531.aspx Few tests failed 96
20 /tenester-a-a/skjenkekontroll.aspx Few tests failed 96
21 /aktuelt/kunngjeringar/kunngjering-offentleg-et... Few tests failed 96
22 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/byggi... Few tests failed 96
23 /tenester/bading-svomming.12575.aspx Few tests failed 96
24 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/medi... Few tests failed 96
25 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 96
26 /tenester/bustonad-i-vagsoy.6603.aspx Few tests failed 96
27 /tenester/nyhet-a-melding-for-arbeidsgivere-fra... Few tests failed 96
28 /tenester-a-a/bading-svomming.aspx Few tests failed 96
29 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/kjop-... Few tests failed 96
30 /skjema/sjolvbetening-skjema Few tests failed 96
31 /skjema/sjolvbetening-skjema/ Few tests failed 96
32 /skjema Few tests failed 96
33 /skjema/korleis-sokje.aspx Few tests failed 96
34 /skjema/kvifor-logge-inn.aspx Few tests failed 96
35 /skjema/ Few tests failed 96
36 /tenester-a-a/bustonad-i-vagsoy.aspx Few tests failed 96
37 /politikk/moteplan/bufetat-vi-treng-fleire-fost... Few tests failed 96
38 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/flag... Few tests failed 96
39 /hvor-lite-skal-du-finne-deg-i.28539.aspx Few tests failed 96
40 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 96
41 /tenester/nytt-tilbod-i-vagsoy-19-01-2015.26222... Few tests failed 96
42 /tenester/utslepp-av-sanitart-avlopsvatn-fra-hu... Few tests failed 96
43 /tenester-a-a/renovasjon.21755.aspx Few tests failed 96
44 /nye-byggeregler-fra-01-07-2015.27694.aspx Few tests failed 96
45 /tenester-a-a/utslepp-av-sanitart-avlopsvatn-fr... Few tests failed 96
46 /tenester-a-a/ungdom-forebyggjande-arbeid.aspx Few tests failed 96
47 /tenester/turistinformasjon.21903.aspx Few tests failed 96
48 /tenester-a-a/turistinformasjon.aspx Few tests failed 96
49 /om-vagsoy/kommuneorganisasjonen/drifts-og-anle... Few tests failed 96
50 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/grun... Few tests failed 96
51 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/eiged... Few tests failed 96
52 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/ Few tests failed 96
53 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom Few tests failed 96
54 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/grun... Few tests failed 96
55 /tenester-a-a/fysioterapitenesta.aspx Few tests failed 96
56 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/grun... Few tests failed 96
57 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/eiged... Few tests failed 96
58 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/medi... Few tests failed 96
59 /aktuelt/kunngjeringar/handlingsdelen-til-kommu... Few tests failed 96
60 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/grun... Few tests failed 96
61 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/byggi... Few tests failed 96
62 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/hoga... Few tests failed 96
63 /tenester/alle-tenester/helse/helsetenester/sju... Few tests failed 96
64 /tenester/alle-tenester/helse/helsetenester/hel... Few tests failed 96
65 /tenester/alle-tenester/helse/folkehelse/fysisk... Few tests failed 96
66 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/reli... Few tests failed 96
67 /politikk/faq-og-sjekkliste-ved-nybygging-etter... Few tests failed 96
68 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/eiged... Few tests failed 96
69 /om-vagsoy/vagsoy-sitt-kommunevapen Few tests failed 96
70 /tenester-a-a/barne-og-familievern.6503.aspx Few tests failed 96
71 /tenester/akseptkriteria-og-mal-for-ros-analyse... Few tests failed 96
72 /tenester/alle-tenester/skattar-og-avgifter/ska... Few tests failed 96
73 /aktuelt/alarmtelefonen-for-barn-og-unge Few tests failed 96
74 /tenester/endring-i-rutinar-for-gravemeldingar.... Few tests failed 96
75 /tenester-a-a/ny-kartloysing-pa-internett.aspx Few tests failed 96
76 /tenester/jordmorteneste-for-gravide-vagsoy-kom... Few tests failed 96
77 /tenester-a-a/langtidsopphald-i-institusjon.aspx Few tests failed 96
78 /tenester/alle-tenester/innvandring-og-integrer... Few tests failed 96
79 /motebok-formannskap-15-10-2015.28546.aspx Few tests failed 96
80 /tenester-a-a/korttidsopphald-i-institusjon.aspx Few tests failed 96
81 /skanska-sitt-forslag-til-ny-vagsoy-ungdomsskul... Few tests failed 96
82 /tenester/ungdomsklubb.19406.aspx Few tests failed 96
83 /tenester-a-a/legekontor-legevakt.6544.aspx Few tests failed 96
84 /tenester-a-a/alarmtelefonen-for-barn-og-unge.7... Few tests failed 96
85 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/byggi... Few tests failed 96
86 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/grun... Few tests failed 96
87 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/grun... Few tests failed 96
88 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/poli... Few tests failed 96
89 /tenester/helsestasjon.12984.aspx Few tests failed 96
90 /om-vagsoy/kommuneorganisasjonen/okonomikontoret/ Few tests failed 96
91 /om-vagsoy/kommuneorganisasjonen/sentraladminis... Few tests failed 96
92 /om-vagsoy/kommuneorganisasjonen/sentraladminis... Few tests failed 96
93 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/tekni... Few tests failed 96
94 /tenester/alle-tenester/helse/psykisk-helse/psy... Few tests failed 96
95 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/grun... Few tests failed 96
96 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/eiged... Few tests failed 96
97 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/barneha... Few tests failed 96
98 /om-vagsoy/kommuneorganisasjonen/personalkontoret/ Few tests failed 96
99 /om-vagsoy/kommuneorganisasjonen/personalkontoret Few tests failed 96
100 /artikkel.aspx?MId1=853&AId=3230 Few tests failed 96
101 /tenester-a-a/helsestasjon.aspx Few tests failed 96
102 /tenester-a-a/skulehelsetenesta.11758.aspx Few tests failed 96
103 /tenester/alle-tenester/helse/helsetenester/hei... Few tests failed 96
104 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 96
105 /kultur Few tests failed 96
106 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/tekni... Few tests failed 96
107 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 96
108 /om-vagsoy/kommuneorganisasjonen/plan-og-utvikling Few tests failed 96
109 /om-vagsoy/kommuneorganisasjonen/plan-og-utvikl... Few tests failed 96
110 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/vaks... Few tests failed 96
111 /aktuelt/kunngjeringar/kommunedelplan-for-oppve... Few tests failed 96
112 /tenester/alle-tenester/helse/helsetenester/hel... Few tests failed 96
113 /aktuelt/kunngjeringar/handlingsdelen-til-kommu... Few tests failed 96
114 /tenester/adopsjon.6557.aspx Few tests failed 96
115 /aktuelt/kunngjeringar/kunngjering-av-vedtak-ko... Few tests failed 96
116 /tenester-a-a/psykisk-helseteam.21604.aspx Few tests failed 96
117 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/ Few tests failed 96
118 /tenester/dagsenter-for-funksjonshemma.6363.aspx Few tests failed 96
119 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn Few tests failed 96
120 /politikk/kommunereform-ytre-og-midtre-nordfjor... Few tests failed 96
121 /om-vagsoy/fakta-om-vagsoy Few tests failed 96
122 /tenester/alle-tenester/helse/ Few tests failed 96
123 /tenester/informasjon-om-tilbodet-til-demente-i... Few tests failed 96
124 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 96
125 /tenester/viltnemnd.6536.aspx Few tests failed 96
126 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/kommu... Few tests failed 96
127 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 96
128 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid Few tests failed 96
129 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/ver-og-k... Few tests failed 96
130 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/poli... Few tests failed 96
131 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/reli... Few tests failed 96
132 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid/ Few tests failed 96
133 /aktuelt/kunngjeringar/varsel-om-planoppstart-a... Few tests failed 96
134 /tenester-a-a/bibliotek.22178.aspx Few tests failed 96
135 /aktuelt/kunngjeringar/kunngjering-av-vedtak-av... Few tests failed 96
136 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/ Few tests failed 96
137 /tenester-a-a/adopsjon.aspx Few tests failed 96
138 /tenester-a-a/dagsenter-for-funksjonshemma.aspx Few tests failed 96
139 /aktuelt Few tests failed 96
140 /tenester/alle-tenester/naring Few tests failed 96
141 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/tekni... Few tests failed 96
142 /tenester-a-a/ergoterapiteneste.aspx Few tests failed 96
143 /tenester/alle-tenester/naring/ Few tests failed 96
144 /tenester/viltforvaltning.6590.aspx Few tests failed 96
145 /tenester-a-a/kulturprisen-idrettstipend-og-mus... Few tests failed 96
146 /tenester/folgjekort-for-funksjonshemma.6591.aspx Few tests failed 96
147 /tenester/kommunal-naringsverksemd.6556.aspx Few tests failed 96
148 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo Few tests failed 96
149 /tenester-a-a/informasjon-om-tilbodet-til-demen... Few tests failed 96
150 /tenester-a-a/kino.aspx Few tests failed 96
151 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/eiged... Few tests failed 96
152 /tenester-a-a/middag.aspx Few tests failed 96
153 /tenester/alle-tenester/arbeid Few tests failed 96
154 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/poli... Few tests failed 96
155 /tenester-a-a/viltnemnd.aspx Few tests failed 96
156 /kontakt/ Few tests failed 96
157 /tenester/hjelpemiddelformidling-i-vagsoy-kommu... Few tests failed 96
158 /kontakt Few tests failed 96
159 /tenester/alle-tenester/skattar-og-avgifter Few tests failed 96
160 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/tekni... Few tests failed 96
161 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/poli... Few tests failed 96
162 /politikk/vil-du-vere-med-a-forme-den-nye-kommu... Few tests failed 96
163 /aktuelt/eigedomsskatt/ Few tests failed 96
164 /tenester/alle-tenester/skattar-og-avgifter/ Few tests failed 96
165 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/samliv/... Few tests failed 96
166 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/tekni... Few tests failed 96
167 /tenester/alle-tenester/forbrukarsporsmal Few tests failed 96
168 /tenester/alle-tenester/forbrukarsporsmal/ Few tests failed 96
169 /aktuelt/eigedomsskatt Few tests failed 96
170 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/tekni... Few tests failed 96
171 /tenester/alle-tenester/innvandring-og-integrer... Few tests failed 96
172 /tenester-a-a/kulturskulen.aspx Few tests failed 96
173 /tenester/stottekontakt.15190.aspx Few tests failed 96
174 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/eiged... Few tests failed 96
175 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/tekni... Few tests failed 96
176 /tenester/okonomisk-sosialhjelp.6612.aspx Few tests failed 96
177 /tenester/lav-lavterskeltilbod-til-rusmisbrukar... Few tests failed 96
178 /tenester/kvalifiseringsprogram-kvp.6608.aspx Few tests failed 96
179 /tenester-a-a/folgjekort-for-funksjonshemma.aspx Few tests failed 96
180 /tenester/kriseteam.7028.aspx Few tests failed 96
181 /tenester/omsorgsbustad-med-bemanning-tilgjenge... Few tests failed 96
182 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/samliv/... Few tests failed 96
183 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/poli... Few tests failed 96
184 /tenester/serviceskyss-flexitaxi-i-maloy.aspx Few tests failed 96
185 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/poli... Few tests failed 96
186 /politikk/ Few tests failed 96
187 /vaksenopplaringa.12966.aspx Few tests failed 96
188 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/eiged... Few tests failed 96
189 /tenester-a-a/avlastning-for-born-og-unge-med-n... Few tests failed 96
190 /tenester/billettsalg-for-maloy-kino-og-nordfjo... Few tests failed 96
191 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/barneha... Few tests failed 96
192 /tenester/alle-tenester/arbeid/arbeidsliv/arbei... Few tests failed 96
193 /om-vagsoy/vennskapskommune/ Few tests failed 96
194 /om-vagsoy/vennskapskommune Few tests failed 96
195 /tenester/avlastingsopphald-i-institusjon.15118... Few tests failed 96
196 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/pers... Few tests failed 96
197 /kontakt/opningstider Few tests failed 96
198 /kontakt/opningstider/ Few tests failed 96
199 /tenester/personleg-hjelp-personleg-hjelp-oppla... Few tests failed 96
200 /tenester/kommunale-bustader.15130.aspx Few tests failed 96
201 /tenester/tryggleiksalarm.15194.aspx Few tests failed 96
202 /tenester-a-a/brukarstyrt-personleg-assistent.aspx Few tests failed 96
203 /tenester-a-a/stottekontakt.aspx Few tests failed 96
204 /tenester-a-a/kvalifiseringsprogram-kvp.aspx Few tests failed 96
205 /tenester-a-a/okonomisk-sosialhjelp.aspx Few tests failed 96
206 /tenester/kontaktinformasjon-byggesaksavdelinga... Few tests failed 96
207 /tenester-a-a/lav-lavterskeltilbod-til-rusmisbr... Few tests failed 96
208 /tenester/utlysing-av-vedteke-planprogram-for-k... Few tests failed 96
209 /tenester/kulturmidlar.6624.aspx Few tests failed 96
210 /tenester-a-a/serviceskyss-flexitaxi-i-maloy.aspx Few tests failed 96
211 /boksal-pa-bryggja.28550.aspx Few tests failed 96
212 /tenester-a-a/kriseteam.aspx Few tests failed 96
213 /om-vagsoy/visjon/ Few tests failed 96
214 /tenester/serveringsloyve.6530.aspx Few tests failed 96
215 /tenester-a-a/omsorgsbustad-med-bemanning-tilgj... Few tests failed 96
216 /tenester-a-a/individuell-plan-og-ansvarsgruppe... Few tests failed 96
217 /tenester/norskkurs-i-maloy-oppstart-januar-201... Few tests failed 96
218 /tenester-a-a/avlastingsopphald-i-institusjon.aspx Few tests failed 96
219 /tenester-a-a/familiekontoret-i-nordfjord.27196... Few tests failed 96
220 /tenester Few tests failed 96
221 /tenester-a-a/avkoyrsle.aspx Few tests failed 96
222 /tenester/servicetorg.6606.aspx Few tests failed 96
223 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/naturfor... Few tests failed 96
224 /tenester-a-a/personleg-hjelp-personleg-hjelp-o... Few tests failed 96
225 /tenester-a-a/tryggleiksalarm.aspx Few tests failed 96
226 /tenester/alle-tenester/skattar-og-avgifter/off... Few tests failed 96
227 /tenester-a-a/kulturmidlar.aspx Few tests failed 96
228 /tenester-a-a/transportteneste-for-funksjonshem... Few tests failed 96
229 /tenester-a-a/hoyt-vannforbruk-pa-fastlandsside... Few tests failed 96
230 /tenester-a-a/ved-eigarskifte.27664.aspx Few tests failed 96
231 /tenester-a-a/gebyr-vatn-og-avlop.27665.aspx Few tests failed 96
232 /tenester-a-a/serveringsloyve.aspx Few tests failed 96
233 /tenester-a-a/plansaker.6532.aspx Few tests failed 96
234 /tv-aksjonen-2015-elevane-ved-holvik-skule-har-... Few tests failed 96
235 /tenester-a-a/servicetorg.aspx Few tests failed 96
236 /tenester-a-a/pasientrettar.aspx Few tests failed 96
237 /tenester-a-a/salsloyve-alkohol.aspx Few tests failed 96
238 /kontakt/viktige-telefonnummer Few tests failed 96
239 /tenester-a-a/overgrepsmottaket-i-sogn-og-fjord... Few tests failed 96
240 / Few tests failed 95
241 /artikkel.aspx?aid=1747&MId1=392&Side=47 Few tests failed 95
242 /ledige-stillingar Few tests failed 95
243 /selvbetjening/EpostLogin.aspx?MId1=994&returnu... Few tests failed 95
244 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
245 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/tekni... Few tests failed 95
246 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/tekni... Few tests failed 95
247 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/eigedom Few tests failed 95
248 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/eigedom/ Few tests failed 95
249 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/grun... Few tests failed 95
250 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/grun... Few tests failed 95
251 /tenester/alle-tenester/arbeid/arbeidsliv/ Few tests failed 95
252 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/bygging Few tests failed 95
253 /tenester/alle-tenester/arbeid/arbeidsliv Few tests failed 95
254 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 95
255 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
256 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/barn-og... Few tests failed 95
257 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
258 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/barn-og... Few tests failed 95
259 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
260 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/naturfor... Few tests failed 95
261 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
262 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/naturfor... Few tests failed 95
263 /aktuelt/kunngjeringar/ Few tests failed 95
264 /tenester/alle-tenester/naring/handel-og-service Few tests failed 95
265 /tenester/alle-tenester/naring/handel-og-service/ Few tests failed 95
266 /tenester/alle-tenester/naring/naringsutvikling Few tests failed 95
267 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/reli... Few tests failed 95
268 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/barneve... Few tests failed 95
269 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/byggi... Few tests failed 95
270 /tenester/alle-tenester/naring/landbruk/ Few tests failed 95
271 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
272 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/samliv Few tests failed 95
273 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/poli... Few tests failed 95
274 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/poli... Few tests failed 95
275 /tenester/alle-tenester/helse/psykisk-helse/ Few tests failed 95
276 /tenester/alle-tenester/helse/psykisk-helse Few tests failed 95
277 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
278 /tenester/alle-tenester/skattar-og-avgifter/ska... Few tests failed 95
279 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/innb... Few tests failed 95
280 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/hoga... Few tests failed 95
281 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/innb... Few tests failed 95
282 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
283 /tenester/alle-tenester/naring/fiske-fangst-og-... Few tests failed 95
284 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/vida... Few tests failed 95
285 /tenester/alle-tenester/forbrukarsporsmal/varer... Few tests failed 95
286 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 95
287 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/tekni... Few tests failed 95
288 /tenester/alle-tenester/innvandring-og-integrer... Few tests failed 95
289 /tenester/alle-tenester/innvandring-og-integrer... Few tests failed 95
290 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
291 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/medi... Few tests failed 95
292 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/medi... Few tests failed 95
293 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/kjop-... Few tests failed 95
294 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/sprak Few tests failed 95
295 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/kjop-... Few tests failed 95
296 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/vaks... Few tests failed 95
297 /tenester/alle-tenester/skattar-og-avgifter/off... Few tests failed 95
298 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
299 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/samf... Few tests failed 95
300 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/kommu... Few tests failed 95
301 /tenester/alle-tenester/skattar-og-avgifter/off... Few tests failed 95
302 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/poli... Few tests failed 95
303 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
304 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/poli... Few tests failed 95
305 /tenester/alle-tenester/helse/svangerskap-og-fo... Few tests failed 95
306 /tenester/alle-tenester/helse/svangerskap-og-fo... Few tests failed 95
307 /tenester/alle-tenester/arbeid/inntekt/ Few tests failed 95
308 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/forurein... Few tests failed 95
309 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/dods... Few tests failed 95
310 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/forurein... Few tests failed 95
311 /tenester/alle-tenester/rettslege-sporsmal/erst... Few tests failed 95
312 /tenester/alle-tenester/innvandring-og-integrer... Few tests failed 95
313 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/barnehage Few tests failed 95
314 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/medi... Few tests failed 95
315 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/tekni... Few tests failed 95
316 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/kommu... Few tests failed 95
317 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 95
318 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/barnehage/ Few tests failed 95
319 /tenester/alle-tenester/helse/pasientrettar Few tests failed 95
320 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/ver-og-k... Few tests failed 95
321 /tenester/alle-tenester/rettslege-sporsmal/lovb... Few tests failed 95
322 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/ver-og-k... Few tests failed 95
323 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 95
324 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
325 /tenester/alle-tenester/forbrukarsporsmal/priva... Few tests failed 95
326 /tenester/alle-tenester/naring/reiselivsnaring/ Few tests failed 95
327 /tenester/alle-tenester/helse/psykisk-helse/rus... Few tests failed 95
328 /tenester/alle-tenester/forbrukarsporsmal/priva... Few tests failed 95
329 /tenester/alle-tenester/forbrukarsporsmal/priva... Few tests failed 95
330 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/bere... Few tests failed 95
331 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 95
332 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
333 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
334 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
335 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 95
336 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/pers... Few tests failed 95
337 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/flag... Few tests failed 95
338 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
339 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/bere... Few tests failed 95
340 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/energi/ Few tests failed 95
341 /tenester/alle-tenester/helse/helsetenester/sju... Few tests failed 95
342 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/energi Few tests failed 95
343 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/flag... Few tests failed 95
344 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/barneve... Few tests failed 95
345 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/tekni... Few tests failed 95
346 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/stud... Few tests failed 95
347 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/leige... Few tests failed 95
348 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/innb... Few tests failed 95
349 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/vaks... Few tests failed 95
350 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 95
351 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
352 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/barneve... Few tests failed 95
353 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
354 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/leige... Few tests failed 95
355 /tenester/alle-tenester/skattar-og-avgifter/ska... Few tests failed 95
356 /tenester/alle-tenester/helse/helsetenester/hel... Few tests failed 95
357 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/grun... Few tests failed 95
358 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/kara... Few tests failed 95
359 /tenester/alle-tenester/arbeid/arbeidssoking-og... Few tests failed 95
360 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/stud... Few tests failed 95
361 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 95
362 /tenester/alle-tenester/helse/helsetenester/hei... Few tests failed 95
363 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/vida... Few tests failed 95
364 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/kara... Few tests failed 95
365 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/eiged... Few tests failed 95
366 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/kommu... Few tests failed 95
367 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/skul... Few tests failed 95
368 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
369 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/naturfor... Few tests failed 95
370 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/naturfor... Few tests failed 95
371 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/pers... Few tests failed 95
372 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
373 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/flag... Few tests failed 95
374 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/samliv/... Few tests failed 95
375 /tenester/alle-tenester/helse/folkehelse/fysisk... Few tests failed 95
376 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 95
377 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/barn-og... Few tests failed 95
378 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/medi... Few tests failed 95
379 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
380 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
381 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/poli... Few tests failed 95
382 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 95
383 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/vida... Few tests failed 95
384 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/kjop-... Few tests failed 95
385 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/kjop-... Few tests failed 95
386 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 95
387 /tenester/alle-tenester/helse/svangerskap-og-fo... Few tests failed 95
388 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/avfallsh... Few tests failed 95
389 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
390 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 95
391 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/byggi... Few tests failed 95
392 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/eiged... Few tests failed 95
393 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/pers... Few tests failed 95
394 /tenester/alle-tenester/arbeid/arbeidsliv/arbei... Few tests failed 95
395 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
396 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
397 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 95
398 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/innb... Few tests failed 95
399 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/samf... Few tests failed 95
400 /tenester/alle-tenester/helse/folkehelse/vaksine Few tests failed 95
401 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/innb... Few tests failed 95
402 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
403 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/dods... Few tests failed 95
404 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/dods... Few tests failed 95
405 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
406 /tenester/alle-tenester/helse/pasientrettar/ind... Few tests failed 95
407 /tenester/alle-tenester/innvandring-og-integrer... Few tests failed 95
408 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/pers... Few tests failed 95
409 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 95
410 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
411 /tenester/alle-tenester/helse/folkehelse/ernaring Few tests failed 95
412 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/reli... Few tests failed 95
413 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/naturfor... Few tests failed 95
414 /tenester/alle-tenester/helse/psykisk-helse/psy... Few tests failed 95
415 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/flag... Few tests failed 95
416 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/barneha... Few tests failed 95
417 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/reli... Few tests failed 95
418 /tenester/alle-tenester/innvandring-og-integrer... Few tests failed 95
419 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/tekni... Few tests failed 95
420 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 95
421 /tenester/alle-tenester/arbeid/permisjonsordnin... Few tests failed 95
422 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/naturfor... Few tests failed 95
423 /tenester/alle-tenester/naring/fiske-fangst-og-... Few tests failed 95
424 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
425 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
426 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
427 /tenester/alle-tenester/naring/landbruk/planted... Few tests failed 95
428 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
429 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/eiged... Few tests failed 95
430 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/folk... Few tests failed 95
431 /tenester/alle-tenester/arbeid/permisjonsordningar Few tests failed 95
432 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
433 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/barn-og... Few tests failed 95
434 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/leige... Few tests failed 95
435 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/kara... Few tests failed 95
436 /tenester/alle-tenester/naring/landbruk/husdyrhald Few tests failed 95
437 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/kara... Few tests failed 95
438 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/eiged... Few tests failed 95
439 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/forurein... Few tests failed 95
440 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 95
441 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/skul... Few tests failed 95
442 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
443 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
444 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
445 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/barneha... Few tests failed 95
446 /tenester/alle-tenester/skattar-og-avgifter/off... Few tests failed 95
447 /tenester/alle-tenester/naring/fiske-fangst-og-... Few tests failed 95
448 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/grun... Few tests failed 95
449 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/hoga... Few tests failed 95
450 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
451 /tenester/alle-tenester/forbrukarsporsmal/varer... Few tests failed 95
452 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/kara... Few tests failed 95
453 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
454 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 95
455 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/samliv/... Few tests failed 95
456 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 95
457 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/hoga... Few tests failed 95
458 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/grun... Few tests failed 95
459 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 95
460 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/barneha... Few tests failed 95
461 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
462 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
463 /tenester/alle-tenester/naring/handel-og-servic... Few tests failed 95
464 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/vaks... Few tests failed 95
465 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 95
466 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/folk... Few tests failed 95
467 /tenester/alle-tenester/skule-og-utdanning/grun... Few tests failed 95
468 /tenester/alle-tenester/arbeid/arbeidsliv/innem... Few tests failed 95
469 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
470 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/barn-og... Few tests failed 95
471 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/forurein... Few tests failed 95
472 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/innb... Few tests failed 95
473 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 95
474 /tenester/alle-tenester/trafikk-reiser-og-samfe... Few tests failed 95
475 /tenester/alle-tenester/helse/folkehelse/stoy Few tests failed 95
476 /tenester/alle-tenester/helse/svangerskap-og-fo... Few tests failed 95
477 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
478 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
479 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/eiged... Few tests failed 95
480 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
481 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
482 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/avfallsh... Few tests failed 95
483 /tenester/alle-tenester/arbeid/arbeidsliv/arbei... Few tests failed 95
484 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/eiged... Few tests failed 95
485 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/eiged... Few tests failed 95
486 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
487 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
488 /om-vagsoy/ordforarkjede Few tests failed 95
489 /tenester/alle-tenester/naring/reiselivsnaring/... Few tests failed 95
490 /tenester/alle-tenester/helse/pasientrettar/pas... Few tests failed 95
491 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Few tests failed 95
492 /politikk/politisk-organisering Few tests failed 95
493 /tenester/alle-tenester/forbrukarsporsmal/varer... Few tests failed 95
494 /tenester/alle-tenester/arbeid/inntekt/skattekort Few tests failed 95
495 /tenester/alle-tenester/helse/folkehelse/strale... Few tests failed 95
496 /tenester/alle-tenester/naring/naringsutvikling... Few tests failed 95
497 /tenester/alle-tenester/naring/landbruk/skogbruk Few tests failed 95
498 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
499 /tenester/alle-tenester/naring/naringsutvikling... Few tests failed 95
500 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
501 /tenester/alle-tenester/naring/naringsutvikling... Few tests failed 95
502 /tenester/alle-tenester/helse/pasientrettar/pas... Few tests failed 95
503 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
504 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
505 /tenester/alle-tenester/naring/naringsutvikling... Few tests failed 95
506 /tenester/alle-tenester/arbeid/arbeidsliv/ferie Few tests failed 95
507 /tenester/alle-tenester/helse/folkehelse/gift Few tests failed 95
508 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/barn-og... Few tests failed 95
509 /tenester/alle-tenester/arbeid/arbeidsliv/permi... Few tests failed 95
510 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/naturfor... Few tests failed 95
511 /tenester/alle-tenester/helse/psykisk-helse/spe... Few tests failed 95
512 /tenester/alle-tenester/naring/reiselivsnaring/... Few tests failed 95
513 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/barn-og... Few tests failed 95
514 /tenester/alle-tenester/naring/naringsutvikling... Few tests failed 95
515 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
516 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Few tests failed 95
517 /tenester/alle-tenester/helse/folkehelse/skadedyr Few tests failed 95
518 /tenester/alle-tenester/arbeid/arbeidssoking-og... Few tests failed 95
519 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/barn-og... Few tests failed 95
520 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/barn-og... Few tests failed 95
521 /tenester/alle-tenester/naring/naringsutvikling... Few tests failed 95
522 /tenester/alle-tenester/naring/landbruk/avloysa... Few tests failed 95
523 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/energi/e... Few tests failed 95
524 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/energi/f... Few tests failed 95
525 /tenester/alle-tenester/naring/naringsutvikling... Few tests failed 95
526 /tenester/alle-tenester/naring/naringsutvikling... Few tests failed 95
527 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/ver-og-k... Few tests failed 95
528 /tenester/alle-tenester/helse/folkehelse/smitte... Few tests failed 95
529 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/barneha... Few tests failed 95
530 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/naturfor... Few tests failed 95
531 /tenester/alle-tenester/naring/landbruk/reindrift Few tests failed 95
532 /tenester/alle-tenester/helse/folkehelse/organd... Few tests failed 95
533 /tenester/alle-tenester/helse/svangerskap-og-fo... Few tests failed 95
534 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/ver-og-k... Few tests failed 95
535 /tenester/alle-tenester/naring/handel-og-servic... Few tests failed 95
536 /tenester/alle-tenester/arbeid/arbeidssoking-og... Few tests failed 95
537 /tenester/alle-tenester/arbeid/arbeidsliv/hovud... Few tests failed 95
538 /tenester/alle-tenester/rettslege-sporsmal/lovb... Few tests failed 95
539 /tenester/alle-tenester/arbeid/arbeidssoking-og... Few tests failed 95
540 /tenester/alle-tenester/skattar-og-avgifter/off... Few tests failed 95
541 /tenester/alle-tenester/rettslege-sporsmal/lovb... Few tests failed 95
542 /tenester/alle-tenester/arbeid/inntekt/reiserek... Few tests failed 95
543 /tenester/alle-tenester/arbeid/permisjonsordnin... Few tests failed 95
544 /tenester/alle-tenester/naring/handel-og-servic... Few tests failed 95
545 /tenester/alle-tenester/forbrukarsporsmal/varer... Few tests failed 95
546 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/eiged... Few tests failed 95
547 /tenester/alle-tenester/forbrukarsporsmal/varer... Few tests failed 95
548 /tenester/alle-tenester/rettslege-sporsmal/erst... Few tests failed 95
549 /tenester/alle-tenester/forbrukarsporsmal/varer... Few tests failed 95
550 /tenester/alle-tenester/rettslege-sporsmal/lovb... Few tests failed 95
551 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/spra... Few tests failed 95
552 /tenester/alle-tenester/skattar-og-avgifter/off... Few tests failed 95
553 /tenester/alle-tenester/forbrukarsporsmal/varer... Few tests failed 95
554 /tenester/alle-tenester/forbrukarsporsmal/varer... Few tests failed 95
555 /tenester/alle-tenester/skattar-og-avgifter/off... Few tests failed 95
556 /tenester/alle-tenester/forbrukarsporsmal/varer... Few tests failed 95
557 /tenester/kunngjoring-vedtatt-detaljregulerings... Few tests failed 95
558 /kontakt/tilgang-til-radhus Few tests failed 95
559 /Kontakt.aspx?MId1=831 Some tests failed 95
560 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/barneve... Some tests failed 95
561 /tenester/alle-tenester/bustad-og-eigedom/?Print=1 Some tests failed 88
562 /kultur/turist-i-vagsoy/?Print=1 Some tests failed 88
563 /om-vagsoy/interkommunalt-samarbeid/?Print=1 Some tests failed 88
564 /aktuelt/alarmtelefonen-for-barn-og-unge/?Print=1 Some tests failed 88
565 /om-vagsoy/vagsoy-sitt-kommunevapen/?Print=1 Some tests failed 88
566 /om-vagsoy/kommuneorganisasjonen/?Print=1 Some tests failed 88
567 /tenester/alle-tenester/helse/helsetenester/?Pr... Some tests failed 88
568 /om-vagsoy/kommuneorganisasjonen/drifts-og-anle... Some tests failed 88
569 /politikk/kommunereforma/?Print=1 Some tests failed 88
570 /politikk/moteplan/?Print=1 Some tests failed 87
571 /tenester/alle-tenester/omsorg-trygd-og-sosiale... Some tests failed 86
572 /om-vagsoy/kommuneblomst/?Print=1 Some tests failed 86
573 /om-vagsoy/kommuneorganisasjonen/skatteoppkreva... Some tests failed 86
574 /om-vagsoy/kommuneorganisasjonen/personalkontor... Some tests failed 86
575 /tenester/alle-tenester/helse/?Print=1 Some tests failed 86
576 /kontakt/?Print=1 Some tests failed 86
577 /tenester/alle-tenester/barn-og-familie/?Print=1 Some tests failed 86
578 /kultur/ung-i-vagsoy/?Print=1 Some tests failed 86
579 /politikk/sakliste-og-moteboker/?Print=1 Some tests failed 86
580 /om-vagsoy/fakta-om-vagsoy/?Print=1 Some tests failed 86
581 /om-vagsoy/vennskapskommune/?Print=1 Some tests failed 86
582 /Organisasjon/Organisasjonloggpaa.aspx?redirect... Some tests failed 85
583 /boksal-pa-bryggja.28550.aspx?Print=1 Some tests failed 85
584 /om-vagsoy/kommuneorganisasjonen/plan-og-utvikl... Some tests failed 85
585 /tenester/alle-tenester/arbeid/?Print=1 Some tests failed 85
586 /tenester/alle-tenester/forbrukarsporsmal/?Print=1 Some tests failed 85
587 /tenester/alle-tenester/skattar-og-avgifter/?Pr... Some tests failed 85
588 /tenester/alle-tenester/naring/?Print=1 Some tests failed 85
589 /om-vagsoy/visjon/?Print=1 Some tests failed 85
590 /tenester/?Print=1 Some tests failed 85
591 /om-vagsoy/kommuneorganisasjonen/eigedomsavdeli... Some tests failed 85
592 /tenester/alle-tenester/kultur-idrett-og-fritid... Some tests failed 85
593 /tenester/alle-tenester/natur-og-miljo/?Print=1 Some tests failed 85
594 /tenester/alle-tenester/individ-og-samfunn/?Pri... Some tests failed 85
595 /artikkel.aspx?aid=1747&MId1=392&&Print=1 Some tests failed 85
596 /politikar/default.aspx Many tests failed 85
597 /om-vagsoy/kalender Many tests failed 83
598 /kalender Many tests failed 83
599 /kontakt/viktige-telefonnummer/?Print=1 Many tests failed 72
600 /skjema/?Print=1 Many tests failed 72
601 /politikk/?Print=1 Many tests failed 72